คู่มือประชาชน เรือนจำจังหวัดพิจิตร

การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจำ

การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ


เว็บไซต์เรือนจำจังหวัดพิจิตร กรมราชทัณฑ์ ออกแบบให้เหมาะสมกับความระเอียดหน้าจอขนาด 800x600 pixel