กิจกรรมเนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ
12  สิงหาคม  2555
 


 
นายกฤษณ์  วงษ์เวช  ผู้บัญชาการเอนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดกรวยวางพานพุ่มดอกมะลิ


กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี


นำผู้ต้องขังร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


กล่าวอบรมให้โอวาทแก่ผู้ต้อขังผู้ต้องขังเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล