เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
 ตารางเวลาการเยี่ยมผู้ต้องขัง
 หนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์
 ข่าวกองการเจ้าหน้าที่
 กรมราชทัณฑ์
 จังหวัดเพชรบูรณ์
 โครงสร้างการบริหาร
 อัตรากำลัง
 แผนที่เรือนจำ


 

 

นางสาวพรพิตร  นรภูมิพิภัชน์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
เข้าตรวจเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 18 มีนาคม 2556
คลิกนายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าเปิดพิธีโครงการอบรมยุวกาชาด
นอกโรงเรียน
ณ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่
12 มีนาคม 2556
คลิกนายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
วันที่ 8 มีนาคม 2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ทำพิธีปล่อยตัวพักการลงโทษ
นักโทษเด็ดขาด
ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์
ที่ ยธ 0706.3/6995
 วันที่ 4  มีนาคม  2556
คลิก


พิธีเปิดโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่แกนนำผู้ต้องขัง
" TO  BE  NUMBER  ONE "
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่  26-28  กุมภาพันธ์  2556

คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เปิดอบรมการสร้าง
Website
19
กุมภาพันธ์ 2556
คลิก


เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เปิดอบรมการสร้าง
Website ให้แก่
ข้างราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ระหว่าง 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมสภากาแฟ โดยมี สนง.พัฒนาสังคม เป็นเจ้าภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2556
คลิก


การประชุม
จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
6  กุมภาพันธ์  2556
คลิก


คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๕๖

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


นา
บุษบา ศักรางกูร
ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รักษาราชการแทน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกรรมการบริหารยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 


มาร์ชราชทัณฑ์

 

 

 

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ต้องขังเข้าวง

Inspire Band
ร่วมร้องเพลงในงาน
กระทรวงแรงงานพบประชาชน

12
มีนาคม 2557
คลิก


เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการวิ่งทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์

10-11
มีนาคม 2557
คลิก

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการประชาคมเพื่อขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อก่อสร้าง
เรือนจำอำเภอวิเชียรบุรี

4
มีนาคม 2557
คลิก
ชมรมคนรู้ใจ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานเลี้ยงส่ง
นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ขึ้นรับตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสุรินทร์

25
กุมภาพันธ์ 2557
คลิก
กองพันทหารม้าที่ ๑๓ เข้าศึกษาดูงาน
ฝ่ายฝึกวิชาชีพฯ เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

20 - 21
กุมภาพันธ์ 2557
คลิก
นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
อวยพรวันเกิด นายอัครเดช ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

7
กุมภาพันธ์ 2557
คลิก

นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมพิธีทำบุญครบ 100
วันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
31 มกราคม 2557
คลิก


ประชุมเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๕๗
ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
30 มกราคม 2557
คลิก

นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวผู้ต้องขังพักโทษกรณีพิเศษ
29 มกราคม 2557
คลิก


นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยภริยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประกวดนางสาวนครบาล เนื่องในงานมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
28 มกราคม 2557
คลิก


นายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการ "เยี่ยมญาติใกล้ชิด"
ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2557
27 มกราคม 2557
คลิกนายวิเชียร จันทรโณทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มให้กับผู้ต้องขัง
27 มกราคม 2557
คลิก


นายณรงค์  ยงณรงค์เดชกุล
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์
เข้าตรวจเยี่ยมกิจการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์และ
เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
23 มกราคม 2557
คลิก


นางสุคนธ์ทิพย์ วงษ์เวช ภริยาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีบวงสรวง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในงานพิธีเปิดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
21 มกราคม 2557
คลิก

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กและ
แข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสามัคคี
17 มกราคม 2557
คลิก

นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เพื่อทรงเปิดโครงการ
 "TO BE NUMBER ONE"
13 มกราคม 2557
คลิก


มีต่อ คลิก

ยอดผู้ต้องขัง   

       ผู้ต้องขังชาย              1553        คน    ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์       18    คน
       ผู้ต้องขังหญิง               249        คน    กักขังชาย                            20    คน
       ผู้ต้องขังแคน้อย            148        คน    กักขังหญิง                             2    คน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา/สอบราคา/ตกลงราคา

 

ระกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมโรงเลี้ยงอาหารฯ
ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
สอบราคาจ้างโครงการชุดเจาะบาดาลสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
อบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง
ประกวดราคาจ้างเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
  ประกวดราคาฯ โครงการสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เรือนจำชั่วคราวแคน้อย ครั้งที่ ๒
 
 

ข่าวสมัครงาน

ประกาศ
 
การจัดงานพบญาติใกล้ชิด ปี 2556
  เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์  นำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ 100 %
ประกาศเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการเยี่ยมผู้ต้องขัง
ประกาศเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการรับฝากสิ่งของให้ผู้ต้องขัง
    
 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


เพลงจำขึ้นใจ
สำหรับชาร์ทไฟข้าราชการ


รับพระราชทานรางวัล
คลิก
อ่านเรียงความที่ได้รับรางวัล

ผบ.ร่วมถวายพระพร
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ประธานบริหารยุติธรรมจังหวัด
กล่าวรายงานเปิดการอบรม หลักสูตร
บูรณาการหน่วยงาน เสริมพลัง
สร้างความสมานฉันท์
ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์  เพชรบูรณ์

22 มกราคม 2556
คลิก


ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
นำผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่าย
ร่วมวางพวงมาลา ณ
 อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
20  กุมภาพันธ์  2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานเปิดอบรมความรู้
เรื่องโรคเอดส์
24 มกราคม  2556
คลิก


นายกฤษณ์  วงษ์เวช
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้รับรางวัลแต่งกายชุดนครบาลสวยงาม
ในงานประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์
25 มกราคม 2556


แดนทรชน

บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

 

 
  Ebook โครงการกำลังใจ
บ้านประสานรัก สานฝัน


เก็บตกสงกรานต์ 2556
 
เก็บตกวันเด็ก
เก็บตกทำบุญแคน้อย
คนเก็บฟืน โดย ผบ.
เก็บตกร้องเพลงแดนหญิง
รวมเก็บตกปี 2555

LMS : เศรษฐกิจพอเพียง

             Webmaster
        nirat_p@msn.com

  

           Website counter