ประกาศเรือนจำจังหวัดน่าน

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงเรือนจำจังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562)
 
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562)

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
       
> ฝ่ายบริหารทั่วไป
> ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
> ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
> ฝ่ายพัฒนาผู้ต้องขัง
> ฝ่ายการศึกษา
> ฝ่ายสวัสดิการผุ้ต้องขัง
> ฝ่ายการพยาบาล
> เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย