1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม http://www.correct.go.th/popmaha

ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล

ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

นางสาวลาวัณย์ อ่อนสำลี
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
(การรวบรวมข้อกฏหมายราชทัณฑ์)

MAHASARAKHAM PROVINCIAL PRISON

ภาพร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
คลิก!!!!โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจการควบคุม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MOU คลิก!!
พัฒนาอาชีพ
โปรแกรมแก้ไข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาจิตใจ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรือนจำร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกศน.


เยี่ยมญาติ พบญาติ   คลิก!!
ทำเนียบบุคลากรเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ฝ่ายทัณฑปฏิบัต
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ท่านลาวัณย์ อ่อนสำลี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เดินเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีคณะข้าราชการเรือนจำ ให้การต้อนรับ


ข่าว/สาระน่ารู้

<<<< กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ >>>>  

สาระน่ารู้จังหวัดมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
79 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
44000

กำลังพัฒนาระบบ :นายดาวเรือง หงษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-4371-1204