1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม http://www.correct.go.th/popmaha

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

นายสุชาติ แก้วอ้น

MAHASARAKHAM PROVINCIAL PRISON


ี่โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจการควบคุม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MOU คลิก!!
พัฒนาอาชีพ
โปรแกรมแก้ไข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาจิตใจ สถาบันการพลศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรฯ
ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง

ราชทัณฑ์ตำบล(แวงน่าง)

เรือนจำร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกศน.


เยี่ยมญาติ พบญาติ   คลิก!!
พบฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ฝ่ายทัณฑปฏิบัต
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
การแสดงดนตรีโปงลางในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 47


ข่าว/สาระน่ารู้

<<<< กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ >>>>  

สาระน่ารู้จังหวัดมหาสารคาม

 

 

เพิ่มเติม

 แผนที่
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
79 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
44000

ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม