1
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม http://www.correct.go.th/popmaha

ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล

นายวิทยา สุริยะวงค์
อธิบดีกรมราชทัณฑ


นางสาวลาวัณย์ อ่อนสำลี
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

 

MAHASARAKHAM PROVINCIAL PRISON

ยุทธวิธีราชทัณฑ์ การฝึกทักษะการใช้อาวุธปืนตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ปี 2557
ี่โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจการควบคุม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MOU คลิก!!
พัฒนาอาชีพ
โปรแกรมแก้ไข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาจิตใจ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรือนจำร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกศน.


เยี่ยมญาติ พบญาติ   คลิก!!
พบฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ฝ่ายทัณฑปฏิบัต
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ท่านลาวัณย์ อ่อนสำลี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เดินเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีคณะข้าราชการเรือนจำ ให้การต้อนรับ


ข่าว/สาระน่ารู้

<<<< กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ >>>>  

สาระน่ารู้จังหวัดมหาสารคาม

ท่านธนัช หริการบัญชร ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเรือนจำ

 

 

เพิ่มเติม

 แผนที่
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
79 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
44000

กำลังพัฒนาระบบ :นายดาวเรือง หงษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-4371-1204