1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม http://www.correct.go.th/popmaha

ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล


นางสาวลาวัณย์ อ่อนสำลี
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

MAHASARAKHAM PROVINCIAL PRISON

ภาพร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
คลิก!!!!โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจการควบคุม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MOU คลิก!!
พัฒนาอาชีพ
โปรแกรมแก้ไข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาจิตใจ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เรือนจำร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกศน.


เยี่ยมญาติ พบญาติ   คลิก!!
พบฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ฝ่ายทัณฑปฏิบัต
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ท่านลาวัณย์ อ่อนสำลี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เดินเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีคณะข้าราชการเรือนจำ ให้การต้อนรับ


ข่าว/สาระน่ารู้

<<<< กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ >>>>  

สาระน่ารู้จังหวัดมหาสารคาม

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
79 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
44000

กำลังพัฒนาระบบ :นายดาวเรือง หงษา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.0-4371-1204