ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม http://www.correct.go.th/popmaha

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

นายสุชาติ แก้วอ้น

MAHASARAKHAM PROVINCIAL PRISON


ห้องนวดแผนไทย

ปรับปรุงภูมิทัศน์และเยี่ยมชมสถานที่โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจการควบคุม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
MOU คลิก!!
พัฒนาอาชีพ
โปรแกรมแก้ไข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาจิตใจ สถาบันการพลศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเกษตรฯ
ผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง

ราชทัณฑ์ตำบล(แวงน่าง)

เรือนจำร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกศน.


เยี่ยมญาติ พบญาติ   คลิก!!
พบฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
ฝ่ายทัณฑปฏิบัต
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
การแสดงดนตรีโปงลางในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 47


ข่าว/สาระน่ารู้

<<<< กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ >>>>  

สาระน่ารู้จังหวัดมหาสารคาม

 

 

เพิ่มเติม

 แผนที่
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
79 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม
44000

ดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคาม