ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ttp://www.correct.go.th/popmaha

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นวัตกรรม การประกอบรถสำหรับขนขยะออกภายนอกเรือนจำ


บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป  
บุคลกรฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
บุคลการฝ่ายฝึกวิชาชีพ
บุคลการฝ่ายการศึกษา
ผังบุคลากรอัตรากำลังเจ้าพนักงานเรือนจำ
 
 
 
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมหาสารคาม ถนนแจ้งสนิท สายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กม. เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2530 ขนาดพื้นที่ 53 ไร่เศษ พื้นที่ภายใน 11 ไร่เศษ ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 83 นายและมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม 1,800 คนเศษ
ภารกิจหลัก 2 ประการของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม คือการควบคุมผู้ต้องขังทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและนักโทษเด็ดขาดที่ตัดสิน ไม่เกิน 20 ปีและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีโดยการให้การศึกษา พัฒนาจิตใจและฝึกอาชีพ
ลักษณะเด่นของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนนำร่องด้านการศึกษาของกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากสามารถพัฒนายกระดับการศึกษาของผู้ต้องขังระดับปริญญาโท เป็นแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ และการสืบสานศิลปะพื้นบ้านอีสานด้วยดนตรีโปงลาง "เบิกฟ้าสารคาม" เป็นที่ลือขานของชาวราชทัณฑ์มาเป็นระยะเวลานาน

 

MOU การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม  
วิทยาลัยเกษตรฯมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา

<<<< ข่าวสารประจำวัน >>>>  

<<<< ประชาสัมพันธ์ >>

คลังความรู้เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์

อันดับ 1 รอบแรกการจัดระเบียบเรือนจำ ในเขต 4

ข้าราชการดีเด่น ปี 2559


*****************************************

 

 

 

บริการเยี่ยมญาติ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการนวดแผนไทย
บริการทุกระดับ ทุกวันทำการ ราคา 150บาท/ชม.
เปิดระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.

ศูนย์บริการล้างรถ ดอนเงินคาร์แคร์
บริการล้าง อัด ฉีดรถยนต์ จักรยานยนต์ โดยช่างผู้ชำนาญการ เปิดบริการจันทร์-ศุกร์

การบริการจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟ เบเกอรี่
เปิดบริการน้ำชา กาแฟ เครื่องดื่ม พร้อมขนมเบเกอรี่หอมหวาน อร่อยสดทุกวัน บริการประชาชนทั่วไป บริเวณหน้าที่ทำการเรือนจำ

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

ชมสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง เครื่องไม้ เครื่องเรือน กระติบข้าว ตะกร้าหวาย โต๊ะหมู่บูชา รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ขอบข่ายข้อมูลสอบ ชำนาญการพิเศษ

นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปี 2560

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560

เครื่องแบบพิเศษของข้าราชการกรมราชทัณฑ์

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หลักเกณฑ์การจำแนก เลื่อนชั้น ลดวันต้องโทษ พักการลงโทษ
พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.2
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.3
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.4

กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.5
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.6
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.7
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.8
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.9
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.10
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.11
ฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.12
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.13
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.14
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.15
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉ.16


******************************************
ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ
**************************

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 79 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท (สายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด)ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร.0-4371-1204, 0-4372-3470
อยู่ระหว่างปรับปรุง