ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ttp://www.correct.go.th/popmaha

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม


ผู้บริหาร


นางสาวลาวัณย์ อ่อนสำลี
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
หนังสือกฎหมายราชทัณฑ์
บุคลกรฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
บุคลการฝ่ายฝึกวิชาชีพ
บุคลการฝ่ายการศึกษา
 
ศูนย์การเรียนนำร่องการศึกษา
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมราชทัณฑ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมหาสารคาม ถนนแจ้งสนิท สายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กม. เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2530 ขนาดพื้นที่ 53 ไร่เศษ พื้นที่ภายใน 11 ไร่เศษ ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 83 นายและมีผู้ต้องขังชายหญิงรวม 1,800 คนเศษ
ภารกิจหลัก 2 ประการของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม คือการควบคุมผู้ต้องขังทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลและนักโทษเด็ดขาดที่ตัดสิน ไม่เกิน 20 ปีและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีโดยการให้การศึกษา พัฒนาจิตใจและฝึกอาชีพ
ลักษณะเด่นของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนนำร่องด้านการศึกษาของกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากสามารถพัฒนายกระดับการศึกษาของผู้ต้องขังระดับปริญญาโท เป็นแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์ และการสืบสานศิลปะพื้นบ้านอีสานด้วยดนตรีโปงลาง "เบิกฟ้าสารคาม" เป็นที่ลือขานของชาวราชทัณฑ์มาเป็นระยะเวลานาน

MOU การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา มหาสารคาม
วิทยาลัยเกษตรฯมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา

<<<< กิจกรรมเด่นประจำเดือน >>>>  

 
 

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 79 ม.14 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร.0-4371-1204,0-4371-3349

......ฝ่ายบริหารทั่วไป ปรับปรุงระบบเวปไซต์ ....