กลับหน้าแรก
ประวัติเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
แผนที่แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหว้ดชัยภูมิ
ข่าวเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

ภาพถ่ายเรือนจำจังหวัดชัยภูมิในอดีต
 

ประตูเข้า-ออก หน้าเรือนจำจังหวัดชัยภูมิในอดีต

กำแพงเรือนจำเก่า ด้านทิศตะวันตก ติดถนนศึกษา
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ

สภสภาพกำแพงและป้อมบนสันกำแพงภายในเรือนจำจังหวัดชัยภูมิหลังเก่า

ผู้คุมตรวจตราแนวกำแพงภายในเรือนจำฯ

ภาพอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังชาย

สภาพอาคารสถานที่ภายในเรือนจำฯ

สภาพอาคารสถานที่ภายในเรือนจำฯ

สภาพอาคารสถานที่ภายในเรือนจำฯ

อบรมผู้ต้องขังในเรือนจำเก่า

ภาพผู้คุมกับผู้ต้องขังภายในเรือนจำเก่า ด้านหลังมองเห็นอาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง ถัดไปเหนือสันกำแพงไม้ เห็นยอดหลังวัดทรงศิลา


บ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ สมัยเรือนจำเก่า

การประชุมผู้ต้องขังในเรือนจำเก่า


อบรมผู้ต้องขังในเรือนจำเก่า

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิในอดีตตั้งอยู่หลังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันถูกรื้อ(ยุบเลิก)สร้างเป็นอาคารแสดงสินค้า OTOP,  สำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ
 และสวนกาญจนาภิเษก  ไม่เหลือเค้าโครงในอดีตให้เห็นอีกต่อไป  ซึ่งถือเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่มีค่าและสำคัญยิ่งของจังหวัดชัยภูมิ
สมควรที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ภาพและเรื่องราวต่างๆ ในอดีตของจังหวัดชัยภูมิ  เอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา
  จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีภาพถ่ายและเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิในอดีต และประสงค์จะมอบให้เรือนจำจังหวัดชัยภูมิทำการเผยแพร่ให้ลูกหลานได้ศึกษา
กรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 239 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารฯ สาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.0-4481-3452  โทรสาร 0-4481-3453

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ส่งภาพ  และเรื่องราวได้ที่ E-mail : popchip@correct.go.th นายศานติ นนท์ดี ดูแล/เล่าเรื่อง