กลับหน้าแรก
ประวัติเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
หน้าปัจจุบัน
ข่าวเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
แผนที่แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 239 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.0-44811618 โทรสาร 0-4481-3634 E-mail : popchip@correct.go.th

แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : popchip@correct.go.th นายศานติ นนท์ดี ดูแล/เล่าเรื่อง