กลับหน้าแรก
ประวัติเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
หน้าปัจจุบัน
แผนที่แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข่าวเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง

ประกาศการจัดงานวันพบญาติเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2553
(ปัจจุบันงดชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไข้หวัด 2009))

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำฯ ทุกวันในเวลาราชการ อย่างต่อเนื่องตลอดปี (ปัจจุบันงดเยี่ยมชั่วคราว)
โดยญาติต้องติดต่อขอจองเยี่ยมไว้ล่วงหน้าและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องฝ่ายทัณฑปฏิบัติ หน้าเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
หรือที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4481-1618 ต่อ 13 ทุกวันในเวลาราชการ


ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : popchip@correct.go.th นายศานติ นนท์ดี ดูแล/เล่าเรื่อง