หน้าปัจจุบัน
ประวัติเรือนจำจังหว้ดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
แผนที่แสดงที่ตั้งเรือนจำจังหว้ดชัยภูมิ
ข่าวเรือนจำจังหวัดชัยภูมิเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม "เรือนจำยุคใหม่ องค์กรแห่งความพอเพียง โปร่งใส ตรวจสอบได้"

นางสาวบุษบา เกตุอุดม
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
"มุ่งมั่นทำความดี หลีกหนีทุจริต คือจิตสำนึกของราชทัณฑ์"


ข่าวราชทัณฑ์เมืองพญาแล28
กันยายน 2553 นายนัทธี จิตสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

28 กันยายน 2553
นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักเรียนเยี่ยมคุก
"เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด" ณ โรงอบรมภายในเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ วันนี้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
ในจังหวัดชัยภูมิเข้าเยี่ยมเรือนจำฯ จำนวน 600 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้ต้องขัง
เห็นโทษทัณฑ์ที่ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและกระทำผิดกฎหมายได้รับ จะได้เป็นอุทธาหรณ์นำไปบอกเล่าต่อสู่เพื่อน
ญาติมิตรและครอบครัว อันเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

12 สิงหาคม 2553 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

7-11 มิถุนายน 2553 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น"ทำบล็อกประสาน" (หลักสูตร 25 ชั่วโมง)
แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ได้ความรู้ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด วัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น ลงทุนน้อย
สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิค
ชัยภูมิส่งวิทยากรเข้าอบรม

5-9 กรกฎาคม 2553 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น"ทำกระถางดินเผา" (หลักสูตร 25 ชั่วโมง)
แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ได้ความรู้ทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด วัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น ลงทุนน้อย
สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษได้ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนด่านเกวียน
หมู่ที่ 3 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ส่งวิทยากรเข้าอบรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 239  หมู่ 7  ถ.องค์การบริหารฯ สาย 1  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  โทร.0-4481-1618  โทรสาร 0-4481-3634  Email : popchip@correct.go.th


คลิกดูรายละเอียดวัตถุมงคล