** ข้อแนะนำสำหรับการสั่งพิมพ์ ถ้าต้องการให้เอกสารมีความคมชัดสูง ให้เลือกความละเอียด
ในขั้นตอนการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ ปรับให้มีความละเอียดที่สูงขึ้นก่อนสั่งพิมพ์

 

กรุณาเลือกหนังสือเวียนที่ต้องการดูย้อนหลัง