ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น

 

 จะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และใช้ชีวิตบนพื้นฐานของแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2555

อาคารที่ทำการทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น

หน้าแรก

ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่นเป็นองค์กร สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ภารกิจหลัก - ควบคุมผู้ต้องขังก่อนการพ้นโทษ มีกำหนดโทษไม่เกิน 7 ปี     และมี สถานที่เพื่อการควบคุมตัวสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ (ชาย)   พื้นที่ในการครอบครองและใช้ประโยชน์ด้านฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 778 ไร่  2 งาน 88 ตารางวา

 

การศึกษาและพัฒนาจิตใจ

การฝึกวิชาชีพการทำปุ๋ยดิน

การฝึกวิชาชีพการปลูกมันสำปะหลัง

                นายเข้ม   โพธิ์ป้อม

ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น