กรมราชทัณฑ์
222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-967-2222

 

เรือนจำ/ทัณฑสถาน

โทรศัพท์

กรมราชทัณฑ์

02 967 2222

เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

02 591 7060 ,02 588 2091

เรือนจำพิเศษธนบุรี

02 453 0859,02 453 0738

เรือนจำพิเศษพัทยา

038 170 671-3

เรือนจำพิเศษมีนบุรี

02 540 7315-6

เรือนจำกลางขอนแก่น

043 241 235,043 236 169

เรือนจำกลางเขาบิน

032 735 471-3

เรือนจำกลางคลองเปรม

02 589 5245,02 589 8052-3

เรือนจำกลางคลองไผ่

044 323 391

เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา

038 511 013

เรือนจำกลางชลบุรี

038 282 692,038 272 827

เรือนจำกลางเชียงราย

053170 551-2,053 170 556  

เรือนจำกลางเชียงใหม่

053 122 401-2,053 122 404

เรือนจำกลางตาก

055 893 098

เรือนจำกลางนครปฐม

034 262 076,034 261 368,034 261 251

เรือนจำกลางนครพนม

042 543 234-6

เรือนจำกลางนครราชสีมา

044 242 029,044 264 938

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

075 378 913,075 378 909

เรือนจำกลางนครสวรรค์

056 221 110,

เรือนจำกลางบางขวาง

02 525 0486-8

เรือนจำกลางปัตตานี

073 414 254-5

เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

035 709 122

เรือนจำกลางพัทลุง

074 613 021

เรือนจำกลางพิษณุโลก

055 311 383

เรือนจำกลางเพชรบุรี

032 425 014

เรือนจำกลางยะลา

073 212 622

เรือนจำกลางระยอง

038 637 759-60

เรือนจำกลางราชบุรี

032 735 462-3

เรือนจำกลางลพบุรี

036 411 068,

เรือนลำกลางลำปาง

054 217 048

เรือนจำกลางสงขลา

074 336 063,074 336 058

เรือนจำกลางสมุทรปลาการ

02 313 7145 6

เรือนจำกลางสมุทรสงคราม

034 711 189

เรือนจำกลางสุราษร์ธานี

077 272 154

เรือนจำกลางสุรินทร์

044 511 181

เรือนจำกลางอุดรธานี

042 221 072

เรือนจำกลางอุบลราชธานี

045 250 889

เรือนจำจังหวัดกระบี่

075 611 378

เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

034 511 163

เรือนจำกาฬสินธุ์

043 873 340-2

เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

039 327 099

เรือนจำจังหวัดชัยนาท

056 411 711

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

044 811 618

เรือนจำจังหวัดชุมพร

077 643 299.077 643 300

เรือนจำจังหวัดตรัง

075 582 334,075 582 334

เรือนจำจังหวัดตราด

039 520 226

เรือนจำจังหวัดนครนายก

037 111 280

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

02 526 6480

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

073 511 131

เรือนจำจังหวัดน่าน

054 710 275

เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ

042 023 314

เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์

044 611 242

เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

02 593 1981

เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

032 611 159

เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี

037 212 135

เรือนจำจังหวัดพะเยา

054 887 242

เรือนจำจังหวัดพังงา

076 412 051,076 411 940

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

035 709 113

เรือนจำจังหวัดพิจิตร

056 611 035

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

055 311 382

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

056 711 460

เรือนจำจังหวัดแพร่

054 511 057

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

076 212 104

เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

043 711 204.043 712 408

เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร

042 660 544

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

053 612 058

เรือนจำจังหวัดยโสธร

045 711 506

เรือนจำจังหวัดระนอง

077 811 090,077 824 781

เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

043 513 542,043 519 567

เรือนจำจังหวัดลำพูน

053 511 055

เรือนจำจังหวัดเลย

042 811 491

เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

045 611 585,045 612 700

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

042 711 708,042 730 638

เรือนจำจังหวัดสงขลา

074 336 066,

เรือนจำจังหวัดสตูล

074 711 065,074 711 950

เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

034 411 021,

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

037 243 044,037 243 051,037 243 091

เรือนจำจังหวัดสระบุรี

036 211 054

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี

036 813 497-8

เรือนจำจังหวัดสุโขทัย

055 612 459

เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

035 511 013,035 522 509

เรือนจำจังหวัดหนองคาย

042 411 503

เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

042 314 215,042 314 218

เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

035 616 205,035 625 126

เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

055 411 235,055 411 013

เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

056 511 588

เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ

045 511 596

เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี

037 281 176

เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์

045 810 656

เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

077 419-149

เรือนจำอำเภอชัยบาดาล

036 456 704

เรือนจำอำเภอไชยา

077 431 113

เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า

076 421 100

เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ

034 599 317

เรือนจำอำเภอทุ่งสง

075 773 136

เรือนจำอำเภอเทิง

053 795 654

เรือนจำอำเภอธัญบุรี

02 577 1250

เรือนจำอำเภอนางรอง

044 666 412

เรือนจำอำเภอนาทวี

074 318  112

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

044 461 303,044 462 347

เรือนจำอำเภอเบตง

073 231 313

เรือนจำอำเภอปากพนัง

075  517 288

เรือนจำอำเภอฝาง

053 451 260,053 453 509

เรือนจำอำเภอพล

043 415 760

เรือนจำอำเภอภูเขียว

044 861 337

เรือนจำอำเภอแม่สอด

055 531 226

เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

053 681 072

เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

044 599 654-5

อำเภอสวรรคโลก

055 641 674

เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน

042 704  897

เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

044 416  943

เรือนจำอำเภอหล่มสัก

056 702 764

เรือนจำอำเภอหลังสวน

077 541 066

ทัณฑสถาน

โทรศัพท์

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

044 323 324-5

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

02 591 0555,02 591 5518

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

043 237 731

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

02 577 1284,02 577 2393

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

035 241 658

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

054 829 746

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา

074 337 514-5

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

02 577 1805,02 577 1989

ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา

039 495 231

ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง

074 605 481,074 605 482

ทัณฑสถานเปิดเนินสูง

037 308 012

ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น

056 287 103

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

038 681 611,038 694 167

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

02 953 3999

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

02 904 7512,02 904 7514,02 904 1581

ทัณฑสถานวัยหนุมพระนครศรีอยุธยา

075 764 198-99

ทัณฑสถานหญิงกลาง

02 589 5242-3,02 588 4832,02 591 1236

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

038 282 002

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

053 122 341, 053 122 339

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

02 895 3272,02 453 0319

ทัณฑสถานหญิงนครราชสัมา

044 323 396,044 323 402-3

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

055 312 807-8

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

074 336 065

สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

039 511 055

สถานกักขังกลางนครศรีธรรมราช

075 763 300

สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี

02 577 1794

สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

043 624 064

สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง

054 241 351