Public Relations Division

FEATURED

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ร่วมกิจกรรมรับไฟหลวงพระราชทาน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการมอบของใช้ส่วนตัวสวัสดิการผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอกเรือนจำชั่วคราวดอยราง ออกทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เรือนจำอำเภอเทิง โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวห้วยระเมศนำผู้ต้องขังกองนอก จำนวน ๑๕ คน

เรือนจำจังหวัดระนอง นำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณประโยชน์

เรือนจำกลางเชียงราย ได้เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะเจ้าพนักงานเรือนจำฯ และผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอกเรือนจำจังหวั

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะเจ้าพนักงานเรือนจำฯ และผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอกเรือนจำจังหวั

บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ได้มอบสมุดบันทึก "พ่อสอนอ่าน" ให้กับห้องสมุดของทัณฑสถานหญิงกลาง

กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีทำบุญประจำเดือน ตุลาคม 2560

เรือนจำกลางนครพนม จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ ๙ ครบรอบ ๑ ปี