Public Relations Division

FEATURED

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร (มัคนายก) ประจำปี ๒๕๖๑

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางเชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารรักษาการณ์ รจ.เพชรบูรณ์

Announcing bid winner Tender for X-ray Inspection System 60X40 cm conveyor belt with electronic bidd

Announcing bid winner Bidding for electronic walk-through metal detectors with e-bidding (Amnat Char

ประกาศเรือนจำกลางอุบลราชธานี

ราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว ๖ หน่วย ๒ ชั้น ครั้งที่ ๕ รจอ.เกาะสมุย