Public Relations Division

FEATURED

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้งและเดินสาย จำนวน 5 รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อปืนพกสั้นขนาด 9 มม. จำนวน 299 กระบอก (e-bidding)

“ก้าวที่พลาดกับโอกาสในการแก้ไข: มิติใหม่แห่งความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ”

กิจกรรมอบรมบรรยายธรรม เรือนจำจังหวัดระนอง

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จัดโครงการพบญาติแบบใกล้ชิดครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑