Public Relations Division

FEATURED

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ร่วมกิจกรรมรับไฟหลวงพระราชทาน

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการมอบของใช้ส่วนตัวสวัสดิการผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอกเรือนจำชั่วคราวดอยราง ออกทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

เรือนจำอำเภอเทิง โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำชั่วคราวห้วยระเมศนำผู้ต้องขังกองนอก จำนวน ๑๕ คน

เรือนจำจังหวัดระนอง นำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณประโยชน์