Public Relations Division

FEATURED

ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) รจอ.ไชยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครี่องบริโภค (ข้าวสารขาว 5 %) รจอ.ไชยา ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR เครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง พ.ศ.2562 (1ธ.ค.61-30ก.ย.62) รจก.ระยอง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ฯ งปม.2562 (รจก.ลำปาง)

ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยฯ งปม.2562 (รจก.ลำปาง)