Public Relations Division

FEATURED

กิจกรรมเรือนจำกลางเชียงราย

เรือนจำอำเภอธัญบุรีได้จัดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการฝึกวิชาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางเชียงราย ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการฝึกวิชาชีพทำดอกไม้จันทน์

กรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรม วันสุขภาพจิตเรือนจำ(20พฤษภาคม)​​​​​​​​​​​​​​​​ ณ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(รจก.อุบลราชธานี)