Public Relations Division

FEATURED

ผบ.รจก.นครราชสีมา มอบไอศกรีมเป็นอาหารหวานมื้อพิเศ

รจ.ชั่วคราวดอยราง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม และผู้ต้องขังโครงการกำลังใจฯ เข้าศึกษาดูงาน

ราคากลางอาหารดิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรือนจำจังหวัดพะเยา

ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องบริโภคตรวจพิสูจน์2561 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อเครื่องบริโภคผู้ต้องขัง2561 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง

กรมราขทัณฑ์ ได้จัดการฝึกอบรมครูฝึกระเบียบวินัยฯ รุ่นที่ 1