คำหลัก:    

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นเอกซเรย์ระบบสายพานลำเลียง(X-Rays) ขนาด ๖๐x๔๐ เซนติเมตร เรือนจำอำเภอไชยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศประกวดราคา

อกสารประกวดราคา