ประกาศ เรื่องการจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Keywords:    

ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อกรมราชทัณฑ์โดยด่วน เรื่อง การจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รายชื่อเรือนจำ