บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) เรือนจำกลางสงขลา

คำหลัก:    

ประกาศเรือนจำกลางสงขลา บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

รายละเอียด