ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสง

คำหลัก:    

ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ฯประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน.pdf