รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (พนักงานขับรถ รจก.สงขลา)

คำหลัก:    

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา

รายละเอียด