ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(หญิง)

คำหลัก:    

ประกาศเรือนจำกลางอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(หญิง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ.pdf