แบบสำรวจการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน (เลข ๑๓ หลัก) จากเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ในส่วนต่างๆ ของเรือนจำ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเป็น Excel แล้วส่งกลับทางเมล์ msdcorrect@gmail (คลิก)

หรือ

กรอกข้อมูลออนไลน์ (คลิก)