ฮมเพ็จแห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยไม่หวังผลกำไรหรือหารายได้แต่ประการใด วัถตุประสงค์ของการสร้างสรรค์เว็บนี้ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังต้องการหาความรู้ด้านฝึกอบรมจริงๆ เท่านั้น

        ทความใด ที่ผู้จัดทำคัดนำมาเผยแพร่นั้น มิได้มีเจตนาจะละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเจ้าของเดิมแต่ประการใด เพียงแต่เห็นว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์จริงๆ จึงอยากจะช่วยเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ  แต่อย่างไรก็ตาม บทความใดที่ทราบถึงแหล่งที่มา ผู้จัดทำจะประกาศให้ทราบถึงที่มาของแหล่งข้อมูลนั้น

        ำหรับบทความใดๆ ที่คณะผู้จัดทำได้เขียนขึ้นเอง ทีมงานไม่สงวนลิขสิทธิ์หากท่านสนใจที่จะนำไปเผยแพร่ เพียงแต่ขอให้ช่วยบอกแหล่งที่มาเพื่อให้เครดิตของคณะผู้จัดทำด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอบคุณ