หลักสูตรคอมพิวเตอร์
ประจำปี 2546


ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
67/16 ถนนนนทบุรี 1 เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 527-2512 556-8739
โทรสาร : 526-9010
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณจิระพันธ์ ศุภฤกษ์
จันทร์-ศุกร์ (8.30 – 16.30น.)
E-mail: 
vachira76@hotmail.com  

Microsoft Word

เป็นโปรแกรมประเภท WORD ที่มีประสิทธิภาพมาก ผู้เรียนจะได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการสร้างงานเอกสาร เช่น บันทึกข้อความ หนังสือราชการ และยังสามารถพิมพ์ข้อความร่วมกันกับรูปภาพได้ รวมทั้งสามารถแปลงข้อมูลจากโปรแกรม WORD อื่นๆ มาใช้ร่วมกันได้อีกด้วย

Microsoft Excel

เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความสามารถด้านการคำนวณ การวิเคราะห์ทางสถิติ และสรุปผลในรูปของกราฟ 3 มิติ เช่น การทำบัญชีเงินเดือน การทำสถิติผู้ต้องขัง เป็นต้น

Microsoft PowerPoint

เป็นโปรแกรมที่ช่วยนำเสนอผลงาน (Presentation) เช่น สรุปภารกิจของเรือนจำ หรือผลงานที่ต้องการนำเสนอให้กับผู้เยี่ยมชมกิจการ ฯลฯ ถ้าหากผู้เรียนต้องการนำเสนองานผ่านทางคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะพิมพ์ลงแผ่นใส หรือพิมพ์ลงสไลด์ โปรแกรมนี้จะช่วยคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Microsoft Access 97

เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะนอกจากจะจัดการกับฐานข้อมูลได้แล้ว ยังสามารถสร้างส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยโปรแกรมภาษาอื่นๆ โปรแกรม Ms.Access 97 ได้เตรียม Wizard ต่างๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายในการสร้าง เช่น การจัดทำโปรแกรมลงทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การจัดระบบงานสารบรรณ และงานอื่นๆ อีกมากมาย

Visual Basic

เป็นการพัฒนาโปรแกรมภาษาเบสิกอย่างง่าย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะมีการใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานด้านฐานข้อมูล

Authorware

เป็นการสร้างงานมัลติมีเดีย การสร้างสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอข้อมูลด้วยระบบมัลติมีเดีย รวมถึงการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Training) ด้วยประสิทธิภาพความสมบูรณ์ในการนำเสนอ จากคุณสมบัติของการนำเอาอุปกรณ์ที่สามารถรวมเอาข้อความ รูปภาพและดิจิตอลวีดีโอเข้าด้วยกัน (Authoring Tool) โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้เหมาะกับงานแนะนำเรือนจำหรือประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

Windows NT

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่ายท้องถิ่นความเร็วสูงแบบ 32 บิต ด้วยคุณสมบัติของการทำงานหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน (Multitasking) ทำให้การโอนย้ายข้อมูลในระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความสามารถในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแสดงผลทางหน้าจอในรูปแบบกราฟิกบน Windows ที่ให้ความสวยงามและใช้งานอย่างง่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นผู้บริหารเครือข่าย ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน

Internet

เป็นโลกของความรู้ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยผ่านทางอุปกรณ์ที่เรียกว่า Modem ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลของกรมราชทัณฑ์ในไทยหรือต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดๆ ท่านสามารถหาได้โดยปลายนิ้วสัมผัส และในการนี้จะได้รับ E–mail ส่วนตัวของท่านเองเพื่อที่ท่านจะสามารถติดต่อกับคนทั่วโลกได้ เป็นแหล่งความรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อกับ Internet เช่น หลักการเชื่อมโยง โดยผ่าน Modem

Visio

หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Visio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวาดรูป จัดทำแสดงระบบงาน, การจัดวางไดอะแกรม (Diagramming), การวาดภาพ Drawing), การจัดวางแผนภูมิ (Flow Chart), แผนที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Map), แผนผังองค์กร (Organization Chart), ฟอร์มทางราชการต่างๆ อาทิเช่น การสร้างแผนผังเรือนจำ ฯลฯ ด้วยวิธีการง่ายๆ

PhotoShop

เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม PhotoShop และเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างหน้าปกเอกสาร ตลอดจนออกแบบผังงานและการนำรูปภาพและตัวอักษรที่จัดทำมาประกอบเป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาต่างๆ การจัดทำสติ๊กเกอร์ เป็นต้น

Microsoft FrontPage

เป็นหลักสูตรการสร้างโฮมเพจ ด้วยวิธีการง่ายๆ จากการใช้โปรแกรมจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การประชาสัมพันธ์เรือนจำ/ทัณฑสถาน และผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้ผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเข้าชม เป็นต้น

SPSS for Window

ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักคำนวณสามารถวิเคราะห์ตัวเลข ไม่ว่าจะมีข้อมูลหรือตัวแปรมากเพียงใด ไม่ว่าจะวิเคราะห์ซับซ้อนอย่างใด เพียงชั่วพริบตาก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแน่นอน เช่น การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาความแปรปรวน ความสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมายที่นักวิเคราะห์ และนักวิจัยชอบใช้โปรแกรมนี้มาก

Home