นางบุษบา  ศักรางกูร
ผู้อำนวยการ
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

ธรรมะเพื่อชีวิต

Login Formทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก กรมราชทัณฑ์
กิจกรรม...ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

 

 

 >> เมื่อวันที่  19  กันยายน 2557 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ในการนำบุตรผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมใกล้ชิดมารดาซึ่งเป็นผู้ต้องขังสัญชาติพม่า  อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  19  กันยายน  2557  นางบุษบา  ศักรางกูร   ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เข้าศึกษาดูงานอ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2557 นายชาตพล  อาภาสัตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจราชการที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2557 นางบุษบา  ศักรางกูร  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาด  สมาคมแม่บ้านมหาดไทย  และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก  ในโอกาสมาดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2557 พันโทเอนก  ยมจินดา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  เข้าตรวจราชการที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายเครื่องสักการะแด่องค์พระเจตคุปต์ อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2557  นางอังคนึง เล็บนาค  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา  และคณะกรรมการประเมินผล ฯ เข้าประเมินผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพ ฯ อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการชมรม   TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร         ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อ่านต่อ

 >> เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร แก่นักศึกษาผู้ต้องขัง ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ

 >> เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ดำเนินโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์รูปแบบผู้ต้องขังกับสังคม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อ่านต่อ

 >> เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเรือนจำเรือนธรรม อ่านต่อ

 >> เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม 2557  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้ดำเนินโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์รูปแบบผู้ต้องขังกับสังคม ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ

 >> เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับนางอังคนึง เล็บนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยาและคณะ อ่านต่อ

 >> เมื่อวันที่ 14,27,28 พฤษภาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ  อ่านต่อ 

 >> เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้จัดให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์        อ่านต่อ 

 >>  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับต้น (พัศดี) รุ่นที่ 62 อ่านต่อ 

 >> เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับเด็กและเยาวชนพร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ 

 >>  เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักกิจการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อ่านต่อ 

 >> เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีที่มีเหตุพิเศษ อ่านต่อ 

 >>เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดการทดสอบความสามารถทางด้านร่างกายของเจ้าหน้าที่          อ่านต่อ 

 << เมื่อวันที่  21 มกราคม 2557 นายณรงค์  ยงณรงค์เดชกุล ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ได้เข้าตรวจราชการที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ่านต่อ

 << ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จัดโครงการวันพบญาติใกล้ชิด ให้กับผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากญาติอย่างใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 16 - 27 ธันวาคม 2556 อ่านต่อ

<<ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2556  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน อ่านต่อ

 

 << เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมกิจการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีย์ จำกัด และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสอนแต่งหน้า "สีสันแห่งชีวิตใหม่ ผู้หญิงคิดบวก" อ่านต่อ

 

 >> ในระหว่่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2556 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดโครงการโยคะฝึกกายใจ เตรียมความพร้อมให้สู่สังคม ภายใต้ข้อกำหนดกรุงเทพฯ (The Bangkok Rules) อ่านต่อ

 

 >>เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 98 ปี  อ่านต่อ

 

 

 >> เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีราชทัณฑ์ อ่านต่อ

 

 

 >> เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก โดยนางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระเจตคุปต์ขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณด้านหน้าทัณฑสถาน อ่านต่อ 

 

>> เมื่อวันที่  12  สิงหาคม  2556  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  โดยนางบุษบา  ศักรางกูร     ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  ให้การต้อนรับนางปิยธิดา  เรืองจันทร์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและคณะ        อ่านต่อ 

 

 >> เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2556  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตรแก่ผู้ต้องขังที่จบการศึกษา อ่านต่อ 

 

>> เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2556  นายกนก  กรุณามิตร  ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์  ได้เข้าตรวจราชการที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  อ่านต่อ 

 

>> เมื่อวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2556 นางบุษบา  ศักรางกูร         ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการฝึกระเบียบแถว การใช้อาวุธและ       การป้องกันตัวของเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก                     อ่านต่อ

 

>> เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2556  นางบุษบา  ศักรางกูร          ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2556  อ่านต่อ 

 

>>เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2556  นางบุษบา  ศักรางกูร          ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ  ประจำปี  2556 อ่านต่อ 

 

 

>> เมื่อวันที่  22 - 26 เมษายน  2556  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานแก่ผู้ต้องขัง  ประจำปี 2556  และโครงการอาสายุวใส่ใจผู้สูงวัย  อ่านต่อ

>>เมื่อวันที่  18  เมษายน  2556  นางบุษบา  ศักรางกูร      ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ระหว่างผู้ต้องขังกับสังคม         อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2556  นางบุษบา  ศักรางกูร     ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้จัดให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสงกรานต์ อ่านต่อ

 

>> เมื่อวันที่  6  เมษายน  2556  นางบุษบา  ศักรางกูร       ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันจักรี  เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้ทราบถึงประวัติและความเป็นมา  อ่านต่อ   

  คลิกชมภาพกิจกรรมทัณฑสถานเพิ่มเติม
 
 
 
รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏฎีกา ระเบียบต่าง ๆ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
                       คลิกอ่านข้อกฎหมายเพิ่มเติม
 
VALID CSS   |   VALID XHTML