นางสุวารี  รวบทองศรี       ผู้อำนวยการทัณฑสถาน

ธรรมะเพื่อชีวิต

Login Formทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก กรมราชทัณฑ์
 
กิจกรรม...ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

 

 

 >> เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2558 นางสุวารี   รวบทองศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับ คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ประธานแม่บ้านมหาดไทย ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพิษณุโลกฯ ในการจัดเลี้ยงอาหารและมอบเครื่องบริโภคแก่ผู้ต้องขัง       อ่านต่อ

 

 >>เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2558  นางสุวารี    รวบทองศรี  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบประกาศนียบัตร อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2558  นางสุวารี  รวบทองศรี  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ทัณฑสถาน ฯ และผู้ต้องขังทุกคน กล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2558  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายดำรง พุฒตาล ผู้บริหารนิตยสาร "คู่สร้างคู่สม" มอบนิตยสาร อ่านต่อ

 

 >>เมื่อวันที่  8  เมษายน  2558  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2558 อ่านต่อ 

 

 >>เมื่อวันที่24 มีนาคม2558 นางสุวารี รวบทองศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก นำผู้ต้องขังจ่ายนอกร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับอำเภอวังทอง        อ่านต่อ

 

>>เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นางสุวารี       รวบทองศรี  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  ขอรับการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และส่วนปกครองจังหวัดพิษณุโลกเข้าทำการตรวจค้นจู่โจมภายในทัณฑสถาน ฯ อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2557 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 99 ปี โดยจัดกิจกรรมทำบุญ   ตักบาตร อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 9ตุลาคม 2557 นางสุวารี รวบทองศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมปฏิบัติ เรือนจำเรือนธรรม ครบรอบ 10 ปี อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 8ตุลาคม 2557นางสุวารี  รวบทองศรี  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีนำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทัณฑสถาน ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  19  กันยายน 2557 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ในการนำบุตรผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมใกล้ชิดมารดาซึ่งเป็นผู้ต้องขังสัญชาติพม่า  อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  19  กันยายน  2557  นางบุษบา  ศักรางกูร   ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เข้าศึกษาดูงานอ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2557 นายชาตพล  อาภาสัตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจราชการที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2557 นางบุษบา  ศักรางกูร  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาด  สมาคมแม่บ้านมหาดไทย  และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก  ในโอกาสมาดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2557 พันโทเอนก  ยมจินดา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  เข้าตรวจราชการที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และถวายเครื่องสักการะแด่องค์พระเจตคุปต์ อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2557  นางอังคนึง เล็บนาค  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา  และคณะกรรมการประเมินผล ฯ เข้าประเมินผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพ ฯ อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2557  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการชมรม   TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี อ่านต่อ

 

 >> เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางบุษบา ศักรางกูร  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีดื่มน้ำสาบาน และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อ่านต่อ

  คลิกชมภาพกิจกรรมทัณฑสถานเพิ่มเติม
 
 
 
รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏฎีกา ระเบียบต่าง ๆ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
พระราชข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
                       คลิกอ่านข้อกฎหมายเพิ่มเติม
 
VALID CSS   |   VALID XHTML