ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม 
84  ถ.วชิรปราการ  ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง  จ.ชลบุรี  20000
โทร. 0 - 3828 -2002  โทรสาร 0 - 3828 - 7534 

ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง

อำนาจหน้าที่

ยุทธศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัย

ผลิตภัณฑ์ฝึกวิชาชีพ

บริการเยี่ยมญาตินางกัลยาณี  จันมา
ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี


(แนะนำหน่วยงาน)
ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายปกครองและรักษาการณ์
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการ

สถานพยาบาล
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ


ข่าวสารทัณฑสถานหญิงชลบุรี

รับฟังข่าวสารของทัณฑสถานหญิงชลบุรี
ได้ที่สถานีวิทยุชุมชน
FM 93.90 MHz
ในรายการ "ทัณฑสถานหญิงชลบุรีพบ
ประชาชน" ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น. -
18.00 น.


บริการเยี่ยมญาติ

วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา
09.00 น. - 15.00 น.
วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา
09.00 น. - 12.00 น.


บริการนวดฝ่าเท้า

โดยผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมนวดฝ่าเท้าจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในชั่วโมงละ 120.- บาท บริเวณด้านหน้า
ทัณฑสถานฯ วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา
09.00 น. - 16.00 น.


                     
                                      
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายคมสัน  เอกชัย  เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ในวันสงกรานต์  ที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

                                                                                          
คณะนักเรียนโรงเรียนรัตนชัยศึกษา  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 
เข้าเยี่ยมชมทัณฑสถานหญิงชลบุรี  ตามโครงการนักเรียนเยี่ยมคุก
 
วันที่  25  พฤษภาคม  2550
   
                                 คลิกนางกัลยาณี  จันมา  เป็นประธานในพิธีปิด  โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังศิลปะพื้นฐาน
หลักสูตร 50 ชั่วโมง 
วันที่  19  มกราคม - 1 มิถุนายน 2550
                                          คลิก
        


ดาว 16 แฉก: ประกาศ

        
 
*สอบราคาซื้อรถบรรทุกผู้ต้องขัง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550