การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ(พนักงานขับรถยนต์) ในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง