ข่าวสารการรับสมัครงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

18/02/63

อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา จำนวน 2 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคคล เพื่อบรรจุเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม