กรมราชทัณฑ์ ร่วมงานมหกรรมพลังคุณธรรม ยับยั้งการทุจริต กระทรวงยุติธรรม

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์

โดยนายนิมิต  ทัพวนานต์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์

เป็นตัวแทนผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้

พลังคุณธรรม 1 พลังคุณธรรม 2 พลังคุณธรรม 3 พลังคุณธรรม 4 พลังคุณธรรม 5