:: ข่าวศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ::
แก้ไขเบอร์ IP Phone(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 14:08) Share

 

เนื่องจากมีการแก้ไขเบอร์ IP Phone ของเรือนจำพิเศษธนบุรี

ขอแจ้งเบอร์ IP Phone ใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้

เบอร์ IP Phone 2556