ผลการค้นหาคำว่า

ลำดับ
หัวข้อ
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
รายละเอียด

1
การเรียกบรรจุข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2009-08-21 10:52:30
ดูรายละเอียด

2
นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 2009-09-07 10:55:25
ดูรายละเอียด

3
คุณกรรณิกา ธรรมเกสร บริจาคหนังสือ นิตยสาร และพ็อกเก็ตบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ 2009-09-11 16:00:58
ดูรายละเอียด

4
ราชทัณฑ์โดดเด่นด้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์ 2009-09-11 16:02:20
ดูรายละเอียด

5
เปิดโอกาสผู้ต้องขังกลับสู่สังคม ประชาสัมพันธ์ 2009-09-21 08:58:07
ดูรายละเอียด

6
ราชทัณฑ์เตรียมการสร้างห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ประชาสัมพันธ์ 2009-10-08 15:57:48
ดูรายละเอียด

7
โครงการต้นแบบเศรษกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์ 2009-10-16 09:20:17
ดูรายละเอียด

8
กิจกรรมครบรอบ 94 ปี กรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2009-10-16 09:25:17
ดูรายละเอียด

9
โครงการสร้างความรู้เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาสัมพันธ์ 2009-10-19 09:15:23
ดูรายละเอียด

10
พิธีรับ-ส่งหน้าที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2009-10-21 15:21:58
ดูรายละเอียด

11
วารสารราชทัณฑ์ "สายเลือดราชทัณฑ์ไม่มีวันจาง" ประชาสัมพันธ์ 2009-10-30 14:39:21
ดูรายละเอียด

12
วารสารราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2012-01-18 16:22:30
ดูรายละเอียด

13
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือนไปฝึกอบรมในต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กองการเจ้าหน้าที่ 2009-03-17 10:59:24
ดูรายละเอียด

14
กรมราชทัณฑ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม กองการเจ้าหน้าที่ 2009-04-29 11:04:38
ดูรายละเอียด

15
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด กองการเจ้าหน้าที่ 2009-04-23 11:02:56
ดูรายละเอียด

16
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่องย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมฯที่ 915-916/2552 กองการเจ้าหน้าที่ 2009-09-10 11:02:04
ดูรายละเอียด

17
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ( ทุนพัฒนาข้าราชการ) กองการเจ้าหน้าที่ 2009-05-01 11:01:36
ดูรายละเอียด

18
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางขอนแก่น เรือนจำกลางขอนแก่น 2009-03-30 16:34:06
ดูรายละเอียด

19
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต 2009-03-30 16:34:16
ดูรายละเอียด

20
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 2009-09-15 11:03:13
ดูรายละเอียด

21
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯและทุนอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553(ทุนระดับมัธยมศึกษา) กองการเจ้าหน้าที่ 2009-09-16 11:04:42
ดูรายละเอียด

22
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่ 2009-09-17 11:05:59
ดูรายละเอียด

23
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 2009-10-28 11:06:34
ดูรายละเอียด

24
สอบราคาจ้างเทคอนกรีตลานจอดรถยนต์ของเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางบางขวาง 2009-10-05 11:19:57
ดูรายละเอียด

25
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังรายการผ้าสีกรมท่า ส่วนกลาง 2009-10-05 11:25:49
ดูรายละเอียด

26
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังรายการผ้าสีกรมท่า ส่วนกลาง 2009-10-05 11:27:37
ดูรายละเอียด

27
ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง ส่วนกลาง 2009-10-19 11:28:47
ดูรายละเอียด

28
ประกาศผลการคัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดีเด่น ประชาสัมพันธ์ 2009-10-22 16:03:40
ดูรายละเอียด

29
บริจาคหนังสือเพื่อผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2009-10-29 16:06:16
ดูรายละเอียด

30
การสัมมนาทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 2009-11-05 16:08:11
ดูรายละเอียด

31
ศึกษาดูงานบำบัดยาเสพติดฯ ประชาสัมพันธ์ 2009-11-05 16:10:12
ดูรายละเอียด

32
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบนโยบาย ประชาสัมพันธ์ 2009-11-09 16:12:12
ดูรายละเอียด

33
การนำราชทัณฑ์เข้าสู่องค์กรแห่งความพอเพียง ประชาสัมพันธ์ 2009-11-11 16:16:48
ดูรายละเอียด

34
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2009-11-20 09:24:09
ดูรายละเอียด

35
ประโยชน์การใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน 2009-11-20 09:34:24
ดูรายละเอียด

36
โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน 2009-11-20 09:38:59
ดูรายละเอียด

37
คู่มือ ขั้นตอนการต่อเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านทางเครือข่ายความเร็วสูงกระทรวงยุติธรรม กองแผนงาน 2009-11-20 09:43:05
ดูรายละเอียด

38
หมายเลขโทรศัพท์ IP Phone ประชาสัมพันธ์ 2009-11-20 09:47:54
ดูรายละเอียด

39
คู่มือสำหรับเรือนจำประธานเขต ประชาสัมพันธ์ 2009-11-20 09:50:43
ดูรายละเอียด

40
คู่มือสำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานอิสระ ประชาสัมพันธ์ 2009-11-20 09:52:09
ดูรายละเอียด

41
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งานUser - E-mail ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-11-30 11:10:52
ดูรายละเอียด

42
แบบฟอร์มลงทะเบียนขอ IP Address ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-11-30 11:11:08
ดูรายละเอียด

43
ขอความร่วมมือสั่งซื้อเสื้อยืดโปโลสีชมพูตราสัญลักษณ์งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2009-11-13 10:02:08
ดูรายละเอียด

44
การสอบราคาเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย เพื่อใช้ในราชการฝ่ายฝึกวิชาชีพ รจ.ก.บางขวาง 2009-11-02 10:18:40
ดูรายละเอียด

45
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง รจ.ก.คลองเปรม 2009-11-04 10:20:43
ดูรายละเอียด

46
สอบราคาเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ในการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ส่วนกลาง 2009-11-11 10:29:55
ดูรายละเอียด

47
สอบราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ส่วนกลาง 2009-11-12 10:31:36
ดูรายละเอียด

48
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงเรือนจำกลางคลองเปรม รจ.ก.คลองเปรม 2009-11-18 10:33:11
ดูรายละเอียด

49
***ข่าวเก่าทั้งหมด*** กองการเจ้าหน้าที่ 2009-09-09 10:45:39
ดูรายละเอียด

50
***ข่าวเก่าทั้งหมดและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง*** ส่วนกลาง 2009-10-05 10:47:26
ดูรายละเอียด

51
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ กองการเจ้าหน้าที่ 2009-07-17 10:58:06
ดูรายละเอียด

52
***ข่าวเก่าทั้งหมด*** กองการเจ้าหน้าที่ 2009-03-16 11:05:58
ดูรายละเอียด

53
การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองแผนงาน 2009-10-12 14:56:16
ดูรายละเอียด

54
การเก็บเงินรายได้จากการใช้แรงงานและการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ส่วนกลาง 2009-11-20 14:59:37
ดูรายละเอียด

55
หนังสือ "เรือนจำที่เป็น...ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง" ส่วนกลาง 2009-11-20 15:00:44
ดูรายละเอียด

56
นโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองแผนงาน 2009-11-20 15:01:58
ดูรายละเอียด

57
สำรวจความคิดเห็นการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 2009-11-12 15:06:15
ดูรายละเอียด

58
การรายงานผลการนำเงินรายได้จากการใช้แรงงานและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังส่งคลัง ประชาสัมพันธ์ 2009-11-11 15:08:02
ดูรายละเอียด

59
เรือนจำ/ทัณฑสถาน ตรวจสอบการจัดส่งคำเสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองแผนงาน 2009-11-19 15:12:40
ดูรายละเอียด

60
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่มนอนสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2009-11-20 15:45:41
ดูรายละเอียด

61
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ กองแพทย์ 2009-11-24 14:01:55
ดูรายละเอียด

62
นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ รวมจำนวน 4 คน เข้าร่วม การประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 29 ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤศจิกายน 2552 ประชาสัมพันธ์ 2009-11-25 09:44:25
ดูรายละเอียด

63
แบบคำขอเยี่ยมญาติทางไกล กองแผน 2009-11-25 10:51:35
ดูรายละเอียด

64
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพักการลงโทษ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ 2009-11-27 09:58:08
ดูรายละเอียด

65
แบบฟอร์มสำรวจปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง กองแผนงาน 2009-11-27 10:28:57
ดูรายละเอียด

66
การจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2554 กองแผนงาน 2009-11-20 11:30:50
ดูรายละเอียด

67
ร่าง TOR จ้างบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำและทัณฑสถาน 8 แห่ง กองคลัง 2009-11-30 15:28:35
ดูรายละเอียด

68
สอบราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องปฏิบัติการ กองคลัง 2009-12-02 17:01:21
ดูรายละเอียด

69
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีกรมท่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 2009-12-16 19:04:45
ดูรายละเอียด

70
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมฯที่ 1174/2552 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2009-12-04 14:38:05
ดูรายละเอียด

71
ย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมที่ 1173 / 2552 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2009-12-04 14:34:06
ดูรายละเอียด

72
ราชทัณฑ์ล้างคุก นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ ราชทัณฑ์ร่วมใจป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ระลอก 2 ประชาสัมพันธ์ 2009-12-09 15:45:25
ดูรายละเอียด

73
โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF กองแผนงาน 2009-12-10 01:04:57
ดูรายละเอียด

74
สถาบันนิติวิทยาศาตร์ประกาศรับโอนข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป 2009-12-11 11:28:52
ดูรายละเอียด

75
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ รับสมัครพนักงานมหวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2009-12-11 11:31:16
ดูรายละเอียด

76
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ กองแพทย์ 2009-12-11 14:28:44
ดูรายละเอียด

77
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 กองแผนงาน 2009-12-15 10:47:05
ดูรายละเอียด

78
การสัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2552 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2009-12-15 17:10:03
ดูรายละเอียด

79
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถานจำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 2009-12-16 19:08:15
ดูรายละเอียด

80
สรุปรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2009-12-17 11:06:09
ดูรายละเอียด

81
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ รับสมัครพนักงานมหวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ( ขยายเวลา) บริหารทั่วไป 2009-12-17 11:10:13
ดูรายละเอียด

82
เนติบัณฑิตยสภา รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย บริหารทั่วไป 2009-12-17 11:15:13
ดูรายละเอียด

83
กรมป่าไม้ รับโอนข้าราชการ จำนวน 11 อัตรา บริหารทั่วไป 2009-12-17 11:16:53
ดูรายละเอียด

84
ร่างขอบเขตงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแตงกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีกรมท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 2009-12-18 09:39:08
ดูรายละเอียด

85
การเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเรือนจำ กองแผนงาน 2009-12-18 13:55:38
ดูรายละเอียด

86
สรุปสถิติการใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือน พ.ย.2552 กองแผนงาน 2009-12-18 15:25:24
ดูรายละเอียด

87
กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลรายชื่อบุคคลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักทัณฑปฏิบัติ 2009-12-18 16:27:58
ดูรายละเอียด

88
สื่อความรู้ที่ใช้ประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัปดาห์รณรงค์สร้างกรมราชทัณฑ์ใสสะอาด ระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2552 ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 2009-12-21 11:36:58
ดูรายละเอียด

89
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2009-12-22 10:10:51
ดูรายละเอียด

90
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2009-12-22 10:12:56
ดูรายละเอียด

91
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ (คำอธิบายเพิ่มเติม) กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2009-12-22 10:14:06
ดูรายละเอียด

92
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ร.ม.ว กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ 43 ประชาสัมพันธ์ 2009-12-22 13:50:31
ดูรายละเอียด

93
นาย ชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อชื้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการต้านวัณโรค เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม2552 ณ โรงแรมเดอะริช ประชาสัมพันธ์ 2009-12-22 14:09:44
ดูรายละเอียด

94
รับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา บริหารทั่วไป 2009-12-28 16:17:51
ดูรายละเอียด

95
ประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีกรมท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 2009-12-29 10:26:10
ดูรายละเอียด

96
ตัวอย่างการกรองแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2009-12-23 17:20:45
ดูรายละเอียด

97
โครงการทำความดีถวายในหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรือนจำจังหวัดยโสธร สำนักสังคมสงเคราะห์ 2009-12-24 09:53:02
ดูรายละเอียด

98
สอบราคาจัดซื้อปลอกที่นอนและปลอกหมอน เรือนจำกลางลำปาง 2009-12-24 16:15:17
ดูรายละเอียด

99
ประกาศการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สรรหาและประเมินบุคคล 2009-12-24 16:16:56
ดูรายละเอียด

100
เลื่อนการประชุมการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเรือนจำ กองแผนงาน 2009-12-25 16:13:51
ดูรายละเอียด

101
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นเรือนนอนชาย 1 , 2 (พื้นที่ 992 ตร.ม.) ของเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2009-12-29 10:30:58
ดูรายละเอียด

102
แผนงานการดำเนินการจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2009-12-29 16:33:50
ดูรายละเอียด

103
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 1233-1235 /2552 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2009-12-30 12:27:31
ดูรายละเอียด

104
แบบฟอร์มการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-01-04 16:00:27
ดูรายละเอียด

105
สอบราคาซื้อวัสดุรายการปรับปรุงพื้นโรงเลี้ยงอาหารแดนชาย เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2010-01-04 11:16:53
ดูรายละเอียด

106
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง เรือนจำกลางคลองเปรม 2010-01-04 11:19:17
ดูรายละเอียด

107
โปรแกรมปรับแต่งภาพ PhotoScape กองแผนงาน 2010-01-04 11:25:54
ดูรายละเอียด

108
แบบฟอร์มการประเมินพฤติกรรมปฏิบัติราชการ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-01-04 16:01:38
ดูรายละเอียด

109
แบบฟอร์มการประเมินพฤติกรรม 360 องศา อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-01-04 16:02:39
ดูรายละเอียด

110
แบบฟอร์มการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-01-04 16:03:58
ดูรายละเอียด

111
สอบราคาซื้อวัสดุปลอกที่นอนและปลอกหมอน เรือนจำกลางยะลา 2010-01-05 15:34:28
ดูรายละเอียด

112
ประกาศ แบบสำรวจข้าราชการที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สรรหาและประเมินบุคคล 2010-01-06 10:34:45
ดูรายละเอียด

113
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นเรือนนอนชาย 1,2 (พิ้นที่ 992 ตร.ม.) เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2010-01-07 09:25:58
ดูรายละเอียด

114
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสอบอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-01-07 09:29:49
ดูรายละเอียด

115
ผลการสอบราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ 2010-01-07 09:32:54
ดูรายละเอียด

116
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝ่ายบริหารทั่วไป 2010-01-07 13:55:16
ดูรายละเอียด

117
ขยายเวลารับสมัครพนักงาน(อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 2010-01-07 13:57:33
ดูรายละเอียด

118
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 2010-01-07 13:59:48
ดูรายละเอียด

119
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง กองคลัง 2010-01-07 14:16:11
ดูรายละเอียด

120
โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ กองแผนงาน 2010-01-07 15:46:43
ดูรายละเอียด

121
ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ผู้สอบแข่นงขันได้ ลำดับที่ 32 - 38 2010-01-11 14:13:56
ดูรายละเอียด

122
ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ผู้สอบแข่นงขันได้ ลำดับที่ 268 - 284 2010-01-11 14:16:33
ดูรายละเอียด

123
สอบราคาซื้อปลอกที่นอนและปลอกหมอน เรือนจำกลางนครราชสีมา 2010-01-12 17:25:03
ดูรายละเอียด

124
คู่มือ ขั้นตอนการอัพโหลดข่าวเว็บไซต์ กรมราชทัณฑ์ กองแผนงาน 2010-01-13 14:44:23
ดูรายละเอียด

125
สรุปสถิติการใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือนธันวาคม 2552 กองแผนงาน 2010-01-13 15:15:17
ดูรายละเอียด

126
คู่มือการปรับปรุงรายการข้อมูล (DocApplication) โปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง กองแผนงาน 2010-01-13 15:16:33
ดูรายละเอียด

127
ประกาศการรับโอนข้าราชการ กรมคุมประพฤติ จำนวน 12 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป 2010-01-14 15:58:25
ดูรายละเอียด

128
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล สรรหาและประเมินบุคคล 2010-01-19 13:58:47
ดูรายละเอียด

129
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-01-19 15:31:35
ดูรายละเอียด

130
ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลตามโครงการจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยม สรรหาและประเมินบุคคล 2010-01-20 10:13:48
ดูรายละเอียด

131
เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2010-01-21 12:37:35
ดูรายละเอียด

132
พิธีเปิดโครงการธนาคารความดี กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-21 14:56:06
ดูรายละเอียด

133
ละครกับการให้กำลังใจ....กองประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-21 15:41:53
ดูรายละเอียด

134
สอบราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องปฏิบัติการ กองคลัง(พัสดุ) 2010-01-21 16:23:28
ดูรายละเอียด

135
ตัวอย่างการมอบอำนาจผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-01-22 14:40:25
ดูรายละเอียด

136
พิธีมอบทุนประกอบอาชีพ กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-22 16:25:45
ดูรายละเอียด

137
แผนงานการดำเนินการจัดทำคับรับรองผลการปฏิบัติราชการ (เพิ่มเติม) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2010-01-24 10:08:23
ดูรายละเอียด

138
ประกาศสอบราคาซื้อปลอกที่นอนและปลอกหมอนผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 2010-01-25 11:52:39
ดูรายละเอียด

139
ประกาศ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-01-26 10:39:52
ดูรายละเอียด

140
ปรับปรุงผังบัญชี สพน 2010-01-26 11:56:09
ดูรายละเอียด

141
ประกาศ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สรรหาและประเมินบุคคล 2010-01-26 14:13:31
ดูรายละเอียด

142
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 26 มกราคม 53 กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-26 15:14:22
ดูรายละเอียด

143
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย – หญิง กรมราชทัณฑ์ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 2010-01-26 15:36:15
ดูรายละเอียด

144
ประกาศ รับสมัครบุคลากรเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลตามโครงการจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยม สรรหาและประเมินบุคคล 2010-01-26 18:35:38
ดูรายละเอียด

145
กรมธนารักษ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 5 ตำแหน่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป 2010-01-27 09:14:46
ดูรายละเอียด

146
กรมคุมประพฤติประกาศรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป 2010-01-27 09:17:39
ดูรายละเอียด

147
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 27 มกราคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-27 10:21:56
ดูรายละเอียด

148
โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" รุ่นที่ 1 เรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-27 11:36:50
ดูรายละเอียด

149
อบรมแรกรับ รุ่นที่ 101 กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-27 14:42:35
ดูรายละเอียด

150
การปรับปรุงอินทรนูเทียบกับระบบใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-01-27 17:38:06
ดูรายละเอียด

151
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมราชทัณฑ์ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-01-27 18:54:22
ดูรายละเอียด

152
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 28มกราคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-28 11:14:14
ดูรายละเอียด

153
หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ เรือนจำ / ทัณฑสถาน ตามเเบบ สนก.1 เเละ เเบบ ผต.1 กองแผนงาน 2010-01-28 15:04:34
ดูรายละเอียด

154
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 29มกราคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-01-29 11:01:53
ดูรายละเอียด

155
วันเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาดราชทัณฑ์ สพน 2010-01-29 15:42:14
ดูรายละเอียด

156
กรมศิลปากรเปิดรับโอนข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-01 09:41:53
ดูรายละเอียด

157
มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-01 13:24:19
ดูรายละเอียด

158
เรือนจำจังหวัดอ่างทองดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-01 10:01:33
ดูรายละเอียด

159
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 2010-02-01 13:32:25
ดูรายละเอียด

160
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-01 16:30:56
ดูรายละเอียด

161
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๘ แห่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-02-02 13:47:29
ดูรายละเอียด

162
ข้าราชการตำรวจภูฏานอบรมดูงานกรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-02 14:49:42
ดูรายละเอียด

163
พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อป้องปรามการกระทำผิด กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-02 15:13:37
ดูรายละเอียด

164
ประกาศ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 51- 54 / 2553 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-02-02 15:23:22
ดูรายละเอียด

165
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 53 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-02 16:38:33
ดูรายละเอียด

166
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่3 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-03 10:57:06
ดูรายละเอียด

167
กรมธนารักษ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 5 ตำแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-03 14:12:56
ดูรายละเอียด

168
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 3 หลักสูตร กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-03 14:17:50
ดูรายละเอียด

169
แบบสำรวจคดีความมั่นคง(DSI) กองแผนงาน 2010-02-03 14:25:31
ดูรายละเอียด

170
ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมฯที่ 72-73/2553 สรรหาและประเมินบุคคล 2010-02-04 09:38:47
ดูรายละเอียด

171
สถานะการจัดส่งสำเนางบการเงินผลพลอยได้ ส่วนบริหารงานการเงิน สพน. 2010-02-04 10:26:10
ดูรายละเอียด

172
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-04 10:37:38
ดูรายละเอียด

173
มูลนิธิป่อเต็กตึ้งมอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-04 12:34:34
ดูรายละเอียด

174
ราชบัณฑิตยสถานรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น งานการเจ้าหน้าที่ 2010-02-04 15:57:09
ดูรายละเอียด

175
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลตามโครงการจัดทำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยม สรรหาและประเมินบุคคล 2010-02-05 10:56:22
ดูรายละเอียด

176
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 2015-11-04 14:16:51
ดูรายละเอียด

177
ประกาศ ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ลำดับที่ 285-326 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-02-05 15:32:43
ดูรายละเอียด

178
ประกาศ ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) ลำดับที่ 23-30 บริหารทั่วไป 2010-02-05 15:33:56
ดูรายละเอียด

179
ประกาศ ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ลำดับที่ 39-51 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-02-05 15:35:33
ดูรายละเอียด

180
ประกาศ ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) ลำดับที่ 7-9 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-02-05 15:36:38
ดูรายละเอียด

181
ประกาศ ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 4 - 5 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-02-05 15:38:25
ดูรายละเอียด

182
สอบราคาจัดซื้อลวดหนามหีบเพลง ชนิดใบมีด จำนวน 100 ชุด เรือนจำกลางลำปาง 2010-02-08 09:23:18
ดูรายละเอียด

183
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-08 10:15:23
ดูรายละเอียด

184
เอกสารโครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน 2010-02-08 10:46:24
ดูรายละเอียด

185
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-08 16:04:15
ดูรายละเอียด

186
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 รายการ กองคลัง(พัสดุ) 2010-02-09 11:06:22
ดูรายละเอียด

187
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสอบสวนคดี กองนิติการและห้องทำงานกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุ กองคลัง กองคลัง(พัสดุ) 2010-02-09 11:08:35
ดูรายละเอียด

188
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-09 13:37:00
ดูรายละเอียด

189
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมราชทัณฑ์ เอกสารดาวน์โหลด 2010-02-11 15:16:43
ดูรายละเอียด

190
พิธีลงนามว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-02-11 17:38:28
ดูรายละเอียด

191
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-12 09:40:40
ดูรายละเอียด

192
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-15 08:53:18
ดูรายละเอียด

193
สถานะการจัดส่งสำเนางบการเงินผลพลอยได้ ส่วนบริหารงานการเงิน สพน. 2010-02-15 09:45:29
ดูรายละเอียด

194
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-16 09:48:26
ดูรายละเอียด

195
TOR จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 15 แห่ง กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 2010-02-16 09:55:45
ดูรายละเอียด

196
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กองแผนงาน 2010-02-16 11:08:31
ดูรายละเอียด

197
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 3 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-16 14:54:52
ดูรายละเอียด

198
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร 50 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-16 15:02:36
ดูรายละเอียด

199
กรมศิลปากรรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ต.นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน และ ต.สถาปนิกปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-16 15:07:33
ดูรายละเอียด

200
เนติบัณฑิตยสภารับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ต.คนสวน และ ต.พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-16 15:11:03
ดูรายละเอียด

201
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ต.นิติกรชำนาญการ และ ต.นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-16 15:14:32
ดูรายละเอียด

202
สำนักงานศาลปกครองรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-16 15:18:56
ดูรายละเอียด

203
การประกวดคำขวัญวันสุขภาพจิตเรือนจำ กองแพทย์ 2010-02-16 15:39:08
ดูรายละเอียด

204
การคัดเลือกผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-16 17:15:26
ดูรายละเอียด

205
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-17 09:31:57
ดูรายละเอียด

206
กรมราชทัณฑ์ร่วมกับ ก.ท.ม. นำผู้ต้องขังทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-03 12:13:54
ดูรายละเอียด

207
ประกาศ ปฐมนิเทศข้าราชการ บรรจุและแต่งตั้ง 2010-02-17 13:56:05
ดูรายละเอียด

208
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-18 10:09:07
ดูรายละเอียด

209
คู่มือการใช้งานระบบส่งไฟล์รายงาน รท.103 และแบบฟอร์ม รท.103 ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-02-19 09:33:47
ดูรายละเอียด

210
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-19 09:11:40
ดูรายละเอียด

211
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-02-19 09:54:44
ดูรายละเอียด

212
พิธีประกาศเกียรติคุณ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-19 11:17:29
ดูรายละเอียด

213
ธ.กรุงไทยบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศในอัตราพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-19 12:48:25
ดูรายละเอียด

214
ราชทัณฑ์เร่งสร้างการพัฒนาระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-19 16:48:09
ดูรายละเอียด

215
กรมราชทัณฑ์ร่วมแถลงข่าวโครงการ"ราษฎร์-รัฐ-ศรัทธาธรรม" กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-19 18:31:00
ดูรายละเอียด

216
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-22 10:05:05
ดูรายละเอียด

217
รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) กองแผนงาน 2010-02-22 10:18:59
ดูรายละเอียด

218
ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องปฏิบัติการ กองคลัง(พัสดุ) 2010-02-22 15:11:37
ดูรายละเอียด

219
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน เรือนจำกลางสุรินทร์ 2010-02-22 16:33:26
ดูรายละเอียด

220
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำกลางนครราชสีมา 2010-02-22 16:36:16
ดูรายละเอียด

221
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-23 09:45:17
ดูรายละเอียด

222
เชิญเรียนฟรี 18 หลักสูตร กรมราชทัณฑ์ร่วมสร้างอาชีพ กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-23 12:03:06
ดูรายละเอียด

223
สอบราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำบาดาล เรือนจำจังหวัดระนอง 2010-02-23 15:36:23
ดูรายละเอียด

224
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2010-02-23 15:59:58
ดูรายละเอียด

225
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-24 09:49:51
ดูรายละเอียด

226
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-02-24 15:02:01
ดูรายละเอียด

227
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-25 10:01:41
ดูรายละเอียด

228
ขั้นตอนการใช้งานระบบหนังสือเวียนตรวจสอบข้อมูลบุคคล กองแผนงาน 2010-02-25 14:06:58
ดูรายละเอียด

229
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-26 09:57:42
ดูรายละเอียด

230
กรมราชทัณฑ์ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบ ๘๐ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย กองประชาสัมพันธ์ 2010-02-26 14:26:36
ดูรายละเอียด

231
กลุ่มงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย ดำเนินการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยในปี พ.ศ.2552 กพน 2010-03-02 09:29:35
ดูรายละเอียด

232
วารสารราชทัณฑ์ "พอเพียงเพื่อเพียงพอ" สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2010-03-02 09:48:03
ดูรายละเอียด

233
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรื่อนจำกลางลำปาง 2010-03-02 13:53:25
ดูรายละเอียด

234
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2010-03-02 14:33:07
ดูรายละเอียด

235
ประกาศ ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-03-02 15:04:32
ดูรายละเอียด

236
กรมราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังร่วมกิจกรรมโครงการ ราษฎร์-รัฐ-ศรัทธาธรรม กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-02 16:21:05
ดูรายละเอียด

237
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 กองแผนงาน 2010-03-03 09:19:49
ดูรายละเอียด

238
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 27 ก.พ -2 มี.ค 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-03 09:54:42
ดูรายละเอียด

239
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-03 10:10:27
ดูรายละเอียด

240
นโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองแผนงาน 2010-03-03 14:46:58
ดูรายละเอียด

241
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-04 09:22:04
ดูรายละเอียด

242
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีกรมท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-03-04 09:51:13
ดูรายละเอียด

243
พิธีเปิดการสัมมนาอนุศาสนาจารย์ ประจำปี 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-04 10:55:21
ดูรายละเอียด

244
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-04 14:14:23
ดูรายละเอียด

245
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-04 14:33:41
ดูรายละเอียด

246
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค. 53 กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-04 14:39:52
ดูรายละเอียด

247
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-05 09:46:32
ดูรายละเอียด

248
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคใต้ ครั้งที่ 21 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-05 10:04:37
ดูรายละเอียด

249
ไฟล์รายการข้อมูล (DocApplication) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-03-05 14:10:45
ดูรายละเอียด

250
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำกลางยะลา 2010-03-08 12:30:44
ดูรายละเอียด

251
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 6-8 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-08 15:08:00
ดูรายละเอียด

252
พิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-08 15:49:08
ดูรายละเอียด

253
สอบราคาซื้อปลอกหมอนและปลอกที่นอน เรือนจำกลางนครราชสีมา 2010-03-09 09:17:42
ดูรายละเอียด

254
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 2010-03-09 09:21:16
ดูรายละเอียด

255
ข้าราชการผู้มีผลสั้มฤทธิ์สูง(HiPPS) และคณะร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ แก่เด็กติดผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-09 09:57:25
ดูรายละเอียด

256
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 9 มีนาคม 53 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-09 10:30:30
ดูรายละเอียด

257
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2010-03-09 13:59:47
ดูรายละเอียด

258
สอบราคาจ้างเทคอนกรีตพื้นทางเดิน เรื่อนจำกลางบางขวาง 2010-03-09 14:08:07
ดูรายละเอียด

259
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 2010-03-09 14:11:12
ดูรายละเอียด

260
สอบราคาซื้อวัสดุในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน เรือนจำกลางบางขวาง 2010-03-09 14:13:19
ดูรายละเอียด

261
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้สวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำกลางตาก 2010-03-09 14:40:55
ดูรายละเอียด

262
ประกาศ ขอชี้แจงเรื่องกำหนดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-03-09 15:27:48
ดูรายละเอียด

263
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-10 10:03:02
ดูรายละเอียด

264
สอบราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว และวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดชัยนาท 2010-03-10 10:56:49
ดูรายละเอียด

265
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2010-03-10 13:52:46
ดูรายละเอียด

266
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำกลางยะลา 2010-03-10 13:54:25
ดูรายละเอียด

267
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวและวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2010-03-10 13:56:37
ดูรายละเอียด

268
แจ้งงดการสัมนาเรื่องการส่งเสริมการดำเนินงานปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในวันที่ 12 มี.ค.2553 โดยไม่มีกำหนด สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-03-10 15:35:18
ดูรายละเอียด

269
ประกาศ ขอชี้แจงเรื่องกำหนดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-03-10 17:13:20
ดูรายละเอียด

270
กรมราชทัณฑ์ กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-11 08:34:54
ดูรายละเอียด

271
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-11 10:01:31
ดูรายละเอียด

272
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-11 14:16:21
ดูรายละเอียด

273
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-12 10:07:06
ดูรายละเอียด

274
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จำนวน 5 ทุน กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-12 14:37:43
ดูรายละเอียด

275
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 2010-03-12 16:22:56
ดูรายละเอียด

276
การจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยวิธีสอบราคา ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 2010-03-12 16:25:28
ดูรายละเอียด

277
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและและเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 2010-03-12 16:31:42
ดูรายละเอียด

278
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 13-15 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-15 10:26:56
ดูรายละเอียด

279
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสอบสวนคดีกองนิติการและห้องทำงานกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคลังและพัสดุกองคลัง กองคลัง(พัสดุ) 2010-03-15 13:37:40
ดูรายละเอียด

280
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 2010-03-15 15:04:07
ดูรายละเอียด

281
ประกาศ แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานเรือนจำ มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร ( Qualified Staff ) อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-03-15 16:45:11
ดูรายละเอียด

282
ประกาศ แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานเรือนจำ มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร ( Qualified Staff ) ( Download คู่มือรายละเอียด ) อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-03-15 16:57:24
ดูรายละเอียด

283
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-16 09:46:20
ดูรายละเอียด

284
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 2010-03-16 16:12:11
ดูรายละเอียด

285
ประกาศ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานฯ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-03-17 11:36:00
ดูรายละเอียด

286
แบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของเรือนจำ/ทัณฑสถาน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร 2010-03-17 13:41:03
ดูรายละเอียด

287
กรมอุตุนิยมวิทยารับโอนข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-17 14:29:16
ดูรายละเอียด

288
สรุปรายละเอียดการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-17 14:31:33
ดูรายละเอียด

289
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-18 10:11:11
ดูรายละเอียด

290
ประกาศ ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 247/2553 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-03-18 14:17:32
ดูรายละเอียด

291
โครงการสถาบันการพลศึกษา กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-18 15:41:58
ดูรายละเอียด

292
ประกาศ เรื่องกำหนดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-03-19 09:54:20
ดูรายละเอียด

293
ประกาศ เรื่องให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-03-19 09:59:59
ดูรายละเอียด

294
ข่าวกรมราชทัณฑ์ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-19 10:12:15
ดูรายละเอียด

295
กรมราชทัณฑ์เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-19 11:45:23
ดูรายละเอียด

296
สอบราคาจ้างซ่อมแซมร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-03-19 16:33:26
ดูรายละเอียด

297
สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 2010-03-22 13:53:16
ดูรายละเอียด

298
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 7 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-22 16:26:07
ดูรายละเอียด

299
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตเปิดอบรมขยายโอกาสการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-22 16:57:29
ดูรายละเอียด

300
สถานะการจัดส่ง สำเนา งบการเงินผลพลอยได้ ส่วนบริหารงานการเงิน สพน. 2010-03-23 10:14:03
ดูรายละเอียด

301
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สรรหาและประเมินบุคคล 2010-03-23 14:06:39
ดูรายละเอียด

302
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ( ใบสมัคร ) สรรหาและประเมินบุคคล 2010-03-23 14:10:50
ดูรายละเอียด

303
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สรรหาและประเมินบุคคล 2010-03-23 14:39:17
ดูรายละเอียด

304
ข่าวเด่นรอบวัน 24 มี.ค.53 ,รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-24 09:35:25
ดูรายละเอียด

305
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-03-24 09:49:34
ดูรายละเอียด

306
สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-03-24 09:52:53
ดูรายละเอียด

307
งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 เรือนจำกลางเชียงใหม่ 2010-03-24 10:00:18
ดูรายละเอียด

308
พิธิเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอพระราชทานเครื่องราชฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-24 11:42:57
ดูรายละเอียด

309
สำนักงานศาลปกครองรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-25 09:25:44
ดูรายละเอียด

310
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-25 09:29:11
ดูรายละเอียด

311
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-25 09:34:52
ดูรายละเอียด

312
ข่าวเด่นรอบวัน 25 มี.ค.53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-25 09:36:53
ดูรายละเอียด

313
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง กรมราชทัณฑ์ ชั้น 1 และ ชั้น 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-03-25 09:39:25
ดูรายละเอียด

314
สอบราคาซื้อผ้าห่มสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง 2010-03-25 09:48:44
ดูรายละเอียด

315
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 10 รายการ กองคลัง(พัสดุ) 2010-03-25 09:54:49
ดูรายละเอียด

316
แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจในข้อมูลสารสนเทศที่นำลงเว็บไซต์และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม(MOC) กองแผนงานฯ 2010-03-25 10:01:56
ดูรายละเอียด

317
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนิติวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-25 10:56:18
ดูรายละเอียด

318
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-25 10:59:51
ดูรายละเอียด

319
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-03-25 11:02:12
ดูรายละเอียด

320
โครงการบ้าน กรุงไทย - กบข. เพื่อสมาชิก ครั้งที่ 1 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-03-25 17:51:37
ดูรายละเอียด

321
ผลฟุตบอลวันข้าราชการพลเรือน 2553 รอบ 8 ทีมสุดท้าย กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-26 10:03:28
ดูรายละเอียด

322
กรมราชทัณฑ์แสดงความยินดี ครบรอบ 40 ปี TV3 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-26 16:05:23
ดูรายละเอียด

323
เอกสารโครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ไฟล์ขนาด 2.23 MB กองแผนงาน 2011-07-04 11:39:32
ดูรายละเอียด

324
ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-03-29 10:23:20
ดูรายละเอียด

325
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงต่อเติมรั้วแนวกำแพง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนก่อน 2010-03-29 10:25:57
ดูรายละเอียด

326
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ส่วนรวม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 2010-03-29 10:29:41
ดูรายละเอียด

327
ข่าวเด่นรอบวัน 27-29 มี.ค.53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-29 12:02:39
ดูรายละเอียด

328
ผลคะเเนนประเมินเรือนจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รอบ 6 เดือน(เเบบ สนก.1และ แบบ ผต.1) กองเเผนงาน 2010-04-07 16:05:11
ดูรายละเอียด

329
ผลฟุตบอลวันข้าราชการพลเรือน 2553 รอบ 4 ทีมสุดท้าย กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-30 10:04:21
ดูรายละเอียด

330
ปรับปรุงรายละเอียดและตารางสูตรคำนวณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในโครงการสร้างความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-03-30 15:01:38
ดูรายละเอียด

331
ข่าวเด่นรอบวัน 31 มี.ค.53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-31 08:50:51
ดูรายละเอียด

332
สอบราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวและวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดชัยนาท 2010-03-31 11:38:34
ดูรายละเอียด

333
กรมราชทัณฑ์รวมใจถวายราชสดุดีถวายพระพรพระภูมีทรงพระเจริญ งานกาชาด ปี 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-31 14:19:21
ดูรายละเอียด

334
บำบัดปทุมฯให้ความรู้เรื่อง กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-31 14:30:24
ดูรายละเอียด

335
การประชุมสัมมนา การมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-03-31 15:21:46
ดูรายละเอียด

336
ข่าวเด่นรอบวัน 21 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-21 10:31:54
ดูรายละเอียด

337
ข่าวเด่นรอบวัน 2 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-02 10:49:38
ดูรายละเอียด

338
ยุติธรรมพลาดโทษชวดแชมป์ ฟุตบอลข้าราชการพลเรือน '53 กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-01 09:20:59
ดูรายละเอียด

339
ข่าวเด่นรอบวัน 1 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-01 09:21:00
ดูรายละเอียด

340
อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-01 12:49:45
ดูรายละเอียด

341
โครงการสร้างความรู้เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-04-02 14:21:28
ดูรายละเอียด

342
อนุญาตให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน นำสื่อมวลชนพร้อมเครื่องบันทึกภาพ โครงการ 1 เรือนจำ 1 ความดี เพื่อพ่อหลวง กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-02 14:39:32
ดูรายละเอียด

343
ประกาศ กรมราชทัณฑ์ ขอเปลี่ยนแปลงแนวทาง ฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-04-02 16:27:18
ดูรายละเอียด

344
ปรับปรุงรายละเอียดและตารางสูตรคำนวณการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในโครงการสร้างความพร้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ 5 เมษายน 2553 กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-05 09:58:23
ดูรายละเอียด

345
ข่าวเด่นรอบวัน 3-5 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-05 10:03:01
ดูรายละเอียด

346
กรมราชทัณฑ์เร่งแก้ปัญหาการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-05 13:39:53
ดูรายละเอียด

347
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานพิธิเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2010-04-05 14:25:36
ดูรายละเอียด

348
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ เขต 8 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2010-04-05 15:56:04
ดูรายละเอียด

349
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-04-05 16:46:12
ดูรายละเอียด

350
ข่าวเด่นรอบวัน 6-7 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-07 10:10:14
ดูรายละเอียด

351
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านตัวชี้วัดและยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2010-04-07 10:19:20
ดูรายละเอียด

352
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านตัวชี้วัดและยุทธสาสตร์ เขต 9 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2010-04-07 10:34:26
ดูรายละเอียด

353
สรุปประเด็นถามตอบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ ฝ่ายเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-07 11:16:21
ดูรายละเอียด

354
สรุปประเด็นถามตอบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ ฝ่ายเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-07 11:20:24
ดูรายละเอียด

355
สรุปผลคะแนนประเมินตามกลุ่มเืรือนจำที่เลือกเน้นการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน กองแผนงาน 2010-04-07 16:07:37
ดูรายละเอียด

356
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-07 20:22:02
ดูรายละเอียด

357
สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาสำหรับผู้ต้องขังเขตควบคุมพิเศษ(แดน10) เรือนจำกลางบางขวาง 2010-04-08 11:02:18
ดูรายละเอียด

358
ข่าวเด่นรอบวัน 8 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-08 09:24:57
ดูรายละเอียด

359
การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (สาย 1) กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-08 09:32:47
ดูรายละเอียด

360
สอบราคาจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว พร้อมชั้นแขวน เรือนจำกลางบางขวาง 2010-04-08 11:04:28
ดูรายละเอียด

361
พิธีรดน้ำขอพร กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-08 12:05:22
ดูรายละเอียด

362
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวและวัสดุงานบ้านงานครัว(เป็นรายสิ่ง) เรือนจำอำเภอแม่สอด 2010-04-08 13:44:22
ดูรายละเอียด

363
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-08 15:35:17
ดูรายละเอียด

364
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-09 15:49:38
ดูรายละเอียด

365
โครงการทำความดีถวายในหลวง กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-10 11:28:10
ดูรายละเอียด

366
ข่าวเด่นรอบวัน 10-12 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-12 10:22:35
ดูรายละเอียด

367
ราชทัณฑ์เริ่มโครงการกำลังใจ ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-12 11:15:25
ดูรายละเอียด

368
กำหนดเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย (สาย 1) กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-12 13:44:01
ดูรายละเอียด

369
ชะลอการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2553 กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-12 15:15:22
ดูรายละเอียด

370
ข่าวเด่นรอบวัน 13 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-13 14:27:29
ดูรายละเอียด

371
ข่าวเด่นรอบวัน 14-17 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-17 09:39:52
ดูรายละเอียด

372
ข่าวเด่นรอบวัน 18-19 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-19 10:14:06
ดูรายละเอียด

373
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนข้าราชการมารับราชการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จำนวน 3 ตำแหน่ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-19 12:23:05
ดูรายละเอียด

374
ข่าวเด่นรอบวัน 20 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-20 09:41:57
ดูรายละเอียด

375
ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล กองแผนงาน 2010-04-20 13:42:57
ดูรายละเอียด

376
สัมมนา แนวทางการดำเนินงานเรือนจำอุตสาหกรรม การรับจ้างแรงงานภายนอกเรือนจำ และการบริหารงานร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-21 11:30:50
ดูรายละเอียด

377
คู่มือระบบรายงานคดีอาญาที่น่าสนใจ ผ่าน Web Application กองแผนงาน 2010-04-21 16:30:36
ดูรายละเอียด

378
ที่ปรึกษาฯ กระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมเรือนจำ/ทัณฑสถาน เชียงใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-21 20:28:11
ดูรายละเอียด

379
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางเขาบินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-04-22 09:40:02
ดูรายละเอียด

380
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี กองคลัง(พัสดุ) 2010-04-22 09:40:27
ดูรายละเอียด

381
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม กองคลัง(พัสดุ) 2010-04-22 09:57:35
ดูรายละเอียด

382
ข่าวเด่นรอบวัน 22 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-22 10:06:22
ดูรายละเอียด

383
บรรยายพิเศษ การมอบนโยบายปฏิบัติงานเรืนจำ โดย ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-22 11:35:18
ดูรายละเอียด

384
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ มอบนโยบายฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต ๕,เขต๖ กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-22 14:49:24
ดูรายละเอียด

385
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-22 16:20:24
ดูรายละเอียด

386
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-22 16:22:23
ดูรายละเอียด

387
ข่าวเด่นรอบวัน 23 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-23 09:56:06
ดูรายละเอียด

388
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง และวัสดุงานบ้านงานครัว ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-04-23 10:19:38
ดูรายละเอียด

389
แจ้งรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 1 พ.ค. 53 และกำหนดเวลาของรถยนต์ตู้ที่จะไปสวนจิตรลดา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-23 13:01:53
ดูรายละเอียด

390
ข่าวเด่นรอบวัน 24-26 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-26 10:07:19
ดูรายละเอียด

391
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดรับผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 53 กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-27 09:29:46
ดูรายละเอียด

392
ข่าวเด่นรอบวัน 27 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-27 10:26:26
ดูรายละเอียด

393
แผนการจัดการความรู้หน่วยงานราชทัณฑ์ประจำปี 2553 สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2010-04-27 10:51:03
ดูรายละเอียด

394
การประชุมการประสานความร่วมมือ งานด้านสังคมสงเคราะห์ กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-27 15:16:56
ดูรายละเอียด

395
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-28 07:49:32
ดูรายละเอียด

396
ข่าวเด่นรอบวัน 28 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-28 09:15:59
ดูรายละเอียด

397
ประกาศ เรื่องแผนผังการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ( ป.ม. ) ปี 2552 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-04-27 15:46:12
ดูรายละเอียด

398
แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทและระดับเดียวกัน กองการเจ้าหน้าที่ 2010-04-27 15:58:35
ดูรายละเอียด

399
ประกาศ เรื่องสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-04-27 16:46:09
ดูรายละเอียด

400
การแข่งขัน กีฬาแดนสามัคคีเกมส์ เขต๘ เขต ๙ กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-27 21:32:40
ดูรายละเอียด

401
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ติดตั้งอุปกรณ์ระบบตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 15 แห่ง ครั้งที่ 2 กองคลัง(พัสดุ) 2010-04-28 15:05:40
ดูรายละเอียด

402
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ระหว่าง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เรือนจำกลางคลองไผ่ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และองค์กรภาคสังคม 16 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-04-28 15:14:29
ดูรายละเอียด

403
เรือนจำจังหวัดนครนายก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการศึกษา และสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่าย รวม 16 หน่วยงาน สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-04-28 15:59:58
ดูรายละเอียด

404
ข่าวเด่นรอบวัน 29 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-29 10:02:38
ดูรายละเอียด

405
ประกาศ เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างปรจำฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-04-29 10:05:03
ดูรายละเอียด

406
สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงและถัง คสล. เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-04-29 16:06:05
ดูรายละเอียด

407
ประกาศ เรื่องการชะลอการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-04-29 17:30:36
ดูรายละเอียด

408
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับในระดับที่สูงขึ้น สรรหาและประเมินบุคคล 2010-04-29 17:31:44
ดูรายละเอียด

409
ประกาศ อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สรรหาและประเมินบุคคล 2012-08-27 17:54:24
ดูรายละเอียด

410
ข่าวเด่นรอบวัน 30 เมษายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-04-30 10:41:32
ดูรายละเอียด

411
ประกาศ เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย สำนักงาน ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ( ภาค ก.) สรรหาและประเมินบุคคล 2010-04-30 13:38:58
ดูรายละเอียด

412
ประกาศ เรื่องให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เร่งดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-05-03 14:32:16
ดูรายละเอียด

413
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนบููรณาการภาคสังคม (9 องค์กร) ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-05-03 14:49:44
ดูรายละเอียด

414
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และองค์กรภาคสังคม 8 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินงานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2553 สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-05-03 16:30:42
ดูรายละเอียด

415
ราชทัณฑ์อบรมผู้ต้องขังโครงการกำลังใจ ในการน้อมนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-04 00:17:38
ดูรายละเอียด

416
ขอให้ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ชำรุดของตู้สื่อสารความเร็วสูงกระทรวงยุติธรรม (IP Phone) ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-05-04 09:26:56
ดูรายละเอียด

417
รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2553 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-05-04 11:13:21
ดูรายละเอียด

418
ประกาศ เรื่องตารางช่วยในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-05-04 10:19:58
ดูรายละเอียด

419
ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการจัดซื้อสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป กองคลัง 2010-05-04 10:23:05
ดูรายละเอียด

420
ข่าวเด่นรอบวัน 1-4 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-04 11:52:07
ดูรายละเอียด

421
ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวหนองบึงกลาง ร่วมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-04 16:12:31
ดูรายละเอียด

422
ข่าวเด่นรอบวัน 5-6 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-06 11:00:46
ดูรายละเอียด

423
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสวัสดิการน้ำดื่มสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 3 รายการ เรือนจำจังหวัดระนอง 2010-05-06 15:26:41
ดูรายละเอียด

424
ขยายระยะเวลาโครงการประกวดมุมการเรียนรู้ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2010-05-06 17:27:09
ดูรายละเอียด

425
ข่าวเด่นรอบวัน 7 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-07 10:04:24
ดูรายละเอียด

426
แก้ไขตารางในการช่วยคำนวนเงินเดือนระบบใหม่ (แก้ไขช่องสรุป "ใช้เงินสำหรับการเลื่อน จากเดิม R32+T32 เป็น R32 อย่างเดียว") ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-05-07 15:43:04
ดูรายละเอียด

427
ราชทัณฑ์อบรมผู้ต้องขังหลักสูตร กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-09 16:50:57
ดูรายละเอียด

428
กรมราชทัณฑ์ จัดสัปดาห์รณรงค์ประหยัดพลังงาน ๑๐ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-10 10:05:53
ดูรายละเอียด

429
ข่าวเด่นรอบวัน 8-10 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-10 10:46:51
ดูรายละเอียด

430
โครงการคืนคนดีสู่สังคม สำนักสังคมสงเคราะห์ ส่วนแก้ไขฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2010-05-10 14:00:47
ดูรายละเอียด

431
เอกสารและคำสั่งกระทรวงยุติธรรมในการจ้างงานผู้พ้นโทษตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม ส่ำนักสังคมสงเคราะห์ ส่วนแก้ไขฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2010-05-10 14:27:08
ดูรายละเอียด

432
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-10 14:47:09
ดูรายละเอียด

433
ประกาศ เรื่องสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2553 สรรหาและประเมินบุคคล 2010-05-10 15:07:56
ดูรายละเอียด

434
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งในสังกัด สำนักงาน ปปง. กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-10 15:09:33
ดูรายละเอียด

435
รับโอนข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 12 อัตรา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-10 15:14:20
ดูรายละเอียด

436
ประกาศ เรื่องสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-05-10 15:22:50
ดูรายละเอียด

437
คู่มือระบบรายงานคดีอาญาที่น่าสนใจผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น (Application) ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง กองแผนงาน 2010-05-10 15:23:11
ดูรายละเอียด

438
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-10 17:03:02
ดูรายละเอียด

439
ข่าวเด่นรอบวัน 11 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-11 09:47:08
ดูรายละเอียด

440
ผลการประกวดคำขวัญวันสุขภาพจิตเรือนจำ ราชทัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจิต ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๓ กองบริการทางการแพทย์ 2010-05-11 15:08:33
ดูรายละเอียด

441
กรมราชทัณฑ์ ขอเชิญร่วมงาน "วันสุขภาพจิตเรือนจำสัญจร ปีที่๒" ณ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ 2010-05-11 15:17:31
ดูรายละเอียด

442
มูลนิธิเด็ก มอบหนังสือ ๒๐,๐๐๐ เล่ม ให้แก่ห้องสมุดพร้อมปัญญา กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-11 16:42:32
ดูรายละเอียด

443
ข่าวเด่นรอบวัน 12 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-12 10:44:02
ดูรายละเอียด

444
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-12 12:49:58
ดูรายละเอียด

445
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-12 15:06:27
ดูรายละเอียด

446
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ สำนักงานเลขานุการกรม 2010-05-14 09:33:30
ดูรายละเอียด

447
ข่าวเด่นรอบวัน 13-14 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-14 10:14:13
ดูรายละเอียด

448
ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่อง กองคลัง(พัสดุ) 2010-05-14 10:37:47
ดูรายละเอียด

449
ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-05-14 11:02:20
ดูรายละเอียด

450
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนอภัยโทษ(สำนักทัณฑปฏิบัติ) 2010-05-15 10:20:45
ดูรายละเอียด

451
เรือนจำกลางฉะเชิงเทราปล่อยผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-17 17:45:51
ดูรายละเอียด

452
ประกาศ เรื่องย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ( นักบริหาร ระดับต้น ) กรมราชทัณฑ์ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-05-18 13:58:06
ดูรายละเอียด

453
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-18 14:39:44
ดูรายละเอียด

454
ราชทัณฑ์จัดงาน วันสุขภาพจิตเรือนจำสัญจร ปีที่ ๒ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-19 11:19:20
ดูรายละเอียด

455
สรุป บัญชีการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ กองแผนงาน กลุ่มแผนงานและโครงการ 2010-05-19 14:05:44
ดูรายละเอียด

456
ข่าวเด่นรอบวัน 19-20 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-20 10:27:44
ดูรายละเอียด

457
๒รองอธิบดีฯใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-20 10:54:38
ดูรายละเอียด

458
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-20 14:08:02
ดูรายละเอียด

459
ด่วน ! ติดต่อขอรับภาพรองอธิบดีฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-20 16:33:35
ดูรายละเอียด

460
พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรือนจำกลางเพชรบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-21 10:56:48
ดูรายละเอียด

461
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองคลัง(พัสดุ) 2010-05-21 15:05:33
ดูรายละเอียด

462
ปล่อยพระราชทานอภัยโทษทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-21 15:15:10
ดูรายละเอียด

463
ประกาศ เรื่องสำรวจความต้องการขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทางสถานกักขังกลางจังหวัดตราด บรรจุและแต่งตั้ง 2010-05-21 15:33:24
ดูรายละเอียด

464
พิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-21 16:53:44
ดูรายละเอียด

465
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ธอส. ภายในเดือน พ.ค.53) ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-05-21 19:54:27
ดูรายละเอียด

466
เรือนจำจังหวัดแพร่ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-22 15:12:21
ดูรายละเอียด

467
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-25 17:33:56
ดูรายละเอียด

468
กรมราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังกวาด และทำความสะอาด แยกศาลาแดง กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-23 14:41:01
ดูรายละเอียด

469
ข่าวเด่นรอบวัน 22-24พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-24 10:06:27
ดูรายละเอียด

470
เรือนจำจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเดินตามรอยเท้าที่พ่อสอน กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-24 10:32:09
ดูรายละเอียด

471
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เรื่อง รวมพลังป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ข้าราชการไทยไม่โกง รุ่นที่ 1 ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-05-24 10:35:05
ดูรายละเอียด

472
กรมราชทัณฑ์ อบรมนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับสูง (นรส.รุ่น ๑๕) กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-24 13:34:17
ดูรายละเอียด

473
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมไหว้ครู ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-24 17:45:22
ดูรายละเอียด

474
อบรมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน "โครงการคืนคนดีสู่สังคม" กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-24 18:51:30
ดูรายละเอียด

475
ข่าวเด่นรอบวัน 25 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-25 09:44:43
ดูรายละเอียด

476
ข่าวเด่นรอบวัน 25 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-25 09:44:48
ดูรายละเอียด

477
เรือนจำจังหวัดนนทบุรีปล่อยอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-25 17:01:40
ดูรายละเอียด

478
สำนักงาน ป.ป.ท.ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-26 09:57:44
ดูรายละเอียด

479
ข่าวเด่นรอบวัน 26 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-26 10:33:23
ดูรายละเอียด

480
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษฯปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ให้นักเรียนในทัณฑสถานฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-26 11:37:09
ดูรายละเอียด

481
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว ร่วมกับ อบต.ลาดบัวขาว จัดทำโครงการบริการงานสาธารณะประโยชน์ฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-26 14:24:53
ดูรายละเอียด

482
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-26 15:51:33
ดูรายละเอียด

483
ผู้ต้องขังบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-26 17:23:13
ดูรายละเอียด

484
ข่าวเด่นรอบวัน 27 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-27 09:44:16
ดูรายละเอียด

485
แนวทางการส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี พ.ศ.2553รอบครึ่งปีแรก กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-27 13:41:16
ดูรายละเอียด

486
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-27 13:54:29
ดูรายละเอียด

487
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนอน 2 ชั้น เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า 2010-05-27 14:18:20
ดูรายละเอียด

488
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-27 15:25:46
ดูรายละเอียด

489
ปิดระบบโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-05-27 15:34:53
ดูรายละเอียด

490
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาระดับต้น(สำนักงาน ป.ป.ท.) ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2010-05-27 16:06:20
ดูรายละเอียด

491
ข่าวเด่นรอบวัน 28-31 พฤษภาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-31 15:37:05
ดูรายละเอียด

492
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด ปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-31 16:49:00
ดูรายละเอียด

493
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-31 17:05:33
ดูรายละเอียด

494
พิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรือนจำอำเภอนาทวี กองประชาสัมพันธ์ 2010-05-31 17:22:40
ดูรายละเอียด

495
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์รับโอนข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 3 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-01 09:35:32
ดูรายละเอียด

496
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-06-01 10:24:49
ดูรายละเอียด

497
ข่าวเด่นรอบวัน 1 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-01 10:35:49
ดูรายละเอียด

498
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-01 12:38:12
ดูรายละเอียด

499
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-01 14:15:51
ดูรายละเอียด

500
ขั้นตอนการดำเนินการจ้างงานผู้พ้นโทษในโครงการคืนคนดีสู่สังคม สำนักสังคมสงเคราะห์/กองคลัง 2010-06-01 15:07:15
ดูรายละเอียด

501
ประกาศ เรื่อง แบบสำรวจความเห็นการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ เพิ่มเติม กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2011-01-04 14:25:12
ดูรายละเอียด

502
ด่วนมาก การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-06-01 16:01:54
ดูรายละเอียด

503
ข่าวเด่นรอบวัน 2 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-02 09:27:02
ดูรายละเอียด

504
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขยายกำหนดเวลารับโอนข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-02 09:42:52
ดูรายละเอียด

505
เรือนจำจังหวัดพะเยา ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-02 16:05:58
ดูรายละเอียด

506
แถลงข่าว World Cup 2010 Behind Bars กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-02 16:12:40
ดูรายละเอียด

507
ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ กองคลัง(พัสดุ) 2010-06-03 09:34:05
ดูรายละเอียด

508
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯทรงเป็นประธานกิจกรรมสร้างกำลังใจ...สู่เมืองคอน กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-03 10:30:54
ดูรายละเอียด

509
ข่าวเด่นรอบวัน 3 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-03 10:41:09
ดูรายละเอียด

510
ประกาศ เรื่องการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-06-03 11:06:01
ดูรายละเอียด

511
การจัดซื้อสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 2010-06-03 13:33:37
ดูรายละเอียด

512
สอบราคาซื้อผ้าห่มสำหรับผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-06-03 13:46:46
ดูรายละเอียด

513
เรือนจำจังหวัดสระบุรี ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-03 15:47:53
ดูรายละเอียด

514
ข่าวเด่นรอบวัน4 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-04 13:36:54
ดูรายละเอียด

515
ประกาศ เรื่องตัวอย่างคำสั่งในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-06-04 14:23:47
ดูรายละเอียด

516
ครบรอบ ๘๓ ปี ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-04 14:45:22
ดูรายละเอียด

517
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-06-07 11:27:44
ดูรายละเอียด

518
ข่าวเด่นรอบวัน 5-7 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-07 12:26:01
ดูรายละเอียด

519
เรือนจำกลางนครปฐม ปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-04 17:05:24
ดูรายละเอียด

520
ปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรือนจำกลางปัตตานี กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-04 17:29:40
ดูรายละเอียด

521
เปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ ๗ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-06 17:43:43
ดูรายละเอียด

522
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 15 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-06-07 09:40:22
ดูรายละเอียด

523
ประชุมผู้บริหารเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-07 10:34:39
ดูรายละเอียด

524
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-07 10:37:19
ดูรายละเอียด

525
ประกาศ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมฯ ที่ 459/2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-06-07 16:32:00
ดูรายละเอียด

526
ประกาศ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และให้ข้าราชการช่วยราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 460-461 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-06-07 16:34:45
ดูรายละเอียด

527
ประกาศ เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมฯที่ 457-458 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-06-07 16:40:43
ดูรายละเอียด

528
ประกาศ เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี 2553 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-06-08 09:56:04
ดูรายละเอียด

529
ข่าวเด่นรอบวัน 8 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-08 10:12:03
ดูรายละเอียด

530
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงานฝึกวิชาชีพ ทัณฑสถานหญิงสงขลา 2010-06-08 10:24:37
ดูรายละเอียด

531
ปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-08 11:41:41
ดูรายละเอียด

532
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง อบรมสารวัตรรุ่นที่ ๑๐๑ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-08 12:20:44
ดูรายละเอียด

533
พระราชทานอภัยโทษ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-08 16:44:54
ดูรายละเอียด

534
ข่าวเด่นรอบวัน 9 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-09 10:05:49
ดูรายละเอียด

535
กรมทรัพย์สินทางปัญญารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-09 10:14:59
ดูรายละเอียด

536
แจ้งกำหนดการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-06-09 11:02:46
ดูรายละเอียด

537
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2552 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-06-09 14:09:14
ดูรายละเอียด

538
ด่วนที่สุด การจัดส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู้อำนวยการระดับต้นและระดับสูง ฝ่ายเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-10 09:51:54
ดูรายละเอียด

539
ยกเลิกประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-10 15:56:36
ดูรายละเอียด

540
ข่าวเด่นรอบวัน 11 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-11 12:20:04
ดูรายละเอียด

541
กรมพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-10 16:00:47
ดูรายละเอียด

542
ราชทัณฑ์ World Cup 2010 กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-10 16:19:51
ดูรายละเอียด

543
ประกาศผลการสอบราคาซื้อและติดตั้งเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่อง กองคลัง(พัสดุ) 2010-06-11 09:40:18
ดูรายละเอียด

544
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการเปิดกิจกรรม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-11 13:50:53
ดูรายละเอียด

545
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง 2010-06-11 16:05:26
ดูรายละเอียด

546
การรับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-06-13 09:45:46
ดูรายละเอียด

547
แจ้งสิทธิอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-06-13 13:22:10
ดูรายละเอียด

548
ข่าวเด่นรอบวัน 12-14 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-14 10:14:28
ดูรายละเอียด

549
ประกาศ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ( ครบเกษียณอายุ) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-06-14 10:36:51
ดูรายละเอียด

550
วารสารราชทัณฑ์ "กรมราชทัณฑ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้" สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2010-06-14 11:38:03
ดูรายละเอียด

551
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนอน 2 ชั้น จำนวน 2 ห้อง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2010-06-14 16:23:39
ดูรายละเอียด

552
ราชทัณฑ์อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-14 17:31:14
ดูรายละเอียด

553
ยกเลิก ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-16 13:13:28
ดูรายละเอียด

554
อธิบดีตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดระนอง กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-14 18:07:27
ดูรายละเอียด

555
ข่าวเด่นรอบวัน 15 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-15 10:05:13
ดูรายละเอียด

556
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมแถลงข่าวฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-15 10:05:29
ดูรายละเอียด

557
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์การเรียนโสภณกิจจานุสรณ์ เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-06-15 13:53:55
ดูรายละเอียด

558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนของการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ/สนง.ก.พ. ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล/กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-15 14:03:59
ดูรายละเอียด

559
พิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-15 16:33:11
ดูรายละเอียด

560
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-16 09:02:42
ดูรายละเอียด

561
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-16 09:08:14
ดูรายละเอียด

562
ข่าวเด่นรอบวัน 16 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-16 10:24:24
ดูรายละเอียด

563
สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ทัณฑสถานหญิงสงขลา 2010-06-16 11:11:50
ดูรายละเอียด

564
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเสียงสำหรับจัดเสียงตามสายเพื่อเป็นสวัสดิการผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 2010-06-16 11:14:57
ดูรายละเอียด

565
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี อบรมลูกเสือวิสามัญ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-16 16:10:28
ดูรายละเอียด

566
กิจกรรม เรือนจำจังหวัดระนอง กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-16 14:35:08
ดูรายละเอียด

567
การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-16 14:12:33
ดูรายละเอียด

568
ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-16 14:37:29
ดูรายละเอียด

569
ข่าวเด่นรอบวัน 17 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-17 10:12:19
ดูรายละเอียด

570
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมฯที่ รร. ริชมอนด์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-17 12:11:59
ดูรายละเอียด

571
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-17 16:36:05
ดูรายละเอียด

572
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรือนนอนผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-06-17 16:40:27
ดูรายละเอียด

573
"Prison’s World Cup 2010" ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-17 16:57:23
ดูรายละเอียด

574
สัมมนา การปรับตัวผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-17 17:29:42
ดูรายละเอียด

575
กรมราชทัณฑ์รับมอบทุนการศึกษา ๓๒,๐๐๐ บาท กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-17 17:48:04
ดูรายละเอียด

576
ข่าวเด่นรอบวัน 18 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-18 09:50:35
ดูรายละเอียด

577
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครูให้กับผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-18 10:17:17
ดูรายละเอียด

578
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ปล่อยรอบ ๒ อีก ๓๓๘ คน กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-18 15:28:16
ดูรายละเอียด

579
ประกาศ เรื่องให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน( หญิง)ลำดับที่ 31-53 2010-06-18 17:16:18
ดูรายละเอียด

580
ข่าวเด่นรอบวัน 19-21 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-21 11:08:54
ดูรายละเอียด

581
ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-06-21 16:37:54
ดูรายละเอียด

582
กรมราชทัณฑ์ดูงานครัวการบินไทย กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-21 17:20:59
ดูรายละเอียด

583
เชิญชวนรับข่าวสารกรมราชทัณฑ์ผ่านทาง twitter กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-21 17:44:54
ดูรายละเอียด

584
ข่าวเด่นรอบวัน 22 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-22 10:42:07
ดูรายละเอียด

585
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-22 11:55:47
ดูรายละเอียด

586
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีกรมท่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-06-22 12:58:54
ดูรายละเอียด

587
สำนักงานศาลปกครองรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมาในสังกัดตำแหน่งพนักงานคดีปกครองชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-06-22 13:03:36
ดูรายละเอียด

588
จู่โจมตรวจค้น เรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-22 15:12:11
ดูรายละเอียด

589
การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 กองแผนงาน กลุ่มงานติดตามผลและประเมินผล 2010-06-22 16:05:30
ดูรายละเอียด

590
คำสั่งย้ายข้าราชการ 2010-06-22 16:20:06
ดูรายละเอียด

591
เปิดกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ (ภาคกลาง) กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-22 17:23:43
ดูรายละเอียด

592
กรมราชทัณฑ์และหน่วยงานในสังกัดได้รับรางวัลการประกวดฯเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๒ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-22 17:48:49
ดูรายละเอียด

593
ข่าวเด่นรอบวัน 23 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-23 08:55:00
ดูรายละเอียด

594
ประกาศ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-23 09:53:34
ดูรายละเอียด

595
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยม เรือนจำกลางสงขลา กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-23 10:52:16
ดูรายละเอียด

596
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-23 14:02:02
ดูรายละเอียด

597
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ อัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-06-23 15:21:15
ดูรายละเอียด

598
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรือนนอนผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-06-23 17:29:17
ดูรายละเอียด

599
ข่าวเด่นรอบวัน 24 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-24 09:37:36
ดูรายละเอียด

600
กรมราชทัณฑ์ MOU สถาบันการศึกษา ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-24 13:54:19
ดูรายละเอียด

601
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการรับมอบเครื่องดนตรีจาก บ.ปราชญ์ มิวสิค กรุ๊ปจำกัด กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-24 14:58:43
ดูรายละเอียด

602
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-24 15:45:01
ดูรายละเอียด

603
แบบสำรวจผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำด้านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง สสส 2010-06-24 15:45:29
ดูรายละเอียด

604
เรือนจำอำเภอธัญบุรี อบรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระทำผิดทางเพศ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-24 16:13:19
ดูรายละเอียด

605
ข่าวเด่นรอบวัน 25 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-25 09:19:09
ดูรายละเอียด

606
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-25 13:38:20
ดูรายละเอียด

607
ร่วมแสดงความยินดี ๖๐ ปี สยามรัฐ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-25 14:48:49
ดูรายละเอียด

608
กรมราชทัณฑ์รับรางวัลองค์กรระดับดีเด่น ด้านการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด ปี ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-25 16:17:35
ดูรายละเอียด

609
เรือนจำกลางนครราชสีมา ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-25 16:34:55
ดูรายละเอียด

610
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ตรวจมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-25 17:30:27
ดูรายละเอียด

611
สอบราคาซื้อเครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 29 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-06-28 16:37:40
ดูรายละเอียด

612
"World Cup 2010 Behind Bars" รอบ 16 ทีมสุดท้าย กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-28 16:38:08
ดูรายละเอียด

613
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนอน 2 ชั้น เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 2010-06-28 16:39:14
ดูรายละเอียด

614
ข่าวเด่นรอบวัน 26-28 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-28 16:51:56
ดูรายละเอียด

615
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง(พัสดุ) 2010-06-28 17:02:05
ดูรายละเอียด

616
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนอน 2 ชั้น เรือนจำอำเภอรัตนบุรี 2010-06-29 10:26:34
ดูรายละเอียด

617
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-29 11:18:31
ดูรายละเอียด

618
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ของกรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-29 11:21:14
ดูรายละเอียด

619
ข่าวเด่นรอบวัน 29-30 มิถุนายน 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-30 09:59:36
ดูรายละเอียด

620
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงงานฝึกวิชาชีพ ทัณฑสถานหญิงสงขลา 2010-06-30 11:12:06
ดูรายละเอียด

621
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรือนนอนผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-06-30 11:15:03
ดูรายละเอียด

622
ประกาศสอบราคาซื้อและติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล(Harddisk) กองคลัง(พัสดุ) 2010-06-30 12:56:54
ดูรายละเอียด

623
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน( หญิง) ลำดับที่ 54-57 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-06-30 13:03:32
ดูรายละเอียด

624
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อรับโอนมารับข้าราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองชำนาญการ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-30 13:12:15
ดูรายละเอียด

625
รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จำนวน 5 อัตรา สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-30 13:20:54
ดูรายละเอียด

626
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ประกาศ รับสมัครงานหลายอัตรา สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-30 13:28:51
ดูรายละเอียด

627
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จัดกิจกรรมวันไหว้ครู กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-30 14:54:22
ดูรายละเอียด

628
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ( สำหรับผู้มีคุณสมบัติครบภายใน 31 มีนาคม 2553 ) สรรหาและประเมินบุคคล 2010-06-30 15:54:34
ดูรายละเอียด

629
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ อบรมปฏิบัติธรรมผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-06-30 17:35:25
ดูรายละเอียด

630
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนอน2ชั้น เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2010-07-01 15:21:42
ดูรายละเอียด

631
ทัณฑสถานหญิงสงขลา เปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-01 15:32:42
ดูรายละเอียด

632
ข่าวเด่นรอบวัน 1 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-01 10:31:53
ดูรายละเอียด

633
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางลพบุรี สรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-01 10:55:01
ดูรายละเอียด

634
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-01 16:48:41
ดูรายละเอียด

635
ข่าวเด่นรอบวัน 2 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-02 10:07:50
ดูรายละเอียด

636
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS) กองแผนงาน 2010-07-03 03:40:10
ดูรายละเอียด

637
เปิดค่าย "คืนคนดีสู่สังคม" กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-05 10:59:27
ดูรายละเอียด

638
ข่าวเด่นรอบวัน 3-5 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-05 11:18:01
ดูรายละเอียด

639
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-06 09:54:13
ดูรายละเอียด

640
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-06 10:45:23
ดูรายละเอียด

641
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาฯเปิดโครงการฝึกวิชาชีพร้องเพลงไทยสากลฯ ครั้งที่ 2 กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-06 15:59:50
ดูรายละเอียด

642
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-06 18:12:55
ดูรายละเอียด

643
ข่าวเด่นรอบวัน 6-7 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-07 10:27:28
ดูรายละเอียด

644
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-07-07 11:28:34
ดูรายละเอียด

645
เปิดอบรม "ราชธรรม ราชทัณฑ์ "รุ่น ๒๘ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-07 11:29:40
ดูรายละเอียด

646
ประกาศผลสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2010-07-07 16:55:26
ดูรายละเอียด

647
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลางนครราชสีมา 2010-07-08 09:08:46
ดูรายละเอียด

648
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารขังเดี่ยว(แดน2) เรือนจำกลางบางขวาง 2010-07-08 09:13:14
ดูรายละเอียด

649
สอบราคาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เสริมความมั่นคง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 2010-07-08 09:15:22
ดูรายละเอียด

650
ยุติธรรมเปิดตัว กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-08 09:32:55
ดูรายละเอียด

651
ข่าวเด่นรอบวัน 8 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-08 09:50:35
ดูรายละเอียด

652
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำราวตากผ้าหลังคาโปร่งแสง เรือนจำจังหวัดระนอง 2010-07-08 10:01:53
ดูรายละเอียด

653
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-08 10:58:18
ดูรายละเอียด

654
ประกาศ เรื่องการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ที่ ยธ 0709 / ว 49 ลว 3 พ.ย. 2551 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-07-08 11:28:36
ดูรายละเอียด

655
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเรือนจำเรือนธรรม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-08 14:19:19
ดูรายละเอียด

656
ประเมิน มาตรฐาน 5 ด้าน เรือนจำจังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-08 14:39:17
ดูรายละเอียด

657
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกรของกรมราชทัณฑ์ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-08 15:56:19
ดูรายละเอียด

658
ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2553 รอบการประเมินที่ 1 (1 เมษายน 2553) กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-08 16:15:06
ดูรายละเอียด

659
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ ระดับชำนาญงาน คำสั่งกรมฯ ที่ 557-558/2553 บรรจุและแต่งตั้ง 2010-07-08 16:21:36
ดูรายละเอียด

660
ประกาศสอบราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-07-09 10:05:29
ดูรายละเอียด

661
ข่าวเด่นรอบวัน 9 กรกฏาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-09 10:21:44
ดูรายละเอียด

662
ประกาศสอบราคาต่อเติมเรือนนอน 2 ชั้นสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 2010-07-09 14:06:07
ดูรายละเอียด

663
ทีม Italy คว้าแชมป์ ราชทัณฑ์ World Cup 2010 Behind Bars กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-10 14:37:45
ดูรายละเอียด

664
ข่าวเด่นรอบวัน 10-12 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-12 11:49:12
ดูรายละเอียด

665
แถลงข่าว ความคืบหน้า การดำเนินคดีการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-12 13:13:35
ดูรายละเอียด

666
สำนักพัฒนาพฤตินิสัยจะจัดสัมมนา หลักสูตร "การบริหารงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์" (e-Government Procurement: : e-GP" สพน. 2010-07-12 14:17:52
ดูรายละเอียด

667
เรือนจำกลางนครราชสีมา คืนคนดีสู่สังคม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-12 16:17:05
ดูรายละเอียด

668
ข่าวเด่นรอบวัน 13 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-13 10:02:44
ดูรายละเอียด

669
สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสริมความมั่นคง จำนวน 1 งาน เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 2010-07-13 11:19:19
ดูรายละเอียด

670
จู่โจม เรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-13 14:57:08
ดูรายละเอียด

671
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-13 16:08:14
ดูรายละเอียด

672
ข่าวเด่นรอบวัน 14 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-14 09:46:41
ดูรายละเอียด

673
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว สรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-14 11:27:38
ดูรายละเอียด

674
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-14 11:31:57
ดูรายละเอียด

675
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 2010-07-14 13:32:50
ดูรายละเอียด

676
เอกสารการว่าจ้างทำงานที่ถูกต้อง สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-07-14 15:28:54
ดูรายละเอียด

677
ราชทัณฑ์ร่วมถวายพระพร กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-15 09:25:48
ดูรายละเอียด

678
ราชทัณฑ์ กัมพูชา พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการควบคุมวัณโรค กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-16 14:07:24
ดูรายละเอียด

679
ผลการสอบราคาจ้างต่อเติมห้องนอน2ชั้น เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2010-07-16 14:52:33
ดูรายละเอียด

680
สอบราคาซื้อลวดหนามหีบเพลง เรือนจำกลางบางขวาง 2010-07-16 15:21:12
ดูรายละเอียด

681
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงเรือนนอนความมั่นคงสูง เรือนจำกลางลำปาง 2010-07-16 15:23:53
ดูรายละเอียด

682
ประกาศ เรื่องหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการของส่วนราชการ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-07-19 09:44:24
ดูรายละเอียด

683
ข่าวเด่นรอบวัน 15-19 ก.ค.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-19 10:38:15
ดูรายละเอียด

684
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-19 11:05:38
ดูรายละเอียด

685
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-19 11:07:29
ดูรายละเอียด

686
ขอให้ตรวจสอบบุคคล ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-07-19 12:47:13
ดูรายละเอียด

687
การเพิ่มรายการข้อมูล (List Box) ในโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-07-19 12:50:46
ดูรายละเอียด

688
กิจกรรมเด่น ทัณฑสถานหญิงสงขลา กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-19 16:19:36
ดูรายละเอียด

689
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-21 09:57:47
ดูรายละเอียด

690
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนรอบเรือนจำและรางระบายน้ำ เรือนจำจังหวัดระนอง 2010-07-19 17:15:48
ดูรายละเอียด

691
ข่าวเด่นรอบวัน 20 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-20 08:33:01
ดูรายละเอียด

692
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-20 12:02:15
ดูรายละเอียด

693
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนิติกรของกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-20 14:07:50
ดูรายละเอียด

694
ประกาศ เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ฝ่ายประเมินและสรรหา 2010-07-20 16:06:54
ดูรายละเอียด

695
ประกาศ เรื่องให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ( หญิง) ลำดับที่ 58 - 70 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-07-20 16:12:12
ดูรายละเอียด

696
ประกาศ เรื่องให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 6 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-07-20 16:13:51
ดูรายละเอียด

697
ข่าวเด่นรอบวัน 21 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-21 10:47:12
ดูรายละเอียด

698
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า บริการนวดนอกสถานที่ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-21 11:03:26
ดูรายละเอียด

699
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-21 11:24:15
ดูรายละเอียด

700
กรมราชทัณฑ์ จัดสัมมนา กลยุทธ์และเทคนิคการพัฒนาองค์กร กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-21 11:27:35
ดูรายละเอียด

701
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-21 11:41:42
ดูรายละเอียด

702
จู่โจม เรือนจำกลางนครราชสีมา กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-21 15:56:37
ดูรายละเอียด

703
กรมราชทัณฑ์รับมอบกิตติกรรมประกาศ ด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-21 21:46:40
ดูรายละเอียด

704
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเอ็กซ์เรย์ เรือนจำกลางบางขวาง 2010-07-22 09:50:52
ดูรายละเอียด

705
ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงาน และผ่านการประเมิน ฯ เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-22 11:07:44
ดูรายละเอียด

706
ประกาศ การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-22 11:44:47
ดูรายละเอียด

707
ข่าวเด่นรอบวัน 22 กรกฎาคม 53 รวบรวม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-22 13:33:05
ดูรายละเอียด

708
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริหารเงินผลพลอยได้ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2010-07-22 14:14:13
ดูรายละเอียด

709
เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรไร่นาสวนผสม กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-22 17:25:38
ดูรายละเอียด

710
ประกาศผลการสอบราคาซื้อและติดตั้งระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ กองคลัง(พัสดุ) 2010-07-23 10:46:33
ดูรายละเอียด

711
mou เรือนจำกลางเชียงราย กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-23 11:34:24
ดูรายละเอียด

712
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคางานก่อสร้างต่อเติมห้องนอน 2 ชั้นสำหรับผู้ต้องเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 2010-07-23 17:15:01
ดูรายละเอียด

713
อธิบดีเปิดงานทางบุญลานธรรม รจ. พะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-24 16:09:36
ดูรายละเอียด

714
คืนคนดีสู่สังคม เรือนจำพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-24 20:58:45
ดูรายละเอียด

715
อธิบดีตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวร่องห้า จังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-24 21:38:25
ดูรายละเอียด

716
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานีจัดพิธีเวียนเทียนเข้าพรรษา กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-26 17:26:44
ดูรายละเอียด

717
ราษฎร์ - รัฐ ศรัทธราธรรม ครั้งที่ ๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-27 09:28:17
ดูรายละเอียด

718
MOU และโครงการวิวัฒน์ราชทัณฑ์ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-27 09:56:34
ดูรายละเอียด

719
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดระนอง ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-07-28 14:08:46
ดูรายละเอียด

720
เรือนจำอำเภอหล่มสัก แห่เทียนพรรษา ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-27 10:16:25
ดูรายละเอียด

721
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดชุมพรและเรือนจำอำเภอหลังสวน กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-27 18:37:42
ดูรายละเอียด

722
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนข้าราชการมารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-28 09:46:25
ดูรายละเอียด

723
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-07-28 10:25:12
ดูรายละเอียด

724
ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประจำปี พ.ศ. 2553 รอบการประเมิน 1 เมษายน 2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-28 10:32:47
ดูรายละเอียด

725
ประกาศรรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนหรือย้ายมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-28 15:57:19
ดูรายละเอียด

726
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีกรมท่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-07-29 11:11:20
ดูรายละเอียด

727
ประกาศ เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งแก้ไขเลื่อนเงินเดือนเฉพาะรายกรณีได้รับโควต้าจากกรมฯ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-07-29 11:35:47
ดูรายละเอียด

728
สอบราคาซื้อสารส้มและคลอรีน เรือนจำกลางคลองไผ่ 2010-07-29 14:51:04
ดูรายละเอียด

729
เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จัดราชทัณฑ์สมานฉันท์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-29 16:56:18
ดูรายละเอียด

730
แบบฟอร์มกำหนดนัดประชุม การนัดหมายของผู้อำนวยการสำนัก / กอง สำนักงานเลขานุการกรม 2010-07-29 17:10:33
ดูรายละเอียด

731
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคางานก่อสร้างต่อเติมห้องนอน 2 ชั้นเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 2010-07-30 09:49:16
ดูรายละเอียด

732
กรมราชทัณฑ์ ร่วมอนุโมทนาบุญหล่อเทียนพรรษา ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-30 10:30:19
ดูรายละเอียด

733
HiPPS รุ่นที่ 6 กรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-30 10:57:47
ดูรายละเอียด

734
ข่าวเด่นประจำวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-07-30 11:52:45
ดูรายละเอียด

735
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดส่วนกลางกรมฯ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-07-30 14:51:28
ดูรายละเอียด

736
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 626/2553 ลว. 29 กรกฎาคม 2553 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ (หน้าที่ 1 ถึงหน้าที่ 23) ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-30 15:20:59
ดูรายละเอียด

737
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 626/2553 ลว. 29 กรกฎาคม 2553 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ (หน้าที่ 24 ถึงหน้าที่ 48) ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-30 15:23:42
ดูรายละเอียด

738
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 627/2553 ลว. 29 กรกฎาคม 2553 เรื่องย้ายข้าราชการ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-30 15:25:26
ดูรายละเอียด

739
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 628/2553 ลว. 29 กรกฎาคม 2553 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-30 15:27:01
ดูรายละเอียด

740
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 629/2553 ลว. 29 กรกฎาคม 2553 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-07-30 15:28:12
ดูรายละเอียด

741
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัด เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-08-02 10:50:42
ดูรายละเอียด

742
ข่าวเด่นประจำวันที่ 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-02 11:16:47
ดูรายละเอียด

743
กรมการศาสนารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-08-02 15:22:54
ดูรายละเอียด

744
กรมราชทัณฑ์ MOU กับกรมสุขภาพจิต กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-02 16:07:39
ดูรายละเอียด

745
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-02 16:31:32
ดูรายละเอียด

746
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารขังเดี่ยวแดน 2 ครั้งที่ 2 เรือนจำกลางลำปาง 2010-08-03 10:15:19
ดูรายละเอียด

747
ข่าวเด่นประจำวันที่ 3 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-03 10:23:51
ดูรายละเอียด

748
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาฯเปิดสัมมนาการบริหารงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-03 10:29:01
ดูรายละเอียด

749
การบันทึกภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-03 11:27:41
ดูรายละเอียด

750
ประกาศ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-08-03 11:41:45
ดูรายละเอียด

751
ถักโครเชต์ สร้างทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-03 13:53:09
ดูรายละเอียด

752
การรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-03 14:27:23
ดูรายละเอียด

753
การเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปรับระดับใหม่ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-08-03 15:02:22
ดูรายละเอียด

754
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรณีพิเศษ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-08-03 15:04:23
ดูรายละเอียด

755
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแนบท้ายคำสั่ง ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-08-03 15:08:01
ดูรายละเอียด

756
ประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆๆ ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-08-03 15:13:13
ดูรายละเอียด

757
ประกาศรับโอนข้าราชการมาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-08-04 09:38:59
ดูรายละเอียด

758
ข่าวเด่นประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-04 11:12:13
ดูรายละเอียด

759
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-08-04 11:18:58
ดูรายละเอียด

760
สำนักงานศาลปกครองประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-08-04 13:51:03
ดูรายละเอียด

761
สิงหาคมนี้ พบกับ justice channel กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-04 15:13:21
ดูรายละเอียด

762
ประกาศเรื่องIP-PHONE และ Internet กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-08-04 16:24:18
ดูรายละเอียด

763
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรือนจำกลางพิษณุโลก ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-08-04 17:02:44
ดูรายละเอียด

764
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 76 รายการ เรือนจำกลางยะลา 2010-08-05 09:01:23
ดูรายละเอียด

765
สอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดทำรั้วตาข่ายกั้นล็อกเกอร์ผู้ต้องขัง และวัสดุจัดสร้างตาข่ายกั้นบันไดและระเบียง เรือนจำกลางคลองไผ่ 2010-08-05 09:05:17
ดูรายละเอียด

766
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโครงหลังคาเรือนนอน 1 และวัสดุปรับปรุงมาตราฐานอ่างอาบน้ำ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 2010-08-05 09:40:49
ดูรายละเอียด

767
ข่าวเด่นประจำวันที่ 5 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-05 10:33:53
ดูรายละเอียด

768
การเลื่อนเงินเดือนกรณีปรับระดับใหม่ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-08-05 10:53:53
ดูรายละเอียด

769
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแนบท้ายคำสั่ง ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-08-05 10:55:19
ดูรายละเอียด

770
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติงานประจำในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-08-06 10:45:46
ดูรายละเอียด

771
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-08-06 13:51:38
ดูรายละเอียด

772
งานแถลงข่าว "โทรทัศน์ยุติธรรม Justice Channel" กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-07 11:59:42
ดูรายละเอียด

773
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-07 15:59:38
ดูรายละเอียด

774
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการ Art For All เรือนจำกลางบางขวาง 2010-08-07 18:27:50
ดูรายละเอียด

775
สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูกำแพงควบคุมรีโมท ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-08-07 18:30:36
ดูรายละเอียด

776
สอบราคาซื้อวัสดุต่อเติมหลังคาพื้นที่อาคารสถานพยาบาล เรือนจำจังหวัดพิจิตร 2010-08-07 18:34:25
ดูรายละเอียด

777
ข่าวเด่นประจำวันที่ 6-9 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-09 11:03:17
ดูรายละเอียด

778
ประกาศ เรื่อง การศึกษา วิเคราะห์ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-08-09 13:35:27
ดูรายละเอียด

779
กรมราชทัณฑ์ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-09 15:14:43
ดูรายละเอียด

780
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลางนครราชสีมา 2010-08-09 15:45:38
ดูรายละเอียด

781
กรมราชทัณฑ์ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน รพี กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-09 15:46:37
ดูรายละเอียด

782
ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติฯจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน แก่ผู้ต้องขังหญิง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-09 16:58:51
ดูรายละเอียด

783
เยาวชนเข้าเยี่ยมชม เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-09 17:00:54
ดูรายละเอียด

784
เรือนจำจังหวัดพิจิตร จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-09 17:20:07
ดูรายละเอียด

785
ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จ.น่าน ออกบำเพ็ญประโยชน์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-10 13:51:52
ดูรายละเอียด

786
ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง(พัสดุ) 2010-08-10 13:57:35
ดูรายละเอียด

787
ข่าวเด่นประจำวันที่ 10 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-10 14:21:11
ดูรายละเอียด

788
เรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-10 15:15:42
ดูรายละเอียด

789
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-10 15:45:07
ดูรายละเอียด

790
กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผุ้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางอุดรธานี กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-10 16:33:23
ดูรายละเอียด

791
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-08-10 16:35:14
ดูรายละเอียด

792
เรือนจำจังหวัดพะเยา จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-10 16:55:26
ดูรายละเอียด

793
กรมราชทัณฑ์ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ วันแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-11 11:30:07
ดูรายละเอียด

794
สัมนนาด้านการบริหารจัดการแรงงาน และการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-11 11:45:33
ดูรายละเอียด

795
นักเรียนทุนรัฐบาล กรมราชทัณฑ์ Undergraduate Intelligence Scholarship Program กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-11 12:57:16
ดูรายละเอียด

796
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ( เฉพาะราย) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-08-11 13:22:06
ดูรายละเอียด

797
การขอรับเงินเป็นเจ้าภาพจัดพิธีศพ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-08-11 14:54:06
ดูรายละเอียด

798
แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-08-11 14:57:00
ดูรายละเอียด

799
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เรือนนอน 1-3 เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-08-11 16:08:32
ดูรายละเอียด

800
สอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-08-11 17:31:01
ดูรายละเอียด

801
เรือนจำจังหวัดน่าน จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-11 17:38:31
ดูรายละเอียด

802
พิธีเปิดโครงการถวายพระพรออนไลน์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-11 19:30:06
ดูรายละเอียด

803
กรมราชทัณฑ์จัดพิธีลงนามถวายพระพร กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-11 20:07:55
ดูรายละเอียด

804
ข่าวเด่นประจำวันที่ 12-16 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 11:27:54
ดูรายละเอียด

805
โครงการเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ทัณพสถานหญิงชลบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 14:15:43
ดูรายละเอียด

806
สานสัมพันธ์รัก สำนึกบาปกราบเท้าแม่ ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 14:33:27
ดูรายละเอียด

807
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานฯ วันแม่แห่งชาติ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 14:45:49
ดูรายละเอียด

808
Big Cleaning Day ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 14:58:39
ดูรายละเอียด

809
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังส่งน้ำระบบน้ำบาดาล เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2010-08-16 15:57:46
ดูรายละเอียด

810
เรือนจำกลางสุราษฏร์ธานี จัดเลื้ยงอาหารพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 16:18:15
ดูรายละเอียด

811
ประกาศผลการสอบราคาซื้อและติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล(Harddisk) กองคลัง(พัสดุ) 2010-08-16 16:24:21
ดูรายละเอียด

812
กิจกรรม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 16:53:00
ดูรายละเอียด

813
สัมมนา การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-16 17:25:42
ดูรายละเอียด

814
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2010-08-17 09:42:35
ดูรายละเอียด

815
กรมราชทัณฑ์แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่7รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-17 13:52:39
ดูรายละเอียด

816
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-17 16:59:10
ดูรายละเอียด

817
กิจกรรมเด่น เรือนจำจังหวัดลำพูน กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-17 17:12:52
ดูรายละเอียด

818
ข่าวเด่นประจำวันที่ 17 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-17 17:18:17
ดูรายละเอียด

819
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับโอนหรือย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-08-18 09:50:20
ดูรายละเอียด

820
ข่าวเด่นประจำวันที่ 18 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-18 11:20:30
ดูรายละเอียด

821
ประกาศผลการสอบราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง(พัสดุ) 2010-08-18 14:38:54
ดูรายละเอียด

822
สอบราคาจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-08-18 16:30:04
ดูรายละเอียด

823
ประกาศและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเลขานุการกรม 2010-08-19 11:23:57
ดูรายละเอียด

824
กิจกรรมดีดีที่ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-19 11:53:12
ดูรายละเอียด

825
ข่าวเด่นประจำวันที่ 19 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-19 12:11:48
ดูรายละเอียด

826
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-19 14:44:45
ดูรายละเอียด

827
กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือเข้าห้องสมุดพร้อมปัญญา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-19 16:05:55
ดูรายละเอียด

828
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-08-19 16:16:08
ดูรายละเอียด

829
เรือนจำกลางพิษณุโลก ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-19 16:23:53
ดูรายละเอียด

830
รจก.กาฬสินธุ์ อบรมผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน ตามโครงการ คืนคนดีสู่สังคม กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-19 16:36:20
ดูรายละเอียด

831
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดสัมมนา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-20 12:18:16
ดูรายละเอียด

832
ข้อมูลผู้ต้องขังก่อความไม่สงบทางการเมือง และคดีที่เกี่ยวข้อง สำนักทัณฑวิทยา 2010-08-23 09:32:39
ดูรายละเอียด

833
ข่าวเด่นประจำวันที่ 20-23 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-23 10:38:33
ดูรายละเอียด

834
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-08-20 12:40:37
ดูรายละเอียด

835
เปิด "แดนสามัคคีเกมส์ "ครั้งที่ ๗ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-23 12:24:02
ดูรายละเอียด

836
โครงการปฏิบัติธรรม ๓ ศาสนา เรือนจำกลางบางขวาง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-23 16:34:11
ดูรายละเอียด

837
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบญาติแบบใกล้ชิด กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-24 09:36:54
ดูรายละเอียด

838
ข่าวเด่นประจำวันที่ 24 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-24 09:56:23
ดูรายละเอียด

839
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อเก็บน้ำฝนภายในแดนผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 2010-08-24 10:14:13
ดูรายละเอียด

840
เรือนจำจังหวัดระนองระดนจู่โจมตรวจค้นกวาดล้างสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-24 12:53:10
ดูรายละเอียด

841
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน ณทัณฑสถานหญิงธนบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-24 14:06:03
ดูรายละเอียด

842
อธิบดี และรองอธิบดี กรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสงขลา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-24 15:06:41
ดูรายละเอียด

843
ประกาศ เรื่องการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-08-25 11:01:16
ดูรายละเอียด

844
ประกาศ เรื่อง ย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 699 - 702 /2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-08-25 11:08:10
ดูรายละเอียด

845
ข่าวเด่นประจำวันที่ 25 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-25 11:55:07
ดูรายละเอียด

846
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการราชทัณฑ์เยี่ยมสถานศึกษา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-25 14:09:45
ดูรายละเอียด

847
โครงการ "บรา เสริมบุญ" ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-25 16:48:31
ดูรายละเอียด

848
ซ้อมแผนและป้องกันเหตุร้ายกรณีผู้ต้องขังก่อเหตุจราจล เรือนจำกลางนครราชสีมา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-25 17:17:11
ดูรายละเอียด

849
ข่าวเด่นประจำวันที่ 26 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-26 10:54:42
ดูรายละเอียด

850
กรมราชทัณฑ์ MOU มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-26 12:08:44
ดูรายละเอียด

851
สพน.เร่งรัดเรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานการเงินร้านสงเคราะห์ผุ้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-26 14:01:29
ดูรายละเอียด

852
สอบราคาซื้อนวดหนามหีบเพลง ครั้งที่ 2 เรือนจำกลางบางขวาง 2010-08-26 14:36:51
ดูรายละเอียด

853
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2010-08-26 15:29:54
ดูรายละเอียด

854
ข่าวเด่นประจำวันที่ 27 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-27 10:51:40
ดูรายละเอียด

855
สัมมนาการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-27 11:11:45
ดูรายละเอียด

856
ประกาศ การเปิดเซิฟเวอร์ระบบทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-08-27 11:35:37
ดูรายละเอียด

857
ข่าวเด่นประจำวันที่ 31 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-31 10:07:05
ดูรายละเอียด

858
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 704 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-08-27 12:25:58
ดูรายละเอียด

859
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-27 16:09:53
ดูรายละเอียด

860
ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรือนจำกลางพิษณุโลก ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-08-27 16:42:08
ดูรายละเอียด

861
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังส่งน้ำระบบน้ำบาดาล เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2010-08-30 09:43:57
ดูรายละเอียด

862
ข่าวเด่นประจำวันที่ 28-30 ส.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-30 10:22:50
ดูรายละเอียด

863
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-30 10:29:33
ดูรายละเอียด

864
ร่างแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญกรมราชทัณฑ์ และตัวอย่างตารางเกณฑ์อิงกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-08-30 11:30:08
ดูรายละเอียด

865
เรือนจำกลางนครราชสีมา รับมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-31 14:24:27
ดูรายละเอียด

866
โครงการ วิวัฒน์ราชทัณฑ์ เรือนจำกลางพิษณุโลก กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-31 14:38:05
ดูรายละเอียด

867
กรมราชทัณฑ์ ติดตามผลการดำเนินงาน คืนคนดีสู่สั่งคม กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-31 15:19:25
ดูรายละเอียด

868
ประชุมฯคัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีผลการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี ๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-08-31 16:16:25
ดูรายละเอียด

869
ประกาศ เรื่องย้ายข้าราชการ คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 234 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-01 10:20:28
ดูรายละเอียด

870
ข่าวเด่นประจำวันที่ 1 ก.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-01 10:47:35
ดูรายละเอียด

871
ประกาศ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-01 10:56:21
ดูรายละเอียด

872
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-01 14:12:36
ดูรายละเอียด

873
การประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 2010-09-02 10:07:59
ดูรายละเอียด

874
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (CAB) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคา ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 2010-09-02 13:49:04
ดูรายละเอียด

875
สอบราคาซื้อวัสดุจัดทำรั้วตาข่ายสนามใหญ่แดนกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2010-09-02 15:06:55
ดูรายละเอียด

876
สอบราคาซื้อวัสดุจัดทำรั้วตาข่ายภายใน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2010-09-02 15:09:15
ดูรายละเอียด

877
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-02 15:33:13
ดูรายละเอียด

878
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดกลางสงขลา ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-02 15:54:15
ดูรายละเอียด

879
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนั่งแบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-02 16:11:00
ดูรายละเอียด

880
กรมทรัพย์สินทางปัญญารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-03 09:04:19
ดูรายละเอียด

881
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-03 10:54:37
ดูรายละเอียด

882
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการของกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-03 10:58:22
ดูรายละเอียด

883
การขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์องค์กรแห่งความพอเพียง สำนักสังคมสงเคราะห์ ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง 2010-09-03 10:58:24
ดูรายละเอียด

884
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เรือนจำอำเภอสวรรคโลก 2010-09-03 14:52:40
ดูรายละเอียด

885
ผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-03 16:44:05
ดูรายละเอียด

886
ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติให้กับข้าราชการ ภายในวงเงิน 850 บาท ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-06 11:51:51
ดูรายละเอียด

887
ข่าวเด่นประจำวันที่ 2-6 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-06 12:18:57
ดูรายละเอียด

888
ประกาศผลการคัดเลือกผู้คุมดีเด่นกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2553 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-09-06 13:59:50
ดูรายละเอียด

889
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องนอนผู้ต้องขัง 2 ชั้น จำนวน 11 ห้อง เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-09-06 15:31:22
ดูรายละเอียด

890
สอบราคารถยนต์บรรทุกแบบมีช่องว่างหลังคนขับ(CAB)พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 2010-09-06 15:56:19
ดูรายละเอียด

891
โครงการป้องปรามการกระทำผิดวินัยผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน : กรณีลักลอบสักร่างกาย กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-07 15:31:30
ดูรายละเอียด

892
ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2010-09-07 10:19:42
ดูรายละเอียด

893
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนั่งแบบมีช่องว่างหลังคนขับ(Cab)พร้อมหลังคาติดไฟเบอร์กลาสทรงสูง เรือนจำกลางยะลา 2010-09-07 10:35:56
ดูรายละเอียด

894
โครงการฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ กองแผนงาน 2010-09-07 10:38:47
ดูรายละเอียด

895
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-07 10:46:29
ดูรายละเอียด

896
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2553 ) ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-07 14:13:31
ดูรายละเอียด

897
ประกาศ เรื่องแบบฟอร์มในการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนรอบ 1 ตุลาคม 2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-07 14:28:08
ดูรายละเอียด

898
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ อาคารกรมราชทัณฑ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ และอาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2010-09-07 14:40:25
ดูรายละเอียด

899
ข่าวเด่นประจำวันที่ 7 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-07 14:50:21
ดูรายละเอียด

900
ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2010-09-07 15:22:48
ดูรายละเอียด

901
การขายทอดตลาดเศษอาหารเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2010-09-07 15:47:57
ดูรายละเอียด

902
พิธีปิดโครงการฝึกวิชาชีพร้องเพลงไทยสากล รุ่น ๒ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-07 16:45:57
ดูรายละเอียด

903
ประกาศ เรื่อง กำหนดการพ้นจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูงประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ฯ ปีงบ ประมาณ 2553 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-09-07 17:04:44
ดูรายละเอียด

904
การประชุมสัมมนา การมอบอำนาจกรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-07 17:20:28
ดูรายละเอียด

905
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องขังเดี่ยว ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-09-08 10:56:12
ดูรายละเอียด

906
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ เรือนจำกลางลำปาง 2010-09-08 10:57:51
ดูรายละเอียด

907
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ เรือนจำจังหวัดสกลนคร 2010-09-08 10:59:52
ดูรายละเอียด

908
ข่าวเด่นประจำวันที่ 8 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-08 13:56:16
ดูรายละเอียด

909
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-09 10:02:41
ดูรายละเอียด

910
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่ เรือนจำกลางคลองไผ่ 2010-09-09 10:26:26
ดูรายละเอียด

911
ประกาศสอบราคาซื้อบริการเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 12 MB (ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์) และระบบป้องกันไวรัสในระบบเครือข่ายและเครื่องลูกข่ายพร้อมติดตั้ง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-09 10:27:54
ดูรายละเอียด

912
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังแบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 2010-09-09 10:28:30
ดูรายละเอียด

913
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพพร้อมติดตั้ง ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 2010-09-09 10:30:13
ดูรายละเอียด

914
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนบริหารการเงิน สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2010-09-09 10:31:29
ดูรายละเอียด

915
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั่งแบบมีช่องว่างหลังคนขับ(CAB)พร้อมหลังคาติดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 2010-09-09 10:32:30
ดูรายละเอียด

916
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบมีช่องว่างหลังคนขับ(CAB)พร้อมหลังคาติดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-09-09 10:34:27
ดูรายละเอียด

917
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ( เพิ่มเติม) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-09 11:00:51
ดูรายละเอียด

918
ประกาศ เรื่อง ย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฎิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมฯ ที่ 752-753/2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-09 15:26:10
ดูรายละเอียด

919
สอบราคาซื้อรถบรรทุกนั่งแบบมีช่องว่างหลังคนขับ(Cab)พร้อมหลังคาติดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-09-10 09:50:06
ดูรายละเอียด

920
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2010-09-10 09:34:09
ดูรายละเอียด

921
๑ องศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-09 21:49:30
ดูรายละเอียด

922
เปลี่ยนแปลงการกำหนดวงเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม 2010-09-10 09:52:39
ดูรายละเอียด

923
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารห้องขังเดี่ยว เรือนจำกลางคลองไผ่ 2010-09-10 09:55:57
ดูรายละเอียด

924
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการขอกกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ( ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ) 2010-09-10 10:07:59
ดูรายละเอียด

925
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-10 10:08:12
ดูรายละเอียด

926
ข่าวเด่นประจำวันที่ 9 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-10 10:40:17
ดูรายละเอียด

927
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบวุฒิบัตรแก่ผุ้ผ่านการอบรม ตามโครงการ คืนคนดีสู่สังคม กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-10 10:59:58
ดูรายละเอียด

928
นายกนก กรุณามิตร เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดอ่างทอง กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-10 14:30:47
ดูรายละเอียด

929
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพพร้อมติดตั้ง เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2010-09-10 15:04:37
ดูรายละเอียด

930
โครงการ "ถนนสายบุญ" ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-10 15:11:12
ดูรายละเอียด

931
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 752 - 753 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-10 15:31:17
ดูรายละเอียด

932
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณืระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพพร้อมติดตั้งของเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ 2010-09-10 16:12:41
ดูรายละเอียด

933
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เรือนจำอำเภอฝาง 2010-09-13 09:47:48
ดูรายละเอียด

934
ข่าวเด่นประจำวันที่ 10 -13 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-13 11:02:52
ดูรายละเอียด

935
นักชกสโมสรราชทัณฑ์เข้าขอพรผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-13 11:58:28
ดูรายละเอียด

936
MOU จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-13 12:07:05
ดูรายละเอียด

937
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 758 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-13 13:44:50
ดูรายละเอียด

938
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-13 14:06:43
ดูรายละเอียด

939
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับชำนาญงาน (หน้า 1 - 8) ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-13 14:11:25
ดูรายละเอียด

940
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับชำนาญงาน (หน้า 9 - 15) และตำแหน่งอื่น ๆ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-13 14:18:48
ดูรายละเอียด

941
คุณลักษณะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 2010-09-13 15:41:45
ดูรายละเอียด

942
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด จัดกิจกรรม "ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง" กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-13 16:51:51
ดูรายละเอียด

943
การนำส่งชำระหนี้เงินกู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธอส) ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-09-13 17:51:58
ดูรายละเอียด

944
แต่งตั้งเหรัญญิกในคณะกรรมการสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-09-13 17:54:06
ดูรายละเอียด

945
การประกวดเรือนจำ/ทัณฑสถาน ดีเด่น ด้านมาตรฐานการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-14 08:41:11
ดูรายละเอียด

946
ข่าวเด่นประจำวันที่ 14 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-14 10:09:30
ดูรายละเอียด

947
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลพร้อมติดตั้ง เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 2010-09-14 13:39:42
ดูรายละเอียด

948
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเอ็กเรย์สิ่งของแบบสายพาน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-09-14 13:46:23
ดูรายละเอียด

949
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552 กองแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 2010-09-14 13:58:08
ดูรายละเอียด

950
ติดตั้งระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพระหว่างเรือนจำ ศาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 34 เรือนจำ กลุ่มแผนงานและโครงการ/กองแผนงาน 2010-09-14 14:32:27
ดูรายละเอียด

951
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขัง ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0712/1935 ลว. 14 ก.ย.2553 กองแผนงาน 2010-09-14 16:13:07
ดูรายละเอียด

952
การขอคงสิทธิของข้าราชการที่กู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-09-14 17:20:50
ดูรายละเอียด

953
นักชกสโมสรราชทัณฑ์ได้เหรียญเงินในการชกชิงแชมป์มวยสากลสมัครเล่นฯ ครั้งที่๓๐ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-14 18:57:50
ดูรายละเอียด

954
กรมราชทัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตร ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหาร กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-15 08:34:52
ดูรายละเอียด

955
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๕ ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-15 10:41:28
ดูรายละเอียด

956
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการจำนวน 53 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-15 10:45:36
ดูรายละเอียด

957
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-15 10:47:41
ดูรายละเอียด

958
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนั่งแบบมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-20 10:40:53
ดูรายละเอียด

959
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องขังเดี่ยวแบบ 10 ห้อง จำนวน 1 หลัง เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2010-09-15 13:12:24
ดูรายละเอียด

960
สอยราคาซื้อรถยนต์บรรทุกผู้ต้องขังแบบมีช่องว่างหลังคนขับ(Cab) พร้อมหลังคาเหล็กจำนวน 1 คัน เรือนจำอำเภอชัยบาดาล 2010-09-15 13:14:30
ดูรายละเอียด

961
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องขังเดี่ยวแบบ 10 ห้อง ขนาด 18.50 ม. x 5.00 ม, เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-09-15 13:16:37
ดูรายละเอียด

962
สอบราคาจ้างซ่อมแซม ระบบ VDO Conference ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 2010-09-15 13:18:14
ดูรายละเอียด

963
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบมีช่องว่างหลังคนขับ(CAB)พร้อมหลังคาติดไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 2010-09-15 13:19:47
ดูรายละเอียด

964
พิจารณาร่างนิยามความหมาย "สังคมสงเคราะห์" กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-15 15:34:49
ดูรายละเอียด

965
ประกาศ เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพิ่มเติม) สำหรับประเภททั่วไประดับชำนาญงาน , อาวุโส ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-15 16:01:02
ดูรายละเอียด

966
อธิบดีกรมราชทัณฑ์รับมอบสิ่งของจากคณะนักเรียนเก่าเตรียมอุดมฯรุ่น ๓๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-15 16:44:58
ดูรายละเอียด

967
อธิบดีตรวจเยี่ยมเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-15 16:48:23
ดูรายละเอียด

968
ประกาศสอบราคาซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ 2010-09-16 10:18:09
ดูรายละเอียด

969
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2010-09-16 10:38:19
ดูรายละเอียด

970
ข่าวเด่นประจำวันที่ 16 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-16 11:09:23
ดูรายละเอียด

971
กรมราชทัณฑ์จัดประกวดเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เป็นต้นแบบด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ปี๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-16 11:14:42
ดูรายละเอียด

972
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินผลพลอยได้)ในกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักทัณฑปฏิบัติ 2010-09-16 13:30:17
ดูรายละเอียด

973
การคัดเลือกและย้ายผู้ต้องขังไปอยู่ประจำเรือนจำชั่วคราว/ทัณฑสถานเปิด ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-09-16 13:30:25
ดูรายละเอียด

974
ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-16 13:57:29
ดูรายละเอียด

975
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งได้รับรางวัลในการประกวดเรือนนอนระดับกรม ปี ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-16 14:03:25
ดูรายละเอียด

976
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ.2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2010-09-16 14:23:34
ดูรายละเอียด

977
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ เรือนจำอำเภอฝาง 2010-09-16 15:26:56
ดูรายละเอียด

978
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนั่งแบบมีช่องว่างหลังคนขับ(Cab) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-09-16 15:29:50
ดูรายละเอียด

979
โครงการฟื้นฟูฯ คลายเครียดให้ผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอหล่มสัก กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-16 18:14:59
ดูรายละเอียด

980
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-17 11:25:24
ดูรายละเอียด

981
กรมราชทัณฑ์ ประชุมมอบนโยบายการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-17 11:57:03
ดูรายละเอียด

982
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลพร้อมติดตั้ง รจ.อ.ชัยบาดาล 2010-09-17 15:13:41
ดูรายละเอียด

983
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพพร้อมติดตั้ง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 2010-09-19 12:26:00
ดูรายละเอียด

984
ประกาศ เรื่อง แก้ไขขั้นตอนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ฯ ณ 1 ตุลาคม 2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-20 09:47:55
ดูรายละเอียด

985
ประกาศ เรื่องตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญเกษียณก่อนกำหนด ( Early 1 ต.ค. 2553 ) ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-20 10:10:03
ดูรายละเอียด

986
ราชทัณฑ์จัดสัมมนาผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-20 12:26:05
ดูรายละเอียด

987
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกสำหรับขนย้ายผู้ต้องขัง เลขที่ 19/2553 รจ.อ.ชัยบาดาล 2010-09-20 14:22:14
ดูรายละเอียด

988
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ( ย้าย ) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-20 14:24:55
ดูรายละเอียด

989
ประกาศ เรื่อง แก้ไขตารางบริหารวงเงินรอบ 1 ตุลาคม 2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-20 15:55:31
ดูรายละเอียด

990
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม MOU.ความร่วมมือด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-20 15:59:45
ดูรายละเอียด

991
ข้อมูลกลุ่มผู้ต้องขังก่อความไม่สงบทางการเมืองและคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง กองนิติการ ฝ่ายที่ดินและการจัดตั้งเรือนจำ 2011-07-28 11:00:36
ดูรายละเอียด

992
คู่มือและแผ่นพับการขอพระราชทานอภัยโทษ สทป. 2010-09-20 16:29:21
ดูรายละเอียด

993
กิจกรรมดีดี ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตร กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-20 17:23:00
ดูรายละเอียด

994
ข่าวเด่นประจำวันที่ 18-21 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-21 09:05:27
ดูรายละเอียด

995
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ ทัณฑสถานหญิงสงขลา 2010-09-21 09:21:47
ดูรายละเอียด

996
ยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกนั่งแบบมีช่องว่างหลังคนขับ(Cab)พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง รจก.ยะลา 2010-09-21 09:25:33
ดูรายละเอียด

997
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพพร้อมติดตั้ง รจจ.อุทัยธานี 2010-09-21 09:28:26
ดูรายละเอียด

998
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ราชการ ณ อาคารกรมราชทัณฑ์อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์และอาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2010-09-21 09:32:12
ดูรายละเอียด

999
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเรือนจำกลางเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รจก.เชียงใหม่ 2010-09-21 09:57:21
ดูรายละเอียด

1000
กรมราชทัณฑ์ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้คุมดีเด่น และรับมอบหนังสือจากมูลนิธิธนาคารเกียรตินาคิน กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-21 10:12:10
ดูรายละเอียด

1001
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีกรมท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2010-09-21 10:52:20
ดูรายละเอียด

1002
งานแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการกรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-21 11:50:01
ดูรายละเอียด

1003
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการของกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-21 16:51:38
ดูรายละเอียด

1004
สโมสรราชทัณฑ์ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-22 09:55:43
ดูรายละเอียด

1005
ข่าวเด่นประจำวันที่ 22 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-22 10:38:28
ดูรายละเอียด

1006
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-22 14:24:50
ดูรายละเอียด

1007
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 791 -792 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-22 14:55:53
ดูรายละเอียด

1008
เรือนจำกลางพิษณุโลก จัดสัมมนาแนวทางปราบปราบเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่เชื่อมโยงกับเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-22 16:00:09
ดูรายละเอียด

1009
การประมูลขายเศษอาหารเหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 2010-09-23 09:16:41
ดูรายละเอียด

1010
ข่าวเด่นประจำวันที่ 23 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-23 09:26:21
ดูรายละเอียด

1011
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-09-23 10:42:20
ดูรายละเอียด

1012
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-23 10:45:34
ดูรายละเอียด

1013
สำรวจบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) กองแผนงาน 2010-09-23 11:33:16
ดูรายละเอียด

1014
เอกสารคำแนะนำการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังตามตัวชี้วัด พ.ศ. 2553 ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-09-23 11:44:00
ดูรายละเอียด

1015
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการควบคุมภายในงวดสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-09-23 13:41:50
ดูรายละเอียด

1016
ประกาศ เรื่องซักซ้อมการบริหารวงเงิน กรณีข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหลังวันที่ 1 ก.ย. 2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-23 14:08:30
ดูรายละเอียด

1017
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-23 15:27:24
ดูรายละเอียด

1018
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สำนักงาน ก.พ. ( ทุนระดับมัธยมศึกษา) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-09-23 16:16:05
ดูรายละเอียด

1019
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมแก้ไขหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกู้สามัญ กองแผนงาน 2010-09-23 17:00:21
ดูรายละเอียด

1020
รายงานการจัดสรรค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย กองแผนงาน 2010-09-23 17:06:10
ดูรายละเอียด

1021
ข่าวเด่นประจำวันที่ 24 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-24 08:44:34
ดูรายละเอียด

1022
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ การฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ 2010-09-24 13:04:52
ดูรายละเอียด

1023
ราชทัณฑ์ร่วมถ่ายทอดบทเรียนและวิธีปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-24 15:16:19
ดูรายละเอียด

1024
รมว.ยธ มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุและผู้ที่ขอออกจากราชการก่อนเกษียณฯในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-27 09:13:31
ดูรายละเอียด

1025
ข่าวเด่นประจำวันที่ 25-27 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-27 11:01:36
ดูรายละเอียด

1026
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-27 13:43:50
ดูรายละเอียด

1027
คู่มือการปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ ปี พ.ศ.2553 สำนักทัณฑปฏิบัติ 2010-09-27 14:49:43
ดูรายละเอียด

1028
นายเกษม เยาวรัตน์ เข้าตรวจราชการเรือนจำจังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-27 16:20:23
ดูรายละเอียด

1029
ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2010-09-28 09:41:01
ดูรายละเอียด

1030
ผลการสอบราคาซื้อบริการเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ๑๒ MB (ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์) และระบบป้องกันไวรัสในระบบเครือข่ายและเครื่องลูกข่ายพร้อมติดตั้ง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-28 10:26:08
ดูรายละเอียด

1031
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 277 / 2553 ลว. 23 ก.ย. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-28 10:55:18
ดูรายละเอียด

1032
เรือนจำจังหวัดนนทบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามฯจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-28 12:33:38
ดูรายละเอียด

1033
ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพพร้อมติดตั้ง เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2010-09-28 14:44:06
ดูรายละเอียด

1034
ผลการประกวดราคาจ้างหอถังส่งน้ำระบบน้ำบาดาล เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2010-09-28 14:59:27
ดูรายละเอียด

1035
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-28 15:12:39
ดูรายละเอียด

1036
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฝ่ายเงินเดือน กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-28 16:15:51
ดูรายละเอียด

1037
การใช้ใบรับคำขอมีบัตร (บ.ป. 2 หรือใบเหลือง) เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-29 09:31:12
ดูรายละเอียด

1038
ข่าวเด่นประจำวันที่ 29 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-29 09:57:37
ดูรายละเอียด

1039
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-29 11:14:50
ดูรายละเอียด

1040
ขอตัวข้าราชการช่วยราชการ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-29 11:16:03
ดูรายละเอียด

1041
รับโอนข้าราชการ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-29 11:17:09
ดูรายละเอียด

1042
พิธีมอบประกาศนียบัตร วิชาชีพเสริมสวย ณ ทัณฑสถานหญิงสงขลา กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-29 15:06:58
ดูรายละเอียด

1043
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 823 - 825 / 2553 ลว 29 ก.ย. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-29 15:38:56
ดูรายละเอียด

1044
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-09-29 15:55:51
ดูรายละเอียด

1045
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-09-29 18:54:57
ดูรายละเอียด

1046
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 828 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-09-30 08:51:36
ดูรายละเอียด

1047
ข่าวเด่นประจำวันที่ 30 ก.ย.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-30 09:33:14
ดูรายละเอียด

1048
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของหน่วยราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-09-30 11:02:02
ดูรายละเอียด

1049
ประกาศ เรื่อง สอบถามความเห็นการกำหนดสมรรถนะหลักของกระทรวงยุติธรรม กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-09-30 13:44:39
ดูรายละเอียด

1050
ผลการตัดสินการประกวด รจ./ทส. ที่เป็นต้นแบบด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ประจำปี ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-09-30 15:02:45
ดูรายละเอียด

1051
ผลการคัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานดีเด่นด้านมาตรฐานการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำปี 2553 ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-09-30 15:28:36
ดูรายละเอียด

1052
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบฝากขังทางไกลผ่านจอภาพ พร้อมติดตั้ง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 2010-09-30 16:28:15
ดูรายละเอียด

1053
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-10-01 09:45:52
ดูรายละเอียด

1054
ข่าวเด่นประจำวันที่ 1 ต..ค 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-01 11:37:54
ดูรายละเอียด

1055
รายชื่อเรือนจำ/ทัณฑสถานพัฒนาและขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์องค์กรแห่งความพอเพียง ประจำปี 2553 ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-10-01 14:13:07
ดูรายละเอียด

1056
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 842 / 2553 ลว. 1 ต.ค. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-01 15:38:32
ดูรายละเอียด

1057
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยม เรือนจำจังหวัดสระบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-01 16:48:19
ดูรายละเอียด

1058
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 1 ต.ค.53 ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-01 16:53:51
ดูรายละเอียด

1059
ข่าวเด่นประจำวันที่ 2-4 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-04 09:23:08
ดูรายละเอียด

1060
นโยบายการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กองแผนงาน 2010-10-04 16:12:33
ดูรายละเอียด

1061
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ (ผู้อำนวยการ) เรือนจำอำเภอเบตง ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-05 09:26:01
ดูรายละเอียด

1062
ประกาศ เรื่อง วิธีการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จตกทอด ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-10-05 11:33:08
ดูรายละเอียด

1063
กรมราชทัณฑ์ เปิดฝึก ๑๖ อาชีพ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-05 13:31:31
ดูรายละเอียด

1064
ข่าวเด่นประจำวันที่ 5 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-05 14:36:20
ดูรายละเอียด

1065
สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพฯร่วมกับ๑๑ องค์กร จัดอบรมฝึกวิชาชีพและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหญิง กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-06 08:27:00
ดูรายละเอียด

1066
ผลการคัดเลือกเรือนจำทัณฑสถาน ปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน 2010-10-06 09:51:25
ดูรายละเอียด

1067
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-06 13:45:48
ดูรายละเอียด

1068
ข่าวเด่นประจำวันที่ 6-7 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-07 08:54:50
ดูรายละเอียด

1069
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์และแนวทางการสอบคัดเลือก ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-10-07 10:03:14
ดูรายละเอียด

1070
ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-10-07 10:21:57
ดูรายละเอียด

1071
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (ประเภทนิติกร) กรมบังคับคดี สรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-07 14:21:00
ดูรายละเอียด

1072
กรมราชทัณฑ์ทูลเกล้าถวายรายได้จากร้านกาชาดแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-07 16:39:29
ดูรายละเอียด

1073
ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ดีเด่น กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-08 11:11:26
ดูรายละเอียด

1074
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-08 15:54:15
ดูรายละเอียด

1075
ข่าวเด่นประจำวันที่ 9-11 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-11 11:02:33
ดูรายละเอียด

1076
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 858-859 / 2553 ลว. 11 ต.ค. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-11 11:21:55
ดูรายละเอียด

1077
ประกาศ เรื่อง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-10-11 11:42:01
ดูรายละเอียด

1078
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 12 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-11 15:36:38
ดูรายละเอียด

1079
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-10-12 09:58:21
ดูรายละเอียด

1080
ข่าวเด่นประจำวันที่ 12 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-12 10:51:19
ดูรายละเอียด

1081
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-10-12 15:53:05
ดูรายละเอียด

1082
ข่าวเด่นประจำวันที่ 13 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-13 10:58:28
ดูรายละเอียด

1083
กรมราชทัณฑ์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะและถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราช ฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-13 13:51:20
ดูรายละเอียด

1084
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสถาปนา กรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-13 14:00:19
ดูรายละเอียด

1085
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-13 15:56:27
ดูรายละเอียด

1086
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด ร่วมทำบุญ วันสถาปนากรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-13 16:15:36
ดูรายละเอียด

1087
กิจกรรมวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-13 16:39:23
ดูรายละเอียด

1088
โครงการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นแก่ผู้ต้องขังประจำปี ๒๕๕๓ ณ เรือนจำจังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-13 16:52:52
ดูรายละเอียด

1089
ข่าวเด่นประจำวันที่ 14 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-14 10:23:52
ดูรายละเอียด

1090
บริษัท KASEMKIJ GROUP มอบหนังสือให้ห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-14 11:04:42
ดูรายละเอียด

1091
สรุปผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานเรือนจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน กองแผนงาน 2010-10-15 09:37:50
ดูรายละเอียด

1092
ข่าวเด่นประจำวันที่ 15 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-15 10:24:40
ดูรายละเอียด

1093
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลแก่บุคคลฯและหน่วยงานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-15 11:34:16
ดูรายละเอียด

1094
ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเข้าทำกิจกรรมการประกวดฯที่ทัณฑสถานหญิงกลาง กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-15 18:09:24
ดูรายละเอียด

1095
ข่าวเด่นประจำวันที่ 16-18 ต.ค.2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-18 14:03:16
ดูรายละเอียด

1096
รับโอนหรือย้ายข้าราชการ กลุ่มบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-18 14:21:04
ดูรายละเอียด

1097
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ต้องขังที่เสียชีวิต กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-19 11:09:29
ดูรายละเอียด

1098
เรือนจำจังหวัดนนทบุรีส่งเจ้าพนักงานเรือนจำและผู้ต้องขังร่วมโครงการป้องกันนำท่วมจังหวัดนนทบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-19 12:05:38
ดูรายละเอียด

1099
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-10-19 13:07:01
ดูรายละเอียด

1100
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการะดับเชี่ยวชาญ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-10-19 13:18:28
ดูรายละเอียด

1101
เรือนจำจังหวัดพิจิตรส่งผู้ต้องขังช่วยเหลือการจราจรหลังเหตุพายุพัดต้นไม้กีดขวางทาง กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-19 13:34:51
ดูรายละเอียด

1102
ข่าวเด่นประจำวันที่ 19 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-19 14:36:03
ดูรายละเอียด

1103
ข่าวเด่นประจำวันที่ 20 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-20 08:52:37
ดูรายละเอียด

1104
ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-10-20 10:32:31
ดูรายละเอียด

1105
ดีแทค มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ราชทัณฑ์ไว้ใช้ตามโครงการกำลังใจในพระดำริฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-20 11:44:48
ดูรายละเอียด

1106
ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลแก่เรือนจำดีเด่นด้านมาตรฐานการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำปี ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-20 14:26:33
ดูรายละเอียด

1107
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-10-20 14:40:36
ดูรายละเอียด

1108
ข่าวเด่นประจำวันที่ 21 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-21 09:46:30
ดูรายละเอียด

1109
ห้างสุขอนันต์ ปาร์ค มอบของใช้เด็กให้กับ เรือนจำจังหวัดสระบุรี กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-21 09:53:34
ดูรายละเอียด

1110
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 899/ 2553 ลว .21 ต.ค. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-21 11:56:55
ดูรายละเอียด

1111
ประกาศ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-10-21 13:46:27
ดูรายละเอียด

1112
กรมราชทัณฑ์โอนตัวนักโทษ สหราชอาณาจักร กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-21 15:25:22
ดูรายละเอียด

1113
ข่าวเด่นประจำวันที่ 22 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-22 09:48:07
ดูรายละเอียด

1114
ภาพกิจกรรมเรือนจำกลางอุบลราชธานี ร่วมพิธีสถาปนากรมราชทัณฑ์ฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-22 09:56:57
ดูรายละเอียด

1115
เรือนจำจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม "สภากาแฟ" กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-22 10:12:22
ดูรายละเอียด

1116
"ตรวจสุขภาพฟัน" ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-22 10:47:55
ดูรายละเอียด

1117
การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่เรียน มสธ. ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-22 11:29:53
ดูรายละเอียด

1118
รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-22 11:32:14
ดูรายละเอียด

1119
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-22 11:33:30
ดูรายละเอียด

1120
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-22 13:27:10
ดูรายละเอียด

1121
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-22 15:47:46
ดูรายละเอียด

1122
กรมราชทัณฑ์ถวายพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-26 11:26:40
ดูรายละเอียด

1123
ข่าวเด่นประจำวันที่ 23-27 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-27 11:08:55
ดูรายละเอียด

1124
การอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ.2554 สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานประสบปัญหาอุทกภัย กองแผนงาน กลุ่มแผนงานและโครงการ 2010-10-27 15:42:46
ดูรายละเอียด

1125
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมาดำรงตำเหน่งสังกัดกรมการค้าภายใน ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-28 10:44:42
ดูรายละเอียด

1126
รับสมัครสอบคัดเลืกเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานพัสดุ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-28 10:49:11
ดูรายละเอียด

1127
กรมราชทัณฑ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-28 10:57:39
ดูรายละเอียด

1128
ประกาศ เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือน คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 313/2553 ลว. 20 ต.ค. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-10-28 11:14:08
ดูรายละเอียด

1129
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-10-28 11:18:36
ดูรายละเอียด

1130
ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่ กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2010-10-28 11:34:06
ดูรายละเอียด

1131
เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จัดกิจกรรม บำบัดทุกข์บำรุงสุข กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-28 12:11:30
ดูรายละเอียด

1132
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-28 16:40:38
ดูรายละเอียด

1133
ข่าวเด่นประจำวันที่ 29 ต.ค. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-29 09:33:35
ดูรายละเอียด

1134
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นข้อสงสัยในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-10-29 10:08:31
ดูรายละเอียด

1135
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครราชสีมาช่วยน้ำท่วม กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-29 10:14:09
ดูรายละเอียด

1136
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 53 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-10-29 10:20:31
ดูรายละเอียด

1137
วารสารราชทัณฑ์ "ผู้คุม 24 ชั่วโมง" สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2010-10-29 14:01:44
ดูรายละเอียด

1138
เผยโฉมผู้สมัคร กรรมการฯ สหกรณ์ราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-10-29 14:56:06
ดูรายละเอียด

1139
โครงการของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กองแผนงาน กลุ่มแผนงานและโครงการ 2010-10-29 15:16:17
ดูรายละเอียด

1140
มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-29 15:40:28
ดูรายละเอียด

1141
ขยายกำหนดเวลารับโอนหรือย้ายข้าราชการ กลุ่มบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-29 15:42:41
ดูรายละเอียด

1142
ขยายกำหนดเวลารับโอนหรือย้ายข้าราชการ กลุ่มบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-10-29 16:10:09
ดูรายละเอียด

1143
การประชุมผู้บริหารภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APCCA) ครั้งที่ 30 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-02 09:51:55
ดูรายละเอียด

1144
ข่าวเด่นประจำวันที่ 30 ต.ค. -2 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-02 10:08:34
ดูรายละเอียด

1145
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าพบผู้ชุมนุมทางการเมืองในเรือนจำฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-02 11:36:48
ดูรายละเอียด

1146
กรมราชทัณฑ์ ทอดผ้าป่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-02 14:29:37
ดูรายละเอียด

1147
ประกาศ เรื่อง สำรวจข้าราชการที่บ้านพักอาศัยประสบปัญหาน้ำท่วม ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-11-02 14:39:06
ดูรายละเอียด

1148
กรมราชทัณฑ์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-02 14:40:21
ดูรายละเอียด

1149
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 107 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-02 14:43:10
ดูรายละเอียด

1150
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-02 15:14:45
ดูรายละเอียด

1151
ประกาศ เรื่อง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างฯ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-11-02 15:25:20
ดูรายละเอียด

1152
ข่าวเด่นประจำวันที่ 3 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-03 09:19:06
ดูรายละเอียด

1153
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมฯ ที่ 996 - 998 / 2553 ลว 11 พ.ย. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-12 11:12:25
ดูรายละเอียด

1154
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 993 - 995 / 2553 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-12 10:43:25
ดูรายละเอียด

1155
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-15 10:17:11
ดูรายละเอียด

1156
เรื่องรับโอนข้าราชการ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-15 10:22:52
ดูรายละเอียด

1157
การรับสมัครเพื่อนสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ.2553 สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-15 10:26:10
ดูรายละเอียด

1158
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2010-11-15 13:22:35
ดูรายละเอียด

1159
สอบราคาจัดซื้อวัสดุผ้าห่มนอนสำหรับผู้ต้องขัง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2010-11-15 13:34:52
ดูรายละเอียด

1160
ข่าวเด่นประจำวันที่ 12-15 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-15 14:37:37
ดูรายละเอียด

1161
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม 2010-11-15 16:01:35
ดูรายละเอียด

1162
การจัดคำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2555 กองแผนงาน กลุ่มแผนงานและโครงการ 2010-11-15 16:22:10
ดูรายละเอียด

1163
16 - 18 พย.53 การเคหะแห่งชาติรับจองห้องชุดโดยใช้สิทธิสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ราชการ จ.นนทบุรี ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-11-15 16:51:04
ดูรายละเอียด

1164
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ (นรีพรรณ สุวรรณกิตติ) ประธานเกี่ยวข้าว กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-15 17:01:59
ดูรายละเอียด

1165
อ.ก.พ.ร. ตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-16 08:39:49
ดูรายละเอียด

1166
การจัดหาสำเนาคำพิพากษาให้นักโทษเด็ดขาด ส่วนจำแนกฯ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-11-16 10:44:12
ดูรายละเอียด

1167
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-16 11:10:25
ดูรายละเอียด

1168
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จัดโครงการเลิกบุหรีให้กับผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-16 11:38:52
ดูรายละเอียด

1169
ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ยื่นเอกสารขอรับเงินก้อน ไม่เกิน 15 เท่าของเงินเดือน ฝ่ายเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-11-16 13:30:05
ดูรายละเอียด

1170
ยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 15 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมราชทัณฑ์ในปีงบประมาณ 2553 กองคลัง(พัสดุ) 2010-11-16 16:11:01
ดูรายละเอียด

1171
ประกาศ เรื่อง สำรวจข้าราชการไปช่วยราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด นำร่อง 5 จังหวัด ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-16 16:16:14
ดูรายละเอียด

1172
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 13- 18 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-16 16:18:59
ดูรายละเอียด

1173
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ( ชาย ) ลำดับที่ 52 - 59 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-16 16:25:06
ดูรายละเอียด

1174
การอัพโหลดเว็บไซต์ หน่วยงาน/เรือนจำ/ทัณฑสถาน ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-11-30 11:08:08
ดูรายละเอียด

1175
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-17 09:10:23
ดูรายละเอียด

1176
รายงานการประชุมรับมอบนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานในพื้นที่ทัณฑสถานเปิดและเรือนจำชั่วคราว สพน. 2010-11-17 14:10:27
ดูรายละเอียด

1177
ประกาศ เรื่อง สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-17 15:55:30
ดูรายละเอียด

1178
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-17 16:09:05
ดูรายละเอียด

1179
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-17 16:29:30
ดูรายละเอียด

1180
สอบราคาซื้อผ้าห่มนอนสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางคลองไผ่ 2010-11-18 09:33:52
ดูรายละเอียด

1181
รายงานผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2553 สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2010-11-18 09:40:36
ดูรายละเอียด

1182
ข่าวเด่นประจำวันที่ 17-18 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-18 10:49:08
ดูรายละเอียด

1183
ประกาศ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 1012 - 1013 / 2553 ลว. 18/ พ.ย. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-18 14:01:40
ดูรายละเอียด

1184
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอไชยาหลังเกิดน้ำท่วม กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-18 14:03:47
ดูรายละเอียด

1185
ประกาศ เรื่อง จัดส่งสำเนาทะเบียนประวัติพนักงานราชการ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-11-18 14:05:23
ดูรายละเอียด

1186
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ ประทานถุงยังชีพช่วยเหลือข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ประสบอุทกภัย กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-18 14:07:49
ดูรายละเอียด

1187
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี ระหว่างวันที่ 22 พศจิกายน - 6 ธันวาคม 2553 ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-11-19 10:45:41
ดูรายละเอียด

1188
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ รุ่นที่ 24 - 26 ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-11-19 10:55:53
ดูรายละเอียด

1189
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 2010-11-19 15:23:13
ดูรายละเอียด

1190
ข่าวเด่นประจำวันที่ 19 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-19 15:33:18
ดูรายละเอียด

1191
ข่าวเด่นประจำวันที่ 20 -22 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-22 10:25:56
ดูรายละเอียด

1192
แบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมฯ และแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-11-22 13:58:45
ดูรายละเอียด

1193
คำร้องขอโอน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-22 15:06:12
ดูรายละเอียด

1194
รับโอนหรือย้ายข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมและยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มงานสรรหาและประเมินผล 2010-11-24 10:20:31
ดูรายละเอียด

1195
แบบขอกลับเข้ารับราชการ กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ) สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-22 15:08:37
ดูรายละเอียด

1196
แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ (สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ) สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-22 15:11:52
ดูรายละเอียด

1197
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามประกาศกรมราชทัณฑ์วันที่ 19 ต.ค. 2553 ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-22 17:05:06
ดูรายละเอียด

1198
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามประกาศกรมราชทัณฑ์ วันที่ 19 ต.ค. 2553 ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-22 17:08:00
ดูรายละเอียด

1199
ทัณฑสถานหญิงสงขลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-22 17:30:29
ดูรายละเอียด

1200
ข่าวเด่นประจำวันที่ 23 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-23 09:05:45
ดูรายละเอียด

1201
สอบราคาซื้อวัสดุปลอกหมอนและปลอกที่นอน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2010-11-23 10:16:47
ดูรายละเอียด

1202
แบบฟอร์มขอโอนมารับราชการราชทัณฑ์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2014-09-29 16:44:49
ดูรายละเอียด

1203
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรี ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-23 14:28:41
ดูรายละเอียด

1204
เรือนจำจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเพื่อผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-23 14:46:10
ดูรายละเอียด

1205
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ประเภทอำนวยการระดับสูง ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-23 15:11:20
ดูรายละเอียด

1206
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา สรรหาและประเมินบุคคล 2010-11-24 10:33:02
ดูรายละเอียด

1207
สอบราคาจัดซื้อเสื้อกันหนาว เรือนจำกลางคลองไผ่ 2010-11-24 11:15:53
ดูรายละเอียด

1208
สอบราคาซื้อวสัดุผ้าห่มนอนสำหรับผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2010-11-24 11:19:49
ดูรายละเอียด

1209
ข่าวเด่นประจำวันที่ 24 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-24 15:01:00
ดูรายละเอียด

1210
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-25 11:41:09
ดูรายละเอียด

1211
การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-25 13:32:49
ดูรายละเอียด

1212
ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2010-11-25 13:36:21
ดูรายละเอียด

1213
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-11-25 16:04:42
ดูรายละเอียด

1214
กรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ภายหลังน้ำลด กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-25 17:01:18
ดูรายละเอียด

1215
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน( หญิง) ลำดับที่ 81 - 85 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-25 17:04:53
ดูรายละเอียด

1216
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หญิง ลำดับที่ 33 - 36 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-25 17:31:49
ดูรายละเอียด

1217
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3-5 หญิง ลำดับที่ 33 - 36 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-25 17:32:45
ดูรายละเอียด

1218
ข่าวเด่นประจำวันที่ 26 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-26 13:32:48
ดูรายละเอียด

1219
รายงานการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกรมราชทัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองแผนงาน 2010-11-26 13:43:07
ดูรายละเอียด

1220
ข่าวเด่นประจำวันที่ 27-29 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-29 10:46:57
ดูรายละเอียด

1221
การสอบราคาซื้อผ้าห่มนอนสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางขอนแก่น 2010-11-29 11:39:48
ดูรายละเอียด

1222
ประกาศ เรื่อง ข้าราชการครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-11-29 13:44:31
ดูรายละเอียด

1223
ผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาและขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์องค์กรแห่งความพอเพียงประจำปี ๒๕๕๓ ส่วนจำแนกฯ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-11-29 15:00:35
ดูรายละเอียด

1224
ประกาศ เรื่อง แจ้งความเคลื่อนไหวในการตรวจสอบการบริหารวงเงิน ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-11-29 16:08:29
ดูรายละเอียด

1225
ข่าวเด่นประจำวันที่ 30 พ.ย. 2553 กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-30 08:48:16
ดูรายละเอียด

1226
กรมราชทัณฑ์ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมประจำปีของสมาคมอาชญาวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา กองประชาสัมพันธ์ 2010-11-30 10:20:04
ดูรายละเอียด

1227
รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ 2554 สรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-01 08:52:33
ดูรายละเอียด

1228
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-01 09:41:52
ดูรายละเอียด

1229
ขอลงเว็บไซต์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ้าห่มนอนผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 2010-12-01 15:16:05
ดูรายละเอียด

1230
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-02 09:52:19
ดูรายละเอียด

1231
เรือนจำนนทบุรี นำกำลังจู่โจมตรวจค้น กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-02 11:01:42
ดูรายละเอียด

1232
กรมราชทัณฑ์ ส่งมอบรถบรรทุกให้เรือนจำ ๖ แห่ง กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-02 14:43:25
ดูรายละเอียด

1233
พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันสังคมสงเคราะห์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-02 15:31:21
ดูรายละเอียด

1234
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-03 10:00:17
ดูรายละเอียด

1235
กรมราชทัณฑ์ จัดบรรยายธรรม คุณธรรมข้าราชการ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-03 10:55:16
ดูรายละเอียด

1236
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ชั้น 1-4 ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-12-03 11:00:23
ดูรายละเอียด

1237
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นำคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่และระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-03 11:48:42
ดูรายละเอียด

1238
ขอส่งแบบประเมินการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) 2010-12-03 14:37:55
ดูรายละเอียด

1239
ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-03 15:47:28
ดูรายละเอียด

1240
เรือนจำจังหวัดน่าน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-03 15:47:39
ดูรายละเอียด

1241
ประกาศ เรื่อง ส.ค.ส. ปี 2554 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-12-07 09:58:08
ดูรายละเอียด

1242
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๔-๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-07 11:10:51
ดูรายละเอียด

1243
กรมราชทัณฑ์ สัมมนา"การขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการพลเรือนไปสู่การปฏิบัติ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-07 16:44:21
ดูรายละเอียด

1244
ปฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-07 16:50:10
ดูรายละเอียด

1245
กรมราชทัณฑ์จัดอภิปราย กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-08 09:57:11
ดูรายละเอียด

1246
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-08 12:39:56
ดูรายละเอียด

1247
เรือนจำจังหวัดพะเยา รับมอบผ้าห่มกันหนาว กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-08 13:24:44
ดูรายละเอียด

1248
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดสถานที่ควบคุมเพื่อตรวจพิสูจน์ แดน๑๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-08 13:57:59
ดูรายละเอียด

1249
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-08 14:10:39
ดูรายละเอียด

1250
จ.น.ท.กาชาดสากล(ICRC) เข้าพบนายฐานิส ศรียะพันธ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-08 15:01:10
ดูรายละเอียด

1251
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-09 11:15:29
ดูรายละเอียด

1252
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-09 12:20:38
ดูรายละเอียด

1253
กิจกรรมเพื่อสังคม ที่เรือนจำจังหวัดพิจิตร กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-09 15:45:47
ดูรายละเอียด

1254
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-10 10:53:29
ดูรายละเอียด

1255
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ( ระหว่างวันที่ 13-20 ธ.ค. 2553) ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-12-10 11:55:24
ดูรายละเอียด

1256
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส จัดเสวนายามเช้า กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-13 14:42:11
ดูรายละเอียด

1257
เรือนจำจังหวัดสระบุรีร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-13 14:51:51
ดูรายละเอียด

1258
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-13 15:04:24
ดูรายละเอียด

1259
กิจกรรม "เต้นแอร์โรบิค" ที่เรือนจำจังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-13 17:02:09
ดูรายละเอียด

1260
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่มนอนสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2010-12-14 09:27:05
ดูรายละเอียด

1261
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่มผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 2010-12-14 09:29:53
ดูรายละเอียด

1262
ประกาศ เรื่อง ตัวอย่างการออกคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนกรณีต่างๆ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-12-14 09:40:21
ดูรายละเอียด

1263
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2552-2555 กองแผนงาน 2010-12-14 09:54:44
ดูรายละเอียด

1264
ข้าราชการทัณฑสถานหญิงกลาง ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-14 09:58:53
ดูรายละเอียด

1265
รับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-14 10:01:42
ดูรายละเอียด

1266
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการพานิชย์ ระดับชำนาญงาน สรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-14 10:06:49
ดูรายละเอียด

1267
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-14 10:17:30
ดูรายละเอียด

1268
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน( หญิง) ลำดับที่ 86-89 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-12-14 10:27:53
ดูรายละเอียด

1269
ข้าราชการเรือนจำจังหวัดนนทบุรีร่วมลงนามถวายพระพร กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-14 10:56:24
ดูรายละเอียด

1270
อรท.เป็นประธานโครงการ "คนดีของพ่อ ๙๙ วัน ๙ ไม่ ๙ ต้อง " ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-14 11:05:14
ดูรายละเอียด

1271
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( หญิง ) ลำดับที่ 37 - 40 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-12-14 11:44:10
ดูรายละเอียด

1272
MOU... ระหว่าง กรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-14 16:13:57
ดูรายละเอียด

1273
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-15 10:16:23
ดูรายละเอียด

1274
คณะกงศุลต่างประเทศ เข้าเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลาง กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-15 11:34:27
ดูรายละเอียด

1275
สำรวจข้อมูลการดำเนินงานด้านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ส่วนจำแนกฯ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-12-15 15:14:07
ดูรายละเอียด

1276
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-16 11:33:51
ดูรายละเอียด

1277
เรือนจำอำเภอเบตง ประกวดชนะเลิศป้ายเฉลิมพระเกียรติ ของเทศบาลเมืองเบตง กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-16 13:55:07
ดูรายละเอียด

1278
กรมราชทัณฑ์แสดงความยินดีเปิดสถานีโทรทัศน์ Spring News กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-16 14:53:49
ดูรายละเอียด

1279
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมแสงความยินดี "เปิดตัวสถานีโทรทัศน์ สปริง นิวส์" กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-16 16:12:00
ดูรายละเอียด

1280
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยม ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-16 17:07:46
ดูรายละเอียด

1281
กรมราชทัณฑ์ได้รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-16 22:25:26
ดูรายละเอียด

1282
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-17 10:21:16
ดูรายละเอียด

1283
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร(Cook Academy) ทัณฑสถานหญิงกลาง 2010-12-17 15:30:37
ดูรายละเอียด

1284
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอฝาง ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-17 16:08:48
ดูรายละเอียด

1285
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำสื่อมวลชนตรวจดูการติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ภายในเรือนจำกลางเขาบิน กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-19 14:10:32
ดูรายละเอียด

1286
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดสถานที่ควบคุมตัวและตรวจพิสูจน์ คลองเปรม กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-19 22:16:16
ดูรายละเอียด

1287
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ถวายสัตย์ปฏิญญาณเพื่อเป็นข้าราชกรที่ดี กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-20 10:17:12
ดูรายละเอียด

1288
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-20 14:00:49
ดูรายละเอียด

1289
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดอบรมพัฒนาจิตใจผู้ต้งขัง กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-20 18:08:58
ดูรายละเอียด

1290
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงสงขลา กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-20 18:19:43
ดูรายละเอียด

1291
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์คะแนนและอัตราร้อยละ ของข้าราชการสังกัดส่วนกลางกรมฯ แต่งตั้งระดับอาวุโสลงมา ประจำปี พ.ศ. 2553 รอบการประเมิน 1 ต.ค.2553 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2010-12-21 10:10:45
ดูรายละเอียด

1292
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกผู้ต้องขัง ขนาด 12-18 ที่นั่ง พร้อมลูกกรมเหล็กหรือตาข่าย จำนวน 5 คัน ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2010-12-21 10:13:31
ดูรายละเอียด

1293
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-21 10:19:45
ดูรายละเอียด

1294
เรือนจำจังหวัดระนองจัดพิธีลงนามถวายพระพร กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-21 11:29:14
ดูรายละเอียด

1295
คริสมาสนี้ที่เรือนจำอำเภอหล่มสัก กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-23 14:26:05
ดูรายละเอียด

1296
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-21 13:21:05
ดูรายละเอียด

1297
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนแต่งตั้งใหเดรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-21 13:25:44
ดูรายละเอียด

1298
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ สรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-21 13:32:41
ดูรายละเอียด

1299
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-12-21 15:51:32
ดูรายละเอียด

1300
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-22 10:04:10
ดูรายละเอียด

1301
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-22 10:15:06
ดูรายละเอียด

1302
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-22 10:19:24
ดูรายละเอียด

1303
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดซื้อวัสดุปลอกหมอนและปลอกที่นอนผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 2010-12-22 13:47:15
ดูรายละเอียด

1304
การคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อเข้าร่วมโครงการ "กำลังใจ" รุ่นที่ 2 ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-12-22 15:22:41
ดูรายละเอียด

1305
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-12-22 16:51:46
ดูรายละเอียด

1306
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-23 10:37:18
ดูรายละเอียด

1307
กรมราชทัณฑ์จัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำและบุคลิกภาพฯให้กับผู้บริหาร กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-23 10:49:10
ดูรายละเอียด

1308
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-12-24 09:29:12
ดูรายละเอียด

1309
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-24 09:57:41
ดูรายละเอียด

1310
ประกาศ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 395 / 2553 ลว. 23 ธ.ค. 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-12-24 10:10:26
ดูรายละเอียด

1311
แจ้งแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำรุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-12-24 10:37:36
ดูรายละเอียด

1312
การประชุมกรมราชทัณฑ์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-24 11:35:05
ดูรายละเอียด

1313
สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2010-12-24 13:43:30
ดูรายละเอียด

1314
กรมราชทัณฑ์ ประชุมหาแนวทางการนำสารเมธาโดนมาใช้ในเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-24 14:30:35
ดูรายละเอียด

1315
ประกาศ เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2010-12-24 15:37:41
ดูรายละเอียด

1316
สมุดโทรศัพท์กรมราชทัณฑ์ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายสื่อสาร 2010-12-24 15:50:14
ดูรายละเอียด

1317
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-27 11:32:10
ดูรายละเอียด

1318
ด่วนที่สุด กองการเจ้าหน้าที่ ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้นและระดับสูง ภายในวันอังคารที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๓ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2010-12-27 14:33:19
ดูรายละเอียด

1319
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2554 ( ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-27 14:45:13
ดูรายละเอียด

1320
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ( หญิง) ในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-27 15:07:48
ดูรายละเอียด

1321
การปรับปรุงรายการข้อมูล (List box) โปรแกรมทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2010-12-29 14:07:34
ดูรายละเอียด

1322
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรีรับรางวัลคนดีสังคมไทย ปี๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-27 16:45:31
ดูรายละเอียด

1323
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-27 17:46:21
ดูรายละเอียด

1324
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-28 09:37:54
ดูรายละเอียด

1325
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สอบราคาจัดซื้อวัสดุปลอกหมอนและปลอกที่นอนผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 2010-12-28 09:49:43
ดูรายละเอียด

1326
ขอความอนุเคราะห์นำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-12-28 10:18:29
ดูรายละเอียด

1327
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-28 12:04:59
ดูรายละเอียด

1328
กรมราชทัณฑ์จัดพิธี ส่ง-รับมอบตัวนักโทษสัญชาติปากีสถาน กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-28 12:58:12
ดูรายละเอียด

1329
การแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2010-12-28 16:43:47
ดูรายละเอียด

1330
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-29 09:57:09
ดูรายละเอียด

1331
เรือนจำอำเภอหล่มสัก ตรวจค้นจู่โจมกรณีพิเศษ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-29 11:21:54
ดูรายละเอียด

1332
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ฯ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-29 15:38:54
ดูรายละเอียด

1333
สอบราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและป้ายแสดงราคาสินค้าในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๔๔ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2010-12-29 16:44:17
ดูรายละเอียด

1334
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-30 10:16:34
ดูรายละเอียด

1335
ประกาศ เรื่อง ย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 1173 - 1175 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-12-30 10:31:01
ดูรายละเอียด

1336
ประกาศ เรื่อง ย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 1177 - 1179 / 2553 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2010-12-30 10:51:25
ดูรายละเอียด

1337
กรมราชทัณฑ์ รับมอบน้ำแกงเข้มข้น จาก บริษัท เอส ค เค ฟู้ด จำกัด กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-30 15:02:25
ดูรายละเอียด

1338
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2010-12-30 15:03:57
ดูรายละเอียด

1339
คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เข้าขอรับพรปีใหม่ จากผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-30 15:37:49
ดูรายละเอียด

1340
โครงการจู่โจมตรวจค้น ที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-30 15:58:23
ดูรายละเอียด

1341
แบบรายงานการจ้างผู้พ้นโทษ ปี 2554, เอกสารการจ้างงาน, ใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2010-12-30 16:08:16
ดูรายละเอียด

1342
ทัณฑสถานหญิงกลาง ทำบุญตักบาตร เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 2010-12-30 16:19:35
ดูรายละเอียด

1343
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอฝาง ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-04 16:18:16
ดูรายละเอียด

1344
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกผู้ต้องขัง ขนาด 12-18 ที่นั่ง พร้อมลูกกรงเหล็กหรือตาข่าย จำนวน 5 คัน ด้วยวิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-01-05 10:42:18
ดูรายละเอียด

1345
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 331 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-05 11:35:34
ดูรายละเอียด

1346
สอบราคาเช่าเต็นท์และตาข่ายพรางแสงและอุปกรณ์ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๔๔ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2011-01-05 14:02:01
ดูรายละเอียด

1347
จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-06 11:11:04
ดูรายละเอียด

1348
รับสมัครบุคคลเพื่อนคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล(หญิง)ในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-06 11:17:52
ดูรายละเอียด

1349
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-06 11:22:25
ดูรายละเอียด

1350
กรมราชทัณฑ์ ทำบุญตักบาตร เทศกาลวันขึ้นปีใม่ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-06 16:13:30
ดูรายละเอียด

1351
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-06 16:23:23
ดูรายละเอียด

1352
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๔๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-06 18:21:16
ดูรายละเอียด

1353
เรือนจำอำเภอพลจู่โจมตรวจค้น กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-06 18:29:29
ดูรายละเอียด

1354
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ สำนักสังคมสงเคราะห์ 2011-01-07 09:31:03
ดูรายละเอียด

1355
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-07 11:05:13
ดูรายละเอียด

1356
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักแฝด ๒ ชั้น เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง 2011-01-07 14:03:28
ดูรายละเอียด

1357
งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๔๔!!!!!!!!!!!!!!!! กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-07 16:04:15
ดูรายละเอียด

1358
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดกิจกรรมวันเด็ก กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-07 20:11:30
ดูรายละเอียด

1359
ทัณฑสถานหญิงธบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-07 20:30:08
ดูรายละเอียด

1360
กรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดี 34 ปี มติชน กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-10 09:31:32
ดูรายละเอียด

1361
การประกวดผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2011-01-10 14:00:22
ดูรายละเอียด

1362
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-10 14:41:07
ดูรายละเอียด

1363
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯฝึกทักษะการใช้อาวุธให้กับเจ้าหน้าที่ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-10 15:03:06
ดูรายละเอียด

1364
เรือนจำอำเภอพล ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-10 15:30:11
ดูรายละเอียด

1365
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-11 10:25:07
ดูรายละเอียด

1366
ด่วน ! เจ้าหน้าที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกรีฑา เพื่อร่วมแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-01-11 10:39:44
ดูรายละเอียด

1367
คณะทหารใหม่เข้าศึกษาดูงานเรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-11 14:01:50
ดูรายละเอียด

1368
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-12 11:59:13
ดูรายละเอียด

1369
ร่างขอบเขตและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-01-12 14:44:20
ดูรายละเอียด

1370
การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปี 2554 สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนพักการลงโทษ 2011-01-12 15:03:19
ดูรายละเอียด

1371
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติด เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-01-12 15:52:42
ดูรายละเอียด

1372
อธิบดีตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-12 16:36:07
ดูรายละเอียด

1373
ประมูลจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพักแฝด ๒ ชั้น จำนวน ๓ หลัง บริเวณเรือนจำจังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำจังหวัดระนอง 2011-01-13 09:40:09
ดูรายละเอียด

1374
เรือนจำอำเภอพลจัดโครงการทำความดีถวายในหลวง กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-13 10:43:10
ดูรายละเอียด

1375
เรือนจำกลางเชียงรายจัดแข่งขันกีฬาชนเผ่า กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-13 10:54:32
ดูรายละเอียด

1376
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-13 13:15:37
ดูรายละเอียด

1377
กรมคุมประพฤติเยี่ยม สถานที่เพื่อควบคุมตัวระหว่างตรวจพิสูจน์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-13 16:47:29
ดูรายละเอียด

1378
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ชั้น 1-4 ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-01-14 08:41:21
ดูรายละเอียด

1379
สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเข้าหารือกรมราชทัณฑ์สร้างพระอุโบสถดินแห่งแรกของประเทศไทย กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-14 09:53:01
ดูรายละเอียด

1380
รายงานผลการดำเนินงานการจัดสวัสดิการเรือนจำ/ทัณฑสถาน งวดประจำปี 2553 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-01-14 13:46:45
ดูรายละเอียด

1381
คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนฯ ตรวจเยี่ยม เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-14 14:22:08
ดูรายละเอียด

1382
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-14 16:37:20
ดูรายละเอียด

1383
พิธีรับประทานเสื้อกันหนาว กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-14 18:13:27
ดูรายละเอียด

1384
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-17 11:08:54
ดูรายละเอียด

1385
ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 2011-01-17 11:34:29
ดูรายละเอียด

1386
เรือนจำจังหวัดระนองจัดสวัสดิการให้ผู้ต้องขังในเทศกาลปีใหม่ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-17 13:38:34
ดูรายละเอียด

1387
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 53 - 55 /2554 ลว 17 ม.ค. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-01-17 16:52:05
ดูรายละเอียด

1388
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-01-18 09:10:56
ดูรายละเอียด

1389
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-18 11:18:21
ดูรายละเอียด

1390
ทัณฑสถานหญิสงขลา จัดอบรมการประกอบอาหาร กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-18 11:31:50
ดูรายละเอียด

1391
อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการ ระดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-01-18 13:19:33
ดูรายละเอียด

1392
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการฯ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-18 13:27:54
ดูรายละเอียด

1393
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-18 14:10:01
ดูรายละเอียด

1394
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-18 14:41:42
ดูรายละเอียด

1395
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-01-19 10:03:46
ดูรายละเอียด

1396
สอบราคาซื้อผ้าห่มใยสังเคราะห์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-01-19 11:46:39
ดูรายละเอียด

1397
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-19 10:12:54
ดูรายละเอียด

1398
ขอความอนุเคราะห์ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 2011-01-19 11:49:16
ดูรายละเอียด

1399
เรือนจำอำเภอธัญบุรี ร่วมโครงการอุปสมบท ๙๙๙ รูป กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-19 11:54:10
ดูรายละเอียด

1400
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จัดงานวันเด็ก กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-19 12:37:26
ดูรายละเอียด

1401
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-01-20 09:52:14
ดูรายละเอียด

1402
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-20 10:07:55
ดูรายละเอียด

1403
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ้ชนะการเสนอราคา ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-01-20 15:20:42
ดูรายละเอียด

1404
รับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-21 10:02:29
ดูรายละเอียด

1405
สอบราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-01-21 10:09:55
ดูรายละเอียด

1406
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-21 10:40:10
ดูรายละเอียด

1407
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตรเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-21 16:20:16
ดูรายละเอียด

1408
กรมราชทัณฑ์ร่วมหารือสภากาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเรือนจำที่มีผู้ต้องขังแออัด กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-24 11:32:16
ดูรายละเอียด

1409
สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯมอบเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์ให้กรมราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-24 11:44:42
ดูรายละเอียด

1410
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-24 14:31:20
ดูรายละเอียด

1411
ด่วนที่สุด!!!เปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๔๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-24 15:30:06
ดูรายละเอียด

1412
เรือนจำอำเภอพลจัดแข่งขันกีฬาผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-24 18:25:09
ดูรายละเอียด

1413
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-25 10:08:18
ดูรายละเอียด

1414
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-25 10:10:08
ดูรายละเอียด

1415
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานเสื้อกันหนาว เรือนจำอำเภอบึงกาฬ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-25 11:07:16
ดูรายละเอียด

1416
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุปูกระเบื้องเรือนนอน แดน 1-7 ฉาบปูนขัดมัน ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-01-25 11:21:42
ดูรายละเอียด

1417
ป่อเต็กตึ๊งมอบเงิน-สิ่งของให้ผู้ต้องขังเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-25 11:31:23
ดูรายละเอียด

1418
เรือนจำกลางคลองไผ่รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-01-25 11:45:01
ดูรายละเอียด

1419
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๘ รายการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-01-25 16:04:28
ดูรายละเอียด

1420
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-01-25 16:11:49
ดูรายละเอียด

1421
ประกาศ เรื่อง คัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญงาน จำนวน 154 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-25 18:11:08
ดูรายละเอียด

1422
แก้ไขหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์(กระทรวงยุติธรรม) 2011-01-26 09:37:44
ดูรายละเอียด

1423
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-26 10:16:38
ดูรายละเอียด

1424
ด่วนที่สุด โควต้าพิเศษส่วนกลางกรม ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-01-26 10:51:48
ดูรายละเอียด

1425
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-26 12:13:05
ดูรายละเอียด

1426
สอบราคาซื้อรถไฟฟ้าฉุกเฉิน เรือนจำกลางบางขวาง 2011-01-26 13:48:09
ดูรายละเอียด

1427
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 2011-01-26 13:52:05
ดูรายละเอียด

1428
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ 2011-01-26 13:54:35
ดูรายละเอียด

1429
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-27 10:13:07
ดูรายละเอียด

1430
เรือนจำพิเศษมีนบุรีรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิง) สรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-27 10:16:58
ดูรายละเอียด

1431
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-27 11:05:27
ดูรายละเอียด

1432
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัยตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-27 11:07:14
ดูรายละเอียด

1433
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-27 13:15:44
ดูรายละเอียด

1434
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางขอนแก่น ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-27 14:17:33
ดูรายละเอียด

1435
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปูพื้นโรงเลี้ยงอาหารและอบรมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางลำปาง 2011-01-27 15:09:17
ดูรายละเอียด

1436
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ร่วมไถ่ชีวิตกระบือ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-27 16:17:02
ดูรายละเอียด

1437
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-01-27 16:50:54
ดูรายละเอียด

1438
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-28 09:32:38
ดูรายละเอียด

1439
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายที่ชำรุด ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-01-28 10:28:34
ดูรายละเอียด

1440
"จิบกาแฟ...แลเรือนจำ" ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-28 13:47:35
ดูรายละเอียด

1441
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล ( หญิง) ในสังกัดทัณฑสถานหญิงกลาง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบการสอบ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-28 15:18:06
ดูรายละเอียด

1442
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์และมูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดีมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-28 15:18:54
ดูรายละเอียด

1443
เรือนจำอำเภอเบตง ร่วมใจบริจาคเลือด.... กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-28 16:03:40
ดูรายละเอียด

1444
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกผู้ต้องขัง ขนาด 12-18 ที่นั่ง ลูกกรงเหล็กหรือตาข่าย จำนวน 5 คัน ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-01-31 09:33:32
ดูรายละเอียด

1445
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-31 11:55:56
ดูรายละเอียด

1446
แจ้งสิทธิประโยชน์การโอนตัวนักโทษ ณ เรือนจำกลางเชียงราย กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-31 14:37:42
ดูรายละเอียด

1447
จู่โจมตรวจค้น ตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ที่เรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์ 2011-01-31 15:02:07
ดูรายละเอียด

1448
ประกาศ เรื่อง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างฯ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2011-01-31 15:15:51
ดูรายละเอียด

1449
ประกาศสอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมโคมไฟแสงสว่างรอบบริเวณเรือนจำ เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-01-31 15:17:33
ดูรายละเอียด

1450
สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เรือนจำกลางบางขวาง 2011-01-31 15:23:01
ดูรายละเอียด

1451
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำราวตากผ้าสำหรับผู้ต้องขังชาย เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 2011-01-31 15:25:03
ดูรายละเอียด

1452
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จำนวน 29 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-01-31 16:25:45
ดูรายละเอียด

1453
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-01 10:48:55
ดูรายละเอียด

1454
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้ต้องขังบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-01 14:11:46
ดูรายละเอียด

1455
เรือนจำกลางพิษณุโลก ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-01 16:19:55
ดูรายละเอียด

1456
ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเชียน ครั้งที่ 17 และรายชื่อนักกรีฑาตัวแทนกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-02-01 16:20:36
ดูรายละเอียด

1457
ทัณฑสถานหญิงกลาง ไถ่ชีวิตโคกระบือ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-01 17:32:12
ดูรายละเอียด

1458
ด่วนที่สุด การพิจารณาจัดสรรโควตาพิเศษส่วนกลางกรมให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-02-02 09:43:24
ดูรายละเอียด

1459
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-02 09:50:44
ดูรายละเอียด

1460
เรือนจำกลางอุดรธานี จัดเยี่ยมญาติใกล้ชิด ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-02 11:55:05
ดูรายละเอียด

1461
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-02 12:03:02
ดูรายละเอียด

1462
โครงการปฏิบัติธรรม "ราชธรรม ราชทัณฑ์" รุ่นที่ 12 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 2011-02-02 13:40:24
ดูรายละเอียด

1463
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมมุ้งลวดเรือนนอน 11 แดน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-02-02 13:44:10
ดูรายละเอียด

1464
สอบราคาซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้งภายในแดนการศึกษาและภายในเรือนนอน ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-02-02 13:47:17
ดูรายละเอียด

1465
สอบราคาจัดซื้อวัสดุปูกระเบื้องพื้นโรงเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 2011-02-02 13:52:21
ดูรายละเอียด

1466
ประกวดผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๔๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-02 14:50:49
ดูรายละเอียด

1467
การศึกษาประวัติผู้ต้องขังเฉพาะกรณี(CASE STUDY) นักโทษเด็ดขาดเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง สำนักสังคมสงเคราะห์ 2011-02-03 14:32:42
ดูรายละเอียด

1468
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-03 15:49:56
ดูรายละเอียด

1469
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ร่วม MOU. ด้านสังคมสงเคราะห์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-03 16:13:06
ดูรายละเอียด

1470
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-07 11:09:33
ดูรายละเอียด

1471
ประกาศ เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ประจำปี 2554 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2011-02-03 16:37:06
ดูรายละเอียด

1472
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-04 10:01:39
ดูรายละเอียด

1473
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-04 10:25:27
ดูรายละเอียด

1474
ประกาศ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-02-04 15:02:16
ดูรายละเอียด

1475
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน 1,3,4,7 และแดนพยาบาล ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-02-04 15:12:39
ดูรายละเอียด

1476
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกข้าราชการฯ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-04 16:52:52
ดูรายละเอียด

1477
นิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-04 23:08:28
ดูรายละเอียด

1478
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-02-07 12:00:01
ดูรายละเอียด

1479
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-07 12:58:04
ดูรายละเอียด

1480
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-08 10:07:50
ดูรายละเอียด

1481
สำรวจข้อมูลของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำ ฝ่ายเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-02-08 11:42:07
ดูรายละเอียด

1482
ประกาศ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 28 / 2554 ลว. 31 ม.ค. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-08 11:48:31
ดูรายละเอียด

1483
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 129 / 2554 ลว 8 ก.พ. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-08 14:28:31
ดูรายละเอียด

1484
รับสมัครคัดเลือกเพื่อนบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารสังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-09 10:02:46
ดูรายละเอียด

1485
ประกาศ เรื่อง การคำนวณเงินบำนาญรายเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-02-09 11:43:28
ดูรายละเอียด

1486
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-09 12:21:21
ดูรายละเอียด

1487
สอบราคาซื้อวัสดุในการซ่อมแซมปรับปรุงระบบสุขาภิบาลเรือนนอน เรือนจำกลางบางขวาง 2011-02-09 15:00:02
ดูรายละเอียด

1488
สอบราคาซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-02-09 15:02:04
ดูรายละเอียด

1489
อธิบดีกรมราชทัณฑ์บรรยายพิเศษ "เท่าทันภัย...ในวัยรุ่น" ณ ม.นอร์ทกรุงเทพ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-09 15:22:34
ดูรายละเอียด

1490
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ครั้งที่ ๔๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-10 10:02:10
ดูรายละเอียด

1491
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-15 10:19:39
ดูรายละเอียด

1492
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๐ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-10 11:39:02
ดูรายละเอียด

1493
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 135 - 137 / 2554 ลว. 10 ก.พ. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-10 16:43:45
ดูรายละเอียด

1494
ประกาศ เรื่อง ด่วนที่สุด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-02-11 10:36:00
ดูรายละเอียด

1495
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-11 10:59:31
ดูรายละเอียด

1496
สอบราคาซื้อวัสดุในการจัดทำชั้นวางถังข้าว ถังแกง เรือนจำกลางบางขวาง 2011-02-11 11:28:30
ดูรายละเอียด

1497
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือจำจังหวัดสุโขทัย 2011-02-11 11:30:34
ดูรายละเอียด

1498
ทัณฑสถานหญิงกลางนำวงดนตรีของผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดงในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-11 13:11:38
ดูรายละเอียด

1499
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๒ -๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-14 11:59:07
ดูรายละเอียด

1500
สำรวจและคัดเลือกผู้ต้องขัง เพื่อเข้าร่วมโครงการ "กำลังใจ" รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) สำนักสังคมสงเคราะห์ ส่วนจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง 2011-02-11 13:43:20
ดูรายละเอียด

1501
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (แฟลต 1-4) ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-02-11 14:58:29
ดูรายละเอียด

1502
สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมมุ้งลวดเรือนนอน แดน 1-7 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-02-11 15:02:04
ดูรายละเอียด

1503
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-11 15:47:18
ดูรายละเอียด

1504
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-11 15:53:39
ดูรายละเอียด

1505
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปรับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแน่งประเภทวิชาการ ระดับชำราญการพิเศษ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-11 15:56:44
ดูรายละเอียด

1506
โครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด รุ่นที่ ๗ เรือนจำจังหวัดน่าน กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-14 15:16:09
ดูรายละเอียด

1507
ผอ.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมารับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นฯปี๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-14 15:19:21
ดูรายละเอียด

1508
ลูกเสือ เนตรนารี เข้าศึกษาดูงาน เรือนจำกลางพิษณุโลก กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-15 14:01:43
ดูรายละเอียด

1509
พิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เรือนจำชั่วคราวดอยราง เรือนจำกลางเชียงราย กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-15 14:48:19
ดูรายละเอียด

1510
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 2011-02-15 14:57:14
ดูรายละเอียด

1511
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-02-15 15:13:40
ดูรายละเอียด

1512
เปิดโครงการสัมมนาหัวหน้าสถานตรวจพิสูจน์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-15 15:19:40
ดูรายละเอียด

1513
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำกำลังเจ้าหน้าที่ฯเข้าตรวจค้นเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-15 15:42:30
ดูรายละเอียด

1514
พณิชยการบางบัวทองนำนักเรียน นักศึกษาเข้าดูภารกิจของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-15 16:22:18
ดูรายละเอียด

1515
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๖ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-16 12:14:56
ดูรายละเอียด

1516
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอพล 2011-02-16 13:27:41
ดูรายละเอียด

1517
ขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1 ชุด 4 ประเภท 15 สิ่ง เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-02-16 13:29:59
ดูรายละเอียด

1518
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ ปลอกที่นอน - ปลอกหมอน สำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-02-16 13:33:05
ดูรายละเอียด

1519
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 158 - 159 / 2554 ลว. 16 ก.พ. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-16 13:34:07
ดูรายละเอียด

1520
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2011-02-16 13:34:21
ดูรายละเอียด

1521
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ในการตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-02-16 15:38:18
ดูรายละเอียด

1522
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-17 12:18:05
ดูรายละเอียด

1523
สอบราคาจ้างปรับปรุงลานเอนกประสงค์และสนามฟุตบอลกลางเป็นพื้นที่ฝึกทักษะด้านกีฬาและนันทนาการผู้ต้องขัง ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-02-17 13:10:37
ดูรายละเอียด

1524
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง ฯ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-17 14:25:40
ดูรายละเอียด

1525
สำนักสังคมสงเคราะห์ รับมอบถังคัดแยกขยะ เพื่อร่วมกิจกรรม "ธนาคารขยะ" กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-17 14:58:06
ดูรายละเอียด

1526
ประกาศ เรื่อง ด่วน สำรวจข้อมูลพนักงานราชการ เพื่อใช้สำหรับการวางระบบข้อมูลในคอมพิวเตอร์และการบริหารงานบุคคล ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-02-17 15:11:51
ดูรายละเอียด

1527
พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ตามโครงการกำลังใจ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-17 16:46:34
ดูรายละเอียด

1528
พิธีปิดการฝึกวิชาชีพการประกอบอาหาร ทัณฑสถานหญิงสงขลา กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-17 16:47:29
ดูรายละเอียด

1529
กรมราชทัณฑ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-17 17:42:34
ดูรายละเอียด

1530
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน( หญิง) ลำดับที่ 91 - 106 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-21 10:21:03
ดูรายละเอียด

1531
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 19 - 20 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-21 10:23:27
ดูรายละเอียด

1532
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ( ชาย ) ลำดับที่ 63 -70 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-21 10:25:11
ดูรายละเอียด

1533
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีน้ำตาลเข้ม และผ้าสีน้ำตาลอ่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-02-21 10:59:27
ดูรายละเอียด

1534
กรมศิลปากร รับโอนข้าราชการตำแหน่งวิชาการเผยแพร่ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมิน 2011-02-21 14:27:27
ดูรายละเอียด

1535
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายสรรหาและประเมิน 2011-02-21 14:29:21
ดูรายละเอียด

1536
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๘-๒๑ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-21 16:24:25
ดูรายละเอียด

1537
ประกาศร่าง TOR การจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวของเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-02-21 16:24:27
ดูรายละเอียด

1538
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 174 / 2554 ลว. 21 ก.พ. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-22 10:31:04
ดูรายละเอียด

1539
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-22 11:30:39
ดูรายละเอียด

1540
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 177 / 2554 ลว. 22 ก.พ. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-02-22 16:09:11
ดูรายละเอียด

1541
การใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรให้มีความสุข ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-22 17:04:53
ดูรายละเอียด

1542
สอบราคาจ้างเสริมทางแอสฟัลท์คอนกรีต เรือนจำอำเภอฝาง 2011-02-23 10:38:03
ดูรายละเอียด

1543
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๓ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-23 11:59:36
ดูรายละเอียด

1544
กรมราชทัณฑ์เปิดโครงการธนาคารขยะ กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-23 14:54:02
ดูรายละเอียด

1545
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน 1,3,4,7 และแดนพยาบาล ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-02-24 09:51:13
ดูรายละเอียด

1546
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-02-24 09:53:18
ดูรายละเอียด

1547
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-24 10:26:41
ดูรายละเอียด

1548
แจ้ง เรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการใช้งานระบบจัดการข่าวสาร ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-11-30 11:07:01
ดูรายละเอียด

1549
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานรายบุคคล รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2554 กพร. 2011-02-24 11:25:21
ดูรายละเอียด

1550
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 2011-02-24 11:51:13
ดูรายละเอียด

1551
ประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2011-02-24 14:10:03
ดูรายละเอียด

1552
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรื่อนจำจังหวัดสงขลา 2011-02-25 10:16:40
ดูรายละเอียด

1553
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๘ รายการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-02-25 12:41:28
ดูรายละเอียด

1554
กรมราชทัณฑ์ร่วมงาน ๘๑ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-25 12:43:16
ดูรายละเอียด

1555
กรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดประเทศญี่ปุ่นดูงานเรือนจำกลางคลองเปรม กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-25 13:23:21
ดูรายละเอียด

1556
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-25 13:23:27
ดูรายละเอียด

1557
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2011-02-25 16:12:00
ดูรายละเอียด

1558
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-02-25 16:19:55
ดูรายละเอียด

1559
รองนายกด้านความมั่นคงเปิดโครงการ"ค่ายชีวิตใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-25 18:09:39
ดูรายละเอียด

1560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน( งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นฯ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-02-28 11:26:17
ดูรายละเอียด

1561
กรมราชทัณฑ์จัดทำแผนทิศทางกรมราชทัณฑ์ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) กองประชาสัมพันธ์ 2011-02-28 14:17:29
ดูรายละเอียด

1562
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-02-28 14:27:05
ดูรายละเอียด

1563
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-01 09:48:42
ดูรายละเอียด

1564
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข ดูงานทัณฑสถานหญิงกลาง กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-03 14:45:14
ดูรายละเอียด

1565
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสงขลา 2011-03-01 10:27:21
ดูรายละเอียด

1566
กิจกรรมดีดี ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-01 11:17:01
ดูรายละเอียด

1567
มหกรรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-01 13:52:21
ดูรายละเอียด

1568
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2554 ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-03 10:37:27
ดูรายละเอียด

1569
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-02 09:32:14
ดูรายละเอียด

1570
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-02 10:01:35
ดูรายละเอียด

1571
กรมคุมประพฤติ ขยายระยะเวลาการรับโอนข้าราชการ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ฝ่ายสรรหาฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-03-02 10:44:28
ดูรายละเอียด

1572
เร่งรัดการส่งแบบสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงชำรุด ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-03-02 10:40:58
ดูรายละเอียด

1573
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี 2011-03-02 11:14:30
ดูรายละเอียด

1574
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-03-02 11:16:38
ดูรายละเอียด

1575
วารสารราชทัณฑ์ "95 ปี ความภาคภูมิใจของชาวราชทัณฑ์" สถาบันพัฒนาข้าาชการราชทัณฑ์ 2011-03-02 11:45:00
ดูรายละเอียด

1576
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขดูงานเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-02 12:12:36
ดูรายละเอียด

1577
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเข้าเยี่ยมเรือนจำอำเภอพล กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-02 13:38:53
ดูรายละเอียด

1578
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-02 14:09:54
ดูรายละเอียด

1579
แบบประเมินประกอบการเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2554 กองการเจ้าหน้าที่ อัตรากำลัง 2011-03-02 14:12:16
ดูรายละเอียด

1580
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-03-02 14:25:25
ดูรายละเอียด

1581
เรือนจำอำเภอพลจัดบวชเนกขัมมะให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-02 14:29:28
ดูรายละเอียด

1582
Big Cleaning Day เรือนจำจังหวัดระนอง กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-02 15:09:45
ดูรายละเอียด

1583
เรือนจำอำเภอธัญบุรีจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-02 15:24:00
ดูรายละเอียด

1584
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-03 10:06:32
ดูรายละเอียด

1585
ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรสเปนเยี่ยม ทัณฑสถานหญิงกลาง กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-03 14:43:10
ดูรายละเอียด

1586
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-03 16:05:02
ดูรายละเอียด

1587
พิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบ"พระบรมสารีริกธาตุองค์แรกของโลกที่ประดิษฐานในเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-03 16:52:29
ดูรายละเอียด

1588
ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-03-03 17:29:26
ดูรายละเอียด

1589
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 2011-03-07 10:31:49
ดูรายละเอียด

1590
สอบราคาเครื่องใช้สวัสดิการผู้ต้องขัง ประจำปี พ.ศ. 2554 เรือนจำกลางตาก 2011-03-07 10:36:44
ดูรายละเอียด

1591
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและเครื่องใช้ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-03-07 10:47:23
ดูรายละเอียด

1592
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เรือนจำจังหวัดจันทบุรี 2011-03-07 10:50:02
ดูรายละเอียด

1593
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวของเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-03-07 12:46:32
ดูรายละเอียด

1594
ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน แจ้งหมายเลขบัญชีเงินนอกงบประมาณ ประเภทกระแสรายวัน สำนักทัณฑปฏิบัติ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน 2011-03-07 14:06:53
ดูรายละเอียด

1595
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ 2011-03-07 14:50:47
ดูรายละเอียด

1596
ด่วน เรื่องการพิจารณาบำเหน็จความชอบเลื่อนเงินเดือนประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๔) ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-03-07 16:22:05
ดูรายละเอียด

1597
จู่โจมตรวจค้น เรือนจำอำเภอสวรรคโลก กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-07 16:57:20
ดูรายละเอียด

1598
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการที่ต้องการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2554 ของสำนักงาน ก.พ. ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-07 17:51:26
ดูรายละเอียด

1599
ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-08 09:16:17
ดูรายละเอียด

1600
ประกาศ ย้ายข้าราชการ และแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน คำสั่งกรมฯ ที่ 209 - 210 / 2554 ลว. 7 มีนาคม 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-03-08 11:15:45
ดูรายละเอียด

1601
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังเข้าระบบคอมพิวเตอร์ตามตัวชี้วัดกระทำผิดซ้ำ ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-03-22 10:59:25
ดูรายละเอียด

1602
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 2011-03-08 11:17:45
ดูรายละเอียด

1603
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว และวัสดุงานบ้านงานครัว เรือนจำกลางลำปาง 2011-03-08 16:31:21
ดูรายละเอียด

1604
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๑ รายการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-03-09 09:48:10
ดูรายละเอียด

1605
ข่าวเด่นประจำวันที่ 5-9 มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-10 11:50:51
ดูรายละเอียด

1606
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว และวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2011-03-09 15:27:05
ดูรายละเอียด

1607
ข่าวเด่นประจำวันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-10 11:50:34
ดูรายละเอียด

1608
สอบราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารที่ทำการ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2011-03-10 14:50:23
ดูรายละเอียด

1609
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ร่วมปฏิบัติธรรมถวายแด่หลวงตามหาบัว กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-10 15:29:27
ดูรายละเอียด

1610
สอบราคาซื้อวัสดุในการปรับพื้นและปูกระเบื้องโรงสับและเตาแกง เรือนจำกลางบางขวาง 2011-03-10 15:40:52
ดูรายละเอียด

1611
การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ กองประชาสัมพันธ์ 2011-03-10 16:05:43
ดูรายละเอียด

1612
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-11 11:16:33
ดูรายละเอียด

1613
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง ( ย้าย ) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น จำนวน 15 อัตรา ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-03-14 15:00:22
ดูรายละเอียด

1614
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-03-14 11:07:42
ดูรายละเอียด

1615
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-03-14 11:11:44
ดูรายละเอียด

1616
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสกลนคร 2011-03-14 14:36:24
ดูรายละเอียด

1617
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-14 14:38:44
ดูรายละเอียด

1618
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับโอนหรือย้ายข้าราชการสำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฏหมาย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-03-14 14:44:49
ดูรายละเอียด

1619
ประกาศ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-03-14 15:46:19
ดูรายละเอียด

1620
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-03-14 16:22:16
ดูรายละเอียด

1621
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-15 10:44:39
ดูรายละเอียด

1622
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-15 11:09:59
ดูรายละเอียด

1623
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ 2011-03-15 11:43:05
ดูรายละเอียด

1624
เรือนจำอำเภอเบตง ร่วมกับตำรวและทหาร เข้าตรวจค้นจู่โจม กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-15 15:18:38
ดูรายละเอียด

1625
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักแฝด 2 ชั้น 2 หลัง เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-03-23 10:08:23
ดูรายละเอียด

1626
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดแพร่ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-15 15:34:24
ดูรายละเอียด

1627
ประกาศ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ คำสั่ง ยธ.ที่ 66/2554 และคำสั่งกรมฯ ที่ 232/2554 ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-15 16:59:49
ดูรายละเอียด

1628
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-16 09:28:58
ดูรายละเอียด

1629
การตรวจสอบประวัติบิดาเด็กชายนวิน ภู่พันธ์ ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-03-16 10:21:29
ดูรายละเอียด

1630
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-16 14:27:04
ดูรายละเอียด

1631
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-03-16 14:41:30
ดูรายละเอียด

1632
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-17 09:51:29
ดูรายละเอียด

1633
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสกลนคร 2011-03-17 15:59:48
ดูรายละเอียด

1634
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-18 10:01:19
ดูรายละเอียด

1635
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรอกข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการลงในแบบสอบถาม ภายในวันที่ 25 มี.ค.54 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-03-18 15:19:33
ดูรายละเอียด

1636
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-21 10:23:57
ดูรายละเอียด

1637
กรมราชทัณฑ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-21 10:29:37
ดูรายละเอียด

1638
กรมราชทัณฑ์เป็นตัวแทนกระทรวงยุติธรรมเข้าแข่งขันฟุตบอลวันข้าราชการพลเรือนปี ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-21 11:44:33
ดูรายละเอียด

1639
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เป็นรายสิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-03-21 14:14:21
ดูรายละเอียด

1640
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้าย กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-21 15:18:24
ดูรายละเอียด

1641
อบรมหลักสูตรการใช้งานระบบขายสินค้าด้วยคอมพิวเตอร์ กองประชาสัมพันธ์ 2011-03-21 17:24:49
ดูรายละเอียด

1642
กรมราชทัณฑ์ร่วมกิจกรรมยุติธรรมเคลื่อนที่ กองประชาสัมพันธ์ 2011-03-21 17:53:41
ดูรายละเอียด

1643
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2554 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-03-21 19:08:06
ดูรายละเอียด

1644
ราชทัณฑ์ไทยกับการแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ ๑๗ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-22 11:27:21
ดูรายละเอียด

1645
กรมราชทัณฑ์ MOU กับ นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตฯ กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-22 14:04:47
ดูรายละเอียด

1646
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมตลาดสีเขียว กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-23 17:34:47
ดูรายละเอียด

1647
จู่โจมตรวจค้น เรือนจำจังหวัดแพร่ กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-23 18:16:56
ดูรายละเอียด

1648
ประกาศ เรื่อง ตารางบริหารวงเงิน รอบ 1 เม.ย. 2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-03-24 09:26:26
ดูรายละเอียด

1649
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองประชาสัมพันธ์/๒ 2011-03-23 14:49:26
ดูรายละเอียด

1650
จู่โจมตรวจค้น เรือนจำจังหวัดพิจิตร กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-29 13:32:09
ดูรายละเอียด

1651
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-24 11:15:47
ดูรายละเอียด

1652
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-03-24 11:19:01
ดูรายละเอียด

1653
ประกาศ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชกรได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ( พยาบาลวิชาชีพ) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-24 11:32:15
ดูรายละเอียด

1654
สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้น เรือนจำจังหวัดพะเยา กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-25 11:32:29
ดูรายละเอียด

1655
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-25 11:37:13
ดูรายละเอียด

1656
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-25 11:39:12
ดูรายละเอียด

1657
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-25 11:46:03
ดูรายละเอียด

1658
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีจัดโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจสำหรับผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-25 13:48:58
ดูรายละเอียด

1659
ด่วนที่สุด ...การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-03-25 11:55:44
ดูรายละเอียด

1660
ด่วนที่สุด...กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-03-25 13:17:38
ดูรายละเอียด

1661
ขายทอดตลาดวัสดุบ้านพักราชการ เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-03-25 14:48:03
ดูรายละเอียด

1662
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-29 09:44:35
ดูรายละเอียด

1663
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-28 16:21:45
ดูรายละเอียด

1664
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้สวัสดิการส่วนตัวผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงสงขลา 2011-03-25 15:26:18
ดูรายละเอียด

1665
กรมราชทัณฑ์ประชุมร่วม๓มหาวิทยาลัยส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ฯ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-28 11:13:35
ดูรายละเอียด

1666
ผลการแข่งขันฟุตบอลกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ปี ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-28 11:44:58
ดูรายละเอียด

1667
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 4 รายการ เรือนจำบางขวาง 2011-03-28 11:45:36
ดูรายละเอียด

1668
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 4 รายการ เรือนจำบางขวาง 2011-03-28 11:50:53
ดูรายละเอียด

1669
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 4 รายการ เรือนจำบางขวาง 2011-03-28 11:57:55
ดูรายละเอียด

1670
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 4 รายการ เรือนจำบางขวาง 2011-03-28 11:59:42
ดูรายละเอียด

1671
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง จำนวน 4 รายการ เรือนจำบางขวาง 2011-03-28 12:05:14
ดูรายละเอียด

1672
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานการประเมินผล พร้อมทั้งประเมินสถานภาพของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ตามแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ 2011-03-28 14:32:20
ดูรายละเอียด

1673
แบบติดตามความก้าวหน้าและประเมินตนเอง กพร. 2011-03-28 14:38:47
ดูรายละเอียด

1674
เรือนจำอำเภตะกั่วปา จัดเยี่มญาติใกล้ชิด กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-03-28 16:29:55
ดูรายละเอียด

1675
การประกวดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต กองประชาสัมพันธ์/๒ 2011-03-28 16:40:57
ดูรายละเอียด

1676
จู่โจมตรวจค้น ที่เรือนจำอำเภอนาทวี กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-29 13:30:55
ดูรายละเอียด

1677
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ( จำนวน 4 ตำแหน่ง ) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-28 17:55:01
ดูรายละเอียด

1678
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีน้ำตาลเข้มและผ้าสีน้ำตาลอ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-03-29 09:45:20
ดูรายละเอียด

1679
(ร่าง)ขอบเขตของงาน(Terms fo Refernce:TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลางสุรินทร์ เรือนจำกลางสุรินทร์ 2011-11-22 12:43:10
ดูรายละเอียด

1680
ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงและประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-03-29 11:28:13
ดูรายละเอียด

1681
ราชทัณฑ์ร่วมหน่วยงานภาคสังคมจัดทำแผนบูรณาการภาคสังคมเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-29 12:05:36
ดูรายละเอียด

1682
ผลการแข่งขันฟุตบอลกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ปี ๒๕๕๔ รอบรองชนะเลิศ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-29 14:18:00
ดูรายละเอียด

1683
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ.2554 ครั้งที่ 1 ฝ่ายเงินเดือนฯ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-03-29 14:36:54
ดูรายละเอียด

1684
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-03-29 15:44:05
ดูรายละเอียด

1685
ขายทอดตลาดพัสดุและอุปกรณ์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2011-03-29 15:50:03
ดูรายละเอียด

1686
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการแทน คส.กรมฯ ที่ 266-2554 ลว. 29 มี.ค.2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-03-31 09:18:13
ดูรายละเอียด

1687
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-30 09:23:45
ดูรายละเอียด

1688
ปรระกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2554 สรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-03-30 13:41:21
ดูรายละเอียด

1689
ราชทัณฑ์เปิดจำหน่ายสลากกาชาดแล้วในงานกาชาดปี ๒๕๕๔ที่สวนอัมพร กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-30 15:23:10
ดูรายละเอียด

1690
สอบราคาวัสดุซ่อมแซมมุ้งลวดเรือนนอนและโต๊ะอาหารผู้ต้องขัง เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 2011-03-30 15:44:45
ดูรายละเอียด

1691
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-03-31 10:10:36
ดูรายละเอียด

1692
ยุติธรรมพ่ายโทษชวดแชมป์กีฬาฟุตบอลวันข้าราชการพลเรือนปี ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-31 10:35:36
ดูรายละเอียด

1693
ชาวราชทัณฑ์ร่วมใจหารายได้บำรุงสภากาชาด กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-31 13:09:19
ดูรายละเอียด

1694
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว 6 หน่วย 2 ชั้น เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-03-31 14:47:31
ดูรายละเอียด

1695
ประกาศ เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 147 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-03-31 14:57:03
ดูรายละเอียด

1696
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-03-31 15:21:32
ดูรายละเอียด

1697
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 269 / 2554 ลว. 31 มี.ค. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-03-31 16:16:05
ดูรายละเอียด

1698
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-01 11:06:58
ดูรายละเอียด

1699
กรมราชทัณฑ์ร่วมลงนามฯการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะเศษอาหารในเรือนจำ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-01 15:21:15
ดูรายละเอียด

1700
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 2011-04-01 18:01:04
ดูรายละเอียด

1701
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รายการบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง เรือนจำกลางตาก 2011-04-04 11:01:41
ดูรายละเอียด

1702
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจัดประกวดเต้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ให้ผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-04 11:09:37
ดูรายละเอียด

1703
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-04 13:29:04
ดูรายละเอียด

1704
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ( ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-04-04 14:25:50
ดูรายละเอียด

1705
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-05 10:12:02
ดูรายละเอียด

1706
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมอวยพรวันเกิด นายชัย ชิดชอบ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-05 11:49:10
ดูรายละเอียด

1707
กรมราชทัณฑ์จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพฯผู้ประสานงานเครื่อข่ายสังคมสงเคราะห์ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-05 13:49:06
ดูรายละเอียด

1708
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-04-05 16:39:00
ดูรายละเอียด

1709
แบบสำรวจความต้องการป้อมรักษาการณ์ และตู้เก็บสัมภาระของผู้ต้องขัง(ล็อกเกอร์) กองแผนงาน กลุ่มแผนงานและโครงการ 2011-04-05 16:09:30
ดูรายละเอียด

1710
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน( งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นฯ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-04-05 16:44:40
ดูรายละเอียด

1711
สำรวจข้อมูลผู้ต้องขังป่วยโรคทางจิตเวชและโรคระบบประสาท (กองบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพจิต) กองบริการทางการแพทย์ 2011-04-07 09:51:20
ดูรายละเอียด

1712
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-04-07 10:55:45
ดูรายละเอียด

1713
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-07 11:05:45
ดูรายละเอียด

1714
ด่วน ประกาศหมายกำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-04-07 15:27:41
ดูรายละเอียด

1715
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-08 10:03:43
ดูรายละเอียด

1716
ผลสลากกาชาดราชทัณฑ์๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-08 10:29:06
ดูรายละเอียด

1717
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-08 11:20:55
ดูรายละเอียด

1718
การประชุมเตรียมการลงนามในความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังมุสลิม กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-08 11:30:13
ดูรายละเอียด

1719
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-11 10:20:53
ดูรายละเอียด

1720
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางขอนแก่น 2011-04-11 11:26:54
ดูรายละเอียด

1721
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๗ ของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-04-11 15:34:53
ดูรายละเอียด

1722
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-12 10:53:17
ดูรายละเอียด

1723
ให้โอกาศ = ให้ชีวิต ทัณฑสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-12 14:55:06
ดูรายละเอียด

1724
เรือนจำจังหวัดเลยจู่โจมตรวจค้น กองประชาสัมพันธ์/๒ 2011-04-12 17:07:16
ดูรายละเอียด

1725
ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการร้อยละ 5 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-04-18 09:53:08
ดูรายละเอียด

1726
สอบราคาซื้อวัสดุปลอกหมอนและปลอกที่นอนผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง 2011-04-18 10:03:13
ดูรายละเอียด

1727
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดพร้อมปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 2011-05-23 15:41:22
ดูรายละเอียด

1728
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรือนจำอำเภอฝาง 2011-04-18 10:17:59
ดูรายละเอียด

1729
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 310-311 / 2554 ลว. 18 เม. ย. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-04-18 11:08:50
ดูรายละเอียด

1730
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัด จำนวน 2 อัตรา สรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-04-18 14:14:08
ดูรายละเอียด

1731
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ บ้านพักแฝด 2 ชั้น 2 หลัง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-04-18 14:25:55
ดูรายละเอียด

1732
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๓ - ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-18 16:38:33
ดูรายละเอียด

1733
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-04-19 10:02:26
ดูรายละเอียด

1734
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง(BKK Rules) สำหรับทัณฑสถานหญิง 8 แห่ง กองแผนงาน 2011-04-19 14:35:00
ดูรายละเอียด

1735
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำแผน กองแผนงาน 2011-04-19 14:58:32
ดูรายละเอียด

1736
เอกสารการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง (Bkk Rules) สำหรับทัณฑสถานหญิง 8 แห่ง กองแผนงาน 2011-04-19 15:05:27
ดูรายละเอียด

1737
กรมราชทัณฑ์ สร้างอุโบสถดิน กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-04-20 08:55:38
ดูรายละเอียด

1738
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-20 10:14:04
ดูรายละเอียด

1739
กรมราชทัณฑ์MOU.ด้านการส่งเสริมแนะนำการประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-21 17:05:17
ดูรายละเอียด

1740
นายวีระยุทธ สุขเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการที่สถานกักขังจังหวัดนครศรีธรรมราช กองประชาสัมพันธ์/6 2011-04-21 16:38:59
ดูรายละเอียด

1741
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-04-21 10:05:13
ดูรายละเอียด

1742
สอบราคาซื้อวัสดุในการปรับพื้นและปูกระเบื้องโรงสับและเตาแกง(ครั้งที่๒) เรือนจำกลางบางขวาง 2011-04-21 15:13:37
ดูรายละเอียด

1743
สอบราคาซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง ภายในแดนการศึกษาและเรือนนอน ครั้งที่ ๒ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-04-21 10:22:03
ดูรายละเอียด

1744
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-21 10:19:32
ดูรายละเอียด

1745
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ( แรกบรรจุเข้ารับราชการ) จำนวน 1,779 ราย ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-04-21 11:22:16
ดูรายละเอียด

1746
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 339 - 340 / 2554 ลว. 21 เม.ย. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-04-21 11:32:48
ดูรายละเอียด

1747
เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ให้กับผู้ต้องขัง กองประชาสัมพันธ์/6 2011-04-21 14:18:30
ดูรายละเอียด

1748
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-22 13:23:46
ดูรายละเอียด

1749
โครงการ ทันตสาธารสุข ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอสวรรคโลก กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-22 16:05:29
ดูรายละเอียด

1750
ด่วนที่สุด เรื่อง แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-04-22 16:43:15
ดูรายละเอียด

1751
เรือนจำจังหวัดเลยจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ กองประชาสัมพันธ์/๒ 2011-04-22 17:43:34
ดูรายละเอียด

1752
นายกรัฐมนตรีตรวจผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เรือนจำกลางเขาบิน กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-25 14:07:00
ดูรายละเอียด

1753
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-04-25 11:27:44
ดูรายละเอียด

1754
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงในเรือนจำกลางบางขวาง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-04-25 14:23:29
ดูรายละเอียด

1755
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-25 15:38:03
ดูรายละเอียด

1756
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๑ รายการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-04-25 16:22:16
ดูรายละเอียด

1757
ประกาศ เรื่อง โครงการให้สินเชื่อเพือการเคหะสงเคราะห์แก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-04-25 16:52:57
ดูรายละเอียด

1758
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญงาน จำนวน 63 ราย ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-04-26 10:03:22
ดูรายละเอียด

1759
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-26 10:58:45
ดูรายละเอียด

1760
พระองค์ภาฯ ทรงนำผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย ชมกิจกรรมโครงการกำลังใจฯ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-26 16:53:17
ดูรายละเอียด

1761
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-04-26 15:46:13
ดูรายละเอียด

1762
บริษัท ทีโอเอ นำเยาวชนร่วมกิจกรรมบูรณะอาคารที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-26 16:52:39
ดูรายละเอียด

1763
ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมาสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-04-27 09:22:22
ดูรายละเอียด

1764
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-27 09:32:24
ดูรายละเอียด

1765
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งการนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2011-04-27 10:33:41
ดูรายละเอียด

1766
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สำหรับผู้ต้องขัง จำนวน ๓ ห้อง เรือนจำอำเภอฝาง 2011-04-27 10:35:46
ดูรายละเอียด

1767
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เรือนจำกลางบางขวาง 2011-04-27 10:37:01
ดูรายละเอียด

1768
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว(เพิ่มเติม) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-04-27 10:40:12
ดูรายละเอียด

1769
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรือนจำอำเภอฝาง 2011-04-27 10:44:28
ดูรายละเอียด

1770
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-04-27 10:46:15
ดูรายละเอียด

1771
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2011-04-27 10:48:15
ดูรายละเอียด

1772
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับผู้ต้องขัง(เพิ่มเติม) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2011-04-27 11:01:53
ดูรายละเอียด

1773
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 2011-04-28 14:57:38
ดูรายละเอียด

1774
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนที่ 3 หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี " รุ่นที่ 3 ฝ่ายศูนย์ข้อมูลบุคคล 2011-04-27 15:38:46
ดูรายละเอียด

1775
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 360 -361 / 2554 ลว. 27 เม.ย. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-04-27 16:44:26
ดูรายละเอียด

1776
กรมราชทัณฑ์จับมือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังอิสลาม กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-04-27 16:47:09
ดูรายละเอียด

1777
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-04-28 11:50:14
ดูรายละเอียด

1778
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้ง ( ย้าย ) ข้าราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 367 / 2554 ลว. 28 เม.ย. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-04-28 12:38:09
ดูรายละเอียด

1779
ส่งประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง และวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-04-28 13:37:54
ดูรายละเอียด

1780
ประกาศ เรื่อง สำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2554 ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-04-29 10:38:37
ดูรายละเอียด

1781
สอบราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์จีพีเอสพร้อมบริการ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-04-29 10:35:55
ดูรายละเอียด

1782
ขายทอดตลาดพัสดุเงินผลพลอยได้ชำรุด ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-04-29 11:16:15
ดูรายละเอียด

1783
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2554 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-04-29 15:19:20
ดูรายละเอียด

1784
สัมมนาผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ กองประชาสัมพันธ์/๒ 2011-05-02 11:27:38
ดูรายละเอียด

1785
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๙ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-02 11:28:44
ดูรายละเอียด

1786
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 372 / 2554 ลว. 29 เม.ย. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-02 11:22:55
ดูรายละเอียด

1787
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดบุรีรัมย์ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-10 09:30:10
ดูรายละเอียด

1788
ราชทัณฑ์ส่งนักโทษเด็ดขาดช่วยป้องกันปํญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-05-02 19:21:09
ดูรายละเอียด

1789
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 376 / 2554 ลว. 3 พ.ค. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-03 15:31:25
ดูรายละเอียด

1790
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-03 16:19:36
ดูรายละเอียด

1791
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปฎิบัติงาน ( หญิง) ลำดับที่ 118 - 122 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-04 09:54:37
ดูรายละเอียด

1792
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสุรินทร์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-04 10:09:35
ดูรายละเอียด

1793
สำนักงาน ปปง. ประกาศรับโอนช้าราชการมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา สรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-04 10:12:12
ดูรายละเอียด

1794
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-04 10:46:45
ดูรายละเอียด

1795
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-05-04 11:00:02
ดูรายละเอียด

1796
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ( งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-04 13:39:47
ดูรายละเอียด

1797
เรือนจำจังหวัดระนองจัดโปรแกรมแก้ไขผู้ต้องขังคดียาเสพติด กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-05-04 16:03:29
ดูรายละเอียด

1798
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (รองเลขาธิการ) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-04 17:07:46
ดูรายละเอียด

1799
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-06 08:32:30
ดูรายละเอียด

1800
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-06 09:05:21
ดูรายละเอียด

1801
ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-06 16:09:13
ดูรายละเอียด

1802
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 389 / 2554 ลว. 6 พ.ค.2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-09 08:58:04
ดูรายละเอียด

1803
สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2011-05-09 09:05:30
ดูรายละเอียด

1804
ประกาศ เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-05-09 10:47:24
ดูรายละเอียด

1805
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-09 13:40:50
ดูรายละเอียด

1806
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-09 13:43:20
ดูรายละเอียด

1807
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-09 13:45:57
ดูรายละเอียด

1808
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๗- ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-09 14:47:52
ดูรายละเอียด

1809
ประกาศ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-05-09 14:56:39
ดูรายละเอียด

1810
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-09 14:57:58
ดูรายละเอียด

1811
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-09 16:32:43
ดูรายละเอียด

1812
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 200 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-09 16:58:30
ดูรายละเอียด

1813
ตรวจเยี่ยม ทัณฑสถานกักขังกลางจังหวัดตราด กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-09 17:24:45
ดูรายละเอียด

1814
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม 2011-05-10 09:52:09
ดูรายละเอียด

1815
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-10 11:00:09
ดูรายละเอียด

1816
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๑๑ แห่ง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-10 12:58:59
ดูรายละเอียด

1817
เรือนจำจังหวัดตรัง Mou ๑๕ องค์กร กองประชาสัมพันธ์/๓ 2011-05-10 20:13:48
ดูรายละเอียด

1818
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "เดินหน้าพัฒนาราชการไทย" กองประชาสัมพันธ์/๑ 2011-05-11 09:46:52
ดูรายละเอียด

1819
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-11 10:25:56
ดูรายละเอียด

1820
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-11 10:28:22
ดูรายละเอียด

1821
ประกาศ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 406,408 / 2554 ลว. 11 พ.ค.2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-11 10:50:55
ดูรายละเอียด

1822
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดเลย กองประชาสัมพันธ์/๒ 2011-05-11 15:01:02
ดูรายละเอียด

1823
รองอธิบดีกรมอนามัยเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสระแก้ว กองประชาสัมพันธ์/๒ 2011-05-11 15:56:46
ดูรายละเอียด

1824
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-12 09:17:32
ดูรายละเอียด

1825
ประกาศ เรื่อง แนวทางการสรรหาผู้คุมดีเด่นกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2554 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-05-12 09:31:43
ดูรายละเอียด

1826
ทัณฑสถานบำบัดพิศษพระนครศรีอยุธยา MOU ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กองประชาสัมพันธ์/4 2011-05-12 10:26:00
ดูรายละเอียด

1827
ขอความอนุเคราะห์นำบทสรุปผลการศึกษาวิจัยลงเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์(กพน.) 2011-05-12 13:33:38
ดูรายละเอียด

1828
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานปรับปรุงเขตควบคุมพิเศษ เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-05-12 14:13:44
ดูรายละเอียด

1829
ประกาศ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการรายงานตัวเพิ่มเติม ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-12 17:11:03
ดูรายละเอียด

1830
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-19 11:05:11
ดูรายละเอียด

1831
รองอธิบดีฯ ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางระยอง ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-19 11:12:35
ดูรายละเอียด

1832
กรมราชทัณฑ์บรรจุข้าราชการใหม่ ๒๐๐ อัตรา ประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-19 16:36:21
ดูรายละเอียด

1833
สอบราคาครุภัณฑ์ห้องสมุดเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน ๗ รายการ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-05-19 14:03:06
ดูรายละเอียด

1834
สอบราคาครุภัณฑ์ห้องสมุดเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน ๗ รายการ (ต่อ) เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-05-19 14:06:29
ดูรายละเอียด

1835
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-19 15:21:25
ดูรายละเอียด

1836
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๓ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ประขาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-19 12:04:23
ดูรายละเอียด

1837
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการนำกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-19 12:00:44
ดูรายละเอียด

1838
อธิบดีกรมราชทัณฑ์พบปะให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-19 16:37:52
ดูรายละเอียด

1839
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-20 09:49:23
ดูรายละเอียด

1840
จู่โจมตรวจค้น เรือนจำกลางพิษณุโลก ฝ่ายประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-20 10:22:12
ดูรายละเอียด

1841
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ล้อ ขนาด 2 ตัน ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2011-05-20 10:36:05
ดูรายละเอียด

1842
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดนนทุบรี 2011-05-20 10:38:20
ดูรายละเอียด

1843
เรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดโครงการ "พี่สอนน้อง" ฝ่ายประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-20 12:39:30
ดูรายละเอียด

1844
เรือนจำจังหวัดเลยจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-20 13:33:59
ดูรายละเอียด

1845
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเรือนจำและเปิดงานวันสุขภาพจิตเรือนจำสัญจรครั้งที่ ๓ ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-20 14:03:06
ดูรายละเอียด

1846
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงธนบุรี ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-24 10:01:46
ดูรายละเอียด

1847
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-05-20 17:14:04
ดูรายละเอียด

1848
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-05-20 17:17:16
ดูรายละเอียด

1849
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการเพื่อโอนมารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-23 10:21:13
ดูรายละเอียด

1850
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( เงินผลพลอยได้) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักทัณฑปฏิบัติ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล 2011-05-23 17:14:54
ดูรายละเอียด

1851
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ จำนวน 5 อัตรา ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-23 11:22:15
ดูรายละเอียด

1852
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 2011-05-23 15:58:37
ดูรายละเอียด

1853
ประกาศ เรื่อง การให้กู้เงิน " โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก " ฝ่ายสวัสดิการฯ 2011-05-23 17:25:55
ดูรายละเอียด

1854
แจ้งสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่กรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2554 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ัสัมพันธ์ 2011-06-08 14:00:07
ดูรายละเอียด

1855
กรมราชทัณฑ์ เชิญร่วม MOU ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ 2011-05-24 09:56:57
ดูรายละเอียด

1856
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่ ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-24 10:32:39
ดูรายละเอียด

1857
กรมราชทัณฑ์ร่วมแสดงความยินดี ๓๙ ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-24 10:52:37
ดูรายละเอียด

1858
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี Mou วิทยาลัยสารพัดช่าง ประชาสัมพันธ์ 2011-05-24 11:34:45
ดูรายละเอียด

1859
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๑-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-24 11:33:25
ดูรายละเอียด

1860
ผู้บริหารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ร่วมประชุมเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-24 11:41:48
ดูรายละเอียด

1861
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดแดนสามัคคีเกมส์ครั้งที่๘ เซปักตะกร้อ ประชาสัมพันธ์ 2011-05-24 11:57:30
ดูรายละเอียด

1862
ประกาศ เรื่อง แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการฯ 2011-05-24 14:34:09
ดูรายละเอียด

1863
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมฯจัดพิธีไหว้ครู ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-24 18:15:42
ดูรายละเอียด

1864
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-05-26 10:05:37
ดูรายละเอียด

1865
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดพร้อมปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 2011-05-26 10:09:43
ดูรายละเอียด

1866
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-05-26 10:10:05
ดูรายละเอียด

1867
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-05-25 09:15:44
ดูรายละเอียด

1868
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางลพบุรี ฝ่ายสรรหาฯ 2011-05-25 10:22:41
ดูรายละเอียด

1869
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-05-25 10:23:57
ดูรายละเอียด

1870
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อนคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-25 10:26:28
ดูรายละเอียด

1871
รับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัด 25 อัตรา สนง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-25 10:30:11
ดูรายละเอียด

1872
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สินเชื่อไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-25 10:53:30
ดูรายละเอียด

1873
รับสมัครบุคคลเพือคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน) ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-05-25 10:56:08
ดูรายละเอียด

1874
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 33 ราย ฝายสรรหาฯ 2011-05-25 13:13:47
ดูรายละเอียด

1875
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-25 14:46:30
ดูรายละเอียด

1876
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ จำนวน 23 ราย ฝ่ายสรรหาฯ 2011-05-25 14:54:26
ดูรายละเอียด

1877
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 2011-05-26 10:01:25
ดูรายละเอียด

1878
สอบราคาซื้อผ้าห่มใยสังเคราะห์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-05-26 10:13:05
ดูรายละเอียด

1879
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องใช่ส่วนตัวนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-05-26 10:16:33
ดูรายละเอียด

1880
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก(ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๒ ตัน ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2011-05-26 10:19:33
ดูรายละเอียด

1881
ประกาศ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ฝ่ายเงินเดือนฯ 2011-05-26 10:52:38
ดูรายละเอียด

1882
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 453 - 455 / 2554 ลว. 26 พ.ค. 2554 ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-26 13:59:32
ดูรายละเอียด

1883
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 7 ฝ่ายสรรหาฯ 2011-05-26 14:35:51
ดูรายละเอียด

1884
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (แรกบรรจุเข้ารับราชการ) ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง 2011-05-26 15:05:03
ดูรายละเอียด

1885
องค์กรกาชาดระหว่างประเทศร่วมหารือการใช้พลังงานในเรือนจำกับกรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-26 15:45:05
ดูรายละเอียด

1886
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง และ คำสั่งกรมฯ 458/2554 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-05-26 16:49:33
ดูรายละเอียด

1887
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ(แฟลต1) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2011-05-26 16:14:38
ดูรายละเอียด

1888
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-26 16:30:01
ดูรายละเอียด

1889
เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครราชสีมาตรวจสุขภาพประจำปี เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-05-27 09:57:40
ดูรายละเอียด

1890
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-05-27 11:12:17
ดูรายละเอียด

1891
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพันธนาการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-27 16:26:44
ดูรายละเอียด

1892
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-28 14:21:54
ดูรายละเอียด

1893
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-30 09:25:47
ดูรายละเอียด

1894
ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ร่วมชม รายการ เดินหน้าพัฒนาราชการไทย ในอีก ๑๐ นาทีข้างหน้า สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-05-31 08:36:47
ดูรายละเอียด

1895
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-30 14:36:34
ดูรายละเอียด

1896
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและเครื่องใช้ส่วนรวม เรือนจำกลางยะลา 2011-05-30 10:53:46
ดูรายละเอียด

1897
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-05-30 10:56:23
ดูรายละเอียด

1898
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 2011-05-30 10:58:42
ดูรายละเอียด

1899
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-05-30 12:57:13
ดูรายละเอียด

1900
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-31 08:35:33
ดูรายละเอียด

1901
โครงการอบรมปฎิบัติธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของราชทัณฑ์ 2011-05-31 16:35:04
ดูรายละเอียด

1902
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำกลางสกลนคร ครั้งที่ 2 ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-30 15:33:55
ดูรายละเอียด

1903
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-30 15:37:38
ดูรายละเอียด

1904
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-31 08:36:13
ดูรายละเอียด

1905
มูลนิธิพิบูลย์สงเคราะห์จัด เดิน - วิ่ง การกุศล คืนคนดีสู่สังคม ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-05-31 15:27:34
ดูรายละเอียด

1906
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-05-31 17:06:42
ดูรายละเอียด

1907
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๗ รายการ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-05-31 17:24:34
ดูรายละเอียด

1908
การรับสมัครสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราฃการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-06-01 11:27:49
ดูรายละเอียด

1909
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-06-01 11:31:13
ดูรายละเอียด

1910
กรมราชทัณฑ์ สัมมนาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชนบำบัด ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-01 11:37:42
ดูรายละเอียด

1911
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-01 13:21:01
ดูรายละเอียด

1912
เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ จู่โจมตรวจค้น ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-03 09:02:50
ดูรายละเอียด

1913
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงต่อเติมหลังคาแดนหญิง เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-06-01 15:24:38
ดูรายละเอียด

1914
ประกาศสอบราคาจ้างทำพัสดุโครงการ เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพกาย ส่งเสริมสุขภาพใจ คืนคนดีสู่สังคม ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-06-01 16:11:05
ดูรายละเอียด

1915
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 488 , 490 / 2554 ลว 1 มิ.ย. 2554 ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-02 10:26:17
ดูรายละเอียด

1916
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-02 10:56:56
ดูรายละเอียด

1917
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางปัตตานี ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-03 09:02:27
ดูรายละเอียด

1918
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคมนี้ อย่าพลาดงาน เดิน-วิ่งชิงถ้วยพระราชทานฯ รายได้สงเคราะห์ผู้พ้นโทษ ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-28 10:18:22
ดูรายละเอียด

1919
ประกาศสอบราคาจ้างทำพัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-06-02 16:12:30
ดูรายละเอียด

1920
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณสถาน จำนวน ๑๑ แห่ง (ครั้งที่ ๒) ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-06-02 17:39:54
ดูรายละเอียด

1921
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สอบข้อเขียน ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อนเป็นพนักงานราชการ และ กำหนดวันเวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ สังกัดเรือนจำกลางสุรินทร์ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-03 09:30:22
ดูรายละเอียด

1922
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดการฝึกอบรมพัศดี รุ่น ๕๖ ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-03 10:58:26
ดูรายละเอียด

1923
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-03 14:41:52
ดูรายละเอียด

1924
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร ปิดการฝึกอบรมพนักงานราชการ รุ่นที่ ๙ ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-03 15:09:08
ดูรายละเอียด

1925
กรมราชทัณฑ์ MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-03 16:59:34
ดูรายละเอียด

1926
สอบราคาวัสดุจัดทำพื้นที่นอนสองชั้นในเรือนนอน เรือนจำจังหวัดนนทุบรี 2011-06-03 17:30:43
ดูรายละเอียด

1927
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ครั้งที่ 2 ) เรือนจำกลางบางขวาง 2011-06-03 17:31:47
ดูรายละเอียด

1928
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-06 08:35:57
ดูรายละเอียด

1929
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-06-06 09:10:34
ดูรายละเอียด

1930
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-06-06 09:11:54
ดูรายละเอียด

1931
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหารเปิดอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-06 10:48:08
ดูรายละเอียด

1932
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-06 11:31:27
ดูรายละเอียด

1933
สอบราคาซื้อวัสดุในการปูพื้นและปูผนังห้อง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-06-06 13:41:41
ดูรายละเอียด

1934
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัสดุการศึกษาวิชาชีพ (ปวช./ปวส.) เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-06-07 10:16:54
ดูรายละเอียด

1935
เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ปลูกป่าชุมชน ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-06 15:27:37
ดูรายละเอียด

1936
ด่วนที่สุด ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน เร่งรัดดำเนินการจัดส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-06-06 16:46:13
ดูรายละเอียด

1937
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ครัวเรือนในการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร(Cook Academy) ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-06-06 17:03:40
ดูรายละเอียด

1938
ด่วนที่สุด ให้เร่งรัดดำเนินการพิจารณาเงินเดือนส่งให้กรมตรวจสอบ ส่วนกลางกรม ภายในวันที่ 15 มิ.ย.54 ส่วนภูมิภาคส่งคำสั่งฯ จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 24 มิ.ย.54 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-06-06 17:06:50
ดูรายละเอียด

1939
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับต้น ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-07 09:29:48
ดูรายละเอียด

1940
ประกาศ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2554 ฝ่ายเงินเดือนฯ 2011-06-07 10:47:45
ดูรายละเอียด

1941
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-07 11:00:53
ดูรายละเอียด

1942
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-07 13:13:49
ดูรายละเอียด

1943
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด สรรหาและประเมินบุคคล 2011-06-07 15:05:00
ดูรายละเอียด

1944
โครงการการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นระหว่างผู้เกษียณอายุ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-06-07 16:30:20
ดูรายละเอียด

1945
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๘ (ภาค ๑) ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-08 10:51:49
ดูรายละเอียด

1946
เรือนจำจังหวัดตรัง เปิดแดนสามัคคีเกมส์(รอบคัดเลือกภาค ๙) ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-07 18:05:32
ดูรายละเอียด

1947
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ (นายกนก กรุณามิตร) ตรวจเยี่ยม เรือนจำจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-08 15:14:13
ดูรายละเอียด

1948
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอนผู้ต้องขัง เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-06-08 11:44:43
ดูรายละเอียด

1949
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ตำแหน่งพนักงานการเลือกตั้ง(งานวิเทศสัมพันธ์) ประจำปี พ.ศ. 2554 สรรหาและประเมินบุคคล 2011-06-08 11:55:37
ดูรายละเอียด

1950
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-08 15:46:23
ดูรายละเอียด

1951
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำพิเศษมีนบุรี ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-08 15:47:11
ดูรายละเอียด

1952
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับต้น ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-09 09:51:33
ดูรายละเอียด

1953
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมฯ ที่ 528-529 / 2554 ลว. 8 มิ.ย. 2554 ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-09 10:22:18
ดูรายละเอียด

1954
สอบราคาซื้อวัสดุปลอกหมอนและปลอกที่นอน เรือนจำกลางบางขวาง 2011-06-09 14:36:27
ดูรายละเอียด

1955
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 2011-06-09 14:38:28
ดูรายละเอียด

1956
สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศในน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-06-09 14:43:03
ดูรายละเอียด

1957
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดเลยและร่วมโครงการคืนไม้ผลสู่ป่าคืนปลาสู่น้ำ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-09 14:57:10
ดูรายละเอียด

1958
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสชนิดคาร์บอน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. สูง 155 ซม. จำนวน 8 เครื่อง เรือนจำกลางเชียงใหม่ 2011-06-09 15:19:08
ดูรายละเอียด

1959
ประชุมลดวันต้องโทษจำคุก(สัญจร) ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-09 21:40:27
ดูรายละเอียด

1960
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ (อำนาจ ปรัชญาพันธ์ ) ตรวจเยี่ยมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-09 16:39:41
ดูรายละเอียด

1961
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยม การก่อสร้างบ้านดิน ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-10 09:06:49
ดูรายละเอียด

1962
ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังรายการผ้าสีน้ำตาลเข้มและผ้าสีน้ำตาลอ่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๑๕๕๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-06-10 13:50:26
ดูรายละเอียด

1963
กรมราชทัณฑ์ ส่ง - รับมอบนักโทษสัญชาติกัมพูชา ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-10 14:28:30
ดูรายละเอียด

1964
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-10 15:18:41
ดูรายละเอียด

1965
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำนาจเจริญ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-10 15:20:37
ดูรายละเอียด

1966
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๘ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-13 11:16:31
ดูรายละเอียด

1967
เรือนจำพิจิตรนำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังร่วมงานหอการค้าแฟร์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-13 11:40:11
ดูรายละเอียด

1968
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-13 11:52:56
ดูรายละเอียด

1969
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดอบรมปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-13 17:17:06
ดูรายละเอียด

1970
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จัดสัมมนาการแก้ไขปัญหา ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-13 17:36:36
ดูรายละเอียด

1971
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-13 18:07:43
ดูรายละเอียด

1972
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (หนังสือถึงเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง) ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-06-14 10:32:27
ดูรายละเอียด

1973
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (หนังสือ ธอส. สนง.ใหญ่ ที่ สช.4441/2554) หน้าหนังสือ ถึง หน้า 11 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-06-14 10:41:52
ดูรายละเอียด

1974
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและการชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (หนังสือ ธอส. สนง.ใหญ่ ที่ สช.4441/2554) หน้า 12 ถึง หน้า 21 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-06-14 10:42:51
ดูรายละเอียด

1975
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-14 10:44:57
ดูรายละเอียด

1976
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความประสงค์รับหรือย้ายหรือ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรมการอาหารและยา 2011-06-15 08:43:27
ดูรายละเอียด

1977
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-15 09:51:52
ดูรายละเอียด

1978
สอบราคาซื้อเครื่องเติมอากาศในน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-06-15 10:10:35
ดูรายละเอียด

1979
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดลำพูน ฝ่ายสรรหาและประเมิน 2011-06-15 11:44:39
ดูรายละเอียด

1980
ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง กองแผนงาน(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 2011-06-15 16:01:40
ดูรายละเอียด

1981
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-06-16 09:28:08
ดูรายละเอียด

1982
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๑๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-06-15 16:44:39
ดูรายละเอียด

1983
ด่วนมาก ตารางช่วยในการคำนวนการปรับเงินเดือนข้าราชการร้อยละ 5 (1 เมษายน 2554) ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ 2011-06-16 09:23:44
ดูรายละเอียด

1984
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-06-16 14:24:31
ดูรายละเอียด

1985
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-06-16 14:25:40
ดูรายละเอียด

1986
เรื่อง ย้ายข้าราชการ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-06-16 16:21:09
ดูรายละเอียด

1987
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานประชุมโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-16 21:15:43
ดูรายละเอียด

1988
เรื่อง ย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฏิบัติหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-06-16 16:25:54
ดูรายละเอียด

1989
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-17 10:57:02
ดูรายละเอียด

1990
นักเรียนนายร้อยตำรวจเข้าดูงานฯเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์ 2011-06-23 13:15:36
ดูรายละเอียด

1991
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมชมระบบการรักษาความปลอดภัยเรือนจำกลางเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-17 13:22:02
ดูรายละเอียด

1992
เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-06-17 14:17:03
ดูรายละเอียด

1993
กรมคุมประพฤติรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา สรรหาและประเมินบุคคล 2011-06-20 09:24:31
ดูรายละเอียด

1994
เรือนจำอำเภอเทิง เปิดอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังยาเสพติด และผู้กระทำผิดซ้ำ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-17 16:16:59
ดูรายละเอียด

1995
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ติดตามผลการเตรียมการแข่งขัน เดิน - วิ่ง การกุศลฯ คืนคนดีสู่สังคม ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-17 16:23:50
ดูรายละเอียด

1996
กรมการขนส่งทางบกรับโอนข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดการขนส่งทางบก สรรหาและประเมินบุคคล 2011-06-20 09:29:20
ดูรายละเอียด

1997
กรมราชทัณฑ์อบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุมชนบำบัด รุ่นที่ ๑๓ ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-20 10:11:29
ดูรายละเอียด

1998
ประกาศ เรื่อง ย้ายอัตราเงินเดือนข้าราชการให้ตรงตามตัวที่ปฎิบัติหน้าที่ คส.กรมฯที่ 570-571/2554 ลว. 20 มิ.ย.2554 ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-20 10:27:46
ดูรายละเอียด

1999
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-20 15:01:07
ดูรายละเอียด

2000
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-21 09:17:39
ดูรายละเอียด

2001
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ คำสั่งกรมฯ ที่ 575 / 2554 ลว. 20 มิ.ย. 2554 ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-20 15:44:46
ดูรายละเอียด

2002
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเปิดกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๘ รอบคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-21 08:21:53
ดูรายละเอียด

2003
กรมราชทัณฑ์รวมพลังต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ / สำนักงานเลขานุการกรม 2011-06-21 14:02:16
ดูรายละเอียด

2004
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ลอกท่อระบายน้ำให้กับสำนักงานเขตดอนเมือง จำนวน 64 รายการ โดยวิธีสอบราคา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-06-21 14:18:44
ดูรายละเอียด

2005
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เรือนจำกลางบางขวาง 2011-06-21 16:11:12
ดูรายละเอียด

2006
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เรือนจำกลางสุรินทร์) ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-22 12:44:23
ดูรายละเอียด

2007
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๑ -๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-22 10:40:20
ดูรายละเอียด

2008
รจก.ปัตตานีให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเรื่องระบอบประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ 2011-06-22 11:01:28
ดูรายละเอียด

2009
กรมพลศึกษา รับสมัครคัดเลือกรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สรรหาและประเมินบุคคล 2011-06-22 11:40:05
ดูรายละเอียด

2010
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าดูงานเรือนจำจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2012-05-04 10:02:46
ดูรายละเอียด

2011
เรือนจำอำเภอเทิง จัดพิธีไหว้ครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-22 16:24:19
ดูรายละเอียด

2012
เรือนจำอำเภอฝางซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประชาสัมพันธ์ 2011-06-22 16:23:34
ดูรายละเอียด

2013
กรมราชทัณฑ์โอนตัวนักโทษชาวปากีสถาน ประชาสัมพันธ์ 2011-06-22 15:57:39
ดูรายละเอียด

2014
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-23 10:14:25
ดูรายละเอียด

2015
เรือนจำอำเภอเบตงจับมือวิทยาลัยการอาชีพเบตงเพิ่มหลักสูตรการสอนระดับ ป.ว.ช. แก่ผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-06-23 10:19:55
ดูรายละเอียด

2016
เรือนจำจังหวัดเลยจัดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ 2011-06-23 11:16:10
ดูรายละเอียด

2017
ตารางรายงานผลการดำเนินงานของเรือนจำ-ทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กองแผนงาน กลุ่มงานติดตามและโครการ 2011-06-24 09:45:29
ดูรายละเอียด

2018
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-24 09:52:20
ดูรายละเอียด

2019
สอบราคาจ้างแปลหนังสือคู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (A Human Right Approach to Prison Management Handbook for Prison Staff) ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-06-24 10:24:38
ดูรายละเอียด

2020
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-24 10:22:47
ดูรายละเอียด

2021
สอบราคาจัดซื้อวัสดุปรับปรุงหลังคาเรือนนอน ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2011-06-24 10:30:19
ดูรายละเอียด

2022
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-06-24 11:04:27
ดูรายละเอียด

2023
การจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยล่ะ 5 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-06-24 14:06:10
ดูรายละเอียด

2024
กรมราชทัณฑ์ร่วมแสดงความยินดี ๖๐ ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประชาสัมพันธ์ 2011-06-27 07:25:26
ดูรายละเอียด

2025
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางอุบลราชธานี เรือนจำกลางอุบลราชธานี 2011-06-27 18:11:29
ดูรายละเอียด

2026
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-27 09:38:10
ดูรายละเอียด

2027
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2011-06-27 09:55:51
ดูรายละเอียด

2028
กรมราชทัณฑ์ เปิดอบรมพัศดี ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-06-27 11:40:05
ดูรายละเอียด

2029
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสียงสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-27 13:40:13
ดูรายละเอียด

2030
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสียงสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองเปรม ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-27 14:41:26
ดูรายละเอียด

2031
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-06-27 15:23:45
ดูรายละเอียด

2032
กรมราชทัณฑ์จัดสัมมนาฯทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 2011-06-27 16:29:23
ดูรายละเอียด

2033
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร บรรยายพิเศษ พัศดีรุ่น ๕๗ ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-06-28 10:17:56
ดูรายละเอียด

2034
กรมราชทัณฑ์ร่วมแสดงความยินดีแก่หนังสือพิมพ์ชัยสมรภูมิ ประชาสัมพันธ์ 2011-06-27 16:51:19
ดูรายละเอียด

2035
กรมราชทัณฑ์ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุโบสถดิน ประชาสัมพันธ์ 2011-06-28 09:21:32
ดูรายละเอียด

2036
เรือนจำจังหวัดเลยอบรมการใช้เครื่องมือเกษตรให้ผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-06-28 10:26:25
ดูรายละเอียด

2037
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-28 10:31:46
ดูรายละเอียด

2038
ประกาศ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ( ครบเกษียณอายุ) ในปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2011-06-29 09:34:40
ดูรายละเอียด

2039
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสากล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-28 17:15:11
ดูรายละเอียด

2040
สภาพน้ำท่วม ที่เรือนจำจังหวัดน่าน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-28 17:35:05
ดูรายละเอียด

2041
สอบราคาจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร สำหรับใช้ในการฝึกอบรมวิชาชีพ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-06-28 18:31:20
ดูรายละเอียด

2042
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-06-28 18:41:18
ดูรายละเอียด

2043
เรือนจำแม่ฮ่องสอนซ้อมแผนระงับเหตุจากอัคคีภัย ประชาสัมพันธ์ 2011-06-29 10:18:14
ดูรายละเอียด

2044
เรือนจำอำเภอเบตง จัดบริการทันตกรรมให้ผู้ต้งขัง ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-06-29 15:00:13
ดูรายละเอียด

2045
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-29 14:59:29
ดูรายละเอียด

2046
ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์ จู่โจมตรวจค้นสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-06-29 15:59:58
ดูรายละเอียด

2047
เรือนจำกลางพิษณุโลก อบรมผู้ต้องขังกระทำผิดต่อชีวิตและร่างกาย ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-06-29 16:27:45
ดูรายละเอียด

2048
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขังเพิ่มเติม เป็นรายสิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-06-29 17:11:40
ดูรายละเอียด

2049
เชิญชมรายการ "ธรรมะคือคุณากร" ตอน ชาติชายแห่งแดนคุก !!!!!!! ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-04 10:10:52
ดูรายละเอียด

2050
ข้อมลูของบุคคลการภาครัฐที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-06-30 11:05:59
ดูรายละเอียด

2051
บริษัทเกษมกิจมอบหนังสือให้กับห้องสมุดพร้อมปัญญา ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-06-30 11:25:07
ดูรายละเอียด

2052
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ( แรกบรรจุเข้ารับราชการ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-30 14:22:49
ดูรายละเอียด

2053
ประกาศ เรื่อง แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการที่มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทางเรือนจำอำเภอเทิง,เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง,เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ฝ่ายบรรจุฯ 2011-06-30 14:37:18
ดูรายละเอียด

2054
สัมมนา "เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน" เขตภาคใต้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-30 15:50:53
ดูรายละเอียด

2055
กรมราชทัณฑ์แถลงข่าวเดิน-วิ่ง การกุศล ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-07-01 16:47:45
ดูรายละเอียด

2056
นายฐานิส ศรียะพันธ์ เข้าตรวจเยี่ยม เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-06-30 16:03:42
ดูรายละเอียด

2057
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุัภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-06-30 16:45:24
ดูรายละเอียด

2058
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 7 ของกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-01 09:50:02
ดูรายละเอียด

2059
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ.2554 (ส่วนกลางกรม) ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-07-01 13:17:13
ดูรายละเอียด

2060
เอกสารประกอบการประขุมกลุ่มย่อยโครงการปรับปรุงและติดตามระบบเขตควบคุมพิเศษ กลุ่มงานวิชาการด้านการราชทัณฑ์ สำนักทัณฑวิทยา 2011-07-01 13:36:38
ดูรายละเอียด

2061
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 3 ภาษา (ภาษาพม่า ภาษาลาว และภาษากัมพูชา) ฝ่ายพัสดุกองคลัง 2011-07-01 14:24:38
ดูรายละเอียด

2062
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-01 15:55:45
ดูรายละเอียด

2063
ประกาศ เรื่อง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับโอนข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-04 10:44:43
ดูรายละเอียด

2064
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเสื้อปฏิบัติธรรมสีขาวพร้อมสกรีนให้ผู้ต้องขังชาย จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2014-03-20 09:03:39
ดูรายละเอียด

2065
ข่าวประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2014-03-20 09:41:04
ดูรายละเอียด

2066
เอกสารโครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน 2011-07-04 11:25:26
ดูรายละเอียด

2067
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-04 11:32:34
ดูรายละเอียด

2068
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-04 11:35:50
ดูรายละเอียด

2069
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว เริอนจำกลางนครราชสีมา 2011-07-04 14:05:43
ดูรายละเอียด

2070
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอหลังสวน ประชาสัมพันธ์ 2011-07-04 15:17:55
ดูรายละเอียด

2071
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-04 15:37:58
ดูรายละเอียด

2072
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน จำนวน 82 ราย ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-04 15:38:56
ดูรายละเอียด

2073
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายความเร็วสูงของกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-07-05 09:48:59
ดูรายละเอียด

2074
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-05 11:24:45
ดูรายละเอียด

2075
กรมราชทัณฑ์เร่งดูแลคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-05 11:42:16
ดูรายละเอียด

2076
เรือนจำกลางนครราชสีมา จัดกิจกรรมสมานฉันท์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว และผู้เสียหาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-05 11:44:45
ดูรายละเอียด

2077
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางอุบลราชธานี ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-05 13:58:21
ดูรายละเอียด

2078
สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่เด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังตั้งครรภ์ ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-07-05 14:49:44
ดูรายละเอียด

2079
มสธ.เตรียมส่งมอบศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ.ปี๒๕๕๔ให้กรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-05 16:12:21
ดูรายละเอียด

2080
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-06 10:09:40
ดูรายละเอียด

2081
สอบราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2011-07-06 10:43:46
ดูรายละเอียด

2082
กรมราชทัณฑ์ ประชุมกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-07-07 10:48:10
ดูรายละเอียด

2083
อีกครั้งกับรายการ "ธรรมะคือคุณากร" เดอะซีรีส์ ศักดิ์ศรีแห่งแดนคุก "ชาติชายแห่งแดนคุก ตอน 2" 11 กรกฎาคม 54 เวลา 11.05 น. ทางช่อง สทท.11 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-08 16:13:57
ดูรายละเอียด

2084
การอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-07-07 12:38:03
ดูรายละเอียด

2085
เรือนจำอำเภอหลังสวนจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประชาสัมพันธ์ 2011-07-07 09:45:58
ดูรายละเอียด

2086
สำนักอนามัยเขต กทม.ตรวจมาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-07 15:50:02
ดูรายละเอียด

2087
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ( หญิง) ( ลำดับที่ 10 - 24 ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-07 17:39:14
ดูรายละเอียด

2088
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ( ชาย) ( ลำดับที่ 76 - 100 ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-07 17:40:43
ดูรายละเอียด

2089
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน ( ลำดับที่ 7 - 9 ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-07 17:43:29
ดูรายละเอียด

2090
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมให้ความรู้ผู้ต้องขังเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังพ้นโทษ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-08 10:28:28
ดูรายละเอียด

2091
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินผลพลอยได้) ในตำแน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักทัณฑปฎิบัติ 2011-07-08 10:53:43
ดูรายละเอียด

2092
คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 2011-07-08 11:45:47
ดูรายละเอียด

2093
ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-07-08 14:47:15
ดูรายละเอียด

2094
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขังเพิ่มเติม เป็นรายสิ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-07-08 15:38:54
ดูรายละเอียด

2095
สอบราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 2011-07-08 15:49:06
ดูรายละเอียด

2096
สอบราคาจัดซื้อวัสดุลวดหนามหีบเพลง(ชนิดใบมีด)และวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-07-08 15:52:18
ดูรายละเอียด

2097
สอบราคาปั้มส่งน้ำขึ้นถังแชมเปญ ขนาด 10 HP 380 V เรือนจำอำเภอสีคิ้ว 2011-07-08 15:55:10
ดูรายละเอียด

2098
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการเสริมความมั่นคงลูกกรงเรือนนอนผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสงขลา 2011-07-08 15:57:35
ดูรายละเอียด

2099
ประกาศทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถาน ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 2011-07-11 15:19:44
ดูรายละเอียด

2100
กรมราชทัณฑ์พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรถ์และเด็กติดผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-07-08 16:57:41
ดูรายละเอียด

2101
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางสุรินทร์ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-08 17:27:05
ดูรายละเอียด

2102
นักเดิน-วิ่งร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลของมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ ฯอย่างล้นหลาม ประชาสัมพันธ์ 2011-07-11 11:20:07
ดูรายละเอียด

2103
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลำดับที่10-15 ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-11 14:18:07
ดูรายละเอียด

2104
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ ลำดับที่ 21 - 22 ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-11 14:00:55
ดูรายละเอียด

2105
กรมราชทัณฑ์พร้อมนำเทียนพรรษาไปทอดถวาย ณ วัดกลางบางซื่อในวันที่ ๑๔ ก.ค.นี้ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-11 15:24:33
ดูรายละเอียด

2106
แจ้งสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่กรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่ัสัมพันธ์ 2011-07-11 16:28:02
ดูรายละเอียด

2107
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางราชบุรี ประชาสัมพันธ์ 2011-07-12 09:47:22
ดูรายละเอียด

2108
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เฉพาะราย) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์ข้อมูลบุคคล 2011-07-12 13:34:48
ดูรายละเอียด

2109
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่องรับโอนข้าราชการ สรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-07-12 14:55:31
ดูรายละเอียด

2110
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่อง X-RAY สิ่งของแบบสายพาน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-07-12 15:13:59
ดูรายละเอียด

2111
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลำดับที่ 16 ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-12 16:28:13
ดูรายละเอียด

2112
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ( ชาย) ( ลำดับที่ 101 - 106 ) ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-12 17:56:46
ดูรายละเอียด

2113
กิจกรรมบูรณาการต่อต้านยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-07-13 10:54:40
ดูรายละเอียด

2114
กรมราชทัณฑ์จัดสัมมนาวิชาการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-07-13 11:20:27
ดูรายละเอียด

2115
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมฯ 709 / 2554 ลว. 13 ก.ค. 2554 ฝ่ายบรรจุฯ 2011-07-13 16:56:16
ดูรายละเอียด

2116
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-07-13 14:12:04
ดูรายละเอียด

2117
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาฯตรวจเยี่ยมเรือนจำนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-07-13 14:24:39
ดูรายละเอียด

2118
เรือนจำ/ทัณฑสถาน เข้ารับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ฯ ประจำปี๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-13 15:10:43
ดูรายละเอียด

2119
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-07-13 16:34:46
ดูรายละเอียด

2120
เรือนจำอำเภอนาทวี จู่โจมตรวจค้นหาสิ่งของต้องห้าม ในเทศกาลวันหยุด ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2012-01-13 12:07:20
ดูรายละเอียด

2121
สอบราคาซื้อวัสุดโครงการเสริมความมั่นคงกรงเรือนนอนผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสงขลา 2011-07-14 11:24:23
ดูรายละเอียด

2122
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประขาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 2011-07-14 12:38:26
ดูรายละเอียด

2123
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-07-19 11:37:24
ดูรายละเอียด

2124
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 2011-07-19 11:18:41
ดูรายละเอียด

2125
การคัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานดีเด่นด้านมาตรฐานการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ประจำปี 2554 ส่วนจำแนกฯ สำนักทัณฑปฏิบัติ 2011-07-19 10:58:26
ดูรายละเอียด

2126
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญงาน จำนวน 20 ราย ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-14 13:58:50
ดูรายละเอียด

2127
กรมราชทัณฑ์นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดกลางบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 2011-07-14 15:27:59
ดูรายละเอียด

2128
การสรรหาผู้คุมดีเด่นกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2554 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-07-18 16:27:21
ดูรายละเอียด

2129
ประกาศ เรื่อง กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-19 12:02:49
ดูรายละเอียด

2130
ประกาศ เรื่อง สำนักงานศาลปกครอง รับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-19 12:07:54
ดูรายละเอียด

2131
ทัณฑสถานหญิงธนบุรีจัดโครงการ "สร้างอาชีพ เสริมความคิด พัฒนาชีวิตผู้ต้องขังเตรียมปล่อย" ประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 07:24:16
ดูรายละเอียด

2132
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางปัตตานี ประชาสัมพันธ์ 2011-07-19 14:19:20
ดูรายละเอียด

2133
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ 2011-07-19 14:52:45
ดูรายละเอียด

2134
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-19 14:55:23
ดูรายละเอียด

2135
เรือนจำจังหวัดพะเยาจัดโครงการทางบุญ ลานธรรม ชี้นำสู่ความดี ครั้งที่๓ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 11:01:21
ดูรายละเอียด

2136
เรือนจำจังหวัดสกลนครจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-20 08:27:23
ดูรายละเอียด

2137
เรือนจำอำเภอเบตงเปิดให้เยี่ยมผู้ต้องขังแบบใกล้ชิด ประชาสัมพันธ์ 2011-07-20 09:26:15
ดูรายละเอียด

2138
เรือนจำอำเภอเบตงจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประชาสัมพันธ์ 2011-07-20 11:54:11
ดูรายละเอียด

2139
ประกาศ เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการใช้กำลังคนในส่วนราชการระดับกลุ่มงาน / ฝ่าย กลุ่มงานอัตรากำลังฯ 2011-07-22 09:34:59
ดูรายละเอียด

2140
ข่าวเด่นประจำวันที่ 15-20 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 10:03:14
ดูรายละเอียด

2141
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น กระทรวงยุติธรรม ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-20 16:01:33
ดูรายละเอียด

2142
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขังเพิ่มเติม เป็นรายสิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2554 เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-07-20 16:20:32
ดูรายละเอียด

2143
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้าเยี่ยมชมเรือนจำอำเภอเกาะสมุย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 10:03:33
ดูรายละเอียด

2144
ข่าวเด่นประจำวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 10:46:14
ดูรายละเอียด

2145
ด่วนที่สุด คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัณสังกัดกรมราชทัณฑ์รอบ 1 เมษายน 2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-07-21 14:01:34
ดูรายละเอียด

2146
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเพื่อรับโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครองตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมิน 2011-07-21 14:09:44
ดูรายละเอียด

2147
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสุรินทร์ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-21 14:23:16
ดูรายละเอียด

2148
ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง ( พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-21 14:25:33
ดูรายละเอียด

2149
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-22 10:47:44
ดูรายละเอียด

2150
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางMOU.เอกชนรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าทำงาน ประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 15:03:24
ดูรายละเอียด

2151
สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสูทกรรม เรือนจำกลางขอนแก่น 2011-07-21 15:18:40
ดูรายละเอียด

2152
สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงบนแนวสันกำแพงรอบเรือนจำ เรือนจำจังหวัดสงขลา 2011-07-21 15:20:56
ดูรายละเอียด

2153
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบนโยบายการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดฯในเขตภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 15:26:06
ดูรายละเอียด

2154
เรือนจำอำเภอเบตงMOU.กับ๓หน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-07-21 16:41:38
ดูรายละเอียด

2155
ประกาศ เรื่อง ด่วนที่สุด ให้ส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ฝ่ายเงินเดือน ฯ 2011-07-21 17:03:56
ดูรายละเอียด

2156
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-22 11:15:31
ดูรายละเอียด

2157
กรมราชทัณฑ์ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานการจัดเก็บข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ที่ป.ป.ส. ประชาสัมพันธ์ 2011-07-22 13:13:05
ดูรายละเอียด

2158
ข้าราชการบรรจุใหม่ฝึกเข้มการควบคุมฝูงชนและการปราบจราจล ประชาสัมพันธ์ 2011-07-22 14:07:20
ดูรายละเอียด

2159
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-22 14:33:16
ดูรายละเอียด

2160
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-22 17:04:33
ดูรายละเอียด

2161
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดแพร่ ฝ่ายสรรหาฯ 2011-07-22 17:06:06
ดูรายละเอียด

2162
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-07-25 09:36:12
ดูรายละเอียด

2163
กรมราชทัณฑ์รับมอบไม้สักจากกรมทางหลวง ประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 10:02:35
ดูรายละเอียด

2164
กรมวังผู้ใหญ่ ตรวจฯติดตามผลเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 10:38:57
ดูรายละเอียด

2165
กรมราชทัณฑ์จัดสัมมนาฯเพื่อการจัดการความรู้ในงานราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 11:22:54
ดูรายละเอียด

2166
กรมราชทัณฑ์จัดอบรมข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑๐๙ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 11:54:30
ดูรายละเอียด

2167
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง รายการผ้าสีน้ำตาลเข้มและผ้าสีน้ำตาลอ่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-07-25 13:25:12
ดูรายละเอียด

2168
กรมราชทัณฑ์จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 14:29:26
ดูรายละเอียด

2169
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 15:15:25
ดูรายละเอียด

2170
สำรวจความต้องการข้าราชการขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทางฑัณฑสถานหญิงจำนวน ๘ แห่ง สรรหา 2011-07-25 15:28:38
ดูรายละเอียด

2171
ข่าวเด่นประจำวันที่ 23 -25 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 15:31:41
ดูรายละเอียด

2172
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเข้าประเมินมาตรฐาน๕ด้านเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 2011-07-25 15:35:40
ดูรายละเอียด

2173
ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เรือนจำกลางลำปาง 2012-01-13 12:00:05
ดูรายละเอียด

2174
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-07-26 10:18:36
ดูรายละเอียด

2175
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-07-26 10:33:54
ดูรายละเอียด

2176
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ ฯ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประชาสัมพันธ์ 2011-07-26 14:40:56
ดูรายละเอียด

2177
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ชาวราชทัณฑ์ร่วมบริจาคโลหิต ประชาสัมพันธ์ 2011-08-10 09:51:36
ดูรายละเอียด

2178
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทวสุนทร ประชาสัมพันธ์ 2011-07-27 09:23:04
ดูรายละเอียด

2179
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๑๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-07-27 09:35:54
ดูรายละเอียด

2180
ผู้ตรวจราชการกรมฯเข้าตรวจเรือนจำอำเภอธัญบุรี ประชาสัมพันธ์ 2011-07-27 11:39:15
ดูรายละเอียด

2181
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-27 15:09:02
ดูรายละเอียด

2182
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๑ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2011-07-27 16:32:44
ดูรายละเอียด

2183
kids Planet ชวนปันความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กติดผู้ต้องขัง ผ่านโครงการกำลังใจ ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ 2011-07-28 09:55:15
ดูรายละเอียด

2184
ประกาศสอบราคาซื้อซองสำหรับใส่ีคู่มือผู้ปฏิบัติงานเรือนจำ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-07-28 10:16:29
ดูรายละเอียด

2185
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่อง X-RAY สิ่งของแบบสายพาน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-07-28 10:52:28
ดูรายละเอียด

2186
สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM และระบบควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด เรือนจำกลางพัทลุง 2011-07-28 10:55:10
ดูรายละเอียด

2187
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เรือนจำจังหวัดสกลนคร 2011-07-28 10:56:59
ดูรายละเอียด

2188
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ เรือนจำกลางลำปาง 2011-07-28 10:59:26
ดูรายละเอียด

2189
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-28 11:15:30
ดูรายละเอียด

2190
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-07-28 11:20:34
ดูรายละเอียด

2191
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรื่อนจำจังหวัดสุโขทัย ฝ่ายสรรหาและประเมิน กองการเจ้าหน้าที่ 2011-07-28 15:15:51
ดูรายละเอียด

2192
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-07-29 10:34:10
ดูรายละเอียด

2193
กรมราชทัณฑ์จัดสัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชนและปัญหาการร้องเรียนของผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-07-29 11:47:04
ดูรายละเอียด

2194
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการนำสิทธิ์ในการบำเหน็ดตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ.2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-07-29 11:57:23
ดูรายละเอียด

2195
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-08-09 12:54:20
ดูรายละเอียด

2196
ผอ.ทัณฑสถานหญิงกลางรับรางวัลสตรีไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-29 15:54:44
ดูรายละเอียด

2197
เรือนจำจังหวัดพิจิตรจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-07-29 17:11:11
ดูรายละเอียด

2198
สอบราคาซื้อวัสดุต่อเติมอาคารสถานกักขัง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2011-08-01 11:37:22
ดูรายละเอียด

2199
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-08-01 11:47:38
ดูรายละเอียด

2200
ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานแจ้งอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายความเร็วสูงกระทรวงยุติธรรมชำรุด ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-08-01 13:17:10
ดูรายละเอียด

2201
เรือนจำอำเภอหลังสวนจัดอบรมธรรมะเฉลิมพระเกียรติฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-01 14:08:30
ดูรายละเอียด

2202
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอเกาะสมุย ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-01 16:36:16
ดูรายละเอียด

2203
คณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมฯเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ 2011-08-01 15:07:29
ดูรายละเอียด

2204
เรือนจำกลางนครราชสีมา จัดอบรมระเบียบวินัย จรรยาบรรณ จริยธรรมให้ข้าราชการในเรือนจำ ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-01 15:10:53
ดูรายละเอียด

2205
สอบราคาซื้อระบบวีดีทัศน์พร้อมติดตั้งสำหรับงานเยี่ยมญาติ เรือนจำกลางบางขวาง 2011-08-01 15:44:10
ดูรายละเอียด

2206
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เรือนจำจังหวัดสกลนคร 2011-08-01 15:52:41
ดูรายละเอียด

2207
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ เรือนจำกลางบางขวาง 2011-08-01 15:55:10
ดูรายละเอียด

2208
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำอาหาร สำหรับใช้ในการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้านการประกอบอาหาร (Cook Academy) ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-08-01 16:00:49
ดูรายละเอียด

2209
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดสัมมนา ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-01 16:40:55
ดูรายละเอียด

2210
แบบสำรวจจัดทำแผนบ้านพัก 55-59 กองแผนงาน 2011-08-01 16:20:33
ดูรายละเอียด

2211
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ (นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว) ตรวจเยี่ยม เรือนจำกลางพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-01 16:39:55
ดูรายละเอียด

2212
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 775/2554 ลว. 29 กรกฎาคม 2554 ฝ่ายบรรจุ 2011-08-02 09:49:15
ดูรายละเอียด

2213
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-08-02 10:58:40
ดูรายละเอียด

2214
สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เรือนจำจังหวัดสงขลา 2011-08-02 15:14:45
ดูรายละเอียด

2215
ทูลกระหม่อหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงธนบุรี ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-02 15:41:07
ดูรายละเอียด

2216
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช MOU กับ อบต.ปากพูน ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-02 17:10:26
ดูรายละเอียด

2217
เรือนจำจังหวัดลำพูน จัดโครงการสมานฉันท์ ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-03 09:30:17
ดูรายละเอียด

2218
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ (นายวสันต์ สิงคเสลิต) ตรวจเยี่ยม เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-03 10:11:58
ดูรายละเอียด

2219
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-08-11 17:15:03
ดูรายละเอียด

2220
มสธ.มอบศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฯให้ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-03 13:56:06
ดูรายละเอียด

2221
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-08-03 16:17:59
ดูรายละเอียด

2222
รวมแบบฟอร์มต่างๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 2011-08-04 10:34:01
ดูรายละเอียด

2223
ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่(แรกรับ)รุ่น๑๐๘ เข้าอบรมโครงการปฏิบัติธรรมฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-04 10:57:15
ดูรายละเอียด

2224
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐประจำปี 2554 ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 2011-08-04 13:03:19
ดูรายละเอียด

2225
ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ฝ่ายเงินเดือน 2011-08-04 16:16:19
ดูรายละเอียด

2226
เรือนจำกลางพิษณุโลก ตรวจมาตรฐาน ๕ ด้าน ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-04 16:36:46
ดูรายละเอียด

2227
สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-08-04 16:43:23
ดูรายละเอียด

2228
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดอาคารร้านค้ากองทุนแม่บ้าน ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-05 09:55:23
ดูรายละเอียด

2229
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-08-05 10:58:40
ดูรายละเอียด

2230
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้คามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 2011-08-05 11:24:30
ดูรายละเอียด

2231
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 2011-08-05 11:24:58
ดูรายละเอียด

2232
กรมราชทัณฑ์วางพวงมาลาถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประชาสัมพันธ์ 2011-08-05 21:21:24
ดูรายละเอียด

2233
ผู้รวจราชการกรมตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอเบตงฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-05 13:16:27
ดูรายละเอียด

2234
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตรนำอาหารพระราชทานไปจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-05 13:55:23
ดูรายละเอียด

2235
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ (นายกนก กรุณามิตร) ตรวจเยี่ยมสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-05 16:29:25
ดูรายละเอียด

2236
แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-08-08 11:15:19
ดูรายละเอียด

2237
เรือนจำกลางยะลา รับมอบอาหารให้ผู้ต้องขังอิสลามช่วงละศีลอด ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-08 10:27:06
ดูรายละเอียด

2238
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการ "การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างผู้เกษียณอายุ ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 2011-08-08 11:14:04
ดูรายละเอียด

2239
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-08 11:39:57
ดูรายละเอียด

2240
เรือนจำจังหวัดเลยจัดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-08 11:39:48
ดูรายละเอียด

2241
การประชุมเรื่องการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ประชาสัมพันธ์ 2011-08-08 12:01:19
ดูรายละเอียด

2242
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2011-08-08 12:05:33
ดูรายละเอียด

2243
กรมราชทัณฑ์ แถลงข่าว คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-08 16:16:57
ดูรายละเอียด

2244
จัดซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา(เสื้อสีน้ำตาลอ่อน กางเกงหรือผ้าถุงสีน้ำตาลเข้ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 2011-08-08 16:20:48
ดูรายละเอียด

2245
สอบราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 2 คัน สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2011-08-08 17:02:52
ดูรายละเอียด

2246
มูลนิธิอาสาสมัครนานาชาติประเทศญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขังฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-09 09:14:34
ดูรายละเอียด

2247
คณะเจ้าหน้าที่กองคลังกรมราชทัณฑ์ดูงานเรือนจำอำเภอหลังสวน ประชาสัมพันธ์ 2011-08-09 10:01:01
ดูรายละเอียด

2248
กรมราชทัณฑ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการมอบอำนาจ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-09 13:50:01
ดูรายละเอียด

2249
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ต้องชัง เรือนจำกลางอุบลราชธานี 2011-08-09 14:55:23
ดูรายละเอียด

2250
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย Gigabit Ethernet Switch (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-08-09 16:41:40
ดูรายละเอียด

2251
ประมูลขายทอดตลาดเศษอาหารเหลือจากจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขังและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เรือนจำกลางนครราชสีมา (งานพัสดุและอาคารสถานที่) 2011-08-10 10:29:32
ดูรายละเอียด

2252
กรมราชทัณฑ์จัดสัมมนาการมอบอำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) ประชาสัมพันธ์ 2011-08-10 11:40:46
ดูรายละเอียด

2253
เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานฯให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ 2011-08-10 13:03:28
ดูรายละเอียด

2254
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-08-10 13:57:35
ดูรายละเอียด

2255
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ตรวจและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ 2011-08-10 14:25:10
ดูรายละเอียด

2256
เชิญชมรายการ "ธรรมะคือคุณากร" ตอน ผู้ไถ่บาปหาบบุญ ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 11.05 น. ทางสถานีโทรทัศน์ สทท.ช่อง 11 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-08-15 10:31:47
ดูรายละเอียด

2257
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งการผู้ต้องขัง ชั้นกลางลงมา เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-08-10 16:26:20
ดูรายละเอียด

2258
เรือนจำจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการ คืนต้นไม้ให้ป่า คืนปลาให้น้ำ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-11 08:49:25
ดูรายละเอียด

2259
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประชาสัมพันธ์ 2011-08-10 18:18:20
ดูรายละเอียด

2260
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-10 18:57:42
ดูรายละเอียด

2261
สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด เรือนจำกลางนครราชสีมา (งานพัสดุและอาคารสถานที่) 2011-08-11 10:34:24
ดูรายละเอียด

2262
กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประชาสัมพันธ์ 2011-08-11 13:08:35
ดูรายละเอียด

2263
เรือนจำจังหวัดสุโขทัยนำผู้ต้องขังออกสนับสนุนการป้องกันอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ประชาสัมพันธ์ 2011-08-11 14:08:27
ดูรายละเอียด

2264
กิ่งกาชาดอำเภอเบตงจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานให้ผู้ต้องขังฯเรือนจำอำเภอเบตง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-11 14:38:53
ดูรายละเอียด

2265
แม่บ้านมหาดไทยและชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดตราด จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องกักขังกลางจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ 2011-08-11 15:57:27
ดูรายละเอียด

2266
กรมราชทัณฑ์จัดประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-11 16:34:50
ดูรายละเอียด

2267
สำนักงบประมาณเข้าดูงานเรือนจำกลางเชียงใหม่แห่งใหม่ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 10:58:52
ดูรายละเอียด

2268
ยกเลิกประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-08-15 09:02:33
ดูรายละเอียด

2269
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 2011-08-15 09:11:18
ดูรายละเอียด

2270
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา เรือนจำจังหวัดสงขลา 2011-08-15 10:37:23
ดูรายละเอียด

2271
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๘ รายการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-08-15 12:06:55
ดูรายละเอียด

2272
กรมราชทัณฑ์ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ ณ พระบรมมหาราชวัง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-15 12:11:30
ดูรายละเอียด

2273
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ต้องกักขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-15 13:09:07
ดูรายละเอียด

2274
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขัง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-15 13:21:53
ดูรายละเอียด

2275
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-15 13:39:39
ดูรายละเอียด

2276
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังและงานระบบไฟฟ้าเสริมความปลอดภัย เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-08-15 14:26:14
ดูรายละเอียด

2277
กรมราชทัณฑ์ จัดสัมมนาการทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ประชาสัมพันธ์ 2011-08-15 15:11:16
ดูรายละเอียด

2278
สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นคอนกรีตแดนฝึกวิชาชีพ เรือนจำกลางขอนแก่น 2011-08-15 15:38:08
ดูรายละเอียด

2279
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปี พ.ศ. 2554 เรือนจำอำเภอธัญบุรี 2011-08-15 15:40:54
ดูรายละเอียด

2280
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำผอ.สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคงและคณะดูงานเรือนจำจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ 2011-08-19 16:19:11
ดูรายละเอียด

2281
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการบรรจุใหม่(แรกรับ)รุ่นที่ ๑๐๘ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-16 10:17:47
ดูรายละเอียด

2282
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์เยี่ยมญาติกรณีพิเศษ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-08-16 10:51:31
ดูรายละเอียด

2283
สอบราคาซื้อพร้อมตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชาย ชั้นกลางลงมา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2011-08-16 11:00:39
ดูรายละเอียด

2284
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างอาคารที่ทำการฝ่ายรักษาการณ์และอาคารที่ทำการฝ่ายศึกษาและพัฒนาจิตใจและฝ่ายสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงสงขลา 2011-08-16 11:07:59
ดูรายละเอียด

2285
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์บรรยายพิเศษเรื่อง"เทคนิคการตรวจราชการ" ประชาสัมพันธ์ 2011-08-16 13:07:57
ดูรายละเอียด

2286
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดอบรมหลักสูตร"เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ"รุ่นที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-16 14:51:53
ดูรายละเอียด

2287
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประชาสัมพันธ์ 2011-08-16 15:03:00
ดูรายละเอียด

2288
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหา 2011-08-16 15:35:00
ดูรายละเอียด

2289
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 838/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ฝ่ายสรรหา 2011-08-16 16:41:00
ดูรายละเอียด

2290
คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 839/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ฝ่ายสรรหา 2011-08-17 10:13:46
ดูรายละเอียด

2291
วารสารราชทัณฑ์ "อดีต-ประวัติศาสตร์-วัฒนธรรม ของงานราชทัณฑ์" สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 2011-08-17 13:52:50
ดูรายละเอียด

2292
คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระบบขายสินค้าและเงินฝากผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน 2011-08-17 14:11:38
ดูรายละเอียด

2293
คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในระบบขายสินค้าและเงินฝาก กองแผนงาน 2011-08-17 14:27:05
ดูรายละเอียด

2294
กรมราชทัณฑ์แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๘รอบชิงชนะเลิศฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 16:06:22
ดูรายละเอียด

2295
ศาลอาญารวมพลังใจแด่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงกลาง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-17 15:18:45
ดูรายละเอียด

2296
กรมราชทัณฑ์ สัมมนาการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 10:17:31
ดูรายละเอียด

2297
ผู้แทนพระองค์เป็นประธานงานคอนเสิร์ต"คู่พระบารมี ศรีแผ่นดิน" ประชาสัมพันธ์ 2011-08-17 15:44:15
ดูรายละเอียด

2298
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ฝ่ายสรรหา 2011-08-18 09:40:50
ดูรายละเอียด

2299
เรือนจำอำเภอหลังสวนจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 10:40:43
ดูรายละเอียด

2300
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดสัมมนา จัดทำแผนทิศทางกรมราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 10:51:15
ดูรายละเอียด

2301
กรมราชทัณฑ์จัดโครงการอบรมและพัฒนาการมีงานทำผู้เข้าร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 12:14:24
ดูรายละเอียด

2302
นายอำเภอหลังสวนและนายกกิ่งกาชาดหลังสวนจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานฯ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 12:55:10
ดูรายละเอียด

2303
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-08-18 13:26:41
ดูรายละเอียด

2304
กรมราชทัณฑ์จัดสัมมนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประชาสัมพันธ์ 2011-08-18 14:46:03
ดูรายละเอียด

2305
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 7 ฝ่ายสรรหา 2011-08-18 16:30:46
ดูรายละเอียด

2306
กรมราชทัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดี ๑๒ ปี สำนักงาน ปปง. ประชาสัมพันธ์ 2011-08-19 11:24:34
ดูรายละเอียด

2307
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง อัตราร้อยะการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประจำปี 2554 รอบการประเมิน 1 เมษายน 2554 ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญความชอบ 2011-08-19 14:39:43
ดูรายละเอียด

2308
ประกาศ จังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี สรรหาและประเมินบุคคล 2011-08-19 16:17:20
ดูรายละเอียด

2309
ประกาศ จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่ สรรหาและประเมินบุคคล 2011-08-19 16:23:00
ดูรายละเอียด

2310
สอบราคาจัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรือนจำกลางนครสวรรค์ 2011-08-25 09:26:57
ดูรายละเอียด

2311
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกห้อง Server และระบบกล้องวงจรปิด ฝ่ายพัสดุ กองคลัง 2011-08-19 16:51:55
ดูรายละเอียด

2312
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-19 17:10:56
ดูรายละเอียด

2313
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เรือนจำจังหวัดลำพูน 2011-08-22 09:59:11
ดูรายละเอียด

2314
สอบราคาซื้อวัสดุปูกระเบื้องสถานพยาบาล เรือนจำกลางขอนแก่น 2011-08-22 10:01:01
ดูรายละเอียด

2315
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง เรือนจำกลางขอนแก่น 2011-08-22 10:02:35
ดูรายละเอียด

2316
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง เรือนจำกลางบางขวาง 2011-08-22 10:04:10
ดูรายละเอียด

2317
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 2011-08-22 10:05:44
ดูรายละเอียด

2318
สอบราคาจัดซื้อหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-08-22 10:17:42
ดูรายละเอียด

2319
สอบราคาซื้อวัสดุในการตัดเย็บเครื่องแต่งกายผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-08-22 10:21:22
ดูรายละเอียด

2320
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ทัณฑสถานหญิงกลาง 2011-08-22 10:23:40
ดูรายละเอียด

2321
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 2011-08-22 10:25:49
ดูรายละเอียด

2322
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา เรือนจำกลางคลองไผ่ 2011-08-22 10:26:59
ดูรายละเอียด

2323
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-08-22 10:45:44
ดูรายละเอียด

2324
ประกาศ กรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสรรหา 2011-08-25 09:31:54
ดูรายละเอียด

2325
กรมราชทัณฑ์ MOU กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์ 2011-08-24 12:57:40
ดูรายละเอียด

2326
กรมราชทัณฑ์เปิดกีฬา"แดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๘" ประชาสัมพันธ์ 2011-08-24 13:05:03
ดูรายละเอียด

2327
เยี่ยมญาติใกล้ชิดทื่เรือนจำกลางอุดรธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2011-08-22 18:20:31
ดูรายละเอียด

2328
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย 2011-08-22 18:53:26
ดูรายละเอียด

2329
ประกาศ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 844-846 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ฝ่ายบรรจุ 2011-08-23 09:05:26
ดูรายละเอียด

2330
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี บวชเนกขัม ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-24 16:57:46
ดูรายละเอียด

2331
แจ้งจำนวนการนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละความครบถ้วนของการนำเข้าข้อมูลผู้กระทำผิดในฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 2011-08-29 10:49:15
ดูรายละเอียด

2332
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมชมการฝึกงานของเจ้าหน้าที่แรกรับ ณ เรือนจำกลางลำปาง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-23 10:58:49
ดูรายละเอียด

2333
ราชทัณฑ์ร่วมใจ บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ 2011-08-23 12:23:42
ดูรายละเอียด

2334
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางลำปาง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-23 15:51:19
ดูรายละเอียด

2335
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี 2011-08-24 08:35:49
ดูรายละเอียด

2336
น้ำท่วม! สถานกักขังอำเภอหล่มสัก ประชาสัมพันธ์ 2011-08-24 17:18:05
ดูรายละเอียด

2337
ผู้ตรวจราชการกรมตรวจเยี่ยมสถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ 2011-08-24 16:08:28
ดูรายละเอียด

2338
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ 2011-08-24 16:20:14
ดูรายละเอียด

2339
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ต้องขังชั้นกลางลงมา เรือนจำกลางนครราชสีมา 2011-08-24 20:50:23
ดูรายละเอียด
2340
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดกิจกรรมลงแขกดำนาประจำปี๒๕๕๔ ประชาสัมพันธ์ 2011-08-25 09:09:13