:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง กรมคุมประพฤติ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 14:51) Share

ประกาศ  เรื่อง กรมคุมประพฤติ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ง

                        ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

-   รายละเิอียด