:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
**** ประชาสัมพันธ์ **** โครงการสินเชื่อเอนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทย(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 15:16) Share

***ข่าวประชาสัมพันธ์***

    ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมราชทัณฑ์ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้สินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน

โดยขอรับใบคำขอกู้ฯ และยื่นใบคำขอกู้พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ

และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 กรมราชทัณฑ์

 

หมายเหตุ   เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย สาขาเตาปูน จะบริการรับเอกสารและดำเนินการ

ให้แก่ผู้ขอใช้บริการเป็นกรณีพิเศษ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2967 2226, 0 2967 2222 ต่อ 419 (คุณอรญา)