:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมราชทัณฑ์(เอกสารดาวน์โหลด) (วันที่ 11 ก.พ. 2553 เวลา 15:16) Share

หนังสือแจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน

http://www.correct.go.th/correct2009/upload/files/download/53/0702_5_160.pdf

แบบคำร้อง และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

http://www.correct.go.th/correct2009/upload/files/download/53/formbsc.pdf

เงินกู้อเนกประสงค์ ให้วงเงินกู้ ผ่อนชำระนาน เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นของผู้ขอสินเชื่อ เช่น ซื้อรถยนต์ ซื้อคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายการศึกษา ฯลฯ เงื่อนไขสินเชื่อขึ้นอยู่กับหลักประกัน ดังนี้

หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้ของผู้กู้ชำระหนี้

การค้ำประกัน  - ข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป ไม่เกิน 1,500,000 บาท ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

                            - ข้าราชการระดับ 7 ลงมา มีคนค้ำประกัน

                            - อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.75 = 7.125 % ต่อปี

*MRR ณ วันที่ 25 พค.52  = 6.375

                        - ระยะเวลาให้กู้ ไม่เกิน 15 ปี

ตารางผ่อนชำระเงินกู้อเนกประสงค์ (โดยประมาณ)
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท) ระยะเวลา 15 ปี
100,000 1,000
200,000 1,900
300,000 2,800
400,000 3,700
500,000 4,600
600,000 5,500
700,000 6,400
800,000 7,300
900,000 8,200
1,000,000 9,100
1,100,000 10,000
1,200,000 10,900
1,300,000 11,800
1,400,000 12,700
1,500,000 13,600
1,600,000 14,500
1,700,000 15,400
1,800,000 16,400
1,900,000 17,300
2,000,000 18,200

หลักฐานที่ต้องแนบไปยังกรมฯ เพื่อขอหนังสือผ่านสิทธิโครงการฯ

1. สำเนาสลิปเงินเดือนล่าสุด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ

กรณีกู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (ไม่เกี่ยวกับโครงการ ก.ยธ.)

1. อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 2.25 % ต่อปี

                          ปีที่ 2 = MLR - 1.5

                          ปีที่ 3 เป็นต้นไป  = MLR - 1

*MLR ณ วันที่ 25 พค.52 = 5.850

2.  วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 20 ปี

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โทร. 1551 หรือ www.ktb.co.th และ http://www.ktb.co.th/th/products_services/loan_versatile_personal.jsp