:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 158 - 159 / 2554 ลว. 16 ก.พ. 2554 (ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง) (วันที่ 16 ก.พ. 2554 เวลา 13:34) Share

ประกาศ  เรื่อง  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ 

 

                        คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่  158 - 2554

                         คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ 159 / 2554