:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 791 -792 / 2553 (ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง) (วันที่ 22 ก.ย. 2553 เวลา 14:55) Share

ประกาศ  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

                คำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 791 -792  / 2553

                     คำสั่งกรมราชทัณท์ที่  791 /2553  หน้า  1-20

               คำสั่งกรมราชทัณท์ที่  791 /2553  หน้า  21-42

               คำสั่งกรมราชทัณท์ที่  791 /2553  หน้า  43-63

               คำสั่งกรมราชทัณท์ที่  791 /2553  หน้า  64-80

               คำสั่งกรมราชทัณท์ที่  791 /2553  หน้า  81-96

 

               คำสั่งกรมราชทัณท์ที่  792 /2553  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง