RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.166.29.1
ผู้เข้าชมขณะนี้ 113 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลุกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 2 ก.ย. 2557 เวลา 11:44)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 13:31)
ประกาศ เรื่อง สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "พัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย"พสบ.ทบ.ทท.)รุ่นที่ 6(ศุนย์ข้อมูลบุคคล.) (วันที่ 1 ก.ย. 2557 เวลา 09:50)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำกลางอุดรธานี)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 14:49)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 29 ส.ค. 2557 เวลา 14:38)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 15:55)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 28 ส.ค. 2557 เวลา 11:17)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำจังหวัดลำพูน) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 25 ส.ค. 2557 เวลา 17:22)
ประกาศ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ(e - payroll)(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 16:25)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 10:26)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงชลบุรี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 10:25)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 10:21)
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ส.ค. 2557 เวลา 14:11)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 13:58)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางอุดรธานี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 13:56)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังชุมพร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 10:33)
ประกาศ เรื่อง การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ชั้นสูง รุ่นที่ 7,8 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 14 ส.ค. 2557 เวลา 08:27)
****ล่าสุด**** แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 09:37)
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง การสรรหาผู้คุมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 13 ส.ค. 2557 เวลา 09:29)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังตราด(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 8 ส.ค. 2557 เวลา 16:31)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/80 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

 

 
Untitled Document