RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.92.241.157
ผู้เข้าชมขณะนี้ 9 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
***ล่าสุด*** เปลี่ยนกำหนดการจัดพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมราชทัณฑ์ ปี 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 19 ก.ย. 2557 เวลา 10:50)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำลำพูน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ก.ย. 2557 เวลา 09:22)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:13)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:12)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 11:19)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:31)
ประกาศ เรื่อง กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:26)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำพิเศษธนบุรี)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 14:24)
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 11:08)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 12 ก.ย. 2557 เวลา 09:41)
ประกาศ เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงาน 3 ปี ย้อนหลัง (อัตรากำลัง) (วันที่ 11 ก.ย. 2557 เวลา 09:33)
ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนฯ ประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับสูง และประเภทเชี่ยวชาญ ประจำปี่ 2557 (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 11 ก.ย. 2557 เวลา 09:30)
**Update** เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 16:10)
**ประกาศ** เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้คุมดีเด่นกรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 10:40)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำกลางชลบุรี)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 10:17)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูู้้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางอุดรธานี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 09:46)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 (เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 09:42)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางคลองไผ่(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 09:38)
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ ประจำปี 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 17:09)
ประกาศ เรื่อง ให้เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง ดำเนินการจัดสรรเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ (พ.ต.ร.)(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 11:26)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/82 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ)

 

 
Untitled Document