Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.89.136.240
ผู้เข้าชมขณะนี้ 71 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
* ประกาศ * เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 29 ม.ค. 2558 เวลา 10:22)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 28 ม.ค. 2558 เวลา 10:30)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 28 ม.ค. 2558 เวลา 10:29)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรสงคราม(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 27 ม.ค. 2558 เวลา 09:17)
รายงานข่าว ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ e-payroll(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 18:04)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 11:16)
ประกาศ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลสิทธิในการได้รับเงินของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ(ตกเบิก) ก่อนเข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างe-payroll(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 26 ม.ค. 2558 เวลา 09:55)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 14:17)
ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ ๑๕(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 21 ม.ค. 2558 เวลา 15:49)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอหล่มสัก(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:14)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดน่าน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:10)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง แก้ไขข้อมุลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน(ฝ่ายเงินเดือน) (วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 09:34)
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 09:28)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการมใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติดรุ่นที่ 2 แลรุ่นที่3(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 19 ม.ค. 2558 เวลา 10:04)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบในการประเมินฯ เป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณสถานหญิงกลาง(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 18 ม.ค. 2558 เวลา 17:04)
ประกาศ ด่วนมาก เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่พัศดี(กลุ่มงานอัตรากำลังฯ) (วันที่ 16 ม.ค. 2558 เวลา 14:21)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ตำแหน่งพนักงานธุรการ(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 15 ม.ค. 2558 เวลา 14:32)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติด รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 (สำนักงาน ป.ป.ส.) (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 15 ม.ค. 2558 เวลา 09:45)
ประกาศ ข่าวด่วน กบข.(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 14 ม.ค. 2558 เวลา 15:55)
***ด่วนที่สุด*** แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 14 ม.ค. 2558 เวลา 13:56)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/89 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Next Last
 

 
Untitled Document