Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.205.122.62
ผู้เข้าชมขณะนี้ 79 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 08:57)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอแม่สอด(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 15:08)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสถานกักขังกลางจังหวัดำปาง(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 14:43)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ยืนยันข้อมูลตามฎีกาเดือนธันวาคม 2557(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 19 ธ.ค. 2557 เวลา 10:08)
ประกาศ เรื่อง การประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (กฎหมาย undo) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:03)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งแบบสำรวจหน่วยงานรับควบคุมผู้ต้องขังตลอดชีิวิตถึงประหารชีวิต(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:03)
ประกาศ เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:02)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศํกยภาพสูง ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 18:00)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 17:58)
ประกาศ เรื่อง กรมป่าไม้รับโอนข้าราชการฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 17:57)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการฯ สังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 17:56)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ส่งข้อมูลการวางฏีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา 11:51)
ประกาศ เรื่อง ขอข้อมูลและผลงานของข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ(ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557) (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 17 ธ.ค. 2557 เวลา 18:04)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอหล่มสัก( เพิ่มเติม) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 17:18)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ให้เรือนจำและสถานกักขัง สถานกักกัน ส่งข้อมูลวางศฎีกาเดือนธันวาคม 2557 ในระบบ GFMIS มายังกรมราชทัณณ์ภายในวันที่ 15 ธ.ค.2557(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 12:48)
ประกาศ เรื่อง แจ้งการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 ( กฎหมาย undo)(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 09:49)
ประกาศ เรื่อง กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 14:30)
ประกาศ เรื่อง กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 12 ธ.ค. 2557 เวลา 14:29)
ประกาศ เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าีที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 15:10)
ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 11 ธ.ค. 2557 เวลา 15:09)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/87 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Next Last
 

 
Untitled Document