RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.211.212.174
ผู้เข้าชมขณะนี้ 10 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 16:44)
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการมาสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 20 ต.ค. 2557 เวลา 14:11)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จพง.รท. 250 ราย)(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 17 ต.ค. 2557 เวลา 17:14)
****Update**** แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนตุลาคม 2557(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 17 ต.ค. 2557 เวลา 14:24)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 14:16)
***ด่วนที่สุด*** ขอให้เรือนจำในสังกัด แจ้งขนาดเสื้อตราสัญลักษณ์งานนิทรรศการ ครั้งที่ 48(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สััมพันธ์) (วันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 10:36)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 15 ต.ค. 2557 เวลา 10:26)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สังกัดเรือนจำกลางสุรินทร์(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 14 ต.ค. 2557 เวลา 13:43)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 14 ต.ค. 2557 เวลา 13:42)
**ประชาสัมพันธ์** เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สินเชื่่อฯ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อตามข้อตกลงของธนาคารออมสิน(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 14 ต.ค. 2557 เวลา 11:52)
รายงานผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 13 ต.ค. 2557 เวลา 10:33)
ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ให้ผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการ จำนวน 38 ราย เข้ารับการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานราชทัณฑ์(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 12 ต.ค. 2557 เวลา 10:16)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสถานบำบัดพิเศษกลาง(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 10 ต.ค. 2557 เวลา 14:05)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 9 ( ยธก.9) (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 16:05)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 14:56)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดทัณฑสถานหญิงชลบุรี(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 14:53)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 09:30)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกเพื่แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 4) (ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 6 ต.ค. 2557 เวลา 14:06)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอแม่สอด(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 4 ต.ค. 2557 เวลา 13:05)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส (เพิ่มเติม)(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 2 ต.ค. 2557 เวลา 11:38)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/83 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Next Last
 

 
Untitled Document