Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.227.33.32
ผู้เข้าชมขณะนี้ 74 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 15:13)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2558 (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 15:11)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งกรมฯที่ 1180/2558 ลว. 12 ตุลาคม 2558) (ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 13:38)
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (คำสั่งกระทรวงยุติธรรมทีี่ 384 / 2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ) (ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 12 ต.ค. 2558 เวลา 09:44)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 5 ต.ค. 2558 เวลา 14:59)
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 5 ต.ค. 2558 เวลา 10:26)
ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 10:29)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอเกาะสมุย(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 10:29)
ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 09:04)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2558 เวลา 14:44)
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558 ) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 24 ก.ย. 2558 เวลา 13:11)
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมุทิตาจิต และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 23 ก.ย. 2558 เวลา 12:33)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัด เรือนจำกลางขอนแก่น(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 23 ก.ย. 2558 เวลา 11:23)
ประกาศ เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 09:09)
ประกาศ เรื่อง สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 39(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 17 ก.ย. 2558 เวลา 15:14)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพืื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 16 ก.ย. 2558 เวลา 15:22)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 16 ก.ย. 2558 เวลา 15:21)
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง แจ้งให้นักกีฬาตัวแทนกรมราชทัณฑ์เข้ารับการเก็บตัวฝึกซ้อม(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สััมพันธ์) (วันที่ 16 ก.ย. 2558 เวลา 10:26)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 15 ก.ย. 2558 เวลา 15:57)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 15 ก.ย. 2558 เวลา 09:23)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/103 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Next Last

การขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ )

แนวทางปฏิบัติ ก่อนรับการตรวจจากกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)

 

 
Untitled Document