Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.167.76.176
ผู้เข้าชมขณะนี้ 9 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองการเจ้าหน้าที่ ::
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ก.ค. 2558 เวลา 11:31)
ประกาศ เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าีที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 31 ก.ค. 2558 เวลา 11:31)
ประกาศ เรื่อง แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ (ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 31 ก.ค. 2558 เวลา 11:30)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ก.ค. 2558 เวลา 11:30)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ก.ค. 2558 เวลา 11:29)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตรัง(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 31 ก.ค. 2558 เวลา 11:25)
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง แจ้งให้มาเข้ารับการคัดเลือกตัวนักกีฬาตัวแทนกรมราชทัณฑ์ไทย(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 13:17)
***ด่วนที่สุด*** เรื่อง การแข่งขันกรีฑาราชทัณฑ์อาเซียน ครั้งที่ 19(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลา 10:31)
***ด่วนที่สุด*** เรืื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการ "สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อคิดเห็นระหว่างผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2557"(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 11:08)
***ด่วนที่สุด***แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 10:59)
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนให้หน่วยงานและข้าราชการร่วมเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ (ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลา 10:20)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 24 ก.ค. 2558 เวลา 15:21)
ประกาศ เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราฃการซึ่งพ้นจากราชการเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ) ปีงบประมาณ 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 11:44)
ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคลคของกรมราชทัณฑ์ และช่องทางในการติดต่อประสานงานฯ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 22 ก.ค. 2558 เวลา 14:17)
แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สััมพันธ์) (วันที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา 14:02)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางกำแพงเพชร(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา 11:02)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่1 และกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำจังหวัดตรัง(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา 11:01)
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง ฯ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา 10:56)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา 10:52)
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อข้าราชการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2558(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 14:09)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 1/99 ]
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Next Last

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ )

 

 
Untitled Document