Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.167.190.76
ผู้เข้าชมขณะนี้ 19 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ประชุมร่ใมกับคณะผู้บริหาร บช.ปส.ในการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 17:08)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 15:32)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 15:28)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมงานครบรอบ 37 ปี อสมท. DYNAMIC MCOT(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 14:50)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมงาน 24 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 14:40)
เรือนจำอำเภอทุ่งสง เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 14:33)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นภายใน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 15:05)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 15:01)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาทออกตรวจงานผู้ต้องขังจ่ายนอกออกลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 14:24)
เรือนจำจังหวัดเลยจัดอบรมอาสาสมัครเรือนจำประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:51)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานสักขีพยานในการหมุนวงล้อออกสลากรางวัลกาชาดราชทัณฑ์ ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:34)
เรือนจำพิเศษธนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันจักรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:14)
ข่าวประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:14)
เรือนจำอำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรมเนื่องในวันจักรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:10)
เรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:06)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบพิธีวางพานพุ่มในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 09:43)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล และ ข้าราชการในสังกัด ร่วมรัฐพิธีฯ วันจักรีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 09:25)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 เม.ย. 2557 เวลา 10:16)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลังสวน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังประจำเดือนเมษายน 2557(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 เม.ย. 2557 เวลา 09:58)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/339 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Next Last

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ฯ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการจู่โจมตรวจค้นของกำลังทหาร/ตำรวจในพื้นที่

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ในการติดต่อราชการของกรมราชทัณฑ์ (เพื่อดาวน์โหลด)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

 

 
Untitled Document