RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.211.231.221
ผู้เข้าชมขณะนี้ 76 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำกลางเชียงใหม่จัดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ฯผู้ต้องขังกับสังคม(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 16:34)
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทุ่งสง มอบรางวัลให้ผู้ต้องขังที่เป็นมวยสากลสมัครเล่นที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 16:22)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมทักษะคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 15:52)
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 15:24)
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงกลาง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 14:56)
เรือนจำจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ให้แก่ผู้ต้องขัง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 14:53)
เรือนจำกลางนครปฐมจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 14:44)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครคงการเสริมสร้างและเพิ่มทักษะชิวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 14:36)
เรือนจำจังหวัดระนองเสิมสร้างทักษะชีวิตให้ผู้ต้องขังหลังการบำบัดภายในเรือนจำ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 14:02)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 10 รอบคัดเลือกภาค 5 ณ สนามกีฬาเรือนจำกลางเชียงราย (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 11:53)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 11:34)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปิดโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 10:16)
เรือนจำจังหวัดสุโขทัยนำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะประโยชน์ซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 10:08)
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 10:08)
พิธีปิดโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 17:48)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมทำพิธีปิดโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ฯ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 17:02)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการจัดดอกไม้และผูกผ้าในงานพิธี”(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 15:53)
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 14:26)
เรือนจำพิเศษธนบุรีประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 14:25)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 11:49)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/264 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 Next Last

ประกาศ เรื่อง ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการยกระดับค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง ๒๐๐ บาทต่อวัน ให้ส่งมายังสำนักพัฒนาพฤตินิสัย ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ (สำนักพัฒนาพฤตินิสัย)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถ( ภาค.ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทหมู่มหากุศล เนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ ครบรอบสถาปนา 99 ปี 

 

 
Untitled Document