Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.166.152.121
ผู้เข้าชมขณะนี้ 80 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
แพทย์จากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าตรวจสถานการณ์โรคตาแดงในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 16:18)
เรือนจำจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 14:32)
คณะครูและนักเรียนฯเข้าศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 14:02)
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ได้สนธิกำลังภายนอกและเจ้าหน้าร่วมกันจู่โจมภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 13:47)
เรือนจำจังหวัดน่านส่งผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะประโยชน์ ณ วัดพญาภู จังหวัดน่าน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 13:17)
เรือนจำกลางยะลา สนธิกำลังเข้าตรวจค้นภายใน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 10:56)
ข่าวประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 10:12)
เรือนจำจังหวัดพะเยาส่งผู้ต้องขังช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 10:09)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชดูงานเรือนจำอำเภอเกาะสมุย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 09:35)
สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดภูเก็ต(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 16:49)
เรือนจำจังหวัดสตูล จัดโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ต้องขัง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 15:23)
เรือนจำจังหวัดสตูล จัดพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการสวดมนต์ประจำวันตลอดปี รุ่นที่1(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 15:11)
กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางบางขวาง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 14:46)
กรมราชทัณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล "พธำมรงค์ทองคำ" ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 11:49)
เรือนจำอำเภอแม่สอด จัดพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 11:13)
เรือนจำจังหวัดสตูล จัดการประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่ข้าราชการเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 10:51)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 10:31)
ผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดและปิดโครงการ "มอบโอกาสดีๆให้สตรีอีกครั้ง" ครั้งที่ ๑๑(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 10:24)
เรือนจำกลางนครสวรรค์ จัดฝึกทบทวนระเบียบวินัยและยุทธวิธีฯลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 10:07)
เรือนจำพิเศษธนบุรี จัดการทดสอบสมรรถนะด้านร่างกายเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2557 เวลา 09:55)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/381 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 Next Last

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

 

 
Untitled Document