RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.204.134.183
ผู้เข้าชมขณะนี้ 23 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
ตรวจค้นกรณีพิเศษเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 15:45)
สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 15:10)
เรือนจำกลางเชียงใหม่ อบรมลูกเสือวิสามัญ(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 14:39)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเรื่องการวิเคราะห์และการสร้างอาชีพ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 14:38)
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์” (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 14:24)
กรมราชทัณฑ์เกาหลีใต้เข้าศึกษาดูงานเรือนจำพิเศษธนบุรี(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 13:59)
เรือนจำกลางเชียงใหม่นำระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใช้ในการเยี่ยมผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 13:30)
เรือนจำอำเภอเบตงจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 10:52)
เรือนจำจังหวัดพะเยา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 09:47)
เรือนจำอำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 09:37)
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง อำเภอท่าปลา นำเด็กและเยาวชนที่เข้าอบรมฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 09:31)
เรือนจำชั่วคราวเขาน้อยบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดเขาน้อย จังหวัดน่าน(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 09:26)
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 09:16)
เรือนจำชั่วคราวเขาน้อยออกบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดคูน้ำสาธารณะ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 พ.ค. 2556 เวลา 09:01)
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา MOU โครงการ To Be Number One(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 16:44)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รับมอบถังขยะจากเครือข่ายชุมชนเรือนจำ(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 15:40)
เปิดกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ครั้งที่ ๑๐ รอบคัดเลือด ระดับภาค ๔ เขต๘ เขต๙(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 14:29)
เรือนจำจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมในการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 13:10)
้เรือนจำอำเภอแม่สอดจัดสัมมนา การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านยุติธรรมชุมชน(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 12:46)
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอเทิง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังชาย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 28 พ.ค. 2556 เวลา 11:41)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/262 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 Next Last

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถ( ภาค.ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทหมู่มหากุศล เนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ ครบรอบสถาปนา 99 ปี 

 

 
Untitled Document