Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.227.215.139
ผู้เข้าชมขณะนี้ 6 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 14:44)
เรือนจำกลางเชียงรายจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 13:54)
กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมข้าราชการราชทัณฑ์ ณ กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 11:52)
สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษเรือนจำจังหวัดสงขลา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 11:39)
สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรเข้าอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ์ผู้ป่วยโรคเอดส์ฯแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชุมพร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 10:58)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ทำการจู่โจมตรวจค้นตามนโยบายเรือนจำสีขาว(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 10:40)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจสถานกักขังกลางจังหวัดตราด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 10:15)
ข่าวประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 10:05)
เรือนจำจังหวัดระนองร่วมกับ กศน.จังหวัระนอง จัดสอบ n-net ให้กับผู้ต้องขัง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ก.พ. 2557 เวลา 09:30)
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 16:24)
เรือนจำอำเภอเทิงลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 14:14)
สาธารณสุขจังหวัดระนองร่วมตรวจประเมินผลฯสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง 5 ด้าน ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 13:31)
ข่าวประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 13:14)
เรือนจำอำเภอสวรรคโลกร่วมศูนย์พัฒนาฝีมอแรงงานจังหวัสุโขทัย ฝึกวิชาชีพ พนักงานนวดแผนไทย ให้ผู้ต้องขังหญิง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 11:19)
การตรวจค้นจู่โจม เรือนจำอำเภอเบตง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 11:18)
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์มอบบอร์ดความรู้การดูแลสุขภาพให้ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 10:50)
เรือนจำจังหวัดชัยนาทพิจารณากลั่นกรองพักโทษมีเหตุพิเศษ ผู้ต้องขังอายุ 82 ปี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 10:15)
เรือนจำจังหวัดชัยนาทเป็นตัวแทนกรมราชทัณฑ์มอบแบรนด์สัญลักษณ์"ผลิตผลคนดี"รับรองผู้พ้นโทษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 09:44)
เรือนจำจังหวัดชุมพรทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ฯครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 16:13)
เรือนจำจังหวัดระนองจัดกิจกรรมสมานฉันท์ระหว่างผู้ต้องขังกับสังคม ณ โรงเรียนสตรีระนอง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 15:58)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/327 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 Next Last
 

 
Untitled Document