RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.161.246.212
ผู้เข้าชมขณะนี้ 12 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำกลางเชียงราย เปิดโครงการอบรมธรรมปฏิบัติ เนื่องในวันมาฆบูชา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 14:38)
เรือนจำอำเภอหลังสวนส่งเจ้าหน้าที่ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 13:47)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง เปิดการอบรมเรือนจำเรือนธรรม รุ่นที่ 2/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 13:15)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 11:44)
เรือนจำกลางฉะเชิงเทราจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 11:08)
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจเรือนจำจังหวัดพิจิตร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 10:35)
เรือนจำจังหวัดตาก อบรมศิลปะการป้องกันตัวให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 10:27)
นางอังคนึง เล็บนาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยาและคณะ เข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดสหประชาชาติ เรือนจำกลางเชียงราย(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 10:23)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รุ่นที่1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 10:03)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 16:13)
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าดูงานเรือนจำจังหววัดอุตรดิตถ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 14:02)
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จัดกีฬาเชื่อมสามัคคีแก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถาน(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 12:55)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 12:04)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร้ายฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 16:10)
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เข้าศึกษาดูงานภายใน เรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 16:03)
เรือนจำอำเภอภูเขียวจัดโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ผู้ค้ารายย่อย)(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 14:45)
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานเรือนจำ ติดตามการดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 13:50)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโปรแรมดูแลใจผู้ต้องขังเข้าใหม่ รุ่นที่ 4(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 13:35)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจู่โจมตรวจค้นตามนโยบาย"เรือนจำสีขาว"(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 11:57)
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 11:56)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/322 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 Next Last

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

การสร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น กระทรวงยุติธรรมจำนวน 5 อัตรา(ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 48 (การแสดงของผู้ต้องขังบนเวที)

 

 
Untitled Document