Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.159.2.45
ผู้เข้าชมขณะนี้ 4 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิเปิดโครงการดูแลใจผู้ต้องขังเข้าใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบฯ 2558 (ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 15:06)
โครงการผลิตสื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม นมัสการพระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กฺลยาโณ) บรรยายธรรม ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี (ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 14:03)
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:53)
จู่โจมตรวจค้นทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 13:35)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอเบตง(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 11:04)
ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดเขียงรายเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางเชียงราย(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 10:35)
ผลการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง 2014 ประเภทการประกอบเครื่องเรือนไม้ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 10:12)
ข่าวประจำวันที่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 10:08)
ผลการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง 2014 ประเภทการแกะสลักไม้ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 พ.ย. 2557 เวลา 09:33)
การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประเภทการประกอบอาหาร ประจำปี 2557(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 16:02)
เรือนจำอำเภอหลังสวน ดำเนินการจู่โจมตรวจค้นแดนควบคุมผู้ต้องขังหญิง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 14:42)
เรือนจำอำเภอเบตง ตรวจค้น จู่โจม ภายในเรือนจำ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 10:00)
แพทย์เข้าตรวจรักษาอาการป่วยของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสตูลฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 พ.ย. 2557 เวลา 09:54)
ทัณฑสถานหญิงกลางดำเนินการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 15:36)
เรือนจำจังหวัดพิจิตร เข้าจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 14:53)
เรือนจำอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่เรือนจำ ร่วมวางพวงมาลาพร้อม ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันปิยมหาราช (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 13:55)
เรือนจำกลางกำแพงเพชร จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับผู้ต้องขังและญาติ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 10:28)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ทำการจู่โจมตรวจค้น ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 09:21)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำอำเภอหลังสวน(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 15:23)
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษเข้าจัดรายการวิทยุ คลื่นเอฟเอ็ม 100.25 เมกะเฮิร์ท (สถานนีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ)(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 14:44)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/396 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 Next Last

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

 

 
Untitled Document