RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.82.66.236
ผู้เข้าชมขณะนี้ 5 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตนำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะปรับภูมิทัศน์ ม.ราชภัฏจังหวัดภูเก็ต(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 15:13)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์นำผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษเข้าปฏิบัติธรรมก่อนกลับบ้าน(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 14:02)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอบรมยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 13:21)
เรือนจำจังหวัดน่านอบรมวิชาเพื่อนบ้านอาเซียนและวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 12:32)
ข่าวประจำวันที่ ๙ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 11:24)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯทำพิธี ส่ง - รับมอบตัวผู้ต้องขังในคดีขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้ทางการกัมพูชา(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 11:20)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนพระราชทาน สานฝันอาชีพ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 9 ต.ค. 2556 เวลา 11:29)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 15:35)
เรือนจำจังหวัดชัยนาท MOU การผัดฟ้องทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ CAT conference(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 15:13)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ เรือนจำจังหวัดตราด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 14:53)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 11:52)
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าพบอธิบดีกรมราชทัณฑ์(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 11:50)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดอบรมโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 11:42)
ข่าวประจำวันที่ ๕ - ๘ ตุลาุคม ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 11:10)
เรือนจำจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 09:36)
อาจารย์และนักศึกษา(พิเศษ)จากศูนย์การศึกษานอกระบบฯอำเภอเมืองชัยนาทดูงานเรือนจำจังหวัดชัยนาท(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 09:03)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตรร่วมมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 15:53)
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 15:30)
ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเยี่ยมชมทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 14:58)
เรือนจำอำเภอทุ่งสงจัดกิจกรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 14:27)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/300 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

 

 
Untitled Document