Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.166.112.74
ผู้เข้าชมขณะนี้ 7 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำกลางนครปฐม รับมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ต้องขังหญิง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 16:06)
ผู้่บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ตรวจการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 16:01)
เรือนจำกลางราชบุรี จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมทั้งร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 15:43)
เรือนจำจังหวัดชัยนาท จัดอบรมการสืบสวนหาข่าว เทคนิคการจู่โจม และยุทธวิธี ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 15:40)
ทัณฑสถานบำบัดลำปาง จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 15:36)
เรือนจำกลางตาก เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 14:12)
เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย ต้อนรับคณะนักศึกษาเข้าดูงานภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 14:09)
นายกเทศมนตรีนครปฐม พร้อมคณะ เข้าตรวจการดำเนินงานขุดลอกท่อระบายน้ำของกองสาธารณะเรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 14:04)
กรมราชทัณฑ์จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้คุมพอเพียง ประจำปีงบประมาณ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 12:57)
เรือนจำอำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรม โครงการกราบเท้าแม่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 12:02)
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:47)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:40)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมอาการผู้ต้องขังป่วย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:37)
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ กรณีพิเศษ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:35)
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร 3 ชั่วโมง (ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์)(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:32)
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 10:26)
เรือนจำกลางนครสวรรค์ เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 16:42)
เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทำการพัฒนาสถานที่โดยรอบกำแพงเรือนจำฯ เพื่อป้องกันการโยนสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายใน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 16:22)
เรือนจำอำเภอเทิง จัดการแข่งขันซุตฟอลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 14:20)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 13:52)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/370 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 Next Last

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

ตน. ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการส่งตัวชี้วัด ตัวที่ 20 ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเงินนอกงบประมาณ(หน่วยตรวจสอบภายใน)

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

 

 
Untitled Document