RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.204.249.184
ผู้เข้าชมขณะนี้ 14 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
กรมราชทัณฑ์ส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่56 เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยหนาว(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 2 ม.ค. 2557 เวลา 16:18)
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ฯ(ฝ่าประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ม.ค. 2557 เวลา 10:08)
เรือนจำจังหวัดสงขลาจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ม.ค. 2557 เวลา 09:21)
ทัณฑสถานหญิงกลางจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 16:22)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนองกรณีพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 15:58)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรณีพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 14:29)
นายวสันต์ สิงคเสลิต เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 14:28)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดชัยนาทกรณีพิเศษตามนโยบายรัฐบาลและกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 11:08)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรณีพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 10:36)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัยกรณีพิเศษในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 10:03)
ข่า่วประจำวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 27 ธ.ค. 2556 เวลา 09:53)
เรือนจำพิเศษธนบุรีจัดโครงการตลกบำบัดเพื่อคลายความเครียดให้กับผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 16:02)
พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 15:46)
คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์เข้าขอรับพรกับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 15:01)
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 26 ธ.ค. 2556 เวลา 10:02)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 25 ธ.ค. 2556 เวลา 15:44)
กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมถวายฯ สมเด็จพระสังฆราช ฯและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 25 ธ.ค. 2556 เวลา 15:03)
สมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด"ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 25 ธ.ค. 2556 เวลา 13:34)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์กรเครือข่าย ฯ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 14:28)
ศูนย์คริสตศาสนาธรรมอัครสังฆมณฑลฯเข้าจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 24 ธ.ค. 2556 เวลา 11:56)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/314 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 Next Last
 

 
Untitled Document