Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.90.115.102
ผู้เข้าชมขณะนี้ 43 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำกลางยะลาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดอบรมผู้ต้องขังในวิชาชีพสาขาช่างซ่อมและล้างแอร์บ้าน(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 24 ก.ย. 2557 เวลา 12:35)
ข่าวประจำวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 24 ก.ย. 2557 เวลา 09:47)
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ[ICRC] เข้าพบอธิบดีกรมราชทัณฑ์(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 16:31)
กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 14:50)
คณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี (พอ.สว.) เข้าตรวจทันตกรรมให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 14:42)
เริอนจำอำเภอเบตงอบรมซักซ้อม"แผนเหตุลอบวางระเบิดสถานที่ราชการ"(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 11:52)
ข่าวประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 09:25)
เรือนจำจังหวัดตรัง จัดอบรมการสืบสวนหาข่าวและเทคนิคการจู่โจมตรวจค้น(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา 08:30)
เรือนจำจังหวัดสตูลตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 15:12)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดอบรมอาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 14:53)
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 14:22)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทำบุญตักบาตรประจำเดือนกันยายน 2557(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 11:53)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางบางขวาง(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 11:21)
เรือนจำจังหวัดชุมพรจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสารทไทย (ส่งตายาย)(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 10:53)
เรือนจำจังหวัดสตูลจัดสอบวัดผลการเรียนของผู้ต้องขังฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 10:28)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช จัดงาน"ส่งพี่...สู่ถนนสายที่ 61" ให้กับผู้ครบเกษียณอายุราชการในปี 2557(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 10:10)
เรือนจำจังหวัดตรัง รับมอบพัดลม ๓๐ ตัว จากสโมสรโรตารีตรัง สโมสรโรตารีช่อศรีตรังและสโมสรโรตารีทับเที่ยง (ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 09:57)
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนหาข่าวฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 ก.ย. 2557 เวลา 09:28)
นายสุทธิศักดิ์ ร่าหมาน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนระนอง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 19 ก.ย. 2557 เวลา 16:21)
ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ประเทศไทยทำพิธีโอนตัวผู้ต้องขังให้ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 19 ก.ย. 2557 เวลา 16:17)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/387 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 Next Last

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ )

 

 
Untitled Document