RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.166.10.100
ผู้เข้าชมขณะนี้ 75 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดกิจกรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 11:45)
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 11:19)
เรือนจำจังหวัดชุมพรรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท พี.เอส.บี จำกัด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 10:28)
เรือนจำจังหวัดน่านร่วมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 14:45)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันมหกรรมมวยโลกฯสักการะหลวงพ่อคูณ อายุครบ ๙๐ ปี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 12:54)
เรือนจำจังหวัดชัยนาทจัดกิจกรรมฉลอง พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 15:41)
เรือนจำจังหวัดสกลนครทำบุญปฏิบัติธรรมฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 15:13)
ผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษที่ประสบอุทกภัย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 14:44)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดปฏิบัติธรรม ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 14:01)
กรมราชทัณฑ์ร่วมลงนามถวายพระพรในวโรกาส ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 10:51)
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินทำบุญปฏิบัติธรรม ถวายสมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 10:30)
หน่วยทันตกรรมพระราชทานเข้าตรวจรักษาฟันให้กับผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 09:53)
กรมราชทัณฑ์จัดพิธีโอนตัวนักโทษเด็ดขาดสัญชาติกัมพูชา(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 09:24)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมประชุมฯและแถลงข่าวที่กระทรวงยุติธรรม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 ต.ค. 2556 เวลา 14:44)
กรมราชทัณฑ์ร่วมกับ ICRC ประชุมด้านระบบน้ำในเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 1 ต.ค. 2556 เวลา 16:23)
การประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 1 ต.ค. 2556 เวลา 14:03)
กรมราชทัณฑ์จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี๒๕๕๖(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 ก.ย. 2556 เวลา 18:35)
การสัมมนาผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 ก.ย. 2556 เวลา 10:51)
กรมราชทัณฑ์นำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ไปจำหน่ายในราคาพิเศษที่งาน (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 ก.ย. 2556 เวลา 10:15)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อัญเชิญองค์พระเจตคุปต์ขึ้นประดิษฐาน ภายในทัณฑสถาน(โสตทัศนูปกรณ์ : กรมราชทัณฑ์t) (วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 11:39)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 81/299 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

 

 
Untitled Document