RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.196.196.72
ผู้เข้าชมขณะนี้ 6 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปิดโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๖ (ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 10:16)
เรือนจำจังหวัดสุโขทัยนำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะประโยชน์ซ่อมแซมเขื่อนกั้นน้ำ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 10:08)
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 3 มิ.ย. 2556 เวลา 10:08)
พิธีปิดโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 17:48)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมทำพิธีปิดโครงการวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ฯ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 17:02)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการจัดดอกไม้และผูกผ้าในงานพิธี”(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 15:53)
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 14:26)
เรือนจำพิเศษธนบุรีประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 14:25)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 11:49)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซ้ำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 11:29)
ข่าวเด่นประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 09:43)
ตรวจค้นต่อเนื่องเรือนจำอำเภอรัตนบุรีพบโทรศัพท์ ๑๑ เครื่อง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 พ.ค. 2556 เวลา 09:01)
เรือนจำพิเศษธนบุรี รอบมอบเครื่องดื่มชาเชียว กาแฟสำเร็จรูป จากบริษัท ทีเอซี คอนซูเมอร์ จำกัด(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 15:23)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์รับมอบเครื่องออกกำลังกาย(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 15:20)
เรือนจำอำเภอหล่มสัก จัดพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาปี กศน.หล่มสัก ให้กับผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 15:09)
เรือนจำอำเภอเบตง เปิดโครงการบำบัดผู้ต้องขังติดยาเสพติดฯ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 15:01)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ประกวดร้องเพลงอนาซีดและอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ของผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 14:57)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมวันพบญาติใกล้ชิด(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 14:34)
เรือนจำชั่วคราวเขาน้อยนำผู้ต้องขังดูงานการปลูกหม่อนผลและปลูกพืชปลอดสารพิษ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 13:24)
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดสกลนคร(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 30 พ.ค. 2556 เวลา 11:56)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 79/261 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Next Last

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถ( ภาค.ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทหมู่มหากุศล เนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ ครบรอบสถาปนา 99 ปี 

 

 
Untitled Document