RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.237.249.10
ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จัดเลี้ยงผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 15:14)
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จัดเลี้ยงผู้ต้องขังหญิงเรือนจำจังหวัดสตูล(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 14:41)
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 13:53)
นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 13:46)
ข่าวประจำวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 11:32)
นายนัทธี จิตสว่าง รอง ผอ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งชาติ บรรยายพิเศษหัวข้อการบริหารงานราชทัณฑ์ไทยเปรียบเทียบกับราชทัณฑ์ต่างประเทศ ในหลักสูตร นรส.๑๖(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 11:23)
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัดนำอาหารจัดเลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 11:21)
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาค ๗๖ จังหวัด จัดเลี้ยงผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 10:55)
เรือนจำอำเภอเกาะสมุยจัดงานพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ ๒(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 10:08)
เรือนจำจังหวัดพิจิตรMOU.กับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนฯเพื่อร่วมดูแลผู้ต้องขังฯ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 15:59)
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ตรวจเรือนจำจังหวัดระนอง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 14:19)
เรือนจำจังหวัดสตูลจัดโครงการสมานฉันท์ระหว่างผู้ต้องขังกับผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 13:30)
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจเรือนจำอำเภอเกาะสมุย(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 12:49)
เรือนจำกลางกำแพงเพชรจัดกิจกรรมกอดแม่เฉลิมพระเกียรติ(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 11:30)
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีจัดปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระแม่ของแผ่นดิน(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 10:46)
เรือนจำจังหวัดระนองร่วมกิจกรรม"ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี"(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 09:28)
เรือนจำจังหวัดระนองรับมอบยาบริจาคเพื่อไว้ใช้รักษาผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 16:17)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร บรรยายความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯให้ข้าราชการเรือนจำเขต ๗(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 15:25)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนจ่าอากาศเกี่ยวกับยาเสพติด(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 13:59)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายวิชาการบรรยายพิเศษให้ผู้เข้าอบรม นรส.รุ่นที่ ๑๖(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 12:52)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 79/285 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 Next Last

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๖ และ ๑๑๗ (สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด

 

 
Untitled Document