RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.205.254.108
ผู้เข้าชมขณะนี้ 15 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับประชาชน ร่วมตั้งศาลเ​จ้าพ่อสิทธิ​ชัย ไชยมงคล (โสตทัศนูปกรณ์ : กรมราชทัณฑ์t) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 14:41)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาปีที่เรือนจำชั่วคราวปงยางคก(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 14:39)
เรือนจำจัง​หวัดสุพรรณ​บุรีเยี่ยม​ชมกิจการ และศึกษาดู​งานเรือนจำ​พิเศษธนบุรี(โสตทัศนูปกรณ์ : กรมราชทัณฑ์t) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 13:05)
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง อัญเชิญพระเจตคุปต์ขึ้นประดิษฐาน(โสตทัศนูปกรณ์ : กรมราชทัณฑ์t) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 12:25)
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ(โสตทัศนูปกรณ์ : กรมราชทัณฑ์t) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 11:27)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ประกอบพิธีสวดมนต์ เจริญจิตอาธิษฐานฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 11:20)
นักเรียนเยี่ยมคุก เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์(โสตทัศนูปกรณ์ : กรมราชทัณฑ์t) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 09:52)
ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 09:49)
เรือนจำอำเภอนางรองทำบุญอุทิศถวายฯสมเด็จพระสังฆราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 09:16)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ณ เรือนจำกลางคลองเปรม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 17:37)
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นเยี่ยมชมภารกิจเรือนจำกลางคลองเปรม(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 17:35)
เรือนจำระนองร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และปลูกต้นไม้เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 16:24)
สนธิกำลังตรวจค้นเรือนจำอำเภอรัตนบุรี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 15:39)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำฯเข้าจู่โจมภายในเรือนจำ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 14:58)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครนำคณะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจู่โจมภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 13:57)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เข้าคูหาลงคะแนนเพื่อสรรหา"กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๗"(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 10:45)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์นำนักธุรกิจร่วมหารือในการกำหนดพื้นที่เพื่อทำการเกษตรฯ ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 10:21)
ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ ฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 09:52)
ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 09:41)
สมาชิกสหกรณ์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ทั่วประเทศร่วมลงคะแนนสรรหากรรมการฯสหกรณ์ฯปี ๒๕๕๗(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 พ.ย. 2556 เวลา 16:26)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 79/305 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ)

 

 
Untitled Document