Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.167.138.53
ผู้เข้าชมขณะนี้ 6 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 15:57)
นายประเสริฐ อยู่สุภาพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ติดตามให้กำลังใจผู้พ้นโทษที่ร่วมโครงการผลิตผลคนดี(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 15:02)
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 14:56)
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 14:28)
เรือนจำกลางบางขวางจัดกิจกรรมศิสปะบนกำแพงคุก(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 14:19)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับ ปปส.ภาค 5 ทำการตรวจค้นหาสารเสพติดฯภายในทัณฑสถานฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 13:39)
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 13:39)
นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และในเทศกาลวันสงกรานต์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 13:34)
เรือนจำพิเศษธนบุรี ทำการฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 12:15)
เรือนจำจังหวัดระนองจัด"โปรแกรมการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังหญิง"(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 11:33)
นายภักดี ตั้งธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีโครงการปฏิบัติธรรมเรือนจำเรือนธรรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 11:17)
เรือนจำกลางราชบุรี จัดงานเปิดมิติของการสร้างสังคมแห่งความห่วงใย โดยนายอุดม รัตนโภคิน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 16:58)
เรือนจำพิเศษธนบุรีจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:57)
เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:51)
เรือนจำกลางบางขวาง จัดงานพิธีสรงน้ำพระและถวายสิ่งของสังฆทานและไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:12)
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ มอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:09)
เรือนจำจังหวัดชุมพรจู่โจมตรวจค้นป้องกันเหตุร้ายช่วงเทศกาลสงกรานต์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 14:37)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 14:30)
เรือนจำอำเภอรัตนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 14:13)
เรือนจำอำเภอเทิง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 13:53)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 79/339 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Next Last
 

 
Untitled Document