RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.166.110.247
ผู้เข้าชมขณะนี้ 19 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมรับปีใหม่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 13:09)
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 12:29)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษฯแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 11:23)
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานเยี่ยมญาติ(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 11:19)
นางพรทิพย์ โชคสมัย ผู้ตรวจราชการกรมราชการ ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพะเยา(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 10:18)
ข่าวประจำวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 10:02)
เรือนจำจังหวัดพะเยาซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 09:38)
พิธีปิด และประดับปีกให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ผ่านการอบรมเพื่อเป็นครูฝึกโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 16:35)
ทัณฑสถานหญิงนครราชสิมาจัดตรวจสุขภาพประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 15:57)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธาน ภายใต้กิจกรรม ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯและติดตามการดำเนินการตามโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำกลางอุดรธานี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 14:46)
ข่าวประจำวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 17 ม.ค. 2557 เวลา 11:21)
เรือนจำอำเภอรัตนบุรีจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 16:12)
สำนักข่าว TNN 24 เข้าผลิตสกู๊ปข่าว"ผลิตผลคนดี"ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 15:51)
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครจัดกีฬาผู้ต้องขังต้านยาเสพติด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 15:20)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายเรือนจำสีขาว(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 14:54)
โรงพบาบาลพิจิตรให้บริการตรวจและถอนฟันให้ผูต้องขังเรือนจำจังหวัดพิจิตร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 14:33)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดสนทนาธรรมฯและตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ม.ค. 2557 เวลา 13:49)
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดห้องฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 15:36)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมออกร้านในงานพระยาพิชัยฯและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 14:50)
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 14:08)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 79/315 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 Next Last

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำรวจข้อมูลความจุเกลี่ยย้ายและจำนวนผู้ต้องขัง

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 118(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

 

 
Untitled Document