Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.227.160.102
ผู้เข้าชมขณะนี้ 76 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานประชุมผู้บริหารยามเช้าเพื่อสรุปข้อปัญหาในการบริหารงานราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 มี.ค. 2557 เวลา 10:02)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ฯ ครั้งที่ 1/2557(ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 10 มี.ค. 2557 เวลา 09:12)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดการแข่งขันชกมวย"ศึกรวมน้ำใจ ต้านภัยยาเสพติด" จัดโดยเรือนจำอำเภอเทิง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 16:25)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 15:34)
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ทำการเข้าตจรวจค้นจู่โจมเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 14:49)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ทำพิธีบวงสรวงพระเจตคุปต์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 14:45)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ชมการฝึกซ้อมชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจำกลางเชียงราย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 14:07)
ข่าวประจำวันที่ ๖- ๗ มีนาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 11:21)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดการแสดงวัฒนธรรมและการแข่งขันกีฬาชนเผ่า ที่ เรือนจำกลางเชียงราย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 11:18)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดสวัสดิการมอบผ้าตัดเครื่องแบบให้แก่เจ้าหน้าที่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 10:15)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ทักษะการเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 10:13)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 7 มี.ค. 2557 เวลา 09:11)
เรือนจำจังหวัดระนอง ปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพด้านการเกษตร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 17:02)
เรือนจำจังหวัดระนอง จัดประชุมการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 16:59)
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดพิธีปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 15:01)
เรือนจำจังหวัดระนองซ้อมแผนเผชิญเหตุร้ายภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 14:40)
เรือนจำกลางกำแพงเพชรจัดโครงการราชทัณฑ์สมานฉันท์ระหว่างผู้ต้องขังกับสังคม ที่ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 09:58)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการสมานฉันท์ผู้ต้องขังกับสังคม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 09:51)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมพักการลงโทษผู้ต้องขัง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 09:46)
ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวพักการลงโทษฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 5 มี.ค. 2557 เวลา 15:36)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 79/328 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 Next Last
 

 
Untitled Document