RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.205.144.54
ผู้เข้าชมขณะนี้ 106 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 14:10)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 13:18)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการสมานฉันท์ในรูปแบบ ผู้ต้องขังกับผู้เสียหาย ประจำปี57(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 13:02)
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 12:07)
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานประชุมเสวนา(สภากาแฟ)(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 10:36)
ข่าวประจำวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 10:13)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบนโยบายด้านการปฎิบัติงานให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 18:08)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้สำนักเลขานุการกรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 17:49)
นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 17:11)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 16:56)
เรือนจำจังหวัดสตูล เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 16:13)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 13:00)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จัดโครงการอบรมเรือนจำเรือนธรรม ครั้งที่ 7/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 12:37)
เรือนจำนราธิวาส จัดกิจกรรมร้องเพลงอนาชีตแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 11:42)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมทางศาสนาในวันฮารีรายอแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 11:39)
เรือนจำจังหวัดชุมพร นำข้าราชการร่วมปฏิญาณตน เป็นข้าราชการผู้ไม่เกี่ยวข้องกัยยาเสพติด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 10:59)
เรือนจำพิเศษธนบุรี จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 10:40)
ข่าวประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 08:44)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงาบคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 17:18)
เรือนจำชั่วคราวเขาหมาก ร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 17:10)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/313 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 Next Last
 

 
Untitled Document