RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 174.129.162.75
ผู้เข้าชมขณะนี้ 116 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จัดโครงการอบรมค่ายแกนนำกลุ่มผู้ต้องขัง (ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 14:39)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดอบรมข้าราชการราชทัณฑ์หลักสูตร นักบริหารระดับสูง นรส. รุ่นที่ 17(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 13:19)
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 13:13)
กรมราชทัณฑ์ประชุมหลักเกณฑ์การจัดตั้งเรือนจำเอกชน ครั้งที่1/2557(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 11:27)
เรือนจำจังหวัดชัยนาทร่วมกิจกรรมปลูกต้น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระบรมราชินีนาถ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 10:35)
เรือนจำจังหวัดระนองจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 2-2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 09:51)
ข่าวประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 09:27)
เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ชัยนาท เพชรบูรณ์ ดูงานด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ฯ ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 09:19)
เรือนจำอำเภอหลังสวน อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้ผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 2 มิ.ย. 2557 เวลา 08:55)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ติดตามการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง(The Bangkok Rules) ของเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 16:07)
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนอบรมการหาข่าว เทคนิคการตรวจค้นและยุทธวิธี ให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 15:49)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ติดตามการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง(The Bangkok Rules) ของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 15:30)
สภาทนายความจังหวัดนราธิวาสเข้าให้ความรู้ทางกฎหมายและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 15:19)
เรือนจำพิเศษธนบุรีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 14:59)
เรือนจำอำเภอหลังสวนจู๋โจมตรวจค้นประจำเดือนพฤษภาคม 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 13:15)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยให้ความรู้แม่และเด็กกับผู้ต้องขังฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 12:53)
ทััณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 12:00)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมทำความสะอาดอาคารที่พักอาศัยและบริเวณโดยรอบอาคาร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 11:32)
เรือนจำจังหวัดพิจิตรตรวจพบผู้ต้องขังกองนอกแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ที่กระบะท้ายรถฯเพื่อนำเข้าเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 10:49)
ข่่าวประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 10:47)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/300 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

 

 
Untitled Document