RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 50.17.27.205
ผู้เข้าชมขณะนี้ 24 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมประชุมหน่วยงานของจังหวัดฯในสังกัดกระทรวงยุติธรรม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 09:52)
ข่าวประจำวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 09:48)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าจู่โจมตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 09:24)
เรือนจำอำเภอเกาะสมุย จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2557 เวลา 09:21)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ต้องขัง ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 15:32)
เรือนจำกลางปัตตานี จู่โจมตรวจค้นเรือนนอนผู้ต้องขัง เพื่อตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและสารเสพติด(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 14:22)
เรือนจำพิเศษธนบุรี จัดกิจกรรมวันสงกรานต์(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 13:58)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 13:52)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับเจ้าหน้าที่ฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 11:23)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมวันสงกรานต์(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 11:00)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ในเทศกาลสงกรานต์(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 10:54)
เรือนจำชั่วคราวเขาพลองนำผู้ต้องขังออกทำความสะอาดและทาสีรั้วให้กับศาลจังหวัดชัยนาท(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 10:32)
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีจัดการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์ ครั้งที่ 11 รอบคัดเลือกระดับภาค(ภาค2)ในการแข่งขันชกมวยฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 09:50)
ข่าวประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2557 เวลา 09:42)
ตรวจค้นทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีตามนโยบายเรือนจำสีขาว(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 15:52)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดอบรมและบรรยายธรรมโดยผู้นำศาสนาใหกับผู้ต้องขังชาวพุทธ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 13:41)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอบรมเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลือทนายฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 11:52)
ตัวแทนกรมราชทัณฑ์รับมอบรถเข็นคนไข้ จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 11:46)
ข่าวประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 11:05)
เรือนจำจังหวัด ร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 09:46)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/288 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 Next Last

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๖ และ ๑๑๗ (สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด

 

 
Untitled Document