Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.237.213.31
ผู้เข้าชมขณะนี้ 12 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำพิเศษธนบุรีนำวงดนตรีสากล(ชาย)เข้าแสดง ณ ทัณฑ์สถานหญิงกลางตามโครงการดนตรีบำบัดฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 14:59)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 11:26)
เรือนจำจังหวัดชุมพรจัดงานเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 11:02)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช,เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเข้าปฎิบัติธรรมฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 10:12)
จู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดนราธิวาส(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 09:51)
เรือนจำกลางบางขวางมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านโครงการเรื่องเล่าแดนประหาร รุ่นที่ 3(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ก.ย. 2557 เวลา 08:54)
กรมราชทัณฑ์คัดเลือกตัดสินนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 2(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 15:15)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 14:53)
สถานการณ์การป้องกันน้ำท่วมเรือนจำจังหวัดสุโขทัย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 14:32)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชจัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 14:10)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง เยี่ยมเจ้าหน้าที่กรณีคลอดบุตร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 13:56)
เยาวชนค่ายยาเสพติด อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เข้าเยี่ยมชมเรือนจำจังหวัดนราธิวาส(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 13:50)
กรมราชทัณฑ์จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้คุมพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 13:32)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 13:24)
เจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอชัยบาดาลร่วมทดสอบความสามารถทางด้านร่างกายฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 12:15)
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เข้าตรวจเรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 12:04)
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 12:02)
ข่าวประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ก.ย. 2557 เวลา 10:27)
แพทย์จากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าตรวจสถานการณ์โรคตาแดงในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 16:18)
เรือนจำจังหวัดสตูลร่วมกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2557 เวลา 14:32)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/327 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 Next Last

การคัดเลืือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงและตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(ฝ่ายสรรหา)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

การสร้างเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น กระทรวงยุติธรรมจำนวน 5 อัตรา(ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 48 (การแสดงของผู้ต้องขังบนเวที)

 

 
Untitled Document