Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.234.52.37
ผู้เข้าชมขณะนี้ 9 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางกำแพงเพชร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 09:54)
บุคลากรของเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษร่วมเป็นวิทยากรเวทีปฏิรูปประเทศไทย "คนไทยหัวใจเดียวกัน"(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 16:25)
กรมราชทัณฑ์นำที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังหญิงเข้าให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อสร้าง PRODUCTIRITY(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 14:59)
ทัณฑ์สถานหญิงนครราชสีมาเปิดศูนย์ผู้ต้องขังสูงอายุ(บ้านจามจุรี)เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 13:58)
กรมราชทัณฑ์นำผลงานไปร่วมในการแถลงผลงานรอบ 6 เดือน ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงยุติธรรม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 11:41)
กิจกรรมของเรือนจำกลางนครสวรรค์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 23 เม.ย. 2558 เวลา 03:32)
เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้ผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 12:11)
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี นำผู้ต้องขังร่วมงานวันลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 11:15)
เรือนจำกลางกำแพงเพชรลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯเพื่อการดูแลและแก้ไขพัฒนาผู้ต้องขังฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 10:07)
ข่าวประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 22 เม.ย. 2558 เวลา 08:50)
เรือนจำชั่วคราวครองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรม การดำเนินชีวิตตามหลักหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา 14:07)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา 11:16)
() (วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา 08:58)
ข่าวประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2558 เวลา 08:58)
เรือนจำกลางกำแพงเพชรแสดงพลังพร้อมปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 14:58)
เรือนจำจังหวัดสตูลแสดงพลังพร้อมปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 14:39)
คณะสามเณรจากโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน วัดป่าบ้านโคกสว่าง เข้าเรียนรู้ดูงานเรือนจำจังหวัดสกลนคร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 14:11)
เรือนจำกลางเชียงรายนำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาส 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 13:33)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ฯลฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 13:23)
เรือนจำกลางพัทลุงจัดโครงการตะวันใหม่ ให้ผู้ต้องขังแกนนำและกลุ่มเสี่ยง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 20 เม.ย. 2558 เวลา 11:48)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/387 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 Next Last

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ )

 

 
Untitled Document