RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.80.173.148
ผู้เข้าชมขณะนี้ 10 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
อธิิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 13:33)
เรือนจำกลางอุบลราชธานีจัดกิจกรรม big cleaning day ในโอกาสวันเข้าพรรษา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 10:11)
ข่าวประจำวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 16 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
หน่วยแพทย์ พอ.สว.ระนอง ให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดระนอง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 15:10)
ทััณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดพิธี"ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ"(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 14:27)
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 14:18)
เรือนจำกลางบางขวางได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ต้องขังเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 10:36)
ข่าวประจำวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 10:11)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 10:06)
ตรวจค้นเรือนจำอำเภอทุ่งสงอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย คสช.(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ก.ค. 2557 เวลา 09:23)
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 14:40)
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นำผู้ต้องขังทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา(ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 11:24)
ข่าวประจำวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 10 ก.ค. 2557 เวลา 10:44)
กรมราชทัณฑ์เข้านิเทศงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ฯ (มาตราฐานเรือนจำ ด้านที่ 5)(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 16:03)
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจัดสอนวิชาสิลปะและวิชาชีพช่างสิบหมู่ฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 13:13)
ตรวจค้นเรือนจำจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย คสช.(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 11:24)
เรือนจำจังหวัดสตูลตรวจพบยาบ้าในของฝากเยี่ยมผู้ต้องขัง (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 10:50)
ข่าวประจำวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 10:29)
ตัวแทนบ้านพักและครอบครัวจังหวัดพิจิตรมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ต้องขังฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 10:01)
ทััณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางทำพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 09:27)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/308 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเคร่งครัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( คนพิการ)

กำหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ กรมราชทัณฑ์ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(กองการเจ้าหน้าที่)

 

 
Untitled Document