RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.82.190.130
ผู้เข้าชมขณะนี้ 75 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงรายพร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 10:12)
เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 10:08)
ข่าวประจำวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 09:33)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี อบรมความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดทางกฏหมายด้านยาเสพติด ให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 09:25)
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 5 ส.ค. 2557 เวลา 09:21)
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ทำการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 16:44)
เรือนจำอำเภอเทิง จัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่2 ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 16:24)
เรือนจำกลางนครปฐม รับมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ต้องขังหญิง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 16:06)
ผู้่บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ตรวจการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 16:01)
เรือนจำกลางราชบุรี จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมทั้งร่วมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 15:43)
เรือนจำจังหวัดชัยนาท จัดอบรมการสืบสวนหาข่าว เทคนิคการจู่โจม และยุทธวิธี ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 15:40)
ทัณฑสถานบำบัดลำปาง จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 15:36)
เรือนจำกลางตาก เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 14:12)
เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย ต้อนรับคณะนักศึกษาเข้าดูงานภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 14:09)
นายกเทศมนตรีนครปฐม พร้อมคณะ เข้าตรวจการดำเนินงานขุดลอกท่อระบายน้ำของกองสาธารณะเรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 14:04)
กรมราชทัณฑ์จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้คุมพอเพียง ประจำปีงบประมาณ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 12:57)
เรือนจำอำเภอหล่มสัก จัดกิจกรรม โครงการกราบเท้าแม่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 12:02)
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:47)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:40)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมอาการผู้ต้องขังป่วย(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ส.ค. 2557 เวลา 11:37)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/315 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 Next Last

ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานรายงานสถิติรท.102 รายสัปดาห์(กองแผนงาน)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน สำรวจข้อมูลความจุเกลี่ยย้ายและจำนวนผู้ต้องขัง

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 118(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

 

 
Untitled Document