RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.226.230.76
ผู้เข้าชมขณะนี้ 21 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลน่านเป็นประธานเปิดการอบรม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ในเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 14:10)
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 14:00)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดฯ ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 13:57)
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีจัดโครงการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 13:06)
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีจัดตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 11:45)
กรมราชทัณฑ์จัดประชุมสามัญประจำปี 2557 มูลนิธิส่งเสริมพลเมืองดี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 11:12)
ข่าวประจำวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 09:24)
เรือนจำอำเภอชัยบาดาลจัดโครงการราชทัณฑสมานฉันท์ผู้ต้องขังกับสังคม ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 21 พ.ค. 2557 เวลา 09:03)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีประกวดสวดมนต์สรรเสริญฯลฯ รอบชิงชนะเลิศ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 15:57)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 14:54)
เรือนจำพิเศษธนบุรี จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 14:09)
เรือนจำกลางตาก จัดอบรม เรือนจำ เรือนธรรม แก่ผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 13:25)
เรือนจำกลางอุบลราชธานีจัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความมรู้เบื้องต้น(B.T.C.)ให้ผู้ต้องขังหญิง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 13:17)
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศาลแขวงดอนเมือง(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 13:07)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เยี่ยมอาการป่วยพร้อมให้กำลังใจผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 12:29)
ข่าวประจำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 09:23)
เรือนจำกลางเชียงใหม่ตรวจพบบุคคลภายนอกลักลอบโยนสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 15:45)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการซ้อมแผนเผชิญเหตุร้ายภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 14:52)
ข่าวประจำวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 14:50)
กรมราชทัณฑ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากิจการลูกเสือกับสำนักงานลูกเสือแห่ชาติ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 19 พ.ค. 2557 เวลา 13:35)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/296 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 Next Last

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

 

 
Untitled Document