Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.146.200.244
ผู้เข้าชมขณะนี้ 60 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธีพุทธมนต์ประกอบพุทธาภิเษกพระพุทธรูป สำหรับประดิษฐานในเรือนนอนผู้้ต้องขัง เรือนจำกลางเชียงราย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 11:42)
ศาลจังหวัดนครปฐมเข้าให้ความรู็เกี่ยวกับกฎหมาย ณ เรือนจำกลางนครปฐม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 11:22)
เรือนจำอำเภอฝางจัดตั้งกองงานสวดมนต์เพื่อการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 11:05)
เรือนจำกลางนครสวรรค์นำผู้ต้องขังออกทำงานสาธารณประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ 13 ต.ค.2558(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 10:30)
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมปรับทัศนคติผู้คุมเกี่ยวกับการดูแลป้องกันโรคเอดส์ในเรือนจำ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 10:04)
ข่าวประจำวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 17 ก.ค. 2558 เวลา 09:05)
กรรมการอิสลามจังหวัดสตูลมอบพรมและผ้าปูละหมาดให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสตูล(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 15:08)
เรือนจำพิเศษธนบุรีนำวงดนตรี BLACK WALL ไปแสดงคืนความสุขให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนครนายก(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 14:15)
เรือนจำกลางเพชรบุรี ได้จัดพิธีเปิดเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 14:03)
เรือนจำอำเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมคืนความสุขให้ผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 13:50)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง"หลักสูตรสัคคสาสมาธิ" ที่เรือนจำกลางเชียงราย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 13:34)
เรือนจำจังหวัดสตูลมอบอาหารละศิลอดให้กับมัสยิดกลางท่าแพ จังหวัดสตุล(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 12:00)
เรือนจำอำเภอฝางจัดอบรมธรรมะแก่ผู้ต้องขังหญิง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 11:47)
กองสังคมสงเคราะห์ กรมราชทัณฑ์ ออกติดตามผลการพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 10:15)
เรือนจำอำเภอเทิง จัดโครงการกิจกรรมพบญาติใกล้ชิด(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 09:59)
ข่าวประจำวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 16 ก.ค. 2558 เวลา 09:02)
สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดชุมพร(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 15 ก.ค. 2558 เวลา 16:36)
สนธิกำลังจัดระเบียบเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 15 ก.ค. 2558 เวลา 16:16)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนิทรรศการผลงานสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 15 ก.ค. 2558 เวลา 15:02)
เรือนจำกลางนครปฐม จัดการประชุมผู้บัญชาการเรือนจำเขต 7 (* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 14 ก.ค. 2558 เวลา 16:09)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/409 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 Next Last

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

แนวทางปฏิบัติ ก่อนรับการตรวจจากกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)

เร่งรัดการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ)

 

 
Untitled Document