Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 50.16.98.1
ผู้เข้าชมขณะนี้ 10 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
กิจกรรมต่างๆ ของเรือนจำจังหวัดระนอง (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 13:35)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 ของเรือนจำต่างๆ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 13:03)
เรือนจำเชียงราย จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม57(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 12:31)
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 ของเรือนจำต่างๆ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 12:13)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราชจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 12:04)
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด ร่วมพิธี "รัฐพิธีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 11:55)
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด ร่วมกับสโมสรโรตารี่ท่าเรือ-ตราด และ ร้านแว่นตาเซ็นเตอร์ออฟติค จัดกิจกรรมภายในฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 11:45)
เรือนจำจังหวัดสตูล ส่งมอบเด็กที่เกิดจากมารดาต้องโทษให้ญาติไปอุปการะ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 11:37)
เรือนจำจังหวัดสกลนคร เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 11:27)
เรือนจำจังหวัดระนอง นำนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสสถาปนากรมราชทัณฑ์ ครบรอบ 100 ปี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 11:19)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมระดับพื้นที่ (ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 10:50)
เรือนจำจังหวัดหนองคายเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 10:31)
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 15:41)
เรือนจำจังหวัดสตูลนำนักโทษออกบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในโอกาส 100 ปี กรมราชทัณฑ์ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 15:11)
เรือนจำกลางบางขวางมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม"โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ"(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 14:37)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 14:09)
เรือนจำจังหวัดสกลนครจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระเจตคุปต์ขึ้นประจำศาลหน้าอาคารที่ทำการฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 13:19)
เรือนจำอำเภอชัยบาดาลอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯและทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 12:00)
ผู้แทนรัฐบาลไทเปเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไต้หวันที่เรือนจำกลางบางขวาง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 11:26)
ข่าวประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 9 ม.ค. 2558 เวลา 09:05)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/357 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 Next Last

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)ฯ) สมัครออนไลน์ คลิก

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง ยกเลิกหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนที่สุดที่ยธ 0702.5/7747 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 (ฝ่ายสวัสดิการฯ )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการจู่โจมตรวจค้นของกำลังทหาร/ตำรวจในพื้นที่

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ในการติดต่อราชการของกรมราชทัณฑ์ (เพื่อดาวน์โหลด)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

รายงานการคำนวณ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(กองคลัง)

ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

รายชื่อเครือข่ายหน่วยตรวจสอบภายใน

 

 
Untitled Document