RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 23.20.20.195
ผู้เข้าชมขณะนี้ 19 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมออกร้านในงานพระยาพิชัยฯและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 14:50)
เรือนจำอำเภอสว่างแดนดินจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 14:08)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 13:39)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดบรรยายธรรมและรับพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 13:09)
เรือนจำชั่วคราวเขาพลองส่งผลผลิต เกษตรอินทรีย์ ฯ ส่งออกจำหน่าย ให้เอกชน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 11:35)
เรือนจำอำเภอนางรองเปิดโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่และร้าน stop one kup coffee(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 15 ม.ค. 2557 เวลา 10:53)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 ม.ค. 2557 เวลา 14:53)
เรือนจำจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 14 ม.ค. 2557 เวลา 14:34)
เรือนจำจังหวัดระนอง ประชุมพักการลงโทษครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 15:56)
เรือนจำจังหวัดน่าน นำผู้ต้องขัง ประกอบพิธีเจริญจิตตภาวนะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 15:30)
เรือนจำอำเภอทุ่งสงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 12:43)
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำจังหวัดระนอง ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัวฯ(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 11:50)
ข่าวประจำวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 11:49)
มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เข้าอบรมจริยธรรมพร้อมจัดบันึกเพื่อทำเทปวิดีทัศน์ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมรชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 11:38)
เรือนจำจังหวัดน่านทำพิธีปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 10:57)
เรือนจำจังหวัดพะเยา นำผู้ต้องขัง ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 10:30)
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญเจ้าพ่อเจตคุปต์ประดิษฐาน หน้าเรือนจำ(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 10:16)
เรือนจำจังหวัดระนองนำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 10:12)
เรือนจำพิเศษธนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับบุตรหลาน เจ้าหน้าที่เรือนจำ(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 10:08)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขันกีฬานันทนาการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่ผู้ต้องขัง(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 10:04)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/261 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Next Last

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถ( ภาค.ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทหมู่มหากุศล เนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ ครบรอบสถาปนา 99 ปี 

 

 
Untitled Document