RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 54.197.108.124
ผู้เข้าชมขณะนี้ 5 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
เรือนจำจังหวัดระนอง ทำการตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขัง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 10:11)
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี เข้าคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
คณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ประชุมร่ใมกับคณะผู้บริหาร บช.ปส.ในการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 17:08)
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 15:32)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 15:28)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมงานครบรอบ 37 ปี อสมท. DYNAMIC MCOT(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 14:50)
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมงาน 24 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 14:40)
เรือนจำอำเภอทุ่งสง เข้าจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 14:33)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเจ้าหน้าที่เข้าจู่โจมตรวจค้นภายใน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 15:05)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 15:01)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาทออกตรวจงานผู้ต้องขังจ่ายนอกออกลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 14:24)
เรือนจำจังหวัดเลยจัดอบรมอาสาสมัครเรือนจำประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:51)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานสักขีพยานในการหมุนวงล้อออกสลากรางวัลกาชาดราชทัณฑ์ ประจำปี 2557(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:34)
เรือนจำพิเศษธนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันจักรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:14)
ข่าวประจำวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:14)
เรือนจำอำเภอทุ่งสง จัดกิจกรรมเนื่องในวันจักรี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:10)
เรือนจำจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 10:06)
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบพิธีวางพานพุ่มในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 09:43)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล และ ข้าราชการในสังกัด ร่วมรัฐพิธีฯ วันจักรีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 09:25)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 เม.ย. 2557 เวลา 10:16)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/284 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 Next Last

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๖ และ ๑๑๗ (สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 2/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด

 

 
Untitled Document