Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.89.85.231
ผู้เข้าชมขณะนี้ 5 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
ข่าวประจำวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 09:38)
กรมราชทัณฑ์ร่วมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 16:22)
เรือนจำกลางยะลา สนธิกำลังเข้าตรวจค้นภายใน(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 11:20)
นิทรรศการส่งเสริมงานราชทัณฑ์และประชาสัมพันธ์แบรนด์ "ผลิตผลคนดี" ฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 10:42)
ข่าวประจำวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 09:35)
เรือนจำอำเภอหลังสวน ดำเนินการจู่ตรวจค้นภายในเรือนจำฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 09:29)
กรมราชทัณฑ์จัดแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขังด้านการแกะสลัก ประกอบเครื่องเรือนไม้และการประกอบอาหาร(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 16:11)
ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องกักขัง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราชฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 15:19)
ข่าวประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 14:53)
เรือนจำกลางบางขวาง เปิดครัว สอนทำอาหารผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 14:45)
กรมราชทัณฑ์ประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศครั้งที่ ๑/๒๕๕๘(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 16:34)
ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี นำผู้ต้องขังไปแสดงดนตรีสากล ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 14:42)
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมวางพวงมาลาฯ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 13:53)
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจู่โจมฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 27 ต.ค. 2557 เวลา 10:48)
เรือนจำจังหวัดน่านร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม "สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ"(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 15:49)
เรือนจำกลางบางขวางจัดโปรแกรมฟื้นฟูผู้ต้องขังยาเสพติด(รายย่อย)(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 15:27)
เรือนจำกลางยะลาจัดกิจกรรมกีฬาให้กับผู้ต้องขังเนื่องในวันฮารีรายออิฎิลอัดฮา ปี พ.ศ. 2557(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 14:13)
เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช(ฝ่่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 13:42)
ข่าวประจำวันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 10:41)
กรมราชทัณฑ์เปิดวันสังคมสงเคราะห์สัญจร ครั้งที่ ๑(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ ) (วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 09:34)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/339 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Next Last

ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ฯ ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการจู่โจมตรวจค้นของกำลังทหาร/ตำรวจในพื้นที่

การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (สงวนสิทธิ์์ในการลงนามในสัญญา)(กลุ่มงานนโยบายและแผน)

ประกาศ ข่าวด่วน เรื่อง โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในเดือนมกราคม 2558(ฝ่ายเงินเดือนฯ )

ตราสัญลักษณ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์ในการติดต่อราชการของกรมราชทัณฑ์ (เพื่อดาวน์โหลด)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

 

 
Untitled Document