Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.145.166.96
ผู้เข้าชมขณะนี้ 7 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
 
:: ข่าวกองประชาสัมพันธ์ ::
ทัณฑสถานหญิงกลาง เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายใน(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 12:55)
นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในกรมราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา 11:15)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกวิชาชีพ นวด ดัด จัดสรีระ ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 16:37)
ข่าวประจำวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 25 ก.พ. 2558 เวลา 10:15)
กิจกรรมของเรือนจำอำเภอเทิง(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 16:13)
กิจกรรมของเรือนจำจังหวัดสตูล(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 16:10)
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูงนำคณะเจ้าหน้าที่จู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯลฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 15:45)
เรือนจำอำเภอแม่สอดฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 15:00)
จู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 14:20)
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองเขัาคัดกรองวัณโรคให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดอ่างทอง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 13:27)
เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 11:56)
เรือนจำกลางนครสวรรค์ฝึกอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียนให้กับผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 10:37)
เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 10:18)
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิจัดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ให้กับผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 09:53)
ข่าวประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 24 ก.พ. 2558 เวลา 09:29)
ผู้แทนกรมควบคุมโรค เข้าศึกษาดูงานภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ณ อาคารสถานพยาบาล ฯลฯ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) (วันที่ 23 ก.พ. 2558 เวลา 15:55)
เรือนจำจังหวัดระนองมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ให้บุตรผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 ก.พ. 2558 เวลา 15:45)
ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 ก.พ. 2558 เวลา 15:11)
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 ก.พ. 2558 เวลา 15:04)
เรือนจำจังหวัดน่านอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 23 ก.พ. 2558 เวลา 14:37)

รายการข้อมูล  [ หน้า : 26/372 ]
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 Next Last

ประกาศ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ)

ขอแก้ไขระยะเวลาการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษตามโครงการ "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"(สทป.)

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

การดำเนินการตามมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำ (กองแผนงาน)

ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ)

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

 

 
Untitled Document