RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 50.17.176.149
ผู้เข้าชมขณะนี้ 78 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ตรวจค้นเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 11:02)
 เรือนจำจังหวัดชุมพร ร่วมสรงน้ำขอพรพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 10:28)
 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท นำอหาารพร้อมเครื่องบริโภคแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชัยนาท(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 10:09)
 เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ทำพิธีลงนามว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:46)
 เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดกิจกรรมปล่อยขบวนอาสาสมัครพิทักษ์เรือนจำฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:43)
 ข่าวประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:35)
 เรือนจำกลางนครสวรรค์ จัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 16:06)
 เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฯกับผู้ต้องขัง(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 16:02)
 เรือนจำจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ t) 
(วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 15:57)
 นายประเสริฐ อยู่สุภาพ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรม ติดตามให้กำลังใจผู้พ้นโทษที่ร่วมโครงการผลิตผลคนดี(โสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 15:02)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คู่มือตรวจสอบความครบถ้วนของ รท.102 ก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 09:27)
 การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้เรือนจำ/ทัณฑสถาน(กลุ่มติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 16:18)
 แผนปฏิบัติการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ ฉบับที่ 2(ศูนย์ราชทัณฑ์อาเซี่ยน) 
(วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 14:22)
 ให้รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบ 20 ล้านของเขต วงเงินต่ำกว่า 2 ล้านบาท(กองแผนงาน) 
(วันที่ 3 เม.ย. 2557 เวลา 08:46)
 สำรวจข้อมูลเรือนนอนผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้ต้องกักันและอุปกรณ์ดับเพลิง(กองแผนงาน) 
(วันที่ 21 มี.ค. 2557 เวลา 12:57)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดราชทัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๗(สำนักเลขานุการกรมราชทัณฑ์) (วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 14:16)
 ประชาสัมพันธ์อุดหนุนเสื้อ (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 28 มี.ค. 2557 เวลา 09:53)
 รายงานผลการดำเนินการกองสังคมสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 13 มี.ค. 2557 เวลา 11:55)
 กิจกรรมกรมราชทัณฑ์เชิญชวนเรือนจำร่วมบริจาคฝาอลูมิเนียมเพื่อร่วมถวายขาเทึยมเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 12 มี.ค. 2557 เวลา 14:03)
 รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖(ฝ่ายบัญชี กองคลัง) (วันที่ 27 ก.พ. 2557 เวลา 09:08)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ขยายเวลา ป.ป.ส. (วิวัฒน์พลเมือง รุ่น2/2557)(สทป.) (วันที่ 6 มี.ค. 2557 เวลา 10:52)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557(สทป.) (วันที่ 24 ก.พ. 2557 เวลา 17:00)
 ผลการดำเนินงานพักการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวทางปฏิบัติการพักการลงโทษ(ส่วนพักการลงโทษ) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 17:26)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบการรายงานผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ผลงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗)(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 16:50)
 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 4 ก.พ. 2557 เวลา 14:29)
  โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557 (รุ่นที่2) (สทป.ส่วนพักการลงโทษ) (วันที่ 10 ม.ค. 2557 เวลา 13:49)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาด โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2557 (รุ่นที่1)(สทป.ส่วนพักการลงโทษ) (วันที่ 9 ธ.ค. 2556 เวลา 10:14)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา ครั้งที่ 1(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 13:52)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 14:36)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินร้านรสงเคราะห์ฯ)(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 12:26)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 18 ต.ค. 2556 เวลา 14:32)
 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพฤตินิสัย) (วันที่ 6 ก.ย. 2556 เวลา 15:57)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:30)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางพัทลุง(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 17:46)
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ) (ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 10:53)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 1/2557(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 09:36)
 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 16:07)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อ รจจ./รจอ. จำนวน 40 แห่ง (สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 11:45)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนกลางพิษณุโลก(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 9 เม.ย. 2557 เวลา 18:00)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา(ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 10:17)
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อส้รางที่พักญาติเยี่ยม(เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:51)
 ประกาศยกเลิกโครงการ การประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 09:21)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อปลอกหมอนและปลอกที่นอน(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 15:13)
 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ๑ ระบบ(เรือนจำอำเภอสีคิ้ว) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 14:52)
 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่อง X-Ray วัตถุต้องสงสัยเเบบกระเป๋า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ(เรือนจำจังหวัดนราธิวาส) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 14:05)
 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 22 รายการ(ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 13:56)
 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง 19 จุด โดยวิธีพิเศษ(เรือนจำจังหวัดนราธิวาส) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 13:31)
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 17 เม.ย. 2557 เวลา 09:59)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องเตรียมอาหารสูทกรรม(ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 17:01)
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงห้องควบคุมผู้ต้องขังป่วยโรงพยาบาลปากช่องนานา(เรือนจำกลางคลองไผ่) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 15:34)
 ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงในเรือนจำ(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 13:23)
 ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงเรือนนอนชาย เป็น 2 ชั้น 4 ห้องแดน 1(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 11:39)
 ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาสำหรับผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 11:35)
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒(ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา) (วันที่ 11 เม.ย. 2557 เวลา 10:34)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ขอให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้รับการสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ (โครงการจัดทำระบบผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์)ให้นำส่งคืนกรมราชทัณฑ์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 09:35)
 ซักซ้อมการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่าย (โครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ที่ชำรุด(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 26 ก.พ. 2557 เวลา 09:35)
 สำรวจการรับเครื่องอ่านลายนิ้วมือ (Fingerprint) เพื่อใช้งานกับระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 19 พ.ย. 2556 เวลา 14:50)
 แนวทางปฏิบัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์(กองแผนงาน) (วันที่ 14 พ.ย. 2556 เวลา 18:44)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 30 ต.ค. 2556 เวลา 11:19)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถ( ภาค.ค.) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑปฏิบัติงาน(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ  เรื่อง เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทหมู่มหากุศล เนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ ครบรอบสถาปนา 99 ปี 

 

 
Untitled Document