Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.159.19.37
ผู้เข้าชมขณะนี้ 11 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ข่าวประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 19 พ.ย. 2558 เวลา 10:00)
 เรือนจำกำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตร"สัคคสาสมาธิ"เพื่อพัฒนาจิตของผู้ต้องขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 19 พ.ย. 2558 เวลา 09:08)
 เรือนจำจังหวัดระนอง จัดอบรม"หลักสูตรสัคคสาสมาธิ"เพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องชัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 16:10)
 เรือนจำจังหวัดน่าน mou.การจัดการเรียนการสอน สาขาพุทธศาสนบัณฑิต(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 15:44)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดโครงการเรือนจำรักษาศีล 5 ณ เรือนจำกลางนครพนม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 12:53)
 ข่าวประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 11:00)
 เรือนจำกลางเชียงรายจัดอบรมวิชาชีพ ช่างเสริมสวยและช่างเย็บผ้าใหักับผู้ต้องขังหญิง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 09:21)
 สนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 16:17)
 คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าตรวจการจัดระเบียบเรือนจำชองทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 14:32)
 เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดยโสธรเข้าดูงงานการจัดระเบียบเรือนจำของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 14:10)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 แบบรายงานการจัดระเบียบเรือนจำ(กองแผนงาน) 
(วันที่ 6 พ.ย. 2558 เวลา 11:01)
 ขอข้อมูลงบประมาณปี 2558 การจัดระเบียบเรือนจำ(กองแผน) 
(วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 15:18)
 การบันทึกข้อมูลระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 28 ต.ค. 2558 เวลา 15:02)
 ส่งแบบประเมินตามข้อกำหนด(กองแผนงาน) 
(วันที่ 27 ต.ค. 2558 เวลา 15:34)
 แบบประเมินเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 11:20)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 เร่งรัดการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558(กองแผนงาน) (วันที่ 6 พ.ย. 2558 เวลา 15:49)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556(กองแผนงาน) (วันที่ 6 พ.ย. 2558 เวลา 14:36)
 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสังคมสงเคราะห์(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 27 ต.ค. 2558 เวลา 09:06)
 รจ/ทส ที่่ยังไม่ได้รายงานมาตรฐานด้านที่ 9 ด้านการให้บริการผู้ต้องขัง (การสงเคราะห์)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 16:29)
 รจ./ทส.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการภาคสังคม(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 15:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รายชื่อแบบฟอร์มในการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลสุชภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขัง(กองบริการทางการแพทย์) (วันที่ 10 ก.ย. 2558 เวลา 15:59)
 ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์) (วันที่ 20 ส.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ใบสมัคร แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล(กรมการปกครอง)(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 14:17)
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สามารถรับเบอร์วิ่งพร้อมชิพ กิจกกรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 100 ปี กรมราชทัณฑ์ (รอบที่1 )(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่) (วันที่ 9 ก.ค. 2558 เวลา 11:28)
 การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52)
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศเรือนจำกลางสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 11:00)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 27 ต.ค. 2558 เวลา 16:10)
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย(สพน.) (วันที่ 20 ต.ค. 2558 เวลา 15:19)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 08:34)
 ประกาศคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 11:25)
 ประกาศเรือนจำกลางสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 09:42)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ก.ค. 2558 เวลา 10:22)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 4 ) เพิ่มเติม(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 19 พ.ย. 2558 เวลา 08:06)
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ (คำสั่งกระทรวงยุติธรมที่ 440/2558 ลว.5 พ.ย. 2558 )(ฝ่ายบรรจุฯ ) (วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 15:08)
 ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเงินเดือนและบำเหน็จความชอบ เปิดช่องทางการติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 16:12)
 ประกาศ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์(กลุ่มงานอัตราฯ ) (วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 16:09)
 ประกาศ ด่วนที่สุด เรื่อง รับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.) รุ่นที่ 16 (ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 11:18)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 106(ศูนย์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 10:48)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 11 พ.ย. 2558 เวลา 10:59)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(วัสดุที่อยู่อาศัย ผ้าห่ม)(เรือนจำอำเภอพล) (วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 14:03)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงที่ทำการฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์(เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์) (วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 13:23)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 10:45)
 ประกาศ ประมูลราคาขายทอดตลาด เศษอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 09:02)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติด(กองคลัง ฝ่ายพัสดุ1) (วันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 08:52)
 ด่วนที่สุด แจ้งเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ เรื่องการแจ้งสั่งข้าวสาร ระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2558 ที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งเอกสาร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) (กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 1) (วันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 15:39)
 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 10:46)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 10:39)
 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ฝ่ายฝึกวิชาชีพ(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่) (วันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 09:24)
 ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน(เรือนจำจังหวัดตราด) (วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 17:20)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด ๑๒ ช่อง(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 16:22)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด ๖ ช่อง(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 16:21)
 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง(เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง) (วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 15:08)
 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง จำนวน 20 หลัง ด้วยวิธีตกลงราคา(เรือนจำจังหวัดนนทบุรี) (วันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 13:18)
 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่) (วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 12:32)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบลงประกาศข่าวสารบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 11:30)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 12:06)
 การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10:18)
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรมราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์
กองโยธาและสิ่งแวดล้อม

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

แนวทางปฏิบัติ ก่อนรับการตรวจจากกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)

เร่งรัดการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2558

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ)

 

 
Untitled Document