RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
IP : 50.16.136.183
ผู้เข้าชมขณะนี้ 13 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 เรือนจำกลางนครสวรรค์ เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 16:42)
 เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 16:24)
 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทำการพัฒนาสถานที่โดยรอบกำแพงเรือนจำฯ เพื่อป้องกันการโยนสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายใน(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 16:22)
 เรือนจำอำเภอเทิง จัดการแข่งขันซุตฟอลฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 14:20)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 13:52)
 เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าทำาการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 13:03)
 เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 12:47)
 เรือนจำกลางปัตตานี เข้าทำการจู่โจมตรวจค้นภายในฯ(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 12:16)
 คณะข้าราชการเรือนจำจังหวัดชัยนาท ร่วมกันมอบดอกไม้และอวยพรแด่ท่านวีรขัย เพชรรัตน์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 12:13)
 ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗(ประชาสัมพันธ์ : กรมราชทัณฑ์) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 10:53)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คืนเงินเหลือจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ. 2557(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 17:53)
 ตรวจสอบความถูกต้อง Serial Number ของเครื่องพิมพ์ Brother ระบบมัลติฟังช์ชั่น(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(วันที่ 21 ก.ค. 2557 เวลา 16:00)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสำนัก/กอง และ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:34)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับ รจ./ทส.(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:30)
 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสำนัก/กอง(กองแผนงาน) 
(วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 15:30)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 10:41)
 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ที่ ๗/๒๕๕๗) ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗(สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 10:23)
 ขอให้สำรวจรายชื่อและที่อยู่ของผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 11:10)
 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557(คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ) (วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 15:52)
 สถิติเด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องสูงอายุ ผู้ต้องขังพิการ และผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยมทั่วประเทศ(กองสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง) (วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 09:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 คู่มือการลงโทษผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนอภัยโทษ) (วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 10:24)
 วีดีทัศน์รายการธรรมพาทีตอนที่ ๑(กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์) (วันที่ 9 ก.ค. 2557 เวลา 15:24)
 การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม(สทป.) (วันที่ 1 ก.ค. 2557 เวลา 10:54)
 การสำรวจรายการอุปกรณ์เสริมความมั่นคงในเรือนจำ/ทัณฑสถาน(กลุ่มงานวิชาการด้านการราชทัณฑ์ สำนักทัณฑวิทยา) (วันที่ 26 มิ.ย. 2557 เวลา 15:32)
 ประกาศ แนวทางการบันทึกบัญชีเงินดอกเบี้ย อันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม(กองคลัง) (วันที่ 19 มิ.ย. 2557 เวลา 14:29)
 แจ้งการเบิกจ่ายแบบพิมพ์ประจำปี 2556 ด้านการจำแนกฯ(ส่วนจำแนกฯ สทป.) (วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16:41)
 แบบฟอร์มรายงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานผู้ต้องขัง(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนบริหารแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 14:15)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ(เรือนจำกลางสมุทรปราการ) (วันที่ 25 เม.ย. 2557 เวลา 10:08)
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 14:21)
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 4 ม.ค. 2557 เวลา 16:41)
 ประชาสัมพันธ์ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนแรงงานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์) (วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เวลา 13:05)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางสงขลา ครั้งที่ 1(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 18 ธ.ค. 2556 เวลา 13:52)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 14:36)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินร้านรสงเคราะห์ฯ)(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 12:26)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย(ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 14:04)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 13:58)
 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 13:57)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินฯ เพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำจังหวัดลำพูน(ฝ่ายสรรหาฯ) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 13:56)
 ประกาศ เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าีที่ของรัฐที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์(ศูยน์ข้อมูลฯ ) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 14:50)
 ประกาศ เรื่อง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (ศุนย์ข้อมูลบุคคล.) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 14:43)
 ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลปริมาณงาน 3 ปี ย้อนหลัง(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 13:27)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 สอบราคาวัสดุทำหลักเขตที่ดิน(เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 15:44)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ นนทบุรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศประกวดราคา ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 1 ส.ค. 2557 เวลา 15:38)
 ประกาศกรมราชทัณฑ์ นนทบุรี เรื่อง การตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(กรมราชทัณฑ์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 15:24)
 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย (กางเกงชั้นในชาย)(เรือนจำกลางพิษณุโลก) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 14:27)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชาย (กางเกงใน)(เรือนจำกลางพิษณุโลก) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 14:25)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงห้องผู้ป่วยและห้องแยกโรค(เรือนจำจังหวัดจันทบุรี) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 12:32)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2)(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 11:58)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 11:53)
 ประกาศเรือนจำกลางนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาัจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบแนวกำแพงภายในเรือนจำฯ(เรือนจำกลางนครสวรรค์) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 10:56)
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้ต้องขังชาย - หญิง ปีงบประมาณ2557 (ครั้งที่ 2)(เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร) (วันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 09:43)
 สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงโรงเลี้ยงอาหารแดน ๑(เรือนจำกลางพิษณุโลก) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 16:41)
 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วบ้านพักราชการเรือนจำกลางนครราชสีมา(เรือนจำกลางนครราชสีมา) (วันที่ 30 ก.ค. 2557 เวลา 10:38)
 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ(เรือนจำกลางบางขวาง) (วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 16:39)
 ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขัง วัสดุสวัสดิการผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และวัสดุเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ทัณฑสถานหญิงธนบุรี) (วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 16:05)
 ขยายเวลายื่นซองสอบราคา และเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างร้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่(ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา) (วันที่ 29 ก.ค. 2557 เวลา 14:31)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ยกเลิกการรายงานสถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ(กองแผนงาน) (วันที่ 18 ก.ค. 2557 เวลา 11:01)
 ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคล(กองแผนงาน) (วันที่ 17 ก.ค. 2557 เวลา 09:44)
 แจ้งแผนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อ Synchronize ข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง(กองแผนงาน) (วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เวลา 14:55)
 หนังสือส่งข้าราชการกลับต้นสังกัด (โครงการอบรมข้าราชการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลายนิ้วมือผู้ต้องขัง)(กองแผนงาน) (วันที่ 26 พ.ค. 2557 เวลา 11:05)
 หนังสือให้ข้าราชการเดินทางมาอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลายนิ้วมือผู้ต้องขัง(กองแผนงาน) (วันที่ 16 พ.ค. 2557 เวลา 11:00)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักผู้ตรวจราชการกรม
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กองประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๑๖ และ ๑๑๗ (สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ (ฝ่ายสรรหาฯ)

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/ 2557 (ฝ่ายสรรหาฯ) )

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามโทรศัพท์และยาเสพติดในเรือนจำ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำจังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิลำเนาเดิม(สำนักทัณฑปฏิบัติ ส่วนย้ายผู้ต้องขัง)

 

 
Untitled Document