Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.227.105.224
ผู้เข้าชมขณะนี้ 29 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ข่าวประจำวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 09:37)
 เรือนจำกลางเขาบินจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 16:34)
 เรือนจำกลางกำแพงเพชรจัดพิธีประดับเครื่องหมายหน่วยให้กับชุดปฏิบัติการพิเศษหญิงของเรือนจำ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 16:12)
 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโครงการทัณฑสถานหญิงกลางรักษาศิล 5(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 14:18)
 ข่าวประจำวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 09:31)
 ข่าวประจำวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 7 ต.ค. 2558 เวลา 09:54)
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางเขาบิน(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 14:31)
 สถานกักขังกลางจังหวัดตราดสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นพร้อมตรวจปัสสาวะผู้ต้องกักขัง(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 11:34)
 ข่าวประจำวันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
(วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 09:31)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์(เยี่ยมญาติใกล้ชิด)(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 5 ต.ค. 2558 เวลา 15:56)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 แบบประเมินเรือนจำตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ(กลุ่มงานติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 11:20)
 การจัดสรรงบประมาณ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 5 ต.ค. 2558 เวลา 14:42)
 มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(ฝ่ายติดตามและประเมินผล) 
(วันที่ 23 ก.ย. 2558 เวลา 16:17)
 แผนปฏิบัติการราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2559-2562(กลุ่มนโยบายและแผน) 
(วันที่ 23 ก.ย. 2558 เวลา 11:03)
 การจัดทำแผนปฏิบัติการเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 15 ก.ย. 2558 เวลา 15:04)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 รจ/ทส ที่่ยังไม่ได้รายงานมาตรฐานด้านที่ 9 ด้านการให้บริการผู้ต้องขัง (การสงเคราะห์)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 16:29)
 รจ./ทส.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการประเมินคะแนนตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการภาคสังคม(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 15:45)
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลผู้ต้องขังเข้าสู่ระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 10:29)
 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุผลพิเศษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่เจ็บป่วยร้ายแรง พิการ และนักโทษเด็ดขาดที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 2559(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 11 ก.ย. 2558 เวลา 10:58)
 การจัดงานประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ(ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ) (วันที่ 21 ส.ค. 2558 เวลา 10:35)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 รายชื่อแบบฟอร์มในการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลสุชภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขัง(กองบริการทางการแพทย์) (วันที่ 10 ก.ย. 2558 เวลา 15:59)
 ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์) (วันที่ 20 ส.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ใบสมัคร แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล(กรมการปกครอง)(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 14:17)
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สามารถรับเบอร์วิ่งพร้อมชิพ กิจกกรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 100 ปี กรมราชทัณฑ์ (รอบที่1 )(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่) (วันที่ 9 ก.ค. 2558 เวลา 11:28)
 การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52)
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 08:34)
 ประกาศคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 11:25)
 ประกาศเรือนจำกลางสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 09:42)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ก.ค. 2558 เวลา 10:22)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 10:32)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา (เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 5 ต.ค. 2558 เวลา 14:59)
 เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเรือนจำ 10 ด้าน มาตรฐานที่ 2 ด้านบุคลากร(กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ) (วันที่ 5 ต.ค. 2558 เวลา 10:26)
 ประกาศ เรื่อง ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 10:29)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำอำเภอเกาะสมุย(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 10:29)
 ประกาศ เรื่อง ย้ายข้าราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 30 ก.ย. 2558 เวลา 09:04)
 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 25 ก.ย. 2558 เวลา 14:44)
 ประกาศ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558 ) (ฝ่ายเงินเดือนฯ ) (วันที่ 24 ก.ย. 2558 เวลา 13:11)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทแก๊สหุงต้ม ขนาดบรรจุถัง ๔๘ กิโลกรัม(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 10:11)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสำหรับผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 10:08)
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทแก๊สหุงต้มอาหาร เดือน ตุลาคม 2558(เรือนจำกลางตาก) (วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 19:29)
 ประกาศ ราคากลาง การจัดหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของ กผ.(กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 1) (วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 14:40)
 ประกาศ ราคากลาง การจัดหมึก และดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ของ กน.(กองคลัง ฝ่ายพัสดุ 1) (วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 14:39)
 ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังและโรงปรุงอาหารของผู้ต้องขัง(เรือนจำจังหวัดนนทบุรี) (วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 10:42)
 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหา Anti HIV โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding(ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) (วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 10:15)
 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ทัณฑสถานหญิงสงขลา) (วันที่ 7 ต.ค. 2558 เวลา 12:23)
 ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารประจำปีงบประมาณ 2559(เรือนจำจังหวัดเลย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558 เวลา 11:14)
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่) (วันที่ 7 ต.ค. 2558 เวลา 09:30)
 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(เรือนจำจังหวัดสระบุรี) (วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 17:18)
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองคลัง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 15:08)
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(ทัณฑสถานหญิงสงขลา) (วันที่ 6 ต.ค. 2558 เวลา 09:37)
 ยกเลิกประกาศ ประมูลราคาขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 2 ต.ค. 2558 เวลา 11:55)
 ประกาศราคากลางอาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2558(ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก) (วันที่ 1 ต.ค. 2558 เวลา 11:02)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบลงประกาศข่าวสารบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 11:30)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 12:06)
 การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10:18)
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรมราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์
กองโยธาและสิ่งแวดล้อม

การขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับอาวุโส(ฝ่ายสรรหาฯ )

แนวทางปฏิบัติ ก่อนรับการตรวจจากกรมราชทัณฑ์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)

 

 
Untitled Document