Corrections
     
RSS ระบบข่าว
 
 
หน้าหลัก
ผู้บริหาร
ประวัติกรมราชทัณฑ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์
อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ
ติดต่อ


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2558
เพิ่มเติม...
IP : 54.221.100.227
ผู้เข้าชมขณะนี้ 55 คน
มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว
 
Untitled Document
Untitled Document
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดและเรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 11:29)
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางนครสวรรค์(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 11:13)
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์มอบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทางวินัยแก่ผู้เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 10:21)
 ข่าวประจำวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 08:56)
 การประกวดสวนสนามผู้ต้องขังรอบคัดเลือก เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 1(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) (วันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 08:48)
 กรมราชทัณฑ์ร่วมกิจกรรมงาน ความยุติธรรม....ที่คุณพึ่งได้ จัดโดยกระทรวงยุติธรรม(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 15:39)
 เรือนจำกลางเขาบิน จัดเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ และรับมอบนโยบายจากท่านผู้บัญชาการเรือนจำ(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 15:25)
 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ บรรยาย ทักษะชีวิตมหันตภัยวัยรุ่นและการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติด(* ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม *) 
(วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 15:07)
 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังฯ(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 13:54)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี(ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม) 
(วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 12:02)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 อบรมการเข้าใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับผู้อำนวยการส่วนหรือหัวหน้าฝ่าย(กองแผนงาน) 
(วันที่ 28 ส.ค. 2558 เวลา 18:54)
 อนุมัติจัดสรรงบประมาณประเภทงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 21 ส.ค. 2558 เวลา 15:12)
 การจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(กลุ่มงานนโยบายและแผน) 
(วันที่ 21 ส.ค. 2558 เวลา 14:14)
 ระบบรายงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559(ฝ่ายแผนงาน) 
(วันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลา 17:34)
 แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายแผนงาน) 
(วันที่ 19 ส.ค. 2558 เวลา 13:21)

เพิ่มเติม...

Untitled Document
 การจัดงานประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขังเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ(ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ) (วันที่ 21 ส.ค. 2558 เวลา 10:35)
 ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายภาคสังคมและเรือนจำ/ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ พ.ศ.2558(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 20 ส.ค. 2558 เวลา 13:53)
 การดำเนินการพักการลงโทษและการขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่เจ็บป่วยร้ายแรง นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด้ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป(สทป.) (วันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลา 09:27)
 การเข้าร่วมประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (เฉพาะนักสังคมสงเคราะห์)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 7 ส.ค. 2558 เวลา 11:25)
 ด่วนที่สุด การอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการ (Service Mind) แก่เจ้าหน้าที่ห้องเยี่ยมญาติ (รจ/ทส.เขตอิสระและประธานเขต 9 เขต)(กองสังคมสงเคราะห์) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 11:18)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์) (วันที่ 20 ส.ค. 2558 เวลา 15:22)
 ใบสมัคร แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล(กรมการปกครอง)(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 14 ส.ค. 2558 เวลา 14:17)
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สามารถรับเบอร์วิ่งพร้อมชิพ กิจกกรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 100 ปี กรมราชทัณฑ์ (รอบที่1 )(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่) (วันที่ 9 ก.ค. 2558 เวลา 11:28)
 การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 26 มิ.ย. 2558 เวลา 14:52)
 ป้ายประชาสัมพันธ์ 100 ปี กรมราชทัณฑ์(ฝ่ายประชาสัมพันธ์) (วันที่ 18 มี.ค. 2558 เวลา 10:53)
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม(สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์) (วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 11:45)
 ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(ส่วนพักการลงโทษ สำนักทัณฑปฏิบัติ) (วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 15:22)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 13 ก.ค. 2558 เวลา 08:34)
 ประกาศคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 11:25)
 ประกาศเรือนจำกลางสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 ก.ค. 2558 เวลา 09:42)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเขียนแบบ(สำนักพัฒนาพฤตินิสัย) (วันที่ 7 ก.ค. 2558 เวลา 10:22)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 1 ก.ค. 2558 เวลา 10:32)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา(เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 24 มิ.ย. 2558 เวลา 14:50)
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในสังกัดเรือนจำกลางสงขลา (เรือนจำกลางสงขลา) (วันที่ 10 มิ.ย. 2558 เวลา 15:45)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา(พัศดี) (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 15:46)
 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 4/2558 (ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 12:28)
 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนฯ ครั้งที่ 8 /2558 (เฉพาะเรือนจำตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)(ศูนย์ข้อมูลฯ) (วันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 10:17)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการสังกัดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 20:19)
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 เป็นพนักงานราชการสังกัดเรือนจำกลางกำแพงเพชร(ฝ่ายสรรหาฯ ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 20:18)
 ประกาศ เรื่อง ข้าราชครบทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(ฝ่ายบรรจุฯ) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 15:15)
 แจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม และขอให้ส่งเงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558(ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์) (วันที่ 31 ส.ค. 2558 เวลา 13:46)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)(ฝ่ายพัสดุที่ 2 กองคลัง) (วันที่ 4 ก.ย. 2558 เวลา 11:03)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงรั้วลวดหนามรอบนอกกำแพงทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 17:47)
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมเรือนนอนผู้ต้องขัง(ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 15:27)
 ขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(เรือนจำพิเศษธนบุรี) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 13:37)
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง (ครั้งที่ ๒)(เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 11:22)
 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแนวรั้วเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม (ครั้งที่ ๒)(เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 11:20)
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองคลัง) (วันที่ 3 ก.ย. 2558 เวลา 10:27)
 ประกาศประกวดราคาจ้างทำสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับข้อปฏิบัติและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ต้องขังต่างชาติ รวมทั้งจัดพิมพ์โปสเตอร์สำหรับผู้ต้องขังต่างชาติ รวม 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองคลัง ฝ่ายพัสดุที่ 2) (วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 18:00)
 ประกาศขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เรือนจำอำเภอสีคิ้ว) (วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 13:21)
 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเสริมคั้นกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำ แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding(ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก) (วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 13:09)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมตาข่ายป้องกันที่เสียหายจากพายุ(เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก) (วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 10:56)
 ประกาศผลพิจารณาประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการผ้าอนามัย(ทัณฑสถานหญิงกลาง) (วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 10:15)
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแนวโรงเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558(เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์) (วันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 13:43)
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแนวรั้วเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558(เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์) (วันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 13:41)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา) (วันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 11:43)
เพิ่มเติม...
Untitled Document
 ใบสมัครและคู่มือการใช้งานระบบลงประกาศข่าวสารบนเว็บไซต์กรมราชทัณฑ์(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 23 มิ.ย. 2558 เวลา 11:30)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ด้วยคอมพิวเตอร์ 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 12:06)
 การจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของเรือนจำ/ทัณฑสถาน(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10:18)
 การจัดจ้างเจ้าหน้าทีี่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลผู้ต้องขังด้วยคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 11:38)
 ขอให้เรือนจำและทัณฑสถาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แห่งละ 2 คนทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับระบบขายสินค้าและเงินฝาก(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) (วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 08:40)
เพิ่มเติม...
 
ชื่อ
รหัสผ่าน
สำนักทัณฑวิทยา
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย
กองสังคมสงเคราะห์
กองการเจ้าหน้าที่
กองแผนงาน
กองคลัง
กองนิติการ
กองบริการทางการแพทย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเลขานุการกรมราชทัณฑ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักทัณฑปฏิบัติ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
ศูนย์บริการร่วม Call Center
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี)(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558

สรุปผล "สานเสวนาเครือข่ายภาคสังคมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำและทัณฑสถานด้านการประสานงานเครือข่าย กับการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ และการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ"(กองสังคมสงเคราะห์)

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ บุคคลผู้ทำคุณความดีแก่กรมราชทัณฑ์ "100 คนดี 100 ปีกรมราชทัณฑ์"

การสำรวจข้อมูลนักโทษเด็ดขาดเจ็บป่วย นักโทษเด็ดขาดพิการ และนักโทษเด็ดขาดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป(สำนักทัณฑปฏิบัติ)

คู่มือสำหรับประชาชนกรมราชทัณฑ์Mountain View

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทัณฑวิทยา ระดับชำนาญการพิเศษ(ฝ่ายสรรหาฯ )

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงเพลงสำหรับฝึกซ้อมสวนสนามผู้ต้องขัง(ประชาสัมพันธ์)

 

 
Untitled Document