หน้าหลัก / ผู้บริหาร / แนะนำเรือนจำ / ที่ตั้งเรือนจำ

 

นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี

 
 

 หน้าหลัก   
ทำเนียบผู้บริหารฯ
ประวัติเรือนจำกลางอุบลฯ  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ตั้งเรือนจำ
 
 

เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557

 
 
Link..หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
 
กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานปปส.
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมสอบสวนพิเศษ
 

 

<<<< วิสัยทัศน์ >>>>

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการควบคุมผู้ต้องขังและความมั่นคงสูง
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีขึดความสามารถที่จะประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม แก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ

   
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดโครงการธรรมะอาบน้ำจิต เพื่อคืนชีวิตใหม่ด้วยใจที่บริสุทธิ์แก่ผู้ต้องขัง  

เรือนจำกลางอุบลราชธานีจัดอบรมวิชาชีพผู้กำกับลูกเสือสามัญชั้นความรู้เบื้องต้น

 
 

นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล เรือนจำกลางอุบลราชธานี ปล่อยขบวนอาสาสมัครพิทักษ์เรือนจำ

   

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบ ราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แดน 3

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบ ราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงพื้นเรือนนอน
 เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบ ราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบ ราคาซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารอบรมและโรงเรียนแดนหญิง
ตู้เก็บเอกสาร ๕ ชั้น โต๊ะอาหารอเนกประสงค์
โต๊ะอาหารอเนกประสงค์ ชุดรับแขกหินอ่อน
 

 

 

 
นวัตกรรมเรือนจำ