วิศัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการควบคุมผู้ต้องขังและความมั่นคงสูง และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีขึดความสามารถที่จะประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ .

เกี่ยวกับเรือนจำกลางอุบลราชธานี

มีพื้นที่ทั้งหมด 92 ไร่ 50 ตารางวา มีพื้นที่ภายในเรือนจำ35 ไร่ 50 ตารางวา
พื้นที่ภายนอกเรือนจำ 57 ไร่ มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขัง กำหนดโทษ ไม่เกิน 30 ปี

ประวัติเรือนจำกลางอุบลราชธานี

ทำเนียบผู้บริหาร

- " -

อัตรากำลัง

ผลิตผลคนดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือนจำกลางอุบลราชธานี

เพิ่มเติม.......

เพิ่มเติม.......

เพิ่มเติม.......

เพิ่มเติม.......

เพิ่มเติม.......

เพิ่มเติม.......