หน้าหลัก / ผู้บริหาร / แนะนำเรือนจำ / ที่ตั้งเรือนจำ

 

 
 

 หน้าหลัก   
ทำเนียบผู้บริหารฯ
ประวัติเรือนจำกลางอุบลฯ  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ตั้งเรือนจำ
 
 


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
 
   
   
   
 

<<<< วิสัยทัศน์ >>>>

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการควบคุมผู้ต้องขังและความมั่นคงสูง
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีขึดความสามารถที่จะประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

 

 เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาจิตผู้ต้องขังหลักสูตร"สัคคสาสมาธิ"

       
           
   เรือนจำกลางอุบลราชธานีจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด       
           

 เรือนจำกลางอุบลราชธานีแสดงพลังพร้อมปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

     
             
             
             
             
             
       
             
 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอน ๓ ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 พ.ย.58

       
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล ๒ ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 พ.ย.58        
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร เรือนนอน 3 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) ลงวันที่ 16 พ.ย.58        
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารเรือนนอน 3 ชั้นลงวันที่ 16 พ.ย.58        
 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสร้างอาคารเรือนพยาบาล 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) ลงวันที่ 16 พ.ย.58

       
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล 2 ชั้น ลงวันที่ 16 พ.ย.58        
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี เรื่อง จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ขนาด 6 ช่อง ลงวันที่ 12 พ.ย.58        
           
ตู้เก็บเอกสาร ๕ ชั้น โต๊ะอาหารอเนกประสงค์
โต๊ะอาหารอเนกประสงค์ ชุดรับแขกหินอ่อน
 

 

 

 
นวัตกรรมเรือนจำ