หน้าหลัก / ผู้บริหาร / แนะนำเรือนจำ / ที่ตั้งเรือนจำ

   
 

 หน้าหลัก   
ผู้บริหาร
ประวัติเรือนจำกลางอุบลฯ  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ตั้งเรือนจำ
 
 

 

 
Link..หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
 
กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานปปส.
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมสอบสวนพิเศษ
 

 

 

 

เรือนจำกลางอุบลราชธานีเปิดโครงการนันทนาการ

พัฒนาคุณภาพกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส  

ประจำปี 2553  “ราชทัณฑ์เกมส์” 

 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ

 
 

เรือนจากลางอุบลราชธานีซักซ้อมแผนป้องกันและเบาเทา

สาธารณภัยด้านอัคคีภัย

 

เรือนจากลางอุบลราชธานีเปิดโครงการทดลองซื้อ

ขายผลไม้กับกรมส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์

 
   
       

  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (cab) ขนาด 1 ตัว พร้อมหลังคา

 

 

นโยบายเน้นหนัก

กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ

 พ.ศ.2553

 
นวัตกรรมเรือนจำ