หน้าหลัก / ผู้บริหาร / แนะนำเรือนจำ / ที่ตั้งเรือนจำ

 

นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธาน

 
 

 หน้าหลัก   
ทำเนียบผู้บริหารฯ
ประวัติเรือนจำกลางอุบลฯ  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ตั้งเรือนจำ
 
 

เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557

 
 
Link..หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
 
กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานปปส.
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมสอบสวนพิเศษ
 

 

<<<< วิสัยทัศน์ >>>>

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการควบคุมผู้ต้องขังและความมั่นคงสูง
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีขึดความสามารถที่จะประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดกิจกรรม แม่ - ลูก ผูกพันสานสัมพันธ์ครอบครัว

   
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดกิจกรรม BiG Cleaning Day ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ = ศูนย  

เรือนจำกลางอุบลราชธานีจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคม แก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ    

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบราคาราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ ขนาด ๑๘ ช่อง

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมตาข่ายป้องกันการโยนสิ่งของต้องห้ามรอบแนวกำแพงเรือนจำ
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบ ราคาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบ ราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แดน 3
 เรือนจำกลางอุบลราชธานี สอบ ราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ตู้เก็บเอกสาร ๕ ชั้น โต๊ะอาหารอเนกประสงค์
โต๊ะอาหารอเนกประสงค์ ชุดรับแขกหินอ่อน
 

 

 

 
นวัตกรรมเรือนจำ