หน้าหลัก / ผู้บริหาร / แนะนำเรือนจำ / ที่ตั้งเรือนจำ

 

นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี

 
 

 หน้าหลัก   
ผู้บริหาร
ประวัติเรือนจำกลางอุบลฯ  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ตั้งเรือนจำ
 
 

เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557

 
 
Link..หน่วยงานกระทรวงยุติธรรม
 
กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ
กรมบังคับคดี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สำนักงานปปส.
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมสอบสวนพิเศษ
 

 

<<<< วิสัยทัศน์ >>>>

เป็นองค์กรพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม

 

นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล เรือนจำกลางอุบลราชธานี ปล่อยขบวนอาสาสมัครพิทักษ์เรือนจำ

   
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์  

เปิดกิจกรรมจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ต้องขัง  
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี ทำการตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก์    

 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารอบรมและโรงเรียนแดนหญิง
ตู้เก็บเอกสาร ๕ ชั้น โต๊ะอาหารอเนกประสงค์
โต๊ะอาหารอเนกประสงค์ ชุดรับแขกหินอ่อน
 

 

 

 
นวัตกรรมเรือนจำ