หน้าหลัก / ผู้บริหาร / แนะนำเรือนจำ / ที่ตั้งเรือนจำ

 

 
 

 หน้าหลัก   
ทำเนียบผู้บริหารฯ
ประวัติเรือนจำกลางอุบลฯ  
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ตั้งเรือนจำ
 
 


เพิ่มเติม...
ใบสมัครสมัครสมาชิกวารสาร
ราชทัณฑ์ประจำปี2557
เพิ่มเติม...
 
   
   
   
 

<<<< วิสัยทัศน์ >>>>

เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการควบคุมผู้ต้องขังและความมั่นคงสูง
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีขึดความสามารถที่จะประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

 

 เรือนจำกลางอุบลราชธานีจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

       
           
   เรือนจำกลางอุบลราชธานีแสดงพลังพร้อมปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล      
           
 

 

     
             
             
             
             
             
       
             
 

เรือนจำกลางอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาลงวันที่ 26 ม.ค.58

       
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโรงงานฝึกวิชาชีพลงวันที่ 9 ม.ค.58        
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงโรงงาน
ฝึกวิชาชีพ
ลงวันที่ 5 ม.ค.58
       
  เรือนจำกลางอุบลราชธานี ร่างขอบเขตของงาน
ลงวันที่ 5 ม.ค.58
       
           
           
ตู้เก็บเอกสาร ๕ ชั้น โต๊ะอาหารอเนกประสงค์
โต๊ะอาหารอเนกประสงค์ ชุดรับแขกหินอ่อน
 

 

 

 
นวัตกรรมเรือนจำ