นายชนินทร์  เลี้ยงสุวรรณ   ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
และเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
ให้การต้อนคณะเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางนครสวรรค์
ที่เข้าศึกษาดูงานภายในแดนหญิง เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556


 

 
78 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร 0-7728-3104 โทรสาร 0-7728-37733
ติดต่อ Webmaster :    01phetuwan@correct.go.th
All site  contents  copyright  ©   2007  By   Phetsuwan