:: คติพจน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี :: จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด พร้อมสละชีวิต เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของอาญาแผ่นดิน...:: คติพจน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี :: จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด พร้อมสละชีวิตเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของอาญาแผ่นดิน...

 นายสมมาตย์ สุราช
ผู้บัญชาการเรือนกลางราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด


สถิติผู้ต้องขังเรือนจำกลางราชบุรี
27 กันยายน 2560

ผู้ต้องขังเรือนจำกลางราชบุรี
ชาย
4,196
 คน
หญิง     
856
 คน
รจ.ชั่วคราวเขาบิน
148
 คน
รวม
5,200
คน
ผู้ต้องกักขัง
ชาย
18
 คน
หญิง     
6
 คน
รวม
24
คน
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ชาย
168
 คน
หญิง     
29
 คน
รวม
197
คน
รวมทั้งสิ้น 5,421 คน

 

 
     
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เข้าถอนฟันผู้ต้องขัง
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ก้าวที่ 4 การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ


ก้าวย่างที่ 1 การควบคุมปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือ 5 ก้าวย่าง แห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ (เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)

ก้าวย่างที่ 4 พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 8/2560 (เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

ก้าวที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคมผู้ต้องขังกองงานโยคะ ออกแสดงงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี(เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560)
ก้าวที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคม ผู้ต้องขังกองงานโยคะ ออกแสดงงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี (เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมวันพืชมงคล ประจำปี 2560 (เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)
การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายเรือนจำกลางราชบุรี (เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560)

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางราชบุรี (เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)
การตรวจการจัดระเบียบเรือนจำ ภายในเขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)

พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด (เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560)
ก้าวที่ 4 การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ (เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ต้องขังพิการ (เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560)
 
1 2 3 4

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 30 ราย
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 
 
 
 
 
 
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด พร้อมสละชีวิต เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของอาญาแผ่นดิน..
ประกวดราคาซื้ออาหารดิบด้วยวิธี (e-bidding) สำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง เรือนจำกลางราชบุรี และเลี้ยงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำด้วยวิธี (e-bidding) เรือนจำกลางราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                                        
                                       
                                          เรือนจำกลางราชบุรี 94 หมู่ 6 ตำบล น้ำพุ อำเภอ เมือง จังหวัดราชบุรี 70000 
                                                เบอร์โทรศัพท์ :032 -735461 - 3 :อีเมล์ copratc@correct.go.th