:: คติพจน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี :: จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด พร้อมสละชีวิต เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของอาญาแผ่นดิน...:: คติพจน์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี :: จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด พร้อมสละชีวิตเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของอาญาแผ่นดิน...

 นายอำนาจ ปรัชญาพันธ์
ผู้บัญชาการเรือนกลางราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด


สถิติผู้ต้องขังเรือนจำกลางราชบุรี
27 กรกฎาคม 2560

ผู้ต้องขังเรือนจำกลางราชบุรี
ชาย
4,045
 คน
หญิง     
842
 คน
รจ.ชั่วคราวเขาบิน
162
 คน
รวม
5,049
คน
ผู้ต้องกักขัง
ชาย
23
 คน
หญิง     
4
 คน
รวม
27
คน
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ชาย
175
 คน
หญิง     
31
 คน
รวม
206
คน
รวมทั้งสิ้น 5,282 คน

 

 
     
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เข้าถอนฟันผู้ต้องขัง
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ก้าวที่ 4 การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ


ก้าวย่างที่ 1 การควบคุมปราบปรามยาเสพติดโทรศัพท์มือถือ 5 ก้าวย่าง แห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ (เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)

ก้าวย่างที่ 4 พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตรสัคคสาสมาธิ รุ่นที่ 8/2560 (เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)

ก้าวที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคมผู้ต้องขังกองงานโยคะ ออกแสดงงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี(เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560)
ก้าวที่ 5 การสร้างการยอมรับจากสังคม ผู้ต้องขังกองงานโยคะ ออกแสดงงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี (เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560)

กิจกรรมวันพืชมงคล ประจำปี 2560 (เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)
การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายเรือนจำกลางราชบุรี (เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560)

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางราชบุรี (เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)
การตรวจการจัดระเบียบเรือนจำ ภายในเขต 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560)

พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด (เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560)
ก้าวที่ 4 การพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสาสมาธิ (เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560)

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุและผู้ต้องขังพิการ (เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560)
 
1 2 3 4

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด พร้อมสละชีวิต เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของอาญาแผ่นดิน..