Automobile

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศ ไทย จังหวัดพัทลุง ระบบ FM. ความถี่ 98 MHz ทุกวันพุธ 10.10–11.00 น.

ฟังรายการสดวิทยุออนไลน์ สวท.พัทลุง

 


นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง นำเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังประกอบพิธี เนื่องในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2551 ณ โรงเลี้ยงอาหาร โดยได้รับ เกียรติจากนายสานิต เพชรกาฬ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องความเป็นมาของวันสำคัญดังกล่าว >>> รายละเอียด คลิก

 


นายธรณ์ธันย์ บัวกิ่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้อง นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง >>>รายละเอียด คลิก


นายสมนึก พงษ์เพชร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพัทลุง นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมจันทรมณี เรือนจำกลางพัทลุง >>> รายละเอียด คลิก


เรือนจำกลางพัทลุงจัดงานพบญาติ ครั้งที่ 3/2551 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2551 โดยมีผู้ต้องขังมีสิทธิ์พบญาติในครั้งนี้ จำนวน 469 คน ญาติจองเยี่ยม จำนวน 312 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้ต้องขัง ได้กลับตนเป็นพลเมืองดีของชาติหลังจากพ้นโทษไปแล้ว >>> รายละเอียด คลิก

 


นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในเรือนจำกลางพัทลุง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 >>> รายละเอียด คลิก


เรือนจำกลางพัทลุงนำเจ้าพนักงานร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2551 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง>>> รายละเอียด คลิก


พิธีเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางพัทลุง เนื่องใน โอกาส สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2551โดยแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดพัทลุง ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดพัทลุง และเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง >>> รายละเอียด คลิก


เรือนจำกลางพัทลุงจัดโครงการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สงขลา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมจันทรมณี เรือนจำกลางพัทลุง >>>รายละเอียด คลิก


นพ.วิสัย พฤกษะวัน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551>>> รายละเอียด คลิก
-


\
 
เรือนจำกลางพัทลุง
เลขที่ 27 ถนนทัณฑ์บำรุง ต. คูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
Tel. 0-7461-3021 Fax. 0-7461-1665 E-mail : copphat@correct.go.th

แสดงความคิดเห็นสอบถามปัญหาข้อสงสัยได้ที่ Email Address ตามที่อยู่ข้างล่างครับ
<< Contact US >> Email Address :: djsanay@thaimail.com>>