. . . เรือนจำกลางนครสวรรค์ . . .
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์
ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

1) เรือนจำกลางนครสวรรค์ พร้อมด้วยแรงงานผู้ต้องขัง จำนวน 40 คน
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ตลาดบ่อนไก่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ณ ชุมชนตลาดลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
- เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ณ หมู่ 1 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ณ บ้านตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เชิญคลิกเข้าชมภาพ
2) เรือนจำกลางนครสวรรค์ พร้อมด้วยแรงงานผู้ต้องขัง จำนวน 40 คน
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้
- เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ ตลาดริมเขื่อน (ริมน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณหน้าที่ทำการเรือนจำกลางนครสวรรค์
เชิญคลิกเข้าชมภาพ

3) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- นำผู้ต้องขัง จำนวน 40 คน ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ ไปทำการกรอกกระสอบทราย เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์  ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- นำผู้ต้องขัง ทำการขนกระสอบทรายเพื่อไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน  ณ บ้านสันคู  หมู่ 1
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเมือง จังหวัดนครสวรรค์
- นำผู้ต้องขัง จำนวน 40 นาย เร่งกรอกกระสอบทรายให้ได้ จำนวน 10,000 กระสอบ จนถึงเวลา 22.00 น.
ที่บริเวณโรงจอดรถยนต์เรือนจำกลางนครสวรรค์
- ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. มาทำการสัมภาษณ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์
เกี่ยวกับการร่วมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

เชิญคลิกเข้าชมภาพ
- นำแรงงานผู้ต้องขัง ร่วมกับทหารจาก ช.พัน 4 ค่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ช่วยขนกระสอบทรายขึ้นรถ
เพื่อออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
เชิญคลิกเข้าชมภาพ

4) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- นำแรงงานผู้ต้องขัง เร่งกรอกกระสอบทรายได้ประมาณ 14,000 กระสอบ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมนำรถมาทำการขนทรายที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อนำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- ได้ดำเนินการก่อปูนกั้นบริเวณประตูหน้าูเรือนนอนผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันน้ำที่จะไหลเข้าท่วม

เชิญคลิกเข้าชมภาพ
- เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ จำนวน 18 คน พร้อมด้วยแรงงานผู้ต้องขัง จำนวน 50 คน
เร่งกรอกกระสอบทราย จนถึงเวลา 20.00 น. ได้ประมาณ 10,000 กระสอบ ที่บริเวณโรงจอดรถยนต์เรือนจำ ฯ
- ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 ประสานมายังเรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อนำกระสอบทรายไปทำคันกั้นน้ำ
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
- อส.กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดนครสวรรค์ ประสานมายังเรือนจำกลางนครสวรรค์ เพื่อนำกระสอบทราย
ไปช่วยทำคันกั้นน้ำที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กำลังจะล้นคันกั้นน้ำ

เชิญคลิกเข้าชมภาพ
5) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ ร่วมกับทหารจากค่ายจังหวัดพิษณุโลก ช่วยกันทำการกรอก
กระสอบทราย บริเวณโรงจอดรถยนต์เรือนจำ ฯ และทำการขนขึ้นรถเพื่อนำออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

- เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. คันกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตลาดปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ได้พังลงมา ยาวประมาณ 100 เมตร ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เรือนจำ
และทหารจากค่ายจังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งกันขนกระสอบทรายขึ้นรถเพื่อนำไปช่วยทำคันกั้นน้ำบริเวณดังกล่าว

- ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรค์ ได้เร่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ขนกระสอบทรายมา่ทำแนวกั้นน้ำ
บริเวณประตูเรือนจำกลางนครสวรรค์ ตามจุดต่าง ๆ

เชิญคลิกเข้าชมภาพ
- เมื่อเวลา 16.30 - 20.00 น. เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ได้ระดมกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันน้ำท่วม และ
ตามคำสั่งเรือนจำ ฯ ที่ 401 / 2554 ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 โดยทำการขนกระสอบทรายมาเสริมคัน
ป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติม และได้ร่วมกันเดินตรวจบริเวรรอบ ๆ เรือนจำ ฯ เพื่อนำกระสอบทรายมาทำการ
อุดท่อน้ำตามจุดต่าง ๆ ที่อาจเกิดน้ำผุดขึ้นมาได้

- เมื่อเวลา 01.00 น. ทหารจากค่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานมายังเรือนจำกลางนครสวรรค์
เพื่อนำกระสอบทรายไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งน้ำได้กำลังไหลเข้าท่วมตัวเมืองนครสวรรค์อย่างต่อเนื่อง

เชิญคลิกเข้าชมภาพ
ภาพเหตุการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์
6) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- นักเรียนนายสิบ จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 25 คน มาช่วยผู้ต้องขังกองนอก กรอกกระสอบทราย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 213 คน มาช่วยผู้ต้องขังกองนอก กรอกกระสอบทราย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- ก่ออิฐบล๊อกกั้นน้ำ อาคารสถานที่ต่างๆ ภายนอกเรือนจำฯ ที่บริเวณที่น้ำจะท่วม และทำการขนเอกสารสิ่งของต่างๆ ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม
- เวลาประมาณ 20.30 น. คันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานเดชาติวงศ์ ได้พังลงมา เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ จึงช่วยกัน
เร่งขนกระสอบทราย เพื่อนำไปช่วยทำคันกั้นน้ำบริเวณประตู 2 และ บริเวณอาคารภายนอกเรือนจำ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
7) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- เวลาประมาณ 08.30 น. เรือนจำกลางนครสวรรค์ นำผู้ต้องขังกองนอก ทำการขนกระสอบทรายมาอุดตามท่อน้ำบริเวณ
รอบเรือนจำ ฯ ซึ่งขณะนี้น้ำกำลังจะไหลทะลัก เข้ามาใกล้บริเวณเรือนจำกลางนครสวรรค์แล้ว
- เวลาประมาณ 09.45 น. เรือนจำกลางนครสวรรค์ นำผู้ต้องขังกองนอก ทำการขนกระสอบทรายมาเสริมคันกั้นน้ำ
บริเวณหน้าประตูเรือนจำ ฯ ให้สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้น้ำได้ไหลทะลักเข้ามาถึงถนน บริเวณหน้าเรือนจำกลางนครสวรรค์แล้ว
- เวลาประมาณ 15.30 น. บริเวณถนนโกสีย์ใต้ หน้าเรือนจำกลางนครสวรรค์ ระดับน้ำได้ท่วมสูงขึ้นเรื่อย ๆ และไหลแรง ท่วมถนนสูงประมาณ 70 ซ.ม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้รถยนต์ล้อสูงหรือเรือยนต์ในการสัญจร แต่ปริมาณน้ำบริเวณ
ประตู 1 ด้านหน้าเรือนจำ ฯ ติดกับถนนโกสีย์ใต้ มีน้ำท่วมสูงประมาณ 15 ซ.ม. ซึ่งมีระดับต่ำกว่าถนนมาก ยังคงสามารถ
เดินเท้าสัญจรไปมาได้
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
8) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- บริเวณถนนโกสีย์ใต้ หน้าเรือนจำกลางนครสวรรค์ น้ำได้ไหลท่วมสูงขึ้นอย่างช้า ๆ และการไหลของน้ำมีความแรงเล็กน้อย
ซึ่งไหลท่วมถนนสูงประมาณ 80 ซ.ม. รถเล็กไม่สามารถวิ่งสัญจรได้ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เรือในการขนสิ่งของและเดินทาง
- สภาพน้ำบริเวณประตู 1 หน้าเรือนจำกลางนครสวรรค์ มีน้ำท่วมสูงประมาณ 15 ซ.ม. มีระดับคงที่
- นำผู้ต้องขังทำการสร้างทางเดินข้ามอิฐบล็อกกั้นน้ำ เพื่อสำหรับใช้ในการสัญจรและขนสิ่งของที่บริเวณประตู 2
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในเรือนจำ ฯ และดำเนินการสูบน้ำที่รั่วซึมบริเวณรางน้ำเพื่อระบายน้ำออกสู่ภายนอกเรือนจำ ฯ
เป็นระยะ ทั้งแดนชายและแดนหญิง
- สภาพบริเวณภายในเรือนจำ ฯ น้ำจากภายนอกยังไม่สามารถไหลเข้าไปได้ ผู้ต้องขังชาย / หญิง
ยังคงดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
- เวลาประมาณ 16.30 น. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
เรือนจำกลางนครสวรรค์ ในการนำบะหมี่สำเร็จรูป จำนวน 24,000 ซอง และปลากระป๋อง จำนวน 12,000 กระป๋อง
เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 274,080 บาท มามอบให้แก่เรือนจำกลางนครสวรรค์
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
9) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- บริเวณถนนโกสีย์ใต้ หน้าเรือนจำกลางนครสวรรค์ น้ำได้ไหลท่วมถนนสูงประมาณ 120 ซ.ม. รถเล็กไม่สามารถวิ่งสัญจรได้
และไม่สามารถกั้นน้ำที่รั่วซึมเข้าไปบริเวณหน้าประตู 1 ได้อีก ทำให้ระดับน้ำด้านหน้าประตูเท่ากับน้ำี่่บริเวณถนนโกสีย์ใต
้ หน้าเรือนจำกลางนครสวรรค์
- น้ำได้ไหลซึมเข้ามาจากบริเวณต่าง ๆ เข้าสู่ภายในประตู 1 - 2 ซึ่งระัดับน้ำมีความสูงประมาณ 10 ซ.ม. และได้ใช้
เครื่องสูบน้ำทำการสูบน้ำออกสู่ภายนอกเป็นระยะ และ้นำผู้ต้องขังมาทำการสร้างที่ค้ำยันคันกำแพงอิฐบล็อกเพิ่มเติม
ที่บริเวณประตู 2 เพื่อป้องกันและสกัดน้ำที่มาจากประตู 1
- ได้พยายามนำกระสอบทรายมาอุดรูรั่วบริเวณต่าง ๆ ภายนอกเรือนจำ เพื่อป้องกันหรือชะลอน้ำที่ไหลซึม
เข้าไปภายในเรือนจำ และได้ดำเนินการเจาะกำแพงเรือนจำ เพื่อเพิ่มรูระบายในการสูบน้ำออกสู่ภายนอกเรือนจำ ฯ เป็นระยะ
- เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าของเรือนจำ ฯ ดำเนินการตัดไฟตามจุดต่าง ๆ บริเวณกำแพงภายนอกเรือนจำที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึง และเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยบ้านพักของเรือนจำ ฯ ได้เร่งขนย้ายครอบครัวและสิ่งของออกจากบ้านพักเพื่อไปพักอาศัยที่อื่น
เนื่องจาก น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านพักแล้วจำนวนหลายครอบครัว
- เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ และผู้ต้องขัง ช่วยกันขนอาหารดิบเพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารสำหรับ
จัดเลี้ยงผู้ต้องขังประจำวัน
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
10) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ถนนโกสีย์ใต้ หน้าเรือนจำกลางนครสวรรค์ ระดับน้ำทรงตัว ระัดับความสูงของน้ำบริเวณประตู 1 หน้าเรือนจำ ฯ
ประมาณ 100 ซ.ม. และภายในบริเวณประตู 1- 2 น้ำได้ไหลซึมเข้ามาจากบริเวณต่าง ๆ มีความสูง ประมาณ 10 ซ.ม. ได้ทำการใช้เครื่องสูบน้ำออกเป็นระยะ และได้เจาะช่องระบายน้ำให้ไหลออกสู่บริเวณประตู 3 เพื่อเร่งระบายน้ำอีกทางหนึ่ง
ส่วนบริเวณภายในเรือนจำ ฯ น้ำจากภายนอกยังไม่สามารถไหลเข้าท่วมได้ ผู้ต้องขังได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติ
- ได้ทำการสร้างสะพานจากประตู 1 ถึงประตูหน้าเรือนจำ ฯ เพื่อให้การสัญจรและขนสิ่งของเข้า - ออกเรือนจำ สะดวกยิ่งขึ้น
และให้ผู้ต้องขังขนขยะจากภายในเรือนจำ ฯ ขึ้นเรือแล้วนำไปขึ้นรถยนต์ขนขยะของเรือนจำ ฯ ที่รออยู่บริเวณน้ำตื้น
เพื่อนำไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลฯ
- นายสมศักดิ์ รังสิโยภาส รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะออกเยี่ยมและมอบสิ่งของ ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำ
กลางนครสวรรค์และครอบครัวที่ประสบอุทกภัย เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
11) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงประมาณ 10 ซ.ม. และเจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ช่วยกันจัดสิ่งของใส่ถุงยังชีพ
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
- เรือนจำกลางกำแพงเพชร นำเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมสายยาง มามอบให้แก่เรือนจำกลางนครสวรรค์

- เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ฯ นำเรือเหล็ก จำนวน 2 ลำ และเครื่องเรือ จำนวน 3 เครื่อง มามอบให้แก่เรือนจำกลางนครสวรรค์
เชิญคลิกเข้าชมภาพ

12) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงอีกประมาณ 2.5 ซม. ระดับน้ำบริเวณประตู 1 - 2 มีน้ำขังปริมาณเล็กน้อย
ระดับน้ำภายในเรือนจำ ฯ ไม่มีน้ำไหลเข้าท่วม พื้นที่บริเวณภายในเรือนจำ ฯ มีสภาพแห้ง
- ส.จ. กวี อัศวรัตน์ และ ส.ท. ผกามาศ อัศวรัตน์ มามอบสิ่งของให้แก่เรือนจำ ฯ จำนวน 100 ถุง
ร้านโมจิจุฬาเบอร์เกอรี่ นครสวรรค์ มามอบขนมโมจิ
และไข่ต้ม ให้้แก่เรือนจำกลางนครสวรรค์ จำนวน 100 ชุด
เชิญคลิกเข้าชมภาพ

13) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงอีกประมาณ 17 ซม.
- ห้างหุ้นส่วน ไฮคลาส จำกัด มามอบน้ำดื่มให้แก่เรือนจำ ฯ จำนวน 280 โหล
- การประปาส่วนภูมิภาค ฯ จังหวัดนครสวรรค์ มามอบน้ำดื่มให้แก่เรือนจำ ฯ จำนวน 2,000 ขวด
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
14) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงอีกประมาณ 8 ซม. และน้ำได้เิริ่มส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากเกิดการเน่าเสียของขยะต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ เริ่มทำความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งของบางส่วนที่ใกล้พ้นน้ำท่วม
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
15) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงอีกประมาณ 7 ซม. เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ และผู้ต้องขัง เริ่มทำความสะอาดคราบสกปรก
ที่กำแพงรั้วบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ และเก็บขยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำบริเวณต่าง ๆ รอบเรือนจำ ฯ เพื่อให้ง่ายต่อการ
ทำความสะอาดและป้องกันการอุดตันเมื่อน้ำแห้งแล้ว
- เวลาประมาณ 09.30 น.คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ต้องขังและ
เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครสวรรค์ ในการนำถังคูลเลอร์สแตนเลส ขนาด 50 ซม. จำนวน 8 ใบ และถังต้มน้ำสแตนเลส
ขนาด 30 ซม. จำนวน 3 ใบ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และผงซักฟอก จำนวน 400 ชุด มามอบให้แก่เรือนจำกลางนครสวรรค์
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
16) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงอีกประมาณ 9 ซม. เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ สามารถ นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์
มาทำงานได้ แต่บริเวณถนนโกสีย์ใต้และหน้าเรือนจำ ฯ น้ำยังท่วมอยู่ ยังคงต้องเดินลุยน้ำเข้ามาที่เรือนจำ ฯ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
17) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงอีกประมาณ 10 ซม. สถานการณ์น้ำท่วมเรือนจำ ฯ เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
18) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- ระดับน้ำบริเวณหน้าเรือนจำ ฯ ลดลงอีกประมาณ 27 ซม. ได้ทำการนำอิฐบล็อกที่กั้นน้ำี่บริเวณ ประตู 2 ออก เนื่องจาก
ระดับน้ำลดลงมาก จนไม่จำเป็นต้องกั้นน้ำอีก
- เจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สพข.9 กรมพัฒนาที่ดิน นำน้ำยาชีวภาพ มามอบให้แก่เรือนจำ ฯ
เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียที่ท่วมขังบริเวณต่าง ๆ ของเรือนจำ ฯ
- เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ และผู้ต้องขัง เริ่มทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากระดับน้ำี่ลดลงมากและใกล้สู่ภาวะปกติ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
19) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- น้ำได้แห้งหมดแล้ว และเริ่มอยู่ในสภาวะปกติิ จึงได้ทำการนำอิฐบล็อกและกระสอบทรายที่กั้นน้ำี่บริเวณ
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ออก เนื่องจากน้ำได้แห้งหมดแล้ว และเจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ และผู้ต้องขัง เริ่มทำความสะอาด
อาคารสถานที่และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
20) เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสบกับอุทกภัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ดังนี้
- เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ ได้ทำการวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ผลที่วัดได้คือน้ำยังคงสูงกว่าพื้นเรือนจำ ฯ ประมาณ 95 ซ.ม.
จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอยู่ เพราะหากเขื่อนกั้นน้ำพังลงมาน้ำอาจไหลเข้าท่วมเรือนจำ ฯ ได้
- เจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ และผู้ต้องขัง ทำการซ่อมแซมบริเวณห้องเยี่ยมญาติที่ชำรุดเสียหาย เพื่อเปิดใ้ห้บริการญาติ
ได้เยี่ยมผู้ต้องขังได้ ซึ่งขณะนี้ำได้เปิดรับฝากเงินเพียงอย่างเดียว
- บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำ ฯ น้ำยังคงท่วมขังอยู่ เรือนจำ ฯ ได้เร่งทำการสูบน้ำออกตลอดเวลา
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
21) ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 นายศักดิ์ สมบุญโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายธนสิทธิ์ พานิชวงษ์
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ต้องขังกองนอก จำนวน 50 คน ออกพัฒนาทำความสะอาดช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายกรัฐมนตรี
เชิญคลิกเข้าชมภาพ
 
เรือนจำกลางนครสวรรค์ เลขที่ 401 ม.9 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-221110 , โทรสาร 056-226357
E - mail : Copnakw@correct.go.th