เรือนจำกลางนครสวรรค์

กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 1/2561

กำหนดจัดงานพบญาติแบบใกกล้ชิดครั้งที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ.2560 รวม 5 วัน วันละ 2 รอบ โหลดที่นี่