นวัตกรรมในการบริหารงาน เทคโนโลยี และ
มาตรการระบบงานเรือนจำกลางนครสวรรค์

การติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ...

เรือนจำได้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 28 จุด ภายนอก ได้แก่
อาคารที่พักญาติ ห้องเยี่ยมญาติ โรงจอดรถ ประตูเข้า และ
แนวกำแพงด้านนอก ภายในได้แก่ แนวกำแพง ประตู 1 - 3
แดนเรือนนอน ภายในโรงงาน ฯ อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัณฑ์วิทยา
โดยกล้องทุกตัว เชื่อมกับอุปกรณ์บันทึกภาพและมอนิเตอร์
ห้องผู้บัญชาการ ฯ กับห้องหัวหน้าฝ่ายควบคุม และมีมอนิเตอร์
ที่แสดงเฉพาะจุด เช่น มอนิเตอร์ที่ฝ่ายรักษาาการณ์จะแสดงภาพ
จากห้องเยี่ยมญาติ แต่ที่ไม่เหมือนใคร คือ เชื่อมโยงระบบผ่านอินเตอร์เน็ต
ให้ ผู้บริหารระดับสูง ในกรมราชทัณฑ์ สามารถเข้าดูได้
โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยกำหนด Login สำหรับผู้ใช้


กล้องวงจรปิดภายนอกเรือนจำ


มอนิเตอร์และคอมพิวเตอร์
สำหรับบันทึกภาพ

 


ภาพห้องฝากขังภายในเรือนจำ ฯ

การฝากขังและอ่านคำพิพากษาผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE)

เรือนจำ ฯ ได้รับความร่วมมือจากศาลจังหวัดนครสวรรค์ในการจัดทำ
ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อฝากขังผ่านจอภาพมาตั้งแต่ปี 2543
และในต้นปี 2548 ด้มีการทดลองอ่านคำพิพากษาผ่านระบบจอภาพ
ซึ่งปรากฎว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ จึงได้ประสานกับศาลในการขอให้ศาล
อ่านคำพิพากษาในคีอุกฉกรรจ์ที่มีโทษสูง ผ่านระบบจอภาพ
เพื่อไม่ต้องนำผู้ต้องขังออกจากเรือนจำ ฯ เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุม
และความปลอดภัย และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเรือนจำแรก
ที่มีการประสานความร่วมมือกับศาลในลักษณะนี้


ภาพจากศาลจังหวัดนครสวรรค

มาตรการการเยี่ยมญาติและติดต่อกับผู้ต้องขัง

1. ติดตั้งกริ่งสัญญาณเตือนภัยในห้องเยี่ยมญาติกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
โดยสัณญาณกริ่งจะไปดังฝ่ายยบริหารและฝ่ายรักษาการณ์
2. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ห้องเยี่ยมญาติเพื่อบันทึกเหตุการณ์
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่พักญาติ
เพื่อบันทึกภาพภาพบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยม
4. จัดเจ้าหน้าที่ 1 นาย มีหน้าที่รักษาการณ์บริเวณหน้าเรือนจำ
และรอบแนวกำแพงโดยจ่ายอาวุธ ปืนสั้นสำหรับ ปฏิบัติหน้าที่


กล้องวงจรปิด เก็บภาพบุคคลและ
รถยนต์ที่ผ่านเข้าออกเรือนจำ


กล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในฝ่ายรักษาการณ์
แสดงเหตุการณ์ภายในห้องเยี่ยมญาติ

เรือนจำกลางนครสวรรค์ เลขที่ 401 ม.9 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056 - 221110 , โทรสาร 056 - 226357
E - mail : Copnakw@correct.go.th