เรือนจำกลางนครราชสีมารับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรือนจำกลางนครราชสีมา
รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค   จากอาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี และคณะ จากกรุงเทพมหานคร รวม ๕๒ คน ซึ่งมีจิตศรัทธามอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ต้องขังไร้ญาติ และ ผู้ต้องขังสูงอายุ จาดนั้น อาจารย์ษณอนงค์ฯ ได้บรรยายธรรมให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
เป็นเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง

 

 ท่านผบก.รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอ.ษณอนงค์ฯไหว้พระก่อนบรรยายธรรม
 

ท่านผบก.กล่าวแนะนำวิทยากร

ขณะบรรยายธรรม


ผู้ต้องขังหญิงฟังธรรมตัวแทนผู้ต้องขังหญิงกล่าวขอบคุณวิทยากร


 

   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา