F

กิจกรรมเลี้ยงอาหารพระราชทาน
มื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ นางสุดสวาท สรรเสริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา วางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และรับมอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนทั่วไป และนำมาจัดเลี้ยงให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครราชสีมาในมื้อเที่ยง

 หัวหน้าส่วนราชการร่วมถ่ายภาพหลังวางพานพุ่มดอกมะลิพิธีรับมอบอาหารพระราชทาน
 


หัวหน้าฝ่ายควบคุมแดนแรกรับเป็นตัวแทนรับมอบ


แจกจ่ายอาหารพระราชทานที่แดนหญิง
   

เรือนจำกลางนครราชสีมา 182 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา